Műszaki átadás-átvételi eljáráson e-jegyzőkönyvet kell vezetni 2013. október 1. napjától

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013.10.14. 14:56

Közzétéve: 2013.10.14. 14:56


A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy az építtető és a fővállalkozó kivitelező közötti építési szerződés tárgya szerinti építési tevékenység vagy a technológiai szerelés a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján, a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult-e, és a teljesítés megfelel-e az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 32. § (2) bek.]. Az elektronikus építési naplóhoz kapcsolódóan 2013. október 1-jétől a műszaki átadás-átvételre is új szabályokat kell alkalmazni.


Magyar Közlöny:
2013. évi 61. szám
Érintett jogszabály:
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
Módosította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet
Hatályos: 2013. október 1.

A műszaki átadás-átvételi eljárásról elektronikus jegyzőkönyvet (e-jegyzőkönyvet) kell készíteni és azt az e-főnaplóhoz mellékletként kell csatolni [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 32. § (4) bek.].

Az e-jegyzőkönyv (a korábbi szabályozással egyezően) tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek, így különösen
a) az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját,
b) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét,
c) az építtető által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket,
d) az építtető észrevételeit a szerződésben foglaltak teljesítéséről,
e) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, hiányok, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető),
f) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket,
g) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat,
h) az építtető döntését arról, hogy átveszi-e az építményt,
i) az építtető döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt kér, valamint
j) a résztvevők részéről a jegyzőkönyv jóváhagyását [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 32. § (5) bek.].

A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és az e-jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását követően kiállított – a fővállalkozó kivitelezői teljesítéshez kapcsolódó – e-teljesítésigazolás alapját az elektronikus műszaki igazolás (e-műszaki igazolás) képezi [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 32. § (8) bek.].

A műszaki átadás-átvételi eljárás részletes szabályait itt ismerheti meg:

10.5.1. Műszaki átadás-átvételi eljárás (2013. október 1. napjától hatályos szabályok)

10.5.2. A műszaki átadás-átvételi eljárás szabályai (papír alapon vezetett építési napló esetében)

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt