Legfrissebb hírek

Kötelező-e az OÉT véleménye minden nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházás esetében?

Szerző:  Tóth Ferenc

Utolsó frissítés: 2024.07.10. 15:00

Közzétéve: 2024.07.10. 15:00

2023. december 30-a óta hatályos a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (Méptv.) azon rendelkezése, amely a Méptv. 193. § (1) bekezdés c)-g) pontja, valamint a 193. § (3)-(5) bekezdése szerinti építmények megvalósítására irányuló kiemelt beruházások építészeti-műszaki dokumentációjának Országos Építészeti Tervtanács (OÉT) általi véleményezési kötelezettségét írja elő. Kérdésként merül fel, hogyan alkalmazandó e rendelkezés a korábban kormányrendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított azon beruházások tekintetében, ahol a hatályos kormányrendeleti szabályozás ezt kifejezetten kizárja. Egy közelmúltban megjelent kormányrendelet-módosítás segítségével válaszolható meg a kérdés.

Részletek »

Ki ismerheti meg az épület belső területeit meghatározó terveket?

Szerző:  Frigy Antal,  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2024.07.08. 16:15

Közzétéve: 2024.07.08. 16:04

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (Méptv.) egyik 2024. október 1-jén hatályba lépő előírása rögzítette, hogy az épület belső kialakítására vonatkozó tervekbe kizárólag az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa és haszonélvezője tekinthet bele. A jogalkotó ennek a rendelkezésnek az alkalmazását előrehozta, és már 2024. május 18-át követően életbe lépett az ügyféli jogokat is korlátozó előírás. A cikk címében feltett kérdésre az előző mondatban már meg is adtuk a választ, de fontosnak tartjuk áttekinteni, hogy ez a változás miben érintheti az engedélyezési eljárások kapcsán a jogérvényesítését, vagy éppen a szakértői munkát.

Részletek »

Július 1-től igényelhető az új Otthonfelújítási támogatás

Szerző:  Gergely Péter,  Biztosdontes.hu

Utolsó frissítés: 2024.06.21. 16:05

Közzétéve: 2024.06.21. 16:05

Némi csúszással 2024. július 1-től igényelhető az új Otthonfelújítási támogatás. A korábban oly népszerű elődjétől az új program ugyan jelentősen különbözik, de valószínűleg hasonlóan komoly érdeklődésre tart majd számot, ezért az érdeklődőknek érdemes idejében felkészülni. Megjelent a végleges pályázati felhívás.

Részletek »

2024 júniusától érkezik az új Otthonfelújítási támogatás

Szerző:  Gergely Péter,  Biztosdontes.hu

Utolsó frissítés: 2024.07.08. 16:17

Közzétéve: 2024.04.27. 12:22

2021. január 1. és 2022. december 31. között igényelhette a lakosság azt az Otthonfelújítási támogatást, amelynek révén egy maximum 6 millió forintos felújítás 50 százalékát utólagos támogatás keretében visszaigényelhette az államtól. A támogatás igen népszerű volt, így a program vége óta várták az emberek a folytatást. Idén júniustól újra lesz felújítást célzó program, a célja és feltételei azonban mások, mint az elődjéé.

Részletek »

Egy jogszabálytervezet kizárna egyes érintetteket az építési engedélyezési eljárásokból

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2024.05.07. 14:11

Közzétéve: 2024.04.27. 11:28

2024. április 18-án jelent meg a kormany.hu oldalon az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításának tervezete. A jogszabály hatályba lépésével megszűnne az ÉTDR 2013 óta létező általános tájékoztatási felülete, és jelentősen korlátoznák az építésügyi engedélyezési eljárásokba az ügyfelek személyét és jogosultságaikat is. Az új jogszabállyal az ügyfél-hatóság közötti azon vita is lezárul, hogy az ügyfelek ÉTDR-en keresztül hozzáférhetnek-e az engedélyezési eljárás irataihoz.

Részletek »

Lakásbiztosítások, lakhatási célú vagyonbiztosítások rendhagyó felmondási joga

Szerző:  Dr. Püski András

Utolsó frissítés: 2024.01.31. 16:43

Közzétéve: 2024.01.31. 16:43

A Kormány az orosz-ukrán háborúra tekintettel, a veszélyhelyzet időtartamára módosította a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény egyes rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Csak biztosításközvetítőket érinti az a módosítás, hogy a lakáscélú ingatlant érintő, határozatlan időre kötött vagyonbiztosítási szerződések esetében a javadalmazás összege nem haladhatja meg az éves biztosítási díj 20%-át. Az viszont minden biztosítottat érint, hogy a lakásbiztosítások esetében bevezettek egy egyedi felmondási lehetőséget, amelyet első alkalommal 2024. március 31-ig lehet alkalmazni.

Részletek »

Reklámfelületekre, utcabútorokra vonatkozó, 2024 januárjától hatályos előírások

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2024.01.31. 12:31

Közzétéve: 2024.01.31. 12:07

2024 év is komoly változásokat tartogat az építésügy területén Magyarországon. Az egyik legfontosabb oka ennek az „új építési törvény”, vagyis a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény ütemezetten történő hatályba lépése. A jogszabályváltozások az építésügy minden területére kiterjednek majd, de vannak olyan témakörök, ahol ezek az új szabályok már hatályba lépnek, a jelenleg hatályos előírások módosításával. A 2023. évi CVII. törvény – egyebek mellett a településképi törvény módosításával – a reklámokkal kapcsolatosan tartalmaz olyan új rendelkezéseket, melyek már év elejétől hatással lesznek a reklámozási tevékenységre és a településképi eljárásokra egyaránt. Az országos reklámkataszterben való regisztráció határideje: 2024. február 1.

Részletek »

A közbeszerzési törvény 2024 februárjától hatályos módosításai

Szerző:  dr. Günther Balázs,  Horváth Kornél

Utolsó frissítés: 2024.03.02. 11:23

Közzétéve: 2024.01.29. 20:53

A 2023. évi CXVII. törvény számos olyan módosítást vezetett át a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényen (Kbt.), amelyek áttekintése és ismerete javasolt a területen tevékenykedőknek, valamit az érdeklődőknek is. Jelen cikkünkben a 2024. február 1. napjával hatályba lépő legfontosabb változásokat emeljük ki.

Részletek »