Legfrissebb hírek

Az önkormányzatok fél év haladékot kaptak az E-TÉR teljes körű használatára

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2022.01.20. 13:13

Közzétéve: 2022.01.20. 12:15

A településtervezéssel összefüggő törvénymódosítások indították el azokat az átfogó építési jogi, településrendezési változásokat, amelynek nyomán a településeknek a településrendezési eszközeik komplett felülvizsgálatát kell elvégezniük. A 2021. évi XXXIX. törvénnyel a településrendezésben is bevezetésre került az E-TÉR felület, vagyis Lechner Tudásközpont által üzemeltetett Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer, amelynek teljes körű alkalmazásának kötelezettségét a jogalkotó fokozatosan vezeti be. Egyes funkciók, dokumentálási kötelezettségek tekintetében azonban a jogalkotó további fél év haladékot adott az önkormányzatoknak. Az alábbi cikk választ keres arra a kérdésre is, hogy a településképi bejelentési, kötelezési eljárásokban melyik Településrendezési kódexet kell alkalmazni.

Részletek »

Meghosszabbított ideig módosíthatók a régi típusú településrendezési tervek

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2022.01.19. 20:47

Közzétéve: 2022.01.19. 20:37

A 2021. július 1. napjától hatályos, átfogó jogszabályi módosítások megalkotásával a településrendezésben merőben új tartalmi és eljárási követelmények kerületek megalkotásra. Bevezetésre került az E-TÉR felület, valamint a Településtervezési szabályzat, amelyek teljeskörű alkalmazását a településrendezésben a jogalkotó fokozatosan kívánta bevezetni. Az eredeti jogalkotói szándék szerinti határidők túl rövidnek bizonyultak, így a jogalkotó a 2021 december végén és 2022 január elején hatályba lépett módosításokkal hosszabb határidőket adott az önkormányzatoknak az új szabályok alkalmazására.

Részletek »

A természeti vagy kulturális értékek hatékonyabb védelmét biztosító semmiségi okokkal bővült az építésügyi szabályozás

Szerző:  dr. Agócs Ilona

Utolsó frissítés: 2022.01.12. 17:12

Közzétéve: 2022.01.12. 17:12

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban – amely építési tevékenység esetén még arra sor kerülhet – újabb, a természeti és kulturális értékek védelmét szolgáló semmisségi okok bevezetésére került sor a 2021. év végén. A semmisségi ok esetén olyan súlyos jogszabálysértésről van szó, melynek következtében a közigazgatási döntés semmis, azt meg kell semmisíteni. Azaz a szóban forgó értékek védelmét biztosító szempontok vizsgálatának hiánya meghatározott esetekben a jövőben ezzel a következménnyel járhat.

Részletek »

Gyorsjelentés a 2021. évi építésigazgatási feladatokról és a helyi építésügyi szabályozásról

Szerző:  Tóth Ferenc

Utolsó frissítés: 2022.01.12. 14:34

Közzétéve: 2022.01.12. 14:32

Tóth Ferenc 2021. évben két részben összefoglalta az építésügyi hatósági feladatellátás kormányhivatali integrációjának 2020. évi tapasztalatait. Az alábbi írásában az Országos Építésügyi Nyilvántartás nyilvános e-statisztika felületéről 2022. január 11-én letöltött (előzetes) 2021. évi építésigazgatási feladatmutatókat, továbbá a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettárából 2022. jan. 5. és 10. között letöltött 2021. évi jogszabályok alapján az önkormányzatok településrendezési, településképi és a kapcsolódó egyéb szabályozási tevékenységét mutatja be.

Részletek »

Ígéretes megoldás az építőipari elszámolási vitákra. Megegyezés akár 3 óra alatt

Szerző:  Várlaki Tamás

Utolsó frissítés: 2022.01.11. 16:25

Közzétéve: 2022.01.11. 12:28

Elszámolási vita, évekig tartó pereskedés – vajon mi a legnagyobb veszteség ezekben az ügyekben? Az otthonunk, a pénzünk, a pereskedéssel töltött idő, az idegeskedés? Hogy milyen egyszerűen, gyorsan és kevés költséggel rendezhető egy ilyen vita, ezt mutatjuk be egy valódi, megtörtént eseten keresztül.

Részletek »

2022. januárjától hatályos építésügyi jogszabályváltozások. Módosult az OTÉK, az Eljárási kódex és a Kivitelezési kódex is

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2022.01.11. 11:15

Közzétéve: 2022.01.11. 11:15

A 2021 év végi jogalkotási hajrából természetesen az építésügyi kormányrendeletek sem maradhattak ki. Kivételesen elmondható, hogy a 2022. év kezdetére az építésigazgatást is érintő jogszabályokban átfogó változások nem történtek. A 788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelettel jellemzően szövegpontosítások, korábbi jogszabályváltozások miatti módosítások születtek, amelyek érintették valamennyi fontosabb építésügyi kormányrendeletet. Egy igazán lényeges elemre, azért felhívjuk a figyelmet: a salátarendeletben az OTÉK új fogalommeghatározásai is megtalálhatók. Az új OTÉK fogalmak „megbolygatják” egyebek mellett az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek körét is.

Részletek »

Az építésügyi bírságot az épület térfogata alapján kell számolni

Szerző:  Kiss Andor

Utolsó frissítés: 2022.01.11. 10:54

Közzétéve: 2022.01.11. 10:54

Az építésügyi salátarendelet (788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet) alapján az építésfelügyeleti hatóság a jövőben nem szabhat ki építésügyi bírságot. 2022. január 11-étől az Építésügyi bírság rendelet az OTÉK változásai miatt a bruttó térfogat kifejezések helyett a térfogat kifejezés használatát vezeti be, valamint a jogalkotó egy nyelvtani hibát is kijavított.

Részletek »

A Kivitelezési kódex 2022. januári módosításai

Szerző:  Kiss Andor

Utolsó frissítés: 2022.01.11. 11:03

Közzétéve: 2022.01.11. 10:49

A Kivitelezési kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) 2022. januárjában több ponton is módosult. Az építésügyi salátarendelet (788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet) mellett az Üvegkapu bevezetése miatt is változtak az előírások.

Részletek »