Legfrissebb hírek

Hogyan értelmezi a BÉK a tervező egyszerű bejelentéshez kapcsolódó felelősségét, feladatait?

Utolsó frissítés: 2016. február 07. vasárnap, 18:17

Közzétéve: 2016. február 07. vasárnap, 17:46

Szerző: Építésijog.hu

A Budapesti Építész Kamara (BÉK) Szakmafelügyelet 2016. január 27. napján kelt tájékoztatója részletesen foglalkozik az egyszerű bejelentéshez kapcsolódó tervezői felelősség, illetve az egyszerű bejelentési dokumentáció egyes pontjainak értelmezéséről. A BÉK szerint akár etikai vétséget is elkövethet az a tervező, aki - a 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltakon túlmenően - nem veszi figyelembe a tájékoztató ajánlásait.

Részletek »

Lakásépítéshez igénybe vehető lakáscélú állami támogatások (CSOK, ÁFA visszaigénylése)

Utolsó frissítés: 2016. január 18. hétfő, 16:42

Közzétéve: 2016. január 18. hétfő, 16:42

Szerző: Építésijog.hu

A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója összefoglalja a lakásépítés esetén elérhető lakáscélú állami támogatási formák igénybevételének legfontosabb feltételeit. A családi otthonteremtési támogatás (CSOK) és az adó-visszatérítési támogatás (új lakás építésekor visszaigényelhető áfa) részletei is megismerhetők az összefoglalóból.

Részletek »

Építési munkaterület igazolt visszaadása nélkül nem vehető használatba az épület

Utolsó frissítés: 2016. január 12. kedd, 21:34

Közzétéve: 2016. január 10. vasárnap, 20:42

Szerző: Baksa Lajos,Baksa Lajos

2016. január 1. napjától a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Eljárási kódex) már szigorúbban szabályozza a megvalósulási dokumentáció készítésének eseteit, továbbá már a használatbavétel előtt szükséges az épület energetikai megfelelőségének igazolása. A használatbavételi engedélyre vonatkozó előírásokat a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet is szigorította, ugyancsak 2016. január 1-jei hatállyal. Van olyan előírás is, amelyet a Kormány még a hatályba lépése előtt módosított.

Részletek »

Eljárási kódex 2016. január 1. napjától hatályos változásai

Utolsó frissítés: 2016. február 07. vasárnap, 15:23

Közzétéve: 2016. január 10. vasárnap, 20:33

Szerző: Baksa Lajos,dr. Jámbor Attila

2016. január 1. napjával hatályba lépett a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és az egyes építésügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 456/2015 (XII. 29.) Korm. rendelet, amely ismét új rendszert hozott az építésügyi igazgatásban. Az építésügyben folyamatosan átalakuló szemléletváltás, a közigazgatási hatósági eljárások újraszabása szükségessé tette, hogy az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Eljárási kódex) is módosuljon. A jogszabály még a 2015. szeptemberi változások egy részét is felülírta, még a hatályba lépésük előtt. Például pontosították a fennmaradási engedély iránti kérelem mellékletét, és bővült az építési engedély nélkül végezhető tevékenységek köre is.

Részletek »

A bejelentéstől eltérő kivitelezés miatt is építésügyi bírságot kell fizetni

Utolsó frissítés: 2016. február 07. vasárnap, 15:22

Közzétéve: 2016. január 10. vasárnap, 20:13

Szerző: Baksa Lajos

A lakóépületek egyszerű bejelentésének bevezetése nemcsak puszta tényközlésként került meghatározásra a hatóság felé, hanem kötött tartalommal bíró, jogokat és kötelezettségeket is keletkeztető jogi aktusként. Ennek alapján bár engedélyt a kormányrendeletben nevesített lakóépületekre nem kell kérni az előzetes bejelentés elengedhetetlen feltétele a jog gyakorlásának és az építés módosításának is. A bejelentés nélkül, vagy attól eltérően magvalósított épület szabálytalannak minősül, és így, ha a feltételei fennállnak, fennmaradási engedélyezési eljárás alá vonható. Alapesetben pedig a fennmaradási engedély elválaszthatatlan eleme az építésügyi bírság.

Részletek »

Építési napló vezetése nélküli kivitelezés miatt építésügyi bírság (is) kiszabható

Utolsó frissítés: 2016. február 07. vasárnap, 15:23

Közzétéve: 2016. január 10. vasárnap, 20:01

Szerző: Baksa Lajos

A jogszabályok nem egyértelműen határozták meg, hogy az építési napló vezetési kötelezettség elmulasztása miatt megállapítható-e építésügyi bírság. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és az egyes építésügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 456/2015 (XII. 29.) Korm. rendelet az építésügyi bírság szabályait is kiegészítette, és 2016. január 1. napját követően már az építésügyi hatóság is szankcionálhatja az építési napló nélküli kivitelezést.

Részletek »

04.2.2. Lakóépület építésének egyszerű bejelentése

Utolsó frissítés: 2016. február 07. vasárnap, 17:52

Közzétéve: 2016. január 03. vasárnap, 19:32

Szerző: Baksa Lajos,Nyuli Edit,dr. Jámbor Attila

2016. január 1. napjával ismét nagyívű jogszabályváltozások lépnek hatályba az építésügyben. Ezúttal a bürokráciacsökkentés elvét szem előtt tartva az építésügyi engedélyezést szabályozó jogszabályokban hozott ismét komoly változásokat az újév. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és az egyes építésügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 456/2015 (XII. 29.) Korm. rendelet nemcsak a bejelentés intézményét hozta vissza az építésügyi engedélyezés szabályai közé, hanem egyéb építésügyi jogszabályok módosításával más szemléletmódot, illetve megközelítést emelt be az építési folyamatok kontrollálásába. A tájékoztató a felmerülő gyakorlati kérdésekkel, és az azokra adott válaszokkal folyamatosan frissül. A Kormány 2016. február 3-án foglalkozott az egyszerű eljárás rendelkezéseivel is, hamarosan jogszabálymódosítás várható. Az „Utolsó frissítés” dátuma alapján tud a módosításokról tájékozódni.

Részletek »

Azt építünk, amit akarunk? Nem számít a HÉSZ?

Utolsó frissítés: 2016. február 07. vasárnap, 18:16

Közzétéve: 2015. december 17. csütörtök, 08:00

Szerző: Dr. Jámbor Attila,Koós Miklós

A Kormány által 2015. december 14. napján benyújtott, és az Országgyűlés által már másnap elfogadott törvénymódosítás jó hír az építőiparnak, hiszen az új lakások általános forgalmi adóját 5 %-ra csökkentették. A törvényjavaslat azonban az áfa mellett az Étv-t is módosítja, ami pánikot váltott ki az építész társadalomban. A pánik nem indokolt – a címben feltett kérdésekre a válasz: NEM, nem azt építünk, amit csak akarunk –, a jogszabályokat ezután is be kell tartani, terveket továbbra is készíteni kell, de kockázatokat rejhet magában az új szabályozás. Összefoglaltuk, hogy az Építési törvény módosításában milyen kockázatokat látunk, és milyen érdemi javaslataink vannak a korrigálására. Cikkünk a törvényjavaslat sorsát követve folyamatosan frissül, az "Utolsó frissítés" dátuma alapján követhető a tartalom változása. A cikkben már közzétettük a 2016. január 16-ától alkalmazandó "szankciót" is, amelyet a három éven belül be nem fejezett épületekre kell fizetni. A törvény (2015. évi CCXII. törvény) a Magyar Közlöny 197. számában, míg a kapcsolódó kormányrendelet (456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet) a 206. számban jelent meg. Az új kormányrendelet által beiktatott Eljárási kódex úgy is értelmezhető, hogy a HÉSZ előírásainak betartatása - az Étv. 13. § (2) bekezdése ellenére - követelhető (lásd: 3.2. pont).

Részletek »