Legfrissebb hírek

Változtak az építési engedélyek hatályára vonatkozó veszélyhelyzeti szabályok

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2020.05.23. 09:50

Közzétéve: 2020.05.23. 09:48

A Kormány speciális rendelkezéseket fogadott el az építési engedélyek hatálya kapcsán. Az előírásokat úgy módosították, hogy a 2020. április 23-a és a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belüli időtartam helyett már a veszélyhelyzet kihirdetésétől lejáró engedélyekre is alkalmazható az automatikus hatályhosszabbítás, és kitolták a kedvezmény alkalmazhatóságának időtartamát is. Fontos, hogy ez a szabály csak az engedélyek hatályára vonatkozik, de például az energetikai követelmények, vagy éppen a telekvásárláshoz kapcsolódó illetékmentesség határidejét nem érinti.

Részletek »

Bővül a kiemelt Térségi Fejlesztési Tanácsok köre

Szerző: dr. Agócs Ilona

Utolsó frissítés: 2020.05.23. 08:02

Közzétéve: 2020.05.23. 07:36

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztés és –rendezés alapvető céljait, intézményrendszerét és eszközeit, jogintézményeit, valamint eljárásrendjét határozza meg, melyek közül főként a szervezetrendszer kiegészítésére, a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács felállítására irányul a jelen módosítás. A módosítás alapján Paks környéke is kiemelt térség lesz.

Részletek »

Veszélyhelyzet miatti ellenőrzött bejelentés (építés)

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2020.05.22. 09:05

Közzétéve: 2020.05.21. 16:02

A koronavírus-járvány miatt a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett az ország területére vonatkozóan. A kialakult humánegészségügyi veszélyhelyzet és a nyomában fellépő gazdasági nehézségek miatt a Kormány folyamatosan hirdet ki veszélyhelyzeti normákat, amelyek a veszélyhelyzet időtartama alatti, speciális előírásokkal egyszerűsítik a közigazgatás, így az építésügyi eljárásokat is. 2020. május 18-ától egy új jogi aktust, az ellenőrzött bejelentés jogintézményét vezették be, kiváltandó az engedélyezési eljárásokat. Az alábbi tájékoztatóban alapvetően olyan információkat szeretnénk megosztani, amely alapján segítséget nyújthatunk az ellenőrzött bejelentés gyakorlati megvalósításában.

Részletek »

A veszélyhelyzet alatt engedélyezési eljárás nélkül is szerezhető építési engedély? (Frissítve: 2020.05.22.)

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2020.05.22. 09:01

Közzétéve: 2020.05.10. 18:49

A koronavírus-járvány miatt a Kormány folyamatosan hirdet ki veszélyhelyzeti normákat, amelyek a veszélyhelyzet időtartama alatti, speciális előírásokat rögzítik. Megismerhettük már az építési engedélyek hatályával kapcsolatos könnyítéseket, illetve a személyes megjelenést igénylő eljárási cselekményeket csökkentő rendelkezéseket. A 2020. május 18-ától hatályos rendelkezések beleillenek ebbe a sorba, hiszen a veszélyhelyzet időszakára szólnak, de ki is lógnak ebből, hiszen nem a könnyítést, hanem lényegben egy eljárási típus megszüntetését rögzítik. Egyelőre még csak ízlelgetjük az új lehetőséget: egy elektronikus bejelentés helyettesítheti az építési engedélyezési eljárást. Hogy tényleg ez lesz-e a megoldás, hamarosan – a 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet hatályba lépésével – kiderül. A cikkünk a jogalkotói tájékoztatásokkal és a hatósági gyakorlat ismertetésével folyamatosan frissülni fog.

Részletek »

Kizárólag elektronikus úton lehet a településképi és településrendezési eljárásokat lefolytatni a veszélyhelyzet alatt

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2020.05.10. 18:54

Közzétéve: 2020.05.09. 17:01

A Kormány 2020. március 11-én az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (koronavírus) megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdetett ki. A településképi és településrendezési eljárások jelentős részében nem lehetett elkerülni a tervezőkkel, építtetőkkel, partnerekkel való személyes egyeztetést, illetve a lakossági fórumok megtartását, amelyek a kihirdetett veszélyhelyzet miatt eddig komoly akadályba ütköztek. A Kormány az eljárások akadálytalan és biztonságos folytatása érdekében, a veszélyhelyzet idejére kötelezővé tette a településképi és településrendezési eljárások során az elektronikus ügyintézés alkalmazását.

Részletek »

A veszélyhelyzetre tekintettel meghosszabbodnak az építési engedélyek

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2020.05.09. 16:50

Közzétéve: 2020.05.09. 16:40

A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetet az építésügyi hatósági eljárásokat, illetve az engedélyekben foglalt jogosultságokat is érintik. A Kormány speciális rendelkezéseket fogadott el az építési engedélyek hatálya kapcsán, illetve könnyített az egészségügyi épületekben alkalmazandó OTÉK rendelkezések tekintetében. A Kormány döntött arról is, hogy személyes megjelenést igénylő eljárási cselekményt, így különösen helyszíni szemlét csak indokolt esetben kell tartani.

Részletek »

A közigazgatási perekben a veszélyhelyzetben érvényesülő határidők számítása

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2020.05.02. 12:49

Közzétéve: 2020.05.02. 12:49

A Kúria Közigazgatási Kollégiuma a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi kérdésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendeletben a veszélyhelyzet idejére meghatározott, a közigazgatási perekre vonatkozó határidő számítás egyes kérdéseiről az egységes ítélkezési gyakorlat előmozdítása érdekében az 1/2020.(IV.23.) KK véleményt alkotott.

Részletek »