Legfrissebb hírek

Már a szomszédos ingatlan is „felhasználható” a hőszigetelésre

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2021.08.31. 16:27

Közzétéve: 2021.08.30. 22:10

Az építési telken az építési határvonalak körülhatárolják az építési helyet (tulajdonképpen egy területrészt a telken belül), ahová az épületünket elhelyezhetjük. A beépítési módot pedig az építési hely és a telek viszonya határozza meg, tehát alapesetben nem az épület pozíciója az, amely a beépítési módot meghatározza, hanem az építési helyé. Az építési helyet az előírt elő-, oldal- és hátsókerti építési határvonalai és a telek határai közötti beépítetlen része kell, hogy körül vegye. Ezeket az előírásokat nem egységesen alkalmazták, ezért az OTÉK 2021. július felülvizsgálata az építési hely meghatározásának szabályaira is kiterjedt. Itt érdemes felhívni arra is a figyelmet, hogy a jövőben már a szomszédos ingatlanok felöli homlokzatra is elhelyezhető a meglévő épület hőszigetelése.

Részletek »

Lényegesen csökkent a bruttó alapterületbe nem beszámítandó épületrészek köre

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2021.08.30. 22:16

Közzétéve: 2021.08.30. 21:58

A szintterület számítása sok vitát váltott ki már eddig is a hatóságok és a tervezők között. A 2021. július 16-ától hatályos szöveg a jövőbeni vitákat nem fogja megszüntetni, de egyértelműen növeli a tervezők mozgásterét. Az OTÉK alapján az önkormányzatok sajátos szintterület-számítási előírásokat is megalkothatnak, amellyel valószínűleg több képviselő-testület fog élni.  

Részletek »

Szűkült a tervtanácsok által vizsgálható követelmények köre

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2021.08.30. 22:17

Közzétéve: 2021.08.30. 21:38

Az új Településrendezési kódex (419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet) előírásaihoz kapcsolódóan a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (Tervtanácsi rendelet) is módosításra került. A Tervtanácsi rendelet szövegében szinte kizárólag a településtervezésnél alkalmazott új tervtípusok és jogintézmények miatti átvezetéseket találunk, de van egy nagyon lényeges, a tervtanácsok hatáskörét is befolyásoló változás is. A cikkben kitérünk az állami főépítész feladatkörének kiegészítésére is.  

Részletek »

A településképi véleményt ÉTDR-en keresztül vagy papír alapon kell benyújtani?

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2021.08.30. 22:18

Közzétéve: 2021.08.30. 21:33

Az új Településrendezési kódex (419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet) előírásai módosították a település arculatának, a településkép alakításának szabályait is. A településképi véleményezési eljárás tekintetében az Eljárási kódex is tartalmaz előírást, de a két jogszabály előírásaiban nincs teljes összhang.  

Részletek »

Az OTÉK és a helyi építési szabályzatok alkalmazásának új előírásai

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2021.08.30. 22:18

Közzétéve: 2021.08.30. 21:27

A településrendezés gyakorlati részleteit is érintő egyik legfontosabb kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK). A jogszabályi hierarchia szerint az OTÉK magasabb rendű jogszabály, mint a helyi építési szabályzatok, azonban vannak olyan esetek, amikor maga az OTÉK engedi meg a rendelkezéseitől eltérő HÉSZ előírás megalkotását. Az OTÉK és a HÉSZ-ek viszonyát szabályozó előírások is változtak 2021. júliusában.  

Részletek »

A településrendezési salátarendelet: 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2021.08.30. 21:18

Közzétéve: 2021.08.30. 21:15

A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény indította el az utóbbi évek legátfogóbb építési jogi változásait. A településtervezésnél alkalmazott új tervtípusok és jogintézmények miatt az ágazati jogszabályokat is felül kellett vizsgálni. A törvény szerinti új típusú településtervek részletes tartalmi követelményeit, véleményezésük és elfogadásuk rendjét az új „Településrendezési kódex” (419/2021.(VII. 15.) Korm. rendelet) tartalmazza. Az alábbi cikkben érintett salátarendelet az OTÉK mellett több mint 70 építésügyi témájú kormányrendeletet is módosított.

Részletek »

A Zöldinnovációs Építésgazdasági Kerekasztal alakuló ülése online követhető - 2021.08.31.

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2021.08.30. 12:39

Közzétéve: 2021.08.30. 12:25

A GREENOLOGY Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont elsődleges célja, hogy segítse a hazai gazdaságot a zöld, innovatív és fenntartható átállásban. A zöldinnováció széleskörű kutatási spektrumban teszi lehetővé a nemzetgazdasági szinten releváns ágazatok fenntarthatósági átállásának a támogatását. Ennek keretében kerül sor a Zöldinnovációs Építésgazdasági Kerekasztal alakuló ülésére. A Kerekasztal megnyitó előadását Dr. Palkovics László Miniszter Úr fogja tartani.

Részletek »

Településrendezési és építésügyi változások - Építési jogi konferencia (2021.09.07.) - előadások megtekinthetők SZEPT. 15-ig

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2021.08.24. 11:33

Közzétéve: 2021.08.02. 17:11

  Az Építésijog.hu és az Artifex Kiadó Kft. által szervezett konferencia és webinárium az új településrendezési jogszabályi rendszerről, valamint az építésügyi és településképi követelmények változásairól szól. A 2021. szeptember 7-i eseményen személyesen is részt vehet, vagy figyelemmel kísérheti online közvetítésünket. A rendezvényt a Magyar Építész Kamara és a Magyar Ügyvédi Kamara is akkreditálta. A rendezvény előadásait SZEPTEMBER 15-ig meg lehet tekinteni, és a kamarai pontok is megszerezhetők eddig az időpontig.  

Részletek »