Legfrissebb hírek

Lakásbiztosítások, lakhatási célú vagyonbiztosítások rendhagyó felmondási joga

Szerző:  Dr. Püski András

Utolsó frissítés: 2024.01.31. 16:43

Közzétéve: 2024.01.31. 16:43

A Kormány az orosz-ukrán háborúra tekintettel, a veszélyhelyzet időtartamára módosította a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény egyes rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Csak biztosításközvetítőket érinti az a módosítás, hogy a lakáscélú ingatlant érintő, határozatlan időre kötött vagyonbiztosítási szerződések esetében a javadalmazás összege nem haladhatja meg az éves biztosítási díj 20%-át. Az viszont minden biztosítottat érint, hogy a lakásbiztosítások esetében bevezettek egy egyedi felmondási lehetőséget, amelyet első alkalommal 2024. március 31-ig lehet alkalmazni.

Részletek »

További költségek miatt módosíthatók az építési beruházási tárgyú közbeszerzési szerződések

Szerző:  dr. Günther Balázs,  Horváth Kornél

Utolsó frissítés: 2024.01.31. 15:11

Közzétéve: 2024.01.31. 14:49

A Kormány az orosz–ukrán háború okozta építőipari alapanyagár-növekedés hatásait kívánta csökkenteni, valamint a 2022. február 24. napjáig megkötött építési beruházási tárgyú közbeszerzési szerződések teljesíthetőségét kívánta biztosítani a 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelettel. A jogszabály alkalmazásának közel egy éves tapasztalatai alapján nőtt azon költségek köre, amelyekre tekintettel módosíthatók a közbeszerzés alapján megkötött kivitelezési szerződések. A Kormány még 2023. év végén közel 8,5 milliárd forint többletforrást biztosít 19 beruházásának az áremelkedések kezelésére.

Részletek »

Reklámfelületekre, utcabútorokra vonatkozó, 2024 januárjától hatályos előírások

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2024.01.31. 12:31

Közzétéve: 2024.01.31. 12:07

2024 év is komoly változásokat tartogat az építésügy területén Magyarországon. Az egyik legfontosabb oka ennek az „új építési törvény”, vagyis a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény ütemezetten történő hatályba lépése. A jogszabályváltozások az építésügy minden területére kiterjednek majd, de vannak olyan témakörök, ahol ezek az új szabályok már hatályba lépnek, a jelenleg hatályos előírások módosításával. A 2023. évi CVII. törvény – egyebek mellett a településképi törvény módosításával – a reklámokkal kapcsolatosan tartalmaz olyan új rendelkezéseket, melyek már év elejétől hatással lesznek a reklámozási tevékenységre és a településképi eljárásokra egyaránt. Az országos reklámkataszterben való regisztráció határideje: 2024. február 1.

Részletek »

A közbeszerzési törvény 2024 februárjától hatályos módosításai

Szerző:  dr. Günther Balázs,  Horváth Kornél

Utolsó frissítés: 2024.01.31. 14:52

Közzétéve: 2024.01.29. 20:53

A 2023. évi CXVII. törvény számos olyan módosítást vezetett át a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényen (Kbt.), amelyek áttekintése és ismerete javasolt a területen tevékenykedőknek, valamit az érdeklődőknek is. Jelen cikkünkben a 2024. február 1. napjával hatályba lépő legfontosabb változásokat emeljük ki.

Részletek »

Építési jog 2024 – Két félnapos konferencia, webinárium és szakmai konzultáció 2024. február 15-én (febr. 26-ig visszanézhető)

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2024.02.13. 15:33

Közzétéve: 2024.01.25. 10:30

2024 az építési jogban egy még soha nem látott változáshullám éve lesz: az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (Ábtv.) és a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (Méptv.) mellett a legalapvetőbb kormányrendeleti szintű jogszabályok helyébe is új jogszabályok fognak lépni. 2024. január 1-jétől az építésügyi engedélyezési eljárások és a közigazgatási peres eljárások előírásaiban is fontos változások történtek. A Méptv. mellett szinte semmilyen figyelmet nem kapott a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) lecserélése. A 2024. január 1. napjától hatályos területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény a megújuló területpolitika szakmai, intézményi és pénzügyi alapjait határozza meg, és különösen fontos a települési önkormányzatok szakemberei számára. Az építésügyben dolgozóknak 2024-ben különösen nagy hangsúlyt kell helyezniük a tanulásra. A szakmai rendezvényünkkel igyekszünk segíteni a változások megismerésében, értelmezésében, és bízunk benne, hogy jelentősen le tudjuk rövidíteni a tanulási időszakot, hogy Önök az érdemi munkájukkal tudjanak foglalkozni.

Részletek »

Építési törvény módosítás: külterületi magasépítmények létesítésének új előírásai

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2024.01.25. 07:27

Közzétéve: 2024.01.24. 13:20

Bár a magyar építészetről szóló 2023. évi C. tv. (Méptv.) kihirdetése óta tudható, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 2024. október 1-jén hatályát veszti, ez nem jelenti azt, hogy a rendelkezései addig ne módosulhatnának. Erre már 2024. január 1-jétől is látunk példát: a közmeghallgatásoknak az érintettek személyes részvétele nélküli megtartását az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről szóló 2023. évi LXX. törvény vezette be az Étv-be. Az Étv. egyéb módosításait egy energetikai tárgyú salátarendelet tartalmazza: a külterületi magasépítmények létesítésének új előírásait, illetve a Plázastop Bizottság összetételének módosítását.

Részletek »

Több mint 7 év után lehet újra szélerőműveket engedélyeztetni

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2024.01.25. 07:28

Közzétéve: 2024.01.23. 14:55

2016. őszén lépett hatályba az kormányrendelet, amely több más jogszabály módosítása mellett az OTÉK-ot kiegészítette azzal az előírással, hogy beépítésre szánt területen és beépítésre szánt terület határától számított 12.000 méteren belül – a háztartási méretű kiserőműnek számító szélerőmű kivételével – szélerőmű, szélerőmű park nem helyezhető el. A Kormány 2024. január 1. napjától jelentősen enyhítette ezt a korlátozást: főszabályként 700 méterre lecsökkent a 12 km-es védőzóna. Néhány más jellegű korlátozás ugyanakkor egyidejűleg hatályba lépett, ezeket is ismertetjük cikkünkben.

Részletek »