Legfrissebb hírek

A 2020. június 18-át követően megindult engedélyezési eljárások speciális szabályai

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2020.06.20. 19:37

Közzétéve: 2020.06.20. 19:37

A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet miatti ellenőrzött bejelentés helyett 2020. június 18-ától a 2020. évi LVIII. törvény (Átv.) rendelkezései szerinti ellenőrzött bejelentést lehet tenni. Az új eljárási típus bevezetésétől 2020. december 31-ig terjedő időszakra az engedélyezési eljárásokban speciális előírásokat kell alkalmazni, amellyel az engedélyezési eljárásból ellenőrzött bejelentésre lehet áttérni. A bejelentésre áttérés a kérelmezőnek a már megfizetett illeték egy részének visszatérítését is eredményezheti.

Részletek »

Ellenőrzött bejelentés

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2020.06.20. 19:29

Közzétéve: 2020.06.20. 19:29

A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzeti normák egyike volt a 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet, amely lehetővé tette, hogy építési engedély helyett elektronikus úton tett bejelentéssel is lehetett építési jogosultságot szerezni. A veszélyhelyzet megszűnésekor visszaálltak a korábbi engedélyezési eljárási szabályok, azonban egy teljesen újszerű megoldással, 2020. június 18-i hatállyal létrehozták az alternatívaként működő, ellenőrzött bejelentés jogintézményét. Jelen cikkben az ellenőrzött bejelentés általános rendelkezéseit foglaljuk össze.

Részletek »

A veszélyhelyzet megszűnt, de az ellenőrzött bejelentés velünk marad

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2020.06.20. 19:41

Közzétéve: 2020.06.20. 18:13

A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzeti normák egyike volt a 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet, amely lehetővé tette, hogy építési engedély helyett elektronikus úton tett bejelentéssel is lehet építési jogosultságot szerezni. A veszélyhelyzet megszűnésekor ugyan visszaállnak a korábbi engedélyezési eljárási szabályok, azonban egy teljesen újszerű megoldással létrehozták az alternatívaként működő, ellenőrzött bejelentés jogintézményét. Az új ellenőrzött bejelentés nemcsak az ún. egyszerű bejelentéstől tér el, de jelentős különbségek vannak a 2020. május 18-a és június 17-e között alkalmazandó rendelkezésekhez képest is.

Részletek »

A polgármester vagy az építésügyi hatóság adja (adhatja) ki a hatósági bizonyítványt?

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2020.06.22. 09:40

Közzétéve: 2020.06.18. 18:31

A Kormány 2020. március 18-tól az építésügyi tényeket igazoló hatósági bizonyítványokra vonatkozó szabályokat módosította azzal, hogy mind a polgármesternek, mind az építésügyi hatóságnak adott hatáskört. Az új szabályokkal elsősorban az építésügyi hatóságok és a polgármesterek között gyakori vitát generáló, a rendeltetési mód igazolására vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállításának kérdése került volna rendezésre, azonban a társasházi ügyek ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges anyagi jogi jogszabály olyan hatósági bizonyítvány benyújtását is megkövetelte, amelynek kiadása igazából a módosított jogszabályok után sem tartozott egyik hatóság hatáskörébe sem. A jogalkotó egy 2020. június 18-án hatályba lépő jogszabállyal több vitás kérdést rendezett.  

Részletek »

2020. június 1-étől változott a bíróságok előtti eljárás rendje – elérhetők a birosag.hu oldal tájékoztatói

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2020.06.04. 21:32

Közzétéve: 2020.06.04. 21:32

A Kormány kihirdette a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendeletet, mely 2020. június 1-én lép hatályba és módosítja a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendeletet, valamint a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról szóló 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendeletet. A hatálybalépő módosítás átmeneti időszakra szabályozza a bíróságok eljárását, mivel benyújtásra került az Országgyűlés elé két, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő törvényjavaslat, amelyek hosszabb távra határozzák meg a bírósági eljárások - átmeneti - különös szabályait.

Részletek »

Változtak az építési engedélyek hatályára vonatkozó veszélyhelyzeti szabályok

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2020.06.20. 18:20

Közzétéve: 2020.05.23. 09:48

A Kormány speciális rendelkezéseket fogadott el az építési engedélyek hatálya kapcsán. Az előírásokat úgy módosították, hogy a 2020. április 23-a és a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belüli időtartam helyett már a veszélyhelyzet kihirdetésétől lejáró engedélyekre is alkalmazható az automatikus hatályhosszabbítás, és kitolták a kedvezmény alkalmazhatóságának időtartamát is. Fontos, hogy ez a szabály csak az engedélyek hatályára vonatkozik, de például az energetikai követelmények, vagy éppen a telekvásárláshoz kapcsolódó illetékmentesség határidejét nem érinti.

Részletek »

Bővül a kiemelt Térségi Fejlesztési Tanácsok köre

Szerző: dr. Agócs Ilona

Utolsó frissítés: 2020.05.23. 08:02

Közzétéve: 2020.05.23. 07:36

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztés és –rendezés alapvető céljait, intézményrendszerét és eszközeit, jogintézményeit, valamint eljárásrendjét határozza meg, melyek közül főként a szervezetrendszer kiegészítésére, a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács felállítására irányul a jelen módosítás. A módosítás alapján Paks környéke is kiemelt térség lesz.

Részletek »

Veszélyhelyzet miatti ellenőrzött bejelentés (építés)

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2020.06.20. 19:30

Közzétéve: 2020.05.21. 16:02

A koronavírus-járvány miatt a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett az ország területére vonatkozóan. A kialakult humánegészségügyi veszélyhelyzet és a nyomában fellépő gazdasági nehézségek miatt a Kormány folyamatosan hirdet ki veszélyhelyzeti normákat, amelyek a veszélyhelyzet időtartama alatti, speciális előírásokkal egyszerűsítik a közigazgatás, így az építésügyi eljárásokat is. 2020. május 18-ától egy új jogi aktust, az ellenőrzött bejelentés jogintézményét vezették be, kiváltandó az engedélyezési eljárásokat. Az alábbi tájékoztatóban alapvetően olyan információkat szeretnénk megosztani, amely alapján segítséget nyújthatunk az ellenőrzött bejelentés gyakorlati megvalósításában.

Részletek »