Legfrissebb hírek

Kérdések és válaszok a közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékét érintő változásokról

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.11.30. 13:21

Közzétéve: 2023.11.30. 12:33

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 2023. november 8-tól hatályos 197/D. §-ának (2)-(3) bekezdései szerint a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet alapján a Közbeszerzési Hatóság által vezetett felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (a továbbiakban: FAKSZ) névjegyzékben szereplő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 2023. november 8-án a törvény erejénél fogva az állami közbeszerzési szaktanácsadói (a továbbiakban: ÁKSZ) névjegyzékbe vételre kerül. Erről a Közbeszerzési Hatóság 15 napon belül írásban tájékoztatja, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó pedig a (2) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban nyilatkozik arról, hogy vállalja-e tevékenységének állami közbeszerzési szaktanácsadóként való végzését.

Részletek »

A Közbeszerzési Hatóság online tájékoztatót tart a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókat érintő válozásokról

Szerző:  Horváth Kornél

Utolsó frissítés: 2023.11.30. 12:27

Közzétéve: 2023.11.17. 18:57

Az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény 2023. november 8-i hatálybalépésével jelentős változások történtek a közbeszerzési eljárásokban is. A közbeszerzési törvényből (Kbt.) kikerültek a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókra (fakszok) vonatkozó rendelkezések, és ezek helyébe az állami közbeszerzési szaktanácsadó lép. A Közbeszerzési Hatóság szükségesnek tartotta, hogy az Ábtv. és a kapcsolódó két új kormányrendelet előírásairól ingyenes tájékoztatást tartson, ami biztosan nagyon hasznos lesz minden érintett számára.

Részletek »

2023. november 8. napján hatályba lépett az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény

Szerző:  Horváth Kornél

Utolsó frissítés: 2023.11.17. 18:59

Közzétéve: 2023.11.12. 11:35

Hosszas jogalkotói eljárást és a köztársasági elnök által kért alkotmányossági vétó elbírálást követően a Magyar Közlöny 2023. évi 154. számában 2023. október 31. napján megjelent az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Beruházási törvény vagy Ábtv.). Jelen cikkben a törvény hatálybalépésével foglalkozunk, vagyis azt járjuk körül, hogy milyen beruházásokra, és mikortól kell alkalmazni az Ábtv. rendelkezéseit.

Részletek »

Elérhető az új e-tanúsítás: az Épületenergetikai Tanúsítványok Országos Nyilvántartása

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.10.28. 16:11

Közzétéve: 2023.10.28. 15:55

A jogszabályi határidő (2023. november 1.) előtt elérhető az új e-tanúsítás alkalmazás, vagy hivatalos nevén az Épületenergetikai Tanúsítványok Országos Nyilvántartása. Hiteles tanúsítványt előállítani még nem lehetséges benne. Az e-epites.hu oldalon megjelent tájékoztató szerint ugyanakkor a felülettel ismerkedni, keresni a tanúsítványok közt, és próbálgatni a tanúsítvány előnézet generálást már lehet!

Részletek »

Kós Károly születésnapja, vagyis december 16-a lett a Magyar Építészet Napja

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2023.11.12. 12:00

Közzétéve: 2023.10.28. 14:55

Lázár János országgyűlési képviselőként kezdeményezésére az Országgyűlés úgy döntött, hogy Kós Károly születésnapja, vagyis december 16-a minden évben a Magyar Építészet Napja lesz. Az Országgyűlés tartózkodás és nem szavazat nélkül hozta meg a 22/2023. (X. 25.) OGY határozatát.

Részletek »

A köztársasági elnök is aláírta az állami építési beruházások rendjéről szóló, módosított törvényt

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.11.12. 12:00

Közzétéve: 2023.10.28. 12:45

Elég viszontagságos utat járt be eddig az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény, de már csak a köztársasági elnök döntésén múlik a kihirdetése. Az Országgyűlés egyszer már 2023 júliusában elfogadta a törvényt, azonban a köztársasági elnök alkotmányossági vétója hatására a Magyar Közlönyben nem jelenhetett meg. Mivel az Alkotmánybíróság 19/2023. (VIII. 7.) AB határozata is megállapította az alaptörvény-ellenességet, a Törvényalkotási Bizottságnak kellett összeállítani egy módosító javaslat. Az Országgyűlés 2023. október 25-én elfogadta az Ábtv. módosított szövegét, és ezt a törvényt a köztársasági elnök 2023. október 29-én aláírta.

Részletek »

A Törvényalkotási Bizottság elkészítette az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény szükséges módosításait

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.10.28. 12:47

Közzétéve: 2023.10.21. 13:34

Az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény hamarosan már tényleg hatályba léphet. Az Országgyűlés egyszer már elfogadta a törvényt, azonban a köztársasági elnök alkotmányossági vétója hatására a Magyar Közlönyben nem jelenhetett meg. Az Alkotmánybíróság is alaptörvény-ellenesnek minősítette a törvény egyes, még ki nem hirdetett rendelkezéseit. A Törvényalkotási Bizottság az Alkotmánybíróság 19/2023. (VIII. 7.) AB határozatának figyelembevételével összeállított egy módosító javaslatot, amelyet az Országgyűlés 2023. évi október - november havi ülésein fog tárgyalni.

Részletek »

Benyújtották a magyar építészetről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.11.12. 12:00

Közzétéve: 2023.10.18. 21:13

A magyar építészetről szóló törvényjavaslat 2023. október 5-én került fel a kormany.hu oldalra, és október 12-ig lehetett megtenni az észrevételeket. A törvényjavaslat társadalmi egyeztetése során beérkezett észrevételeket három munkanap alatt feldolgozta az Építési és Közlekedési Minisztérium, és 2023. október 18-án már be is terjesztették a parlamentnek a konkrét normaszöveget. Az építési jog legfontosabb jogszabálya a törvényalkotási folyamatban T/5662. szám alatt követhető figyelemmel.

Részletek »