01.1. A polgári jog rendszere, alapelvei (régi Ptk.)

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.03.31. 13:08

Közzétéve: 2008.09.09. 10:45

A polgári jog az a jogág, amellyel mindenki nap mint nap találkozik, de ezt talán nem is észleli. A Polgári Törvénykönyv - amelynek rövidítése: Ptk. - a leggyakrabban alkalmazott törvényünk, ezért nem árt megismerkedni a felépítésével. A Ptk. elején található alapelvek meghatározzák az egyes szerződések során és a szerződésen kívül tanúsítandó magatartás kereteit is.

Részletek »

01.2. A polgári jog rendszere, alapelvei (Ptk., 2013. évi V. törvény)

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.03.31. 13:12

Közzétéve: 2014.03.31. 13:12

A polgári jog az a jogág, amellyel mindenki nap mint nap találkozik, de ezt tudatosan nem is észleli. A Polgári Törvénykönyv - amelynek rövidítése: Ptk. - a leggyakrabban alkalmazott törvényünk, ezért nem árt megismerkedni a felépítésével. A Ptk. elején található alapelvek meghatározzák az egyes szerződések során és a szerződésen kívül tanúsítandó magatartás kereteit is.

Részletek »

03. Hatósági (bírósági) határozat

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.03.31. 13:18

Közzétéve: 2008.09.09. 10:49

A hatósági (bírósági) határozat az eredeti tulajdonszerzési jogcímek egyik, de nem a leggyakrabban előforduló esete.

Részletek »

04. Hatósági árverés

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.03.31. 13:23

Közzétéve: 2008.09.09. 10:49

A hatósági árverés megítélése nem egységes abból a szempontból, hogy eredeti vagy származékos tulajdonszerzési jogcímnek minősül. A hatósági árveréssel tulajdonjogot szerzőnek ugyanis át kell vennie bizonyos terheket, amelyek az ingatlan-nyilvántartásban be vannak jegyezve.

Részletek »

05. Elbirtoklás

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.09.06. 17:20

Közzétéve: 2008.09.09. 10:50

Az elbirtoklás eredeti tulajdonszerzési mód. Ha a tulajdonos a tulajdonjogával hosszabb ideig nem él, feltehetően azért, mert a dolgot már nem kívánja hasznosítani, akkor a forgalom biztonsága érdekében indokolt jogvédelmet biztosítani annak a birtokosnak, aki a dolgot huzamosabb ideig hasznosítja.

Részletek »

07. Ráépítés, beépítés, hozzáépítés

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.09.06. 17:20

Közzétéve: 2008.09.09. 10:54

Ha valaki véletlenül vagy szándékosan más ingatlanára épít, vagy egy korábbi megállapodás után nem tudnak megegyezni a felek a felépített épület tulajdoni arányaiban, a kérdést az ún. ráépítés szabályai alapján lehet eldönteni. A ráépítés eredeti tulajdonszerzési jogcímnek minősül. Az új Ptk. külön rendelkezéseket tartalmaz a hozzáépítésre.

Részletek »

08. Növedék

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.03.31. 13:35

Közzétéve: 2008.09.09. 10:51

A föld tulajdonosa megszerzi mindazoknak a dolgoknak a tulajdonjogát, amelyek utóbb váltak a föld alkotórészévé, kivéve, ha az valamely jogviszony alapján mást illet.

Részletek »

09.1. A tulajdonos jogai és kötelezettségei

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.02.18. 10:15

Közzétéve: 2008.09.09. 10:54

A tulajdonost tulajdonjogának tárgyán - jogszabály és mások jogai által megszabott korlátok között - teljes és kizárólagos jogi hatalom illeti meg. Aki tulajdonos, az előbb-utóbb szembesül azzal is, hogy adót kell fizetnie, legalább annyira köteles felújítania a házát, hogy a szomszédos épület épségét ne veszélyeztesse, vagy éppen nem hallgathatja olyan hangerővel a zenét, ahogyan kedve tartja.

Részletek »

09.2. A tulajdonos jogai

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.02.21. 11:09

Közzétéve: 2014.03.31. 13:51

A tulajdonost tulajdonjogának tárgyán - jogszabály és mások jogai által megszabott korlátok között - teljes és kizárólagos jogi hatalom illeti meg. A tulajdonost megilleti különösen a birtoklás, a használat, a hasznosítás, a hasznok szedésének és a rendelkezés joga. A tulajdonosnak joga van minden jogosulatlan behatás kizárására [2013. évi V. tv. 5:13. §].

Részletek »

09.3. A tulajdonos kötelezettségei. Kárveszélyviselés, szükséghelyzetben okozott kár tűrése, egyéb kötelezettségek

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.03.31. 13:54

Közzétéve: 2014.03.31. 13:54

A tulajdonosnak a jogszabályokban rögzített kötelezettségeket is teljesítenie kell. A tulajdonosnak kell viselnie az olyan kárt, amit más nem köteles neki megtéríteni. Az ingatlan fenntartásával járó munkálatokat is neki kell elvégeztetnie, és bizonyos esetekben ezek elmulasztása súlyos büntetéssel jár.

Részletek »

09.5. A tulajdonos kötelezettségei. Törvényi korlátozások, településrendezési kötelezettségek

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.05.08. 13:13

Közzétéve: 2014.03.31. 14:01

A tulajdonosnak a jogszabályokban rögzített kötelezettségeket is teljesítenie kell. Amellett, hogy a tulajdonost terhelik például bizonyos közterhek és költségek, vannak olyan esetek is, amikor nem lehet olyan beruházást végezni az ingatlanon, mint amilyet a tulajdonos szeretne.

Részletek »

10.1. Hogyan védhetjük meg a birtokunkat?

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.04.13. 09:17

Közzétéve: 2008.09.09. 10:55

Ha a szomszéd folyamatosan hangoskodik, vagy a pihenésünket, nyugalmunkat zavaró magatartást folytat, megvannak a jogi lehetőségeink arra, hogy megakadályozzuk a további zaklatást. Ezeket az eszközöket a birtokvédelem szabályai biztosítják számunkra. Más birtokának megsértésével - például, ha bemegyünk valakinek a lakásába - akár bűncselekményt is el lehet követni.

Részletek »

10.2. A birtokvédelmi eljárás

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.04.13. 09:18

Közzétéve: 2015.04.13. 09:14

2015. március 1-jén lépett hatályba a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet (felváltva a 228/2009. (X. 16.) Korm. rendeletet), mely vélhetően egyszerűbb és gyorsabb birtokvédelmi eljárást fog eredményezni. Az új jogszabály az eljárás irányítását sokkal inkább a felek kezébe adja.

Részletek »

11. Hogyan védhetjük meg a tulajdonunkat?

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.02.18. 09:42

Közzétéve: 2008.09.09. 10:55

A tulajdonos a tulajdonát megvédheti jogos önhatalommal vagy peres eljárás megindításával. Fontos tudni, hogy a tulajdonjogi igények soha nem évülnek el, vagyis határidő nélkül kérhetjük a tulajdonunkat (1959. évi IV. tv. 115. §) [2013. évi V. tv. 5:35. §].

Részletek »

12. A tulajdon korlátai

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.05.08. 13:12

Közzétéve: 2008.09.09. 10:56

A tulajdonos főszabály szerint azt tesz a saját tulajdonával, amit csak szeretne. Ezen teljeskörű tulajdonosi jogosultságot azonban keretek között tartják az ún. tulajdonjogi korlátok.

Részletek »

13. Szomszédjogok

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.03.31. 14:53

Közzétéve: 2008.09.09. 10:57

A tulajdonos elméletileg mindent megtehet a tulajdonával, azonban a tulajdonosi jogok sem korlátlanuk. A tulajdonos ugyanis köteles figyelemmel lenni a környezetében lakók érdekeire. Az ingatlan használata során alkalmazandó tulajdonosi korlátok egyik fajtáját a szomszédjogi szabályok jelentik. 2014. március 15. napjától a Ptk. (2013. évi V. tv.) mellett a 2013. évi CLXXIV. törvény is tartalmaz szomszédjogi szabályokat.

Részletek »

14. Túlépítés

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.03.31. 14:42

Közzétéve: 2008.09.09. 10:58

Bármilyen meglepő, gyakran előfordul, hogy az építkezés a szomszédos ingatlanra is „átcsúszik”. Ilyenkor a polgári jog szempontjából az a kérdés, hogy a szomszéd követelheti-e például azt, hogy az átlógó épületrészt az építő bontsa el. Ezeket a kérdéseket rendezi a Polgári Törvénykönyvben a túlépítés jogintézménye.

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt