01. Az építési folyamatban résztvevők

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.11.02. 17:33

Közzétéve: 2013.06.01. 11:39

A kivitelezési szereplőinek főként az Építési törvény és a Kivitelezési kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) szabályaival kell megismerkedniük. 2014. január 1-jétől a résztvevők közül törölték a beruházáslebonyolítókat, és átalakult a szakmagyakorlási tevékenységek listája is.

Részletek »

02. Az építtető feladatai és felelőssége

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.05.08. 21:38

Közzétéve: 2008.09.09. 18:37

Egy építkezésen nemcsak a kivitelezőnek vagy a felelős műszaki vezetőnek vannak kötelezettségei, hanem magának az építtetőnek, megrendelőnek is. Mielőtt még megkezdődne a kivitelezés, minden építkezőnek ajánlott, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket áttanulmányozza, illetve – a kötelező eseteken felül is – műszaki ellenőr bevonása mellett ellenőrizze a munkálatokat.

Részletek »

03. Kivitelezési szerződés (2014.03.15-ig: Építési szerződés)

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2020.12.30. 11:52

Közzétéve: 2008.09.09. 18:35

Azt, hogy egy építkezés, felújítás során a feleknek milyen jogaik és kötelezettségeik vannak, elsődlegesen a kötelező jogszabályi rendelkezésekből, másodlagosan az általuk megkötött szerződésből derül ki, és harmadlagosan a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv. vagy 2013. évi V. tv.) rendelkezéseiből derül ki. Az építési szerződés jogszabályi elnevezése – az új Ptk. hatályba lépése miatt – 2014. március 15. napjától kivitelezési szerződésre változott.

Részletek »

04.1. A beruházáslebonyolító (2013.12.31.)

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.02.23. 15:10

Közzétéve: 2013.06.01. 11:49

A beruházáslebonyolító feladatait és felelősségét a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályaiból, illetve magából a szerződésből állapíthatjuk meg. Korábban elsődlegesen a Kivitelezési kódex tartalmazta a bonyolítóra vonatkozó előírásokat, azonban 2014. január 1-jét követően a beruházáslebonyolítók a Kivitelezési kódexben már nem jelennek meg. Jelenleg a beruházáslebonyolítónak se a feladata, se a felelőssége sincs már az építésügyi jogszabályi szinten meghatározva. Valószínűsíthető, hogy – ellentétes folyamatok bekövetkezése hiányában – rövid időn belül maga az elnevezés is eltűnik majd. Az alábbiakban a 2013. december 31-jéig hatályos szabályozást ismerhetik meg.

Részletek »

04.2. Energetikai tanúsító

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2021.08.30. 17:48

Közzétéve: 2014.02.16. 16:02

2014. január 1-jétől az energetikai tanúsító tevékenység már szakmagyakorlási tevékenységnek minősül, azonban csak bejelentéshez kötött. A Szakmagyakorlási rendelet (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) határozza meg az energetikai tanúsítói tevékenység végzésének feltételeit, és az energetikai tanúsító szerződés tartalmi előírásait is.

Részletek »

04.2.2.5. Kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás az építőiparban, egyszerűbben, mint gondolná!

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2017.10.07. 09:13

Közzétéve: 2017.04.23. 10:37

Ha Ön az egyszerű bejelentés alapján végzett építési tevékenység során építész tervező, szakági tervező, vagy fővállalkozó kivitelező, akkor rendelkeznie kell felelősségbiztosítással. Az alábbiakban megismerheti, hogy hogyan lehet a legegyszerűbben és leggyorsabban, on-line megkötni a kötelező felelősségbiztosítást. Az Építésijog.hu előfizetői kedvezményben is részesülnek.

Részletek »

05.1. A tervező feladata, felelőssége

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2021.01.03. 22:19

Közzétéve: 2008.09.09. 18:37

A tervezőnek az engedélyezési eljárást megelőzően, a hatósági eljárásban, majd a kivitelezés során is fontos szerep jut. A tervezői feladatokat több jogszabály határozza meg, ami nehezíti a tervezői felelősség pontos meghatározását.

Részletek »

05.2. Tervezői szakmai címek. Összeférhetetlenségi előírások

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.01.01. 16:31

Közzétéve: 2014.01.01. 16:31

Érdemes tudni, hogy a tervellenőr nem minősül az építkezés külön szereplőjének. Az építkezés 2013. április 19-étől hatályos szereplője a beruházási tanácsadó, akinek egyik feladata szintén a tervezés, és a tanácsadó mérnök elnevezésű szereplőt váltotta fel. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a Szakmagyakorlási rendelet) határozza meg a tervezőre vonatkozó összeférhetetlenségi előírásokat is. 2014. január 1-jétől kaphatnak a tervezők bizonyos szakmai címeket, így például a kamara vezetői tervezői címet is adhat az arra jogosultnak.

Részletek »

05.3. A tervezési szerződés

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2022.02.02. 12:13

Közzétéve: 2008.09.09. 18:36

A megfelelő tervek elkészíttetéséhez (elkészítéséhez) megfelelő szerződés szükséges, olyan, amely lehetőség szerint mindkét fél számára megfelelő garanciákat biztosít. A tervezési szerződésre vonatkozó fontosabb előírásokat a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) – a vállalkozási szerződés szabályai között és a tervezési szerződést külön is nevesítve –, a Kivitelezési kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet), és az Építési törvény (Étv.) határozza meg. Ezek a szabályok egészültek ki 2013. augusztus 1. napjától a Szakmagyakorlási rendeletben (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) található előírásokkal.

Részletek »

05.3.1. TERVEZÉSI ÉS TERVEZŐI MŰVEZETÉSI SZERZŐDÉS - SZERZŐDÉSMINTA

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2024.04.24. 13:39

Közzétéve: 2016.05.31. 22:29

Jelen tájékoztató mellékleteként letölthető az Építésijog.hu által összeállított szerződésminta. A Szerződésminta már tartalmazza a 2019. október 24. napjától hatályos jogszabályoknak megfelelő rendelkezéseket. A közzétett szerződésmintát folyamatosan felülvizsgáljuk és az aktuális jogszabályoknak megfelelően hatályosítjuk. A 2020. február 7-i lezárású szövegben egyebek mellett átalakítottuk a szerzői jogokra vonatkozó 12. pontot, valamint a 2. számú mellékletben javaslatokat tettünk lehetséges különszolgáltatásokra.   A szerződésminta ára 39.000 Ft + áfa, az Artifex Kiadó webshopjában lehet megvásárolni >> {order_button_43}   Ha Ön már megrendelte a szerződésmintát, lépjen be alább a megrendeléskor is használt felhasználónévvel és jelszóval.   Ha Ön rendelkezik az Építésijog.hu Éves PRÉMIUM Előfizetésével, akkor – előfizetőként belépve az oldalra – itt külön díj befizetése nélkül letöltheti a segédletet:  

Részletek »

05.3.2. TERVEZÉSI ÉS TERVEZŐI MŰVEZETÉSI SZERZŐDÉS - ÚTMUTATÓ A SZERZŐDÉSMINTA HASZNÁLATÁHOZ

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2023.06.08. 11:47

Közzétéve: 2016.07.04. 15:27

Az Építésijog.hu által összeállított EGYSZERŰ BEJELENTÉSSEL LÉTESÍTHETŐ LAKÓÉPÜLETRE VONATKOZÓ TERVEZÉSI ÉS TERVEZŐI MŰVEZETÉSI SZERZŐDÉS mintájához kapcsolódó Útmutató. Az Útmutatóban egyrészt kísérletet tettünk arra, hogy a Tervezési és tervezői művezetési szerződésmintában alkalmazandó jogszabályokat és kamarai szabályzatokat összegyűjtsük, és a vonatkozó szerződéses pont mellett ezeket is bemutassuk. Az Útmutató készítésének másik indoka, hogy az egyes pontok tartalmát elmagyarázza, a szabályozás indokát meghatározza. A felhasználónak így lehetősége van arra, hogy eldöntse, a minta melyik pontját alkalmazza, és melyiket nem. A Szerződésminta tartalmának rövidítése érdekében több olyan rendelkezés csak az Útmutatóban található meg, amelyeket az Építésijog.hu javasolni tud.

Részletek »

05.3.3. A beruházás költségkeretének értelmezése és meghatározása

Szerző:  Karácsony Judit,  Huszti István

Utolsó frissítés: 2020.07.14. 19:18

Közzétéve: 2020.07.14. 11:51

Számos félreértés van a gyakorlatban a tervezési program egyik elemével, a beruházás költségkeretével kapcsolatban. A tapasztalat az, hogy az építész tervező és a beruházó (építtető) azt gondolja, hogy a költségkeret meghatározása kizárólag az építész feladata és felelőssége. További félreértésekre ad okot az, hogy a jogszabályokat nem teljes szövegében és környezetében értelmezik, valamint a fogalmak sem teljesen egyértelműek. Az alábbiakban összefoglaljuk a témát szabályozó előírásokat, valamint egy rövid útmutatót adunk arra, hogy hogyan lehet meghatározni a tervezési programban a beruházás költségkeretét és a költségelemzés módszerét.

Részletek »

05.4. Településrendezési tervezési tevékenység

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.02.23. 15:54

Közzétéve: 2014.02.23. 15:51

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a Szakmagyakorlási rendelet) határozza meg a településrendezési tervezési tevékenység végzésének feltételeit is. A településtervezési szerződésre a Szakmagyakorlási rendelet mellett a Ptk. (az 1959. évi IV. törvény és a 2013. évi V. törvény) és az Építési törvény (az 1997. évi LXXVIII. törvény, Étv.) is tartalmaz előírásokat. Fontos tudni, hogy a településfejlesztési koncepció megalapozó vizsgálata csak akkor használható fel a településrendezési eszköz kidolgozásához, ha azt jogosultsággal rendelkező településtervező és szakági településtervező készítette [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 14. § (4) bek.].

Részletek »

05.5. Településrendezési szakértői tevékenység

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.02.23. 15:58

Közzétéve: 2014.02.23. 15:58

A településrendezési szakértői tevékenységre vonatkozó rendelkezések eltérnek a településrendezési tervezési tevékenység feltételeitől. A településrendezési szakértőkre speciális összeférhetetlenségi szabályok is vonatkoznak. A Szakmagyakorlási rendelet és az Építési törvény együttesen határozza meg a szakértői szerződés kötelező tartalmát.

Részletek »

07.1. Ki lehet kivitelező?

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.02.23. 16:46

Közzétéve: 2008.09.09. 18:40

Elsődlegesen a Kivitelezési kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) határozza meg azokat a feltételeket, amelyeket a cégnek teljesítenie kell ahhoz, hogy építőipari tevékenységi kört folytasson. A személyi feltételek teljesítése mellett elengedhetetlen például az is, hogy a cég szerepeljen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett névjegyzékben is.

Részletek »

07.2. A kivitelező feladatai és felelőssége

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.02.23. 16:48

Közzétéve: 2014.02.23. 16:48

A kivitelező felelősségi körébe tartozó körülményeket számos jogszabály rögzíti, azonban két jogszabályt mindenképpen érdemes kiemelni: az Építési törvényt és a Kivitelezési kódexet. Ezen két jogszabályban található előírások összefoglalóan határozzák meg a kivitelező feladatait és felelősségét.

Részletek »

07.3.1. Kivitelezési szerződés felújításokhoz, átalakításokhoz - Szerződésminta

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2024.01.24. 12:10

Közzétéve: 2021.01.26. 16:44

Jelen tájékoztató mellékleteként letölthető az Építésijog.hu által összeállított Kivitelezési szerződés mintája, amely felújításokra, átalakításokra és bővítéssel nem járó tetőtér-beépítésekre alkalmazható. A közzétett szerződésmintát folyamatosan felülvizsgáljuk és az aktuális jogszabályoknak megfelelően hatályosítjuk.   A szerződésminta ára 49.000 Ft + áfa, az Artifex Kiadó webshopjában lehet megvásárolni >> {order_button_216}   Ha Ön már megrendelte a szerződésmintát, lépjen be alább a megrendeléskor is használt felhasználónévvel és jelszóval. Ha Ön rendelkezik az Építésijog.hu Éves Előfizetéssel, akkor – előfizetőként belépve az oldalra – itt külön díj befizetése nélkül letöltheti a szerződésmintát.  

Részletek »

07.3.2. Kivitelezési szerződés építési engedély vagy egyszerű bejelentés alapján végzett építkezésekhez - Szerződésminta

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2024.01.24. 12:09

Közzétéve: 2023.06.07. 21:38

Jelen tájékoztató mellékleteként letölthető az Építésijog.hu által összeállított Kivitelezésiszerződés-mintája, amely építési engedély vagy egyszerű bejelentés alapján végzett építési tevékenységekre alkalmazható. A közzétett szerződésmintát folyamatosan felülvizsgáljuk és az aktuális jogszabályoknak megfelelően hatályosítjuk. A szerződésminta ára 49.000 Ft + áfa, az Artifex Kiadó webshopjában lehet megvásárolni >> {order_button_214}   Ha Ön már megrendelte a szerződésmintát, lépjen be alább a megrendeléskor is használt felhasználónévvel és jelszóval!   Ha Ön rendelkezik az Építésijog.hu Éves PRÉMIUM Előfizetésével, akkor – előfizetőként belépve az oldalra – itt külön díj befizetése nélkül letöltheti a szerződésmintát.:  

Részletek »

08.1. A felelős műszaki vezető

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.02.18. 07:35

Közzétéve: 2008.09.09. 18:38

A felelős műszaki vezető a kivitelező által felkért, megfelelő jogosultsággal rendelkező személy, aki nincs szerződéses jogviszonyban az építtetővel. Főszabály szerint minden építkezésen felelős műszaki vezetőnek is tevékenykednie kell, de természetesen ez alól is vannak kivételek. Komoly félreértéseket okoz az, hogy a felelős műszaki vezető nem az építtető, hanem a kivitelező megbízottja, és éppen ezért nem az építtető anyagi érdekének érvényesítése érdekében végzi a tevékenységét. Számos esetben előfordul, hogy az építtető fizeti a felelős műszaki vezetőt, mivel összekeverik a műszaki ellenőrrel.

Részletek »

08.2. A felelős műszaki vezető feladatai és felelőssége

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2016.05.15. 16:55

Közzétéve: 2014.02.18. 07:32

A felelős műszaki vezető feladatát a jogszabályok az építési tevékenység egyes stádiumához kapcsolódóan határozzák meg. A jogszabályban rögzített feladatokat akkor is köteles ellátni a felelős műszaki vezető, ha a felek szerződésében az adott cselekményt nem is említik.

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt