16.3.A tervező feladata az építési termék építménybe történő betervezése és beépítése során

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.09.06. 17:33

Közzétéve: 2013.08.06. 14:28

2013. július 1-jétől a kivitelezési dokumentáció részeként a műszaki leírás tartalma is módosult. A tervezőnek már a betervezett építési termékek műszaki teljesítményére vonatkozó nyilatkozatot kell készítenie a megfelelőség igazolására vonatkozó nyilatkozat helyett. E mellett a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet további – súlyos felelősséggel járó – feladatokat rótt a tervezők részére, de új jogszabályi jogosultság is keletkezett: ki lehet jelölni konkrét építési terméket.

Részletek »

16.4. A beépítés feltételei. A kivitelező, a felelős műszaki vezető és a műszaki ellenőr feladata az építési termék építménybe történő beépítése során

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2017.10.02. 13:31

Közzétéve: 2013.08.06. 14:30

Ahol jogszabály az építési termékkel szemben követelményt állapít meg, ott az építési termék beépíthetőségének feltétele, hogy a teljesítménynyilatkozat tartalmazza a követelménynek való megfelelést igazoló termékjellemzőt [275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 3. § (3) bek.]. A beépítés során a kivitelező és a felelős műszaki vezető mellett a műszaki ellenőrnek is van feladata.

Részletek »

17. Cégek milyen feltételek mellett végezhetnek szakmagyakorlási tevékenységet?

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.03.18. 07:59

Közzétéve: 2013.08.13. 21:00

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet egyik már hatályba lépett rendelkezése a cégek által végezhető szakmagyakorlási tevékenységek részletes feltételeit rögzíti. A cégek esetében a jogszabály egyebek mellett generálisan előírja az írásbeli szerződési kötelezettséget.

Részletek »

18.1. Az építésfelügyeleti bírság

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.01.26. 16:41

Közzétéve: 2013.10.14. 14:18

Az építésfelügyeleti bírság kiszabásának eseteit, alanyait és mértékét is módosította a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet. A változások döntő részét a 2013. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni, míg több már elfogadott, de csak az e-építési naplóval egyidejűleg bekövetkező módosítás 2013. október 1-jétől lett hatályos [238/2005. (X. 25.) Korm. rend. 7. §][1]. A Szakmagyakorlási rendelet által rögzített módosítások 2014. január 1-jétől alkalmazandók.

Részletek »

18.2. Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2017.06.22. 13:54

Közzétéve: 2013.10.14. 14:15

Az alábbi táblázatok a 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet mellékletei alapján készültek, de a mellékletek szerinti felbontást alapul véve az egyes cselekményekhez kapcsolódó speciális jogszabályi előírásokat is rögzítik a könnyebb áttekinthetőség érdekében.

Részletek »

19. Szakmagyakorlási tevékenységek összeférhetetlenségi szabályai (2014. január 1.)

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.02.14. 13:03

Közzétéve: 2014.02.07. 08:07

A Szakmagyakorlási rendelet (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) által bevezetett változásokhoz kapcsolódóan átalakult az összeférhetetlen tevékenység végzésének jogkövetkezménye is, így például már nem az építésfelügyeleti hatóság bírságol e miatt. A szakmagyakorlási tevékenységek összeférhetetlenségi szabályaiban bekövetkezett változások áttekinthetősége érdekében táblázatos formában is összehasonlítottuk a 2014. január 1-je előtti és utáni előírásokat. A tervezőre vonatkozó szabályok nem változtak (kivéve a településrendezési tervezői tevékenységet), a beruházáslebonyolító kötelezettségei eltűntek a jogszabályból, a műszaki ellenőr és a felelős műszaki vezető pedig részben új szabályokkal ismerkedhet. Az energetikai tanúsító esetében változatlanul nincs összeférhetetlenségi előírás.

Részletek »

20.0. A tűzvédelmi szabályozás rövid története. Az OTSZ 5.0

Szerző: Veres György

Utolsó frissítés: 2015.03.03. 16:59

Közzétéve: 2015.03.03. 14:54

A tűz elleni védekezés nem újkeletű, a tűzvédelem pilléreit tartalmazó előírás 1788-ban került kiadásra. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 4/1980. (XI. 25.) BM rendelet volt az első OTSZ rövidítésű jogszabály, és több lépésben jutottunk el a 2015. március 5. napjától hatályos OTSZ 5.0 alkalmazásáig. Jelen összefoglalóban az új OTSZ tartalmára is kitérünk.

Részletek »

20.1. Tervezői OTSZ - Az OTSZ közérthető, szerkesztett formában I. - FRISSÍTVE: 2021.02.26.

Szerző:  Veresné Rauscher Judit

Utolsó frissítés: 2021.03.02. 21:00

Közzétéve: 2015.01.07. 14:18

A Flamella Kft. és Veresné Rauscher Judit arra vállalkozott, hogy az új OTSZ szövegét olyan formában tegye közzé, amely lényegesen elősegíti, hogy a tervezők egységesen és közérthetően tekinthessék át a megváltozott rendelkezéseket. A jelen cikkhez csatolt anyag a száraz jogi tartalomhoz a tervezők számára fontos kiegészítéseket és egyéb hasznos funkciókat biztosít. A szöveg újdonságai: lakóépület jogszabály szerinti definíciója, bölcsődére, kritikus infrastruktúrára vonatkozó jogszabályok frissítése, BM OKF Tűzmegelőzési Hírlevél (pirossal), a tervezésben érintett Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (TvMI-k, kék keretben). A tájékoztató legutóbb 2021. február 26-i hatállyal módosult.

Részletek »

20.2. OTSZ 5.0 közérthető, szerkesztett formában II. Az OTSZ I-IV. fejezetek bemutatása

Szerző:  Veresné Rauscher Judit

Utolsó frissítés: 2015.03.04. 10:12

Közzétéve: 2015.02.26. 18:31

Az alábbiakban a Flamella Kft. által készített diasort érhetik el. A tűzvédelmi tevékenységet végző cég fejezetenként, diasorban állította össze azokat az információkat, amelyeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ 5.0 vagy új OTSZ) hatályba lépésével a tervezőknek, kivitelezőknek ismerniük kell. A tájékoztató ábrákkal, táblázatokkal segíti elő az új rendelkezések elsajátítását.

Részletek »

20.3. OTSZ 5.0 közérthető, szerkesztett formában III. Az OTSZ V-XI. fejezetek és a XXI. fejezet bemutatása

Szerző:  Veresné Rauscher Judit

Utolsó frissítés: 2015.03.04. 11:45

Közzétéve: 2015.02.26. 18:37

Az alábbiakban a Flamella Kft. által készített diasort érhetik el. A tűzvédelmi tevékenységet végző cég fejezetenként, diasorban állította össze azokat az információkat, amelyeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ 5.0 vagy új OTSZ) hatályba lépésével a tervezőknek, kivitelezőknek ismerniük kell. A tájékoztató ábrákkal, táblázatokkal segíti elő az új rendelkezések elsajátítását.

Részletek »

A műemlékvédelmi szankciók és egyéb jogkövetkezmények

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2012.10.05. 10:31

Közzétéve: 2011.02.04. 12:08

A hatályos magyar jogszabályok számos eszközt biztosítanak az épített örökség védelmére. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) jogköreit általánosságban ismerjük, tudjuk, hogy a hatóság kötelezheti a tulajdonost a műemlék megóvására, helyreállítására, illetve az előírásokat megsértőkkel szemben bírság szabható ki. A közigazgatási hatósági eszközök mellett kevésbé ismert polgári jogi, szabálysértési jogi és büntető jogi jogkövetkezmények is alkalmazhatók, azonban ezeket döntően már nem a KÖH, hanem az egyes helyi önkormányzatok, illetve az ügyészség, rendőrség alkalmazhatja, indítványozhatja. Jelen tanulmányban a műemlékvédelmi szankciórendszer rövid, vázlatos bemutatására törekszem, azzal, hogy az egyéb jogterületek alapján szabályozott jogintézményekre is kitérek. Mielőtt a szankciók bemutatására sor kerülhetne, arra is fel kell hívnom a figyelmet, hogy egyes esetekben a műemléki minőség is kérdéses lehet. A régészeti lelőhelyek védelmére vonatkozó szabályokra a tanulmány nem tér ki.

Részletek »

Az építtetői fedezetkezelő feladatai

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.01.26. 16:41

Közzétéve: 2009.09.20. 16:08

Az építőipar területén fennálló egyik legsúlyosabb probléma a lánctartozás, amelyet körbetartozásnak is szoktak nevezni. Ezen a helyzeten kívánt változtatni az Országgyűlés, amikor bevezette a sajtóban „Biztos kéz” elnevezéssel is illetett építtetői fedezetkezelés jogintézményét. Nagyon rövid időn belül változott a jogszabályi környezet, és a 2010. július 25-ét követően indult közbeszerzési eljárásokban már nem is kötelező a fedezetkezelő közreműködése, várhatóan rövid időn belül minden építési tevékenység esetében megszűnik ez a jogintézmény.

Részletek »

Hatóságok az építkezésen

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.01.07. 14:59

Közzétéve: 2006.08.22. 03:00

Egyre többször hallhatunk arról, hogy az egyes hatóságok kiemelt ellenőrzési területként tekintetnek az építőiparra, és fokozott, összehangolt vizsgálatokat tartanak. Szinte hetente látunk a híradóban olyan képeket, amikor rendőrök és munkaügyi felügyelők - kiegészülve mondjuk a Vám- és Pénzügyőrség munkatársaival - lezárnak egy-egy építési területet, és az utolsó szögig átvizsgálnak mindent. Ha több tucat ellenőr és rendőr jelenik meg a kapu előtt az egyértelmű helyzetnek tűnik, de tudjuk-e, hogy milyen hatóságok és mit vizsgálhatnak az építkezésünkön? Az alábbiakban röviden összefoglalom, hogy milyen hatóságok megjelenésére számíthatunk, illetve ezek a szervek mire kíváncsiak. Természetesen vannak olyan  szervek, amelyek szintén előfordulhatnak az építkezésen, de a terjedelmi korlátok miatt nem fértek be ebbe a leírásba, így például az ÁNTSZ, a fogyasztóvédelmi felügyelőség, vagy éppen a tűzoltóság.

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt