13.3. A kivitelezési dokumentáció tartalma

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2020.12.22. 18:24

Közzétéve: 2013.06.01. 14:36

A kivitelezési dokumentáció formai és tartalmi követelményeit 2017. január 1. napjától már nem a Kivitelezési kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) határozza meg. A jogszabályban maradtak rendelkezések, azonban a kivitelezés dokumentáció részletes tartalmi és formai követelményeit kamarai szabályzatok rögzítik.

 

A KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI


A kivitelezési dokumentációt elektronikusan és magyar nyelven kell előállítani[1].

A dokumentációt címlappal, aláírólappal, tartalomjegyzékkel és tervjegyzékkel kell ellátni. A címlap a megvalósítás tárgyát képező építési tevékenység szabatos megnevezésén és az ingatlan azonosító adatain túl tartalmazza az építtető nevét megnevezését, valamint a tervező nevét, megnevezését. Az aláírólap tartalmazza a tervezésben részt vett minden tervező nevét, megnevezését, a szakmagyakorlási jogosultságának igazolásaként a tervezési jogosultság (névjegyzéki bejegyzés) számát és a tervező saját kezű aláírását [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 23. § (2) bek.].

Az egyes különálló tervlapokon szerepeltetni kell az adott tervrajz pontos megnevezését és méretarányát, önálló ábránként [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 23. § (3) bek.].

 

A KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ RÉSZEI


A kivitelezési dokumentációnak minden esetben része:
a) a kivitelező által készített a tervezett építmény építőipari kivitelezési feladatainak megszervezéséhez szükséges részletezettségű (építésszervezési munkarész)
aa) a tervezői (biztonsági és egészségvédelmi) koordinátor által ellenőrzött munkabiztonsági és egészségvédelmi terv,
ab) az egyesített közmű (genplan) terv, az építmények és a közművek összefüggéseinek áttekintését szolgáló elrendezési és időbeli fázistervek,
b) a tervezési programban megnevezett üzemeléstechnológiai terv,
c) az épületgépészeti kivitelezési dokumentáció,
d) az épületvillamossági kivitelezési dokumentáció [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 22. § (3) bek.].

A kivitelezési dokumentáció tartalma nem térhet el a jogerős építésügyi hatósági engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott és engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól. Ennek megszegéséért az építtető, a tervező, a fővállalkozó kivitelező és az építési műszaki ellenőr építésfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezhető [238/2005. (X. 25.) Korm. rend. 1. melléklet 5. sor].

 

A KIVITELEZÉSI KÓDEX MÁR NEM RÖGZÍTI A RÉSZLETES TARTALMI KÖVETELMÉNYEKET


Fontos változás, hogy 2017. január 1. napjától a Kivitelezési kódex 1. melléklete már nem határozza meg a kivitelezés dokumentáció részletes tartalmi követelményeit. Ezeket a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara kidolgozandó szabályzatai határozzák meg [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 1. melléklet]. Ezzel egyszerűsödött a helyzet, ugyanis az élet változásainak megfelelő kamarai szabályzatot sokkal egyszerűbb módosítani, mint a jogszabályt. Így összhangba került a Kivitelezési kódex és az egyszerű bejelentéssel végezhető építési tevékenységek hatálya alá tartozó ún. egyszerűsített kivitelezési dokumentáció tartalmi követelményeire vonatkozó szabályozás. Azaz a jogszabály csak a keretet határozza meg, a részletes tartalmi követelményeket a kamarák határozzák meg.

A Magyar Építész Kamara itt elérhető tájékoztatása  szerint a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet tervezetének véleményezése során kérte a jogalkotót, hogy e szabályzatok megalkotására – átmeneti rendelkezések beiktatásával – a kamarák számára megfelelő felkészülési időt biztosítson, e javaslat azonban nem került elfogadásra. A MÉK elnöksége úgy döntött, hogy a vonatkozó szabályzat elkészültéig szakmai állásfoglalásával felhívja tagjainak, a jogalkotóknak és a jogszabályok megtartását ellenőrzőknek a figyelmét, hogy a szabályzat küldöttgyűlés általi jóváhagyásáig – amelyre 2017. májusában került sor – a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2016. december 31-ig hatályos 1. mellékletében meghatározottak figyelembe vételével készítsék a kiviteli tervek dokumentációját a tartalmi követelményekre vonatkozóan (a Kivitelezési kódex 16.12.31-én hatályos szövege IDE KATTINTVA érhető el).

A korábbi előírás - bár nem a kivitelezési dokumentáció alcímnél – részletesen meghatározta a műszaki leírás tartalmi elemeit (a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9. § (5) bek. 2016.12.31-ig hatályos állapota). Ezt a részt 2017. július 1. napjától törölték, vagyis a műszaki leírás – amely továbbra is kötelező dokumentáció rész – formáját, tartalmát szintén a kamarai szabályzatok tartalmazzák.

Az építészeti-műszaki dokumentáció kötelező tartalmi elemeit a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. melléklete rögzíti.
 

KAMARAI SZABÁLYZATOK


A KIVITELI TERVEK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYE (Elfogadta: a MÉK 2017.05.19-i Küldöttgyűlése, Hatályos: 2017. május 26., IDE KATTINTVA tölthető le)

TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEINEK SZABÁLYZATA (Elfogadta: MMK 5/2017. (V. 6.) számú Küldöttgyűlési határozata, Hatályos: 2017. május 9., IDE KATTINTVA tölthető le)

A 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete részletesen meghatározta, hogy milyen dokumentációt kellett benyújtani az új, legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű lakóépület egyszerűsített bejelentéséhez. Ezt nevezhettük egyszerű bejelentési dokumentációnak. Az egyszerű bejelentési dokumentáció csak 2016. január 1. és június 14. napjai között megkezdett beruházásoknál kellett alkalmazni, ezt követően a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (az Egyszerű bejelentési rendelet) 1. mellékletében, illetve a MÉK és MMK együttes szabályzatában meghatározott tartalmú kivitelezési dokumentációt kell készíteni. Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményei valamint a tervezői művezetés szabályai (MÉK és MMK együttes szabályzat ide kattintva érhető el)

 

[1] A 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 16. § a) pontja pontosította azt, hogy a kivitelezési dokumentációt elektronikusan és magyar nyelven kell előállítani (a korábbi szöveg az összeállítás kifejezést használta az előállítás helyett) [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 23. § (2) bek.].
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt