A kivitelezési dokumentáció tartalmára vonatkozó új előírások

Szerző:  Kiss Andor

Utolsó frissítés: 2017.02.01. 10:56

Közzétéve: 2017.01.11. 14:27

A 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kivitelezési dokumentáció kötelező elkészítésének szabályozása mellett a tartalmi előírások tekintetében is lényeges változtatásokat vezetett be. Lényeges, hogy a Kivitelezési kódex már nem határozza meg a kivitelezés dokumentáció részletes tartalmi követelményeit. Jelen cikkben kitérünk arra is, hogy milyen esetekben lehet eltérés az engedélyezési és a kivitelezési dokumentáció között.


Magyar Közlöny: 2016. évi 218. szám
Érintett jogszabály: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
Hatályos: 2017. január 1.

1.
Az engedélyezési és a kivitelezési dokumentáció kapcsolata


A kivitelezési dokumentáció kötelező készítésében bekövetkezett koncepcióváltozásról és a Kivitelezési kódexben rögzített kötelező esetek szabályairól tájékoztatót itt olvashat.

A kivitelezési dokumentáció a tervezési programban megadott „alapvető követelmények” (Étv. 31. § (2) bek.; OTÉK 50. §) és egyéb előírások - ellenőrizhető módon történő - kielégítését bizonyító, az építmény megvalósításához szükséges tervet, műszaki leírást, információt, teljesítménynyilatkozatot és utasítást tartalmazó egységes dokumentum, amely alapján a tervezett építmény célszerűen és gazdaságosan megvalósítható, továbbá amely egyértelműen meghatározza az építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék, beépített berendezés
a) megnevezését,
b) helyzetét, méretét, mérettűrését,
c) számításba veendő hatásainak, követelményeinek megfelelő elvárt műszaki jellemzőket,
d) minőségi követelményeit,
e) építésének és beépítésének technológiai feltételeit, valamint
f) költségeinek meghatározásához szükséges adatokat [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 22. § (2) bek.].

A kivitelezési dokumentációnak minden esetben része:
a) a kivitelező által készített a tervezett építmény építőipari kivitelezési feladatainak megszervezéséhez szükséges részletezettségű (építésszervezési munkarész)
aa) a tervezői (biztonsági és egészségvédelmi) koordinátor által ellenőrzött munkabiztonsági és egészségvédelmi terv,
ab) az egyesített közmű (genplan) terv, az építmények és a közművek összefüggéseinek áttekintését szolgáló elrendezési és időbeli fázistervek,
b) a tervezési programban megnevezett üzemeléstechnológiai terv,
c) az épületgépészeti kivitelezési dokumentáció,
d) az épületvillamossági kivitelezési dokumentáció [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 22. § (3) bek.].

A kivitelezési dokumentáció tartalma nem térhet el a jogerős építésügyi hatósági engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott és engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól. Ennek megszegéséért az építtető, a tervező, a fővállalkozó kivitelező és az építési műszaki ellenőr építésfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezhető [238/2005. (X. 25.) Korm. rend. 1. melléklet 5. sor].

Bizonyos határok között a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Eljárási kódex) hatálya alá eső építmények esetében megengedett az eltérés az engedélyezési és kivitelezési dokumentáció között, akkor ha
a) az eltérés építési engedélyhez kötött, a jogszabályi előírásoknak megfelel, és nem változtatja meg az építmény
aa) tömegét, befoglaló méreteit, magasságát, alaprajzi kontúrját,
ab) helyét, telepítési paramétereit, és a telek beépítési paramétereit,
ac) helyi építészeti örökségvédelem alatt álló épület esetén - településképet meghatározó homlokzati elemeit,
b) az eltérés építési engedélyhez kötött, a jogszabályoknak megfelel és nem változtatja meg az építmény a) pontban foglalt jellemzőit, elemeit, de az építmény teherviselési tulajdonságait, képességét érinti, de az építési naplóval igazoltan az építmény teherviselési tulajdonságai továbbra is megfelelőek, vagy
c) az eltérés tartalma önmagában nem építési engedélyhez kötött építési tevékenység [312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 22. § (1) bek.].

2.
Részletes tartalmi követelmények már nincsenek a Kivitelezési kódexben


Fontos változás, hogy a rendelet 1. melléklete már nem határozza meg a kivitelezés dokumentáció részletes tartalmi követelményeit. Ezeket a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara kidolgozandó szabályzatai határozzák meg [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 1. melléklet]. Ezzel egyszerűsödik a helyzet, ugyanis az élet változásainak megfelelő kamarai szabályzatot sokkal egyszerűbb módosítani, mint a jogszabályt. Így összhangba került a Kivitelezési kódex és az egyszerű bejelentéssel végezhető építési tevékenységek hatálya alá tartozó ún. egyszerűsített kivitelezési dokumentáció tartalmi követelményeire vonatkozó szabályozás. Azaz a jogszabály csak a keretet határozza meg, a részletes tartalmi követelményeket a kamarák határozzák meg.

A Magyar Építész Kamara itt elérhető tájékoztatása szerint a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet tervezetének véleményezése során kérte a jogalkotót, hogy e szabályzatok megalkotására – átmeneti rendelkezések beiktatásával – a kamarák számára megfelelő felkészülési időt biztosítson, e javaslat azonban nem került elfogadásra. Az így előállt jogbizonytalanság megszüntetése érdekében a Magyar Építész Kamara elnöksége soron következő, 2017. január 13-i elnökségi ülésén tárgyalja azon átmeneti kamarai rendelkezéseket, melyek megfelelő szabályozási környezetet biztosítanak a jövőben a szakmagyakorlók számára az új, Küldöttgyűlés által elfogadásra kerülő kamarai szabályzatok megalkotásáig.

A korábbi előírás - bár nem a kivitelezési dokumentáció alcímnél – részletesen meghatározta a műszaki leírás tartalmi elemeit (a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9. § (5) bek. 2016.12.31-ig hatályos állapota). Ezt a részt 2017. július 1. napjától törölték, vagyis a műszaki leírás – amely továbbra is kötelező dokumentáció rész – formáját, tartalmát vélhetően szintén a kamarai szabályzatok fogják tartalmazni.

Sajnos a jogszabály továbbra sem oldotta fel az abban rejlő ellentmondást, hogy a kivitelezési dokumentáció egy részét a kivitelezőnek kell elkészítenie (építésszervezési munkarész). A Kivitelezési kódex szerint a kivitelezési dokumentáció elkészítésre azonban az építtetőnek, vagy a fővállalkozó kivitelezőjének a tervezővel kell szerződnie [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 7. § (2) bek. c) pont; 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 9. § (1) bek.]. Vagyis ezen munkarész elkészítésére vonatkozó szerződéskötési előírások hiányoznak. Ez a korábbi szabályozásban is ellentmondásos volt, de akkor az építésszervezési munkarész „csak” egy melléklet eldugott részében szerepelt és egy-két kukacoskodó munkavédelmi felügyelő kivételével szinte mindenki figyelmét elkerülte. Most azonban a Kivitelezési kódex 22. § (3) bek. a) pontjában „szem elé került”. Pontosítani kell továbbá a koordinátor fogalmát, a pontos megnevezése ugyanis biztonsági és egészségvédelmi koordinátor.

3.
Összefoglaló szerzői vélemény a 2017. januári változásokról


Az első kivitelezési kódex (290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet) alapelveinek lerögzítése, megalkotása tíz évvel ezelőtt kezdődött. A kivitelezési dokumentációra vonatkozó ott megfogalmazott „Alapeset” – Teljekörű kivitelezési dokumentáció elv tíz évig nem változott, csupán egyes részletek kerültek módosításra. Ez a koncepció változott meg, és helyezte előtérbe a kivitelezési dokumentációt az engedélyezési helyébe. Ehhez hozzájárult, hogy az egyszerű bejelentés 2016. januári megjelenésével, valamint 2017-től a lakóépületek bővítésére való kiterjesztéssel, illetve az engedélyhez kötött tevékenységek szűkítésével az építési engedélyek jelentősége (száma) jelentősen csökken, ezen esetben kizárólag kivitelezési dokumentációra van szükség. A sajátos építményfajtáknál mindig is a kivitelezési dokumentáció élvezett prioritást, gyakran önálló engedélyezési terv nem is készül. Így a kivitelezési dokumentáció újraértékelése mindenképpen szükséges volt tíz év után. A szerző viszont továbbra is vallja, hogy a konkrét paraméterek helyett a kivitelezési dokumentációk részletezettségét sokkal inkább a jobban általánosítható kockázati elemekhez kellene kötni.

LÁSD MÉG:

- Mikor kötelező a kivitelezési dokumentáció? 2017. januári változások

- Alig maradt építési engedélyhez kötött tevékenység

- Az Eljárási kódex 2017. január 1. napjától hatályos változásai


Így tervezhetünk, építhetünk 2017 januárjától

Hat előadás videón az év elejétől életbe lépett legfontosabb építési jogi változásokról építőipari tervezők, kivitelezők, beruházók, önkormányzati szakemberek részére

2017 elejétől folytatódik a „rendszerváltás” az építésügyben, egy új szemlélet bevezetésének újabb lépéseit mutatják azok a megváltozott jogszabályok, melyeket ezekben a napokban már figyelembe kell venniük a szakembereknek a mindennapi munkájukban. Január 12-én nagy sikerű, telt házas konferenciát tartottunk erről az Ybl Miklós Építéstudományi Kar nagyelőadójában. A jelentkezési lehetőséget idejekorán le kellett zárnunk, akkora volt az érdeklődés; mások pedig az év eleji szabadságok miatt nem értesültek időben a rendezvényről, ezért nem tudtak részt venni rajta, sokaknak a Budapestre utazás okozott volna nehézséget.

A konferencián elhangzott kulcsfontosságú információkról azonban NEM MARADT LE SENKI, hiszen a rendezvényről videófelvétel készült, melyekhez most Ön is hozzájuthat, az előadások teljes diasoraival együtt! Ezek díja megegyezik a konferenciarészvétel árával.

További információk, videók megrendelése >>

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt