01. Mi az a műemlék?

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2017.10.05. 09:39

Közzétéve: 2013.07.28. 11:35

Hajlamosak vagyunk minden régi épületet műemléknek tekintetni, azonban az Örökségvédelmi törvény ennél pontosabban, illetve kategóriákra bontva határozza meg a védendő értékeket. Az Országgyűlés 2015-ben bevezette a nyilvántartott műemléki érték fogalmát, amely egy kétlépcsős, fokozatos védetté nyilvántartást tesz lehetővé, így átalakult a korábbi műemléki fogalom is. Más a műemlék, más a műemléki érték és más az épített örökség, illetve építészeti érték fogalma.

Részletek »

02. A kulturális örökség védelmének kormányzati feladatai

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.09.07. 16:53

Közzétéve: 2013.07.28. 11:36

A kulturális örökség védelme, és ezen belül az örökségvédelem kormányzati feladatait a legutóbbi időben a belügyminiszter és az emberi erőforrások minisztere látta el. 2014. június 6-a óta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormány kulturális örökség védelméért felelős tagja.

Részletek »

03. Honnan tudható meg, hogy mi műemlék?

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2017.01.05. 15:18

Közzétéve: 2013.07.28. 11:38

Ha ingatlant vásárolunk mindenképpen érdemes tudni, hogy műemlék-e a kinézett épület, vagy esetleg műemlék házban található lakásról van-e szól. Az ingatlan-nyilvántartásból elméletileg ki kell derülnie a műemléki jellegnek, de a tulajdoni lap bejegyzésétől függetlenül lehet valami műemlék. 2014. augusztusától a Lechner Lajos Tudásközpont feladatait Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ vette át.

Részletek »

03.1. A régészeti lelőhely

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2016.09.01. 16:58

Közzétéve: 2013.07.28. 11:56

A régészeti örökség védelme kiterjed a régészeti örökség felkutatására, értékelésére, számbavételére, nyilvántartására, megőrzésére, a régészeti lelőhelyek védetté nyilvánítására [2001. évi LXIV. tv. 7. § 7/A. pont]. A régészeti emlékek megőrzése talán nehezebb feladat, mint a műemlékek védelme, hiszen a legtöbb esetben nem is derül ki, hogy védelemre érdemes tárgy került vagy kerülhetett volna elő az építkezés során.

Részletek »

03.2. Hogyan lesz valami védett régészeti lelőhely?

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013.07.28. 11:57

Közzétéve: 2013.07.28. 11:57

A régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításának előkészítését is a Lechner Lajos Tudásközpont végzi, a döntés szintén a belügyminiszter hozza meg, de részben eltérő eljárási szabályok alapján.

Részletek »

04. Hogyan lesz valami műemlék?

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2017.01.05. 15:18

Közzétéve: 2013.07.28. 11:40

Az Örökségvédelmi törvény hatálya alá tartozó védett épületté vagy területté csak jogszabály alapján minősülhet valami. A kulturális örökség ingó elemeinek védetté nyilvánításának részletszabályait az Örökségvédelmi törvény (2001. évi LXIV. tv.) és a 3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet tartalmazza [3/2002. (II. 15.) NKÖM rend. 6-11. §, Melléklet]. Jelen tanulmányban az ingatlanok, településrészek műemlékké nyilvánításának szabályait mutatjuk be.

Részletek »

05. Az ideiglenes védettség

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.09.06. 17:22

Közzétéve: 2013.07.28. 11:42

Gyakran előfordul, hogy a védetté nyilvánítási eljárás megindításának hatására a tulajdonos „megoldja a hivatal problémáját”, és lebontja az épületet. A műemlék műemlékké válása előtti megsemmisülése megakadályozása érdekében az örökségvédelmi hatóság az elővédelem eszközeivel élhetett: az ideiglenesen védetté nyilvánítsa vagy az elővédelmi listára vétel. Az elővédelmi listára vétel 2013. január 1-jével megszűnt, de az ideiglenes védettség szerencsére még alkalmazható, sőt, 2014. január 19-ével növekvő védelmet is élveznek az ilyen építmények.

Részletek »

06. A műemlék tulajdonosainak kötelezettségei

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013.07.28. 11:43

Közzétéve: 2013.07.28. 11:43

A műemlék jelenleg sajnos több kötelezettséggel mint jogosultsággal jár. A műemlék tulajdonosai ezért gyakran érzik úgy, hogy az ingatlanuk műemlék jellege csak akadályozza őket a tulajdonjoguk gyakorlásában, de ellentételezésként nem kapnak semmit. A főként építésügyi és használati korlátozásokat ellensúlyozásaképpen helyi adó kedvezményre, illetve pályázati források felhasználására lehetnek jogosultak a műemlékek tulajdonosai, azonban ezek az előnyök még nincsenek arányban a műemlékre fordítandó többletköltségekkel.

Részletek »

07. Műemlékre és régészeti lelőhelyre vonatkozó engedélyezési előírások

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2017.01.05. 15:17

Közzétéve: 2013.07.28. 11:47

A műemléken végezhető kivitelezési munkák feltételei az utóbbi években lényegesen nem változtak, azonban az engedélyezéshez kapcsolódó előírások igen. A műemléken végzett építési munka és telekalakítás esetében már nem a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal jár el, mivel ez a hatóság 2013. január 1-jétől megszűnt.

Részletek »

07.1. Az előzetes nyilatkozat

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013.07.28. 12:07

Közzétéve: 2013.07.28. 12:07

Az örökségvédelmi hatóság a hatósági engedélyéhez kötött tevékenységek esetén - kérelemre - köteles a kérelmező által megjelölt munkák vagy tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos feltételekről nyilatkozni, ezt nevezik előzetes nyilatkozatnak [2001. évi LXIV. tv. 65. § (1) bek.].

Részletek »

08. Milyen tevékenységekhez kell örökségvédelmi engedélyt kérni?

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2017.02.22. 13:39

Közzétéve: 2013.07.28. 11:49

A műemlékekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályait a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendeletben találhatjuk meg. A jogszabály meghatározza azokat a tevékenységeket, amelyek ugyan nem építési engedélyhez vagy tudomásulvételhez kötött építési tevékenységek, azonban az örökségvédelmi érdekből csak hatósági engedély birtokában lehet elvégezni.

Részletek »

08.1. Műemlék épület felületének átalakítása, reklám elhelyezése

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2017.01.05. 16:26

Közzétéve: 2013.07.28. 12:09

Műemlék épület bármely külső felületén reklámtábla, reklám, felirat, dísz, szerelvény, gépészeti egység, napkollektor, napelem elhelyezése, cseréje, átalakítása, bontása (eltávolítása), eltakarása – az általános örökségvédelmi szabályok teljesítésén felül – csak speciális feltételek mellett lehetséges.

Részletek »

09. Műemlékvédelmi eszközök

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2017.01.05. 15:17

Közzétéve: 2013.07.28. 11:52

A KÖH a legfőbb ellensége volt a műemlékeket szándékosan elpusztító tulajdonosoknak és rongálóknak is, azonban a KÖH már nem vesz részt ebben az egyenlőtlen küzdelemben. A műemlékek magyarországi helyzete – eltekintve a szerencsés kivételektől – nem azt jelzi, hogy az örökségvédelmi hatóságok fölényben lennének a műemlékek megóvásáért zajló eljárásokban, az idő múlása és a beruházói gazdasági számítások általában nem kedveznek a műemlékek állagának. Az alábbiakban röviden összefoglalom, hogy mire számíthat – a jogszabályok alapján – az, aki megszegi a műemlékekre vonatkozó szabályokat.

Részletek »

10. Örökségvédelmi bírság

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013.07.28. 12:11

Közzétéve: 2013.07.28. 12:11

Az örökségvédelmi bírság szabályait az Örökségvédelmi törvény (2001. évi LXIV. törvény) és a 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet tartalmazza. A bírságot a régészeti örökség és műemlékek esetében illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala (az első fokú örökségvédelmi hatóság), a kulturális javak vonatkozásában a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ állapítja meg [191/2001. (X. 18.) Korm. rend. 7. §].

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt