2024 júniusától érkezik az új Otthonfelújítási támogatás

Szerző:  Gergely Péter,  Biztosdontes.hu

Utolsó frissítés: 2024.04.27. 12:29

Közzétéve: 2024.04.27. 12:22

2021. január 1. és 2022. december 31. között igényelhette a lakosság azt az Otthonfelújítási támogatást, amelynek révén egy maximum 6 millió forintos felújítás 50 százalékát utólagos támogatás keretében visszaigényelhette az államtól. A támogatás igen népszerű volt, így a program vége óta várták az emberek a folytatást. Az eddigi bejelentések arról szólnak, hogy idén júniustól újra lesz felújítást célzó program, a célja és feltételei azonban mások, mint az elődjéé.

Részletek »

Egy jogszabálytervezet kizárna egyes érintetteket az építési engedélyezési eljárásokból

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2024.05.07. 14:11

Közzétéve: 2024.04.27. 11:28

2024. április 18-án jelent meg a kormany.hu oldalon az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításának tervezete. A jogszabály hatályba lépésével megszűnne az ÉTDR 2013 óta létező általános tájékoztatási felülete, és jelentősen korlátoznák az építésügyi engedélyezési eljárásokba az ügyfelek személyét és jogosultságaikat is. Az új jogszabállyal az ügyfél-hatóság közötti azon vita is lezárul, hogy az ügyfelek ÉTDR-en keresztül hozzáférhetnek-e az engedélyezési eljárás irataihoz.

Részletek »

Lakásbiztosítások, lakhatási célú vagyonbiztosítások rendhagyó felmondási joga

Szerző:  Dr. Püski András

Utolsó frissítés: 2024.01.31. 16:43

Közzétéve: 2024.01.31. 16:43

A Kormány az orosz-ukrán háborúra tekintettel, a veszélyhelyzet időtartamára módosította a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény egyes rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Csak biztosításközvetítőket érinti az a módosítás, hogy a lakáscélú ingatlant érintő, határozatlan időre kötött vagyonbiztosítási szerződések esetében a javadalmazás összege nem haladhatja meg az éves biztosítási díj 20%-át. Az viszont minden biztosítottat érint, hogy a lakásbiztosítások esetében bevezettek egy egyedi felmondási lehetőséget, amelyet első alkalommal 2024. március 31-ig lehet alkalmazni.

Részletek »

Reklámfelületekre, utcabútorokra vonatkozó, 2024 januárjától hatályos előírások

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2024.01.31. 12:31

Közzétéve: 2024.01.31. 12:07

2024 év is komoly változásokat tartogat az építésügy területén Magyarországon. Az egyik legfontosabb oka ennek az „új építési törvény”, vagyis a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény ütemezetten történő hatályba lépése. A jogszabályváltozások az építésügy minden területére kiterjednek majd, de vannak olyan témakörök, ahol ezek az új szabályok már hatályba lépnek, a jelenleg hatályos előírások módosításával. A 2023. évi CVII. törvény – egyebek mellett a településképi törvény módosításával – a reklámokkal kapcsolatosan tartalmaz olyan új rendelkezéseket, melyek már év elejétől hatással lesznek a reklámozási tevékenységre és a településképi eljárásokra egyaránt. Az országos reklámkataszterben való regisztráció határideje: 2024. február 1.

Részletek »

A közbeszerzési törvény 2024 februárjától hatályos módosításai

Szerző:  dr. Günther Balázs,  Horváth Kornél

Utolsó frissítés: 2024.03.02. 11:23

Közzétéve: 2024.01.29. 20:53

A 2023. évi CXVII. törvény számos olyan módosítást vezetett át a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényen (Kbt.), amelyek áttekintése és ismerete javasolt a területen tevékenykedőknek, valamit az érdeklődőknek is. Jelen cikkünkben a 2024. február 1. napjával hatályba lépő legfontosabb változásokat emeljük ki.

Részletek »

Építési jog 2024 – Két félnapos konferencia, webinárium és szakmai konzultáció 2024. február 15-én (febr. 26-ig visszanézhető)

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2024.04.27. 11:31

Közzétéve: 2024.01.25. 10:30

2024 az építési jogban egy még soha nem látott változáshullám éve lesz: az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (Ábtv.) és a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (Méptv.) mellett a legalapvetőbb kormányrendeleti szintű jogszabályok helyébe is új jogszabályok fognak lépni. 2024. január 1-jétől az építésügyi engedélyezési eljárások és a közigazgatási peres eljárások előírásaiban is fontos változások történtek. A Méptv. mellett szinte semmilyen figyelmet nem kapott a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) lecserélése. A 2024. január 1. napjától hatályos területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény a megújuló területpolitika szakmai, intézményi és pénzügyi alapjait határozza meg, és különösen fontos a települési önkormányzatok szakemberei számára. Az építésügyben dolgozóknak 2024-ben különösen nagy hangsúlyt kell helyezniük a tanulásra. A szakmai rendezvényünkkel igyekszünk segíteni a változások megismerésében, értelmezésében, és bízunk benne, hogy jelentősen le tudjuk rövidíteni a tanulási időszakot, hogy Önök az érdemi munkájukkal tudjanak foglalkozni.

Részletek »

Építési törvény módosítás: külterületi magasépítmények létesítésének új előírásai

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2024.01.25. 07:27

Közzétéve: 2024.01.24. 13:20

Bár a magyar építészetről szóló 2023. évi C. tv. (Méptv.) kihirdetése óta tudható, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 2024. október 1-jén hatályát veszti, ez nem jelenti azt, hogy a rendelkezései addig ne módosulhatnának. Erre már 2024. január 1-jétől is látunk példát: a közmeghallgatásoknak az érintettek személyes részvétele nélküli megtartását az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről szóló 2023. évi LXX. törvény vezette be az Étv-be. Az Étv. egyéb módosításait egy energetikai tárgyú salátarendelet tartalmazza: a külterületi magasépítmények létesítésének új előírásait, illetve a Plázastop Bizottság összetételének módosítását.

Részletek »

Több mint 7 év után lehet újra szélerőműveket engedélyeztetni

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2024.01.25. 07:28

Közzétéve: 2024.01.23. 14:55

2016. őszén lépett hatályba az kormányrendelet, amely több más jogszabály módosítása mellett az OTÉK-ot kiegészítette azzal az előírással, hogy beépítésre szánt területen és beépítésre szánt terület határától számított 12.000 méteren belül – a háztartási méretű kiserőműnek számító szélerőmű kivételével – szélerőmű, szélerőmű park nem helyezhető el. A Kormány 2024. január 1. napjától jelentősen enyhítette ezt a korlátozást: főszabályként 700 méterre lecsökkent a 12 km-es védőzóna. Néhány más jellegű korlátozás ugyanakkor egyidejűleg hatályba lépett, ezeket is ismertetjük cikkünkben.

Részletek »

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 2023. december 30-ától hatályos új fogalmai, beépítési szabályai

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2024.01.22. 15:01

Közzétéve: 2024.01.22. 14:58

Cikkünkben a Méptv.-nek a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervéről szóló a MATrT.-rendelkezéseket érintő azon érdemi módosításait ismertetjük, melyek a Méptv. kihirdetését követő 8. napon, vagyis 2023. december 30-án léptek hatályba. A Méptv. egyebek mellett bevezette a Vízparti Tervet mint új területrendezési tervtípust. A cikkünkből kiderül, hogy mi számít parti sétánynak, balatoni közstrandnak, vagy éppen a Balaton vízparti területeinek? Bemutatjuk a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet valamennyi településére érvényes új zöldterületi és beépítési szabályokat, valamint a Balaton természetes és közcélú partszakaszaira vonatkozó új szabályokat. Arra a kérdésre is választ találnak, hogy a helyi építési szabályzat eltérhet-e a Balaton vízparti településrendezési és építési követelményektől? A közel harmincezer karakter terjedelmű összefoglalónk az Építésijog.hu Prémium előfizetésével olvasható el.

Részletek »

Mikor lépett, lép hatályba a magyar építészetről szóló törvény? 5. rész - Balaton Kiemelt Üdülőkörzet

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2024.01.23. 14:01

Közzétéve: 2024.01.22. 14:18

Az Országgyűlés a 2023. december 12-i ülésnapján fogadta el a magyar építészetről szóló törvényjavaslatot. A 2023. évi C. törvény a Magyar Közlöny 2023. december 22-i számában jelent meg. Az eredetileg benyújtott T/5662. számú törvényjavaslat szerint még 2024 februárjában léptek volna hatályba az első előírások, azonban a végleges rendelkezések szerint már a kihirdetést követő 8 napon belül alkalmazni kell egyes új szabályokat. Elég hosszú időt vesz igénybe az egyes rendelkezések hatálybalépésének kigyűjtése, de ezt a feladatot elvégzi Önök helyett az Építésijog.hu cikksorozata, amely részletesen bemutatja, hogy a magyar építészetről szóló törvény egyes előírásai mikor lépnek hatályba. A cikksorozat 5. része a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MATrT.) módosításainak azon részeit ismerteti, amelyek a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetre vonatkozó előírásokat (BKÜTrT.) érintették, és 2023. december 30-án már hatályba léptek.

Részletek »

Mikor lépett, lép hatályba a magyar építészetről szóló törvény? 4. rész - OTrT. és BATrT. módosítások

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2024.04.27. 11:32

Közzétéve: 2024.01.22. 13:55

Az Országgyűlés a 2023. december 12-i ülésnapján fogadta el a magyar építészetről szóló törvényjavaslatot. A 2023. évi C. törvény a Magyar Közlöny 2023. december 22-i számában jelent meg. Az eredetileg benyújtott T/5662. számú törvényjavaslat szerint még 2024 februárjában léptek volna hatályba az első előírások, azonban a végleges rendelkezések szerint már a kihirdetést követő 8 napon belül alkalmazni kell egyes új szabályokat. Elég hosszú időt vesz igénybe az egyes rendelkezések hatálybalépésének kigyűjtése, de ezt a feladatot elvégzi Önök helyett az Építésijog.hu cikksorozata, amely részletesen bemutatja, hogy a magyar építészetről szóló törvény egyes előírásai mikor lépnek hatályba. A cikksorozat 4. része a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MATrT.) módosításainak azon részeit ismerteti, amelyek az Országos Területrendezési Tervet (OTrT.) és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervét (BATrT.) érintették, és 2023. december 30-án már hatályba léptek.

Részletek »

01.2. Mi határozza meg egy jogszabály rövidítését?

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2024.01.21. 20:26

Közzétéve: 2024.01.21. 13:14

Egyes törvényekben megtalálhatjuk az alábbi rendelkezést: „E törvény más jogszabályban alkalmazandó rövid megjelölése: „. Nagyon hasznos, ha a jogalkotó maga határozza meg, hogy az adott jogszabályt hogyan kell rövidíteni, mert így az egyes jogalkalmazók, vagy éppen a kommentárok egy adott rövidítés esetében ugyanarra a jogszabályra utalhatnak (lásd például: Ákr., Kp., Ptk.). Véleményünk szerint káros az a gyakorlat, amely időről-időre a változatlan számú és című, gyakran hivatkozott jogszabályoknak (közte törvényeknek) más-más rövid megjelölését (rövidítését) vezeti be. Nem ritka, hogy az egyszerre hatályban lévő különböző jogszabályokban is ugyanarra a törvényre (vagy rendeletre) más-más rövid megnevezés vagy rövidítés utal, sajnos az építési jogban is.

Részletek »

Az Alkotmánybíróság szerint a "Kastélytörvény" alaptörvény-ellenes

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2024.04.27. 11:32

Közzétéve: 2024.01.19. 20:15

Az Országgyűlés 2023. december 12-i ülésnapján fogadta el a kulturális örökség egyes elemeinek fenntartható fejlesztéséről szóló törvényjavaslatot, amelyet a sajtóban "Kastélytörvény"-nek neveztek el. A köztársasági elnök azonban nem írta alá az elfogadott törvényt, hanem azt ún. előzetes normakontroll keretében megküldte az Alkotmánybíróságnak, az Alaptörvénnyel való összhang vizsgálata érdekében. Az alábbiakban közérthetően összefoglaljuk az ÉKM és a köztársasági elnök álláspontját, valamint az Alkotmánybíróság 2024. január 16-i döntését és indokait. A cikkben kitérünk arra is, hogy az AB határozat alapján a jogalkotó milyen tartalommal terjesztheti elő ismételten a törvényjavaslatot.

Részletek »

Minősített ingatlan-portfólió segítheti a vállalatokat az új ESG törvénynek való megfelelésben

Szerző:  Kurucz Regina

Utolsó frissítés: 2024.01.23. 14:00

Közzétéve: 2024.01.16. 07:45

A január 1-től hatályos új ESG-törvény jelentős változásokat hoz a magyar vállalatok életébe, ugyanis kötöttebb lesz a fenntarthatósági jelentések tartalma és formája. Ezáltal a vállalatok fenntarthatósági törekvései átláthatóbbak és összehasonlíthatóbbak lesznek. Az épített környezetnek jelentős felelőssége van az energiafelhasználásban, a vállalatok környezeti lábnyomában és társadalmi hatásában, ezért a vállalatok fenntarthatósági stratégiájának része kell legyen a minősített, fenntartható ingatlan portfólió.

Részletek »

10 éves az Építésijog.hu! Minden korábbi és jelenlegi előfizetőnknek ajándékot adunk

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2024.01.25. 10:36

Közzétéve: 2024.01.14. 19:03

Az Artifex Kiadó Kft-vel létrejött együttműködés eredményeképpen 10 évvel ezelőtt, 2013-ban indult el az Építésijog.hu előfizetéses szolgáltatása. Szakmai portálunk előfizetéses szolgáltatásának 10 éves jubileumára tekintettel a felhasználóink számára egy – de amint a levelem végén kiderül, inkább két – ajándékkal kedveskedünk.

Részletek »

Új felelősségbiztosítás kötési kötelezettség 2024. január 1. napjától

Szerző:  Dr. Püski András

Utolsó frissítés: 2024.01.11. 19:56

Közzétéve: 2024.01.11. 19:53

Egészen 2023 december végéig arra készültek a hulladéktermelő vagy hulladékgazdálkodó szervezetek, hogy 2024. január 1. napjával, a 271/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 6-9. §-ai kötelezővé teszi környezetvédelmi felelősségbiztosítás megkötését. A jogalkotó azonban 2023 december 29. napján, még a hatálybalépést megelőzően változtatott a környezetvédelmi felelősségbiztosítás szabályain. A 271/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet helyett a 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályozza ezt a kérdést.

Részletek »

Veszélyhelyzeti rendeletek pontosítása, kiegészítése

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2024.01.23. 14:00

Közzétéve: 2024.01.05. 22:12

A Kormány 2023 karácsonya előtt két korábbi veszélyhelyzeti rendeletét is módosította. Egy 2022. évi jogszabály pontosításával egyértelművé vált, hogy a fővárosi településtervet 2025. június 30-ig kell elfogadni. A másik érintett veszélyhelyzeti rendeletet csak pár nappal korábban fogadta el a Kormány, de még úgyis szükségesnek tartotta azt módosítani, hogy az lényegében – a Méptv. hatályba lépése miatt – csak egy nagyon rövid időszakra vonatkozik. Az 523/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításai a Magyar Rádió épületeinek bontási engedélyezését is érinthetik.

Részletek »

Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) angolul – National Fire Protection Regulation in Hungary

Szerző:  Veresné Rauscher Judit

Utolsó frissítés: 2024.01.08. 12:34

Közzétéve: 2024.01.05. 17:24

A hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat eddig nem volt megtalálható angol nyelven, egységesen összeállítva. Hiánypótló kiadása a Magyarországon tevékenykedő külföldi szakembereknek, amely információt ad a tűzvédelmi létesítési és használati előírásokról. / The current National Fire Safety Code has not yet been available in English, in a uniform format. Its missing edition provides information on fire safety installation and use regulations for foreign professionals working in Hungary.

Részletek »

Mikor lépett, lép hatályba a magyar építészetről szóló törvény? 3. rész: Kiemelt beruházások

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2024.01.23. 14:00

Közzétéve: 2024.01.05. 16:14

Az Országgyűlés a 2023. december 12-i ülésnapján fogadta el a magyar építészetről szóló törvényjavaslatot. A 2023. évi C. törvény a Magyar Közlöny 2023. december 22-i számában jelent meg. Az eredetileg benyújtott T/5662. számú törvényjavaslat szerint még 2024 februárjában léptek volna hatályba az első előírások, azonban a végleges rendelkezések szerint már a kihirdetést követő 8 napon belül alkalmazni kell egyes új szabályokat. Elég hosszú időt vesz igénybe az egyes rendelkezések hatálybalépésének kigyűjtése, de ezt a feladatot elvégzi Önök helyett az Építésijog.hu cikksorozata, amely részletesen bemutatja, hogy a magyar építészetről szóló törvény egyes előírásai mikor lépnek hatályba. A cikksorozat 3. része a kiemelt beruházásokra vonatkozó rendelkezéseket mutatja be.

Részletek »

Mikor lépett, lép hatályba a magyar építészetről szóló törvény? 2. rész: 2024. október 1-jétől hatályos előírások

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2024.01.04. 10:21

Közzétéve: 2023.12.17. 15:43

Az Országgyűlés a 2023. december 12-i ülésnapján fogadta el a magyar építészetről szóló törvényjavaslatot. A 2023. évi C. törvény a Magyar Közlöny 2023. december 22-i számában jelent meg. Az eredetileg benyújtott T/5662. számú törvényjavaslat szerint még 2024 februárjában léptek volna hatályba az első előírások, azonban a végleges rendelkezések szerint már a kihirdetést követő 8 napon belül alkalmazni kell egyes új szabályokat. Elég hosszú időt vesz igénybe az egyes rendelkezések hatálybalépésének kigyűjtése, de ezt a feladatot elvégzi Önök helyett az Építésijog.hu cikksorozata, amely részletesen bemutatja, hogy a magyar építészetről szóló törvény egyes előírásai mikor léptek vagy lépnek hatályba. A cikksorozat 2. része a 2024. október 1-jén hatályba lépő rendelkezéseket tekinti át.

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt