A tűzeseti hatósági bizonyítványra vonatkozó új jogszabály: a 490/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

Szerző: Veresné Rauscher Judit Veresné Rauscher Judit

Utolsó frissítés: 2018. január 16. kedd, 20:54

Közzétéve: 2018. január 16. kedd, 20:54

Fontos tudni, hogyha tulajdonukban a tűz következtében kár keletkezett - függetlenül attól, hogy volt-e tűzvizsgálati eljárás vagy nem - hatósági bizonyítvány kérhető. Amennyiben lakásunkban történt tűzeset, de nem volt tűzoltók általi beavatkozás, és várhatóan a kárunkat érvényesíteni szeretnénk a biztosító felé, úgy utólagos tűzesetként érdemes bejelenteni azt az illetékes tűzoltóság felé.

Részletek »

Több területen helyezhetők el a háztartási méretű kiserőművek

Szerző: Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2018. január 16. kedd, 19:59

Közzétéve: 2018. január 16. kedd, 19:59

A 477/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból, például napenergiából, illetve hulladékból történő villamosenergia-termelés ösztönzése érdekében könnyíti a háztartási méretű kiserőművek létesítését. A jogszabály a háztartási méretű kiserőművek elhelyezhetőségének megkönnyítése érdekében úgy módosította az OTÉK-ot, hogy az közvetlenül kihatással van a helyi építési szabályzatokra is.

Részletek »

Miniszteri előzetes településképi vélemény kell az állami beruházásokhoz

Szerző: Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2018. január 16. kedd, 19:23

Közzétéve: 2018. január 16. kedd, 19:23

2018. január 5. napjától új településképi eljárással bővült a településkép-védelmet szolgáló eszközök köre. A Kormány bevezette a központi államigazgatási szervek által megrendelt építési beruházások előtt lefolytatandó előzetes településképi véleményezés kötelezettségét. Az előzetes településképi véleményt a Miniszterelnökséget vezető miniszter adhatja ki. Az új jogintézmény érinti egyebek mellett a tervtanácsi eljárásokat is.

Részletek »

Településképi kötelezés csak figyelmeztetést követően rendelhető el

Szerző: Dr. Jámbor Attila Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2018. január 08. hétfő, 19:22

Közzétéve: 2018. január 08. hétfő, 19:12

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő a Településképi törvény is módosult. A 2018. január 1. napjától hatályos rendelkezések között a településképi kötelezést érintő egyéb változásokat is találunk, így például a településkép-védelmi bírság kiszabásának feltételei is módosultak. A településkép-védelmi bírságokból befolyó összegek az önkormányzat bevételét képezi.

Részletek »

Papír alapon már nem terjeszthető elő építésügyi kérelem

Szerző: Baksa Lajos Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2018. január 03. szerda, 17:29

Közzétéve: 2018. január 03. szerda, 17:29

A 2018. év újra jelentős változásokkal indul a közigazgatásban, és így az építésügyben is. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) hatályba lépése a legjelentősebb újdonság, amely következtében az Eljárási kódexben is módosítások történtek.

Részletek »

Építésügyi jogszabályok változása az Ákr. hatálybalépése következtében

Szerző: Baksa Lajos Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2018. január 17. szerda, 17:51

Közzétéve: 2018. január 03. szerda, 17:22

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) hatályba lépése minden ágazati jogszabály módosítását maga után vonta, így az építésügyi jogszabályokat is érintette. Az építésügyi hatósági eljárásokra vonatkozó módosítások közül a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet és a 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendeletet érintő változásokról igyekszünk a következőkben tájékoztatást adni.

Részletek »

A szakhatóságokat kijelölő jogszabály: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

Szerző: Dr. Jámbor Attila Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2018. január 17. szerda, 18:12

Közzétéve: 2018. január 02. kedd, 16:41

Az Ákr. 2018. január 1-jei hatályba lépésével a szakhatósági eljárásokra vonatkozó előírások is jelentősen módosultak. A továbbiakban a szakhatósági kijelölést egyetlen kormányrendelet fogja tartalmazni, ennek megfelelően terjedelmes jogszabály született. A 300 oldalas Szakhatósági rendelet határozza meg a szakhatósági eljárások ügyintézési határidejét is.

Részletek »

Szakhatóságok a használatbavételi engedélyezési eljárásban 2018-tól

Szerző: Dr. Jámbor Attila Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2018. január 02. kedd, 16:16

Közzétéve: 2018. január 02. kedd, 16:16

Az Eljárási kódex (312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) és a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet helyett 2018. január 1. napjától a Szakhatósági rendelet határozza meg, hogy milyen esetekben kell szakhatóságot bevonni a használatbavételi engedélyezési eljárásba.

Részletek »

Ingyenesen hozzáférhető a településrendezési eszközökhöz szükséges térképi adatbázis

Szerző: Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2018. január 17. szerda, 18:06

Közzétéve: 2018. január 01. hétfő, 21:44

A területrendezési tervek és településrendezési eszközök készítéséhez szükséges ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis hozzáférése 2018. január 1-jétől ingyenessé vált. A 2017. évi nyári törvénymódosítást követően a vonatkozó kormányrendeletekben is megjelentek azok a módosítások, amelyek a térképi adatbázisok ingyenes hozzáférésének igénybevételéhez szükségesek.

Részletek »

Hatályba lépett az Ákr.

Szerző: Dr. Jámbor Attila Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2018. január 16. kedd, 20:13

Közzétéve: 2018. január 01. hétfő, 20:42

2016. december 6-án fogadta el az Országgyűlés az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, amelynek hivatalos rövid megjelölése: Ákr. Az új jogszabály a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt (Ket.) váltotta fel, amely a folyamatos, teljes szövegét érintő módosítások, kiegészítések miatt egyre kevésbé tudta betölteni az „általános eljárási kódex” szerepét.

Részletek »