Üvegkapu – Átláthatóbb felelősségi viszonyok?

Szerző:  Dr. Püski András

Utolsó frissítés: 2021.12.04. 18:25

Közzétéve: 2021.12.04. 18:21

Az építőiparban 2022. januárjától tervezik bevezetni az Építőipari Monitoring - és Adatszolgáltató Rendszert, rövidebb nevén az Üvegkapu rendszert. Az alábbi cikkben azt tekintjük át, hogy az Üvegkapu rendszernek milyen hatása lehet az építőipari felelősségi kárrendezésben.

Részletek »

Lakások átruházása és bérbeadása esetén kötelező a villamoshálózat felülvizsgálata

Szerző:  Építésijog.hu, Fülöp Miklós

Utolsó frissítés: 2021.11.21. 09:46

Közzétéve: 2021.11.12. 15:35

2020 júliusától hatályos az a miniszteri rendelet, amely a lakások villamos berendezésén felülvizsgálatát írja elő bérbeadáskor és tulajdonosváltáskor. Erről a jogszabályi kötelezettségről nagyon kevesen tudnak, amelynek valószínűleg az az oka, hogy nincs konkrét jogszabályi szankciója a tulajdonos mulasztásának. Arra azonban felhívjuk a figyelmet, hogy egy jogszabályi kötelezettség minden esetben polgári jogi felelősséget is keletkeztet.

Részletek »

Az Üvegkapu bevezetésével kapcsolatos új hatósági előírások

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2021.10.11. 10:40

Közzétéve: 2021.10.11. 10:30

Az Üvegkapu (az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszer) célja, hogy online is nyomon követhetővé váljanak az építkezésekre történő be- és kilépések. Az állami adóhatóság és a foglalkoztatásfelügyeleti hatóság is hatékony eszközt kaphat a foglalkoztatási szabályok ellenőrzésére, és az építésfelügyeleti hatóságok is új kötelezettségeket kaptak.

Részletek »

Hogyan fog működni az Üvegkapu?

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2021.11.21. 10:10

Közzétéve: 2021.10.11. 10:09

2022-től az Üvegkapuban a foglalkoztatottak mellett az építési munkaterületen megjelenő egyéb személyeket is rögzíteni kell. Az építési beruházás Üvegkapuban történő regisztrációjára az e-építési napló készenlétbe helyezésével kerül sor, ahol be kell majd jelölni, hogy a be- és kilépés időpontjának személyenkénti rögzítését milyen módon vállalja a cég rögzíteni. Az Üvegkapu Rendelet szerint beléptetőkapu, beléptetőpont, illetve a beléptetést biztosító alkalmazás segítségével történhet az elektronikus adminisztráció.

Részletek »

2022-től a munkaterületre való be- és kilépéseket elektronikusan kell rögzíteni. Indul az Üvegkapu az építkezéseken

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2021.10.11. 10:38

Közzétéve: 2021.10.10. 21:13

Az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszer elnevezést valószínűleg senki nem jegyezné meg, ezért a jogalkotó az Üvegkapu nevet adta az építőiparban 2022. januárjától bevezetendő új adminisztrációs kötelezettségnek. Az Üvegkapu lényege, hogy elektronikus módon lehessen nyilvántartani, hogy ki tartózkodik az építési munkaterületen. Már az elektronikus építési napló 2013. évi bevezetésekor voltak kísérletek arra, hogy a munkát végző szakemberek adóazonosító jelének rögzítésével lehessen a feketegazdaságot visszaszorítani. Úgy tűnik, a jelenlét pontos dokumentálása a jövő évtől ténylegesen meg is valósul, de az Üvegkapu csak a jelentősebb beruházásoknál fog „megnyílni”.

Részletek »

Jelentősen csökkent és nőtt is az e-építési napló készenlétbe helyezésének díja

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2021.10.08. 14:41

Közzétéve: 2021.10.08. 14:38

Az elektronikus építési napló rendszerhasználati díjait 2014-ben állapították még, és azóta nem is változtak. A 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben található korábbi melléklet szerinti díjak a beruházásokat ugyan megkülönböztette a beruházás mérete szerint, de a legkisebb és az egymilliárd forint feletti építkezés díja között megközelítőleg húszezer forint volt a különbség. Az Üvegkapu Rendelet (510/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet) által beiktatott új táblázat 50 %-kal csökkentette a 100 millió forintos számított építményértékű beruházások költségét. Az ennél nagyobb beruházások releváns díjemeléssel fognak találkozni.

Részletek »

Elérhető a Településtervezési Szabályzat

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2021.10.03. 14:43

Közzétéve: 2021.10.03. 14:39

A 2021. júliusa előtti gyakorlathoz képest teljesen új előírás, hogy a településterv és az ahhoz készítendő megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat tartalmi és műszaki követelményei nem kizárólag jogszabályban vannak meghatározva. A Miniszterelnökséget vezető miniszter már közzétette az ún. Településtervezési Szabályzat, amely a településtervek, a településképi rendelet, valamint az egyes sajátos jogintézmények összeállításának műszaki elvárásait és egyeztetésük technikai szabályait tartalmazza.

Részletek »

Hangsúlyosabbá vált az akusztikai követelmények teljesítése

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2021.08.30. 23:07

Közzétéve: 2021.08.30. 22:15

Az OTÉK III. fejezete tartalmazza az építmények létesítési előírásait, és itt találhatjuk meg a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket is. 2021. júliusában a rendelkezések kiegészültek az építmények rendeltetéséhez tartozó akusztikai követelményekkel.

Részletek »

Már a szomszédos ingatlan is „felhasználható” a hőszigetelésre

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2021.10.08. 14:44

Közzétéve: 2021.08.30. 22:10

Az építési telken az építési határvonalak körülhatárolják az építési helyet (tulajdonképpen egy területrészt a telken belül), ahová az épületünket elhelyezhetjük. A beépítési módot pedig az építési hely és a telek viszonya határozza meg, tehát alapesetben nem az épület pozíciója az, amely a beépítési módot meghatározza, hanem az építési helyé. Az építési helyet az előírt elő-, oldal- és hátsókerti építési határvonalai és a telek határai közötti beépítetlen része kell, hogy körül vegye. Ezeket az előírásokat nem egységesen alkalmazták, ezért az OTÉK 2021. július felülvizsgálata az építési hely meghatározásának szabályaira is kiterjedt. Itt érdemes felhívni arra is a figyelmet, hogy a jövőben már a szomszédos ingatlanok felöli homlokzatra is elhelyezhető a meglévő épület hőszigetelése.

Részletek »

Lényegesen csökkent a bruttó alapterületbe nem beszámítandó épületrészek köre

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2021.10.08. 14:44

Közzétéve: 2021.08.30. 21:58

A szintterület számítása sok vitát váltott ki már eddig is a hatóságok és a tervezők között. A 2021. július 16-ától hatályos szöveg a jövőbeni vitákat nem fogja megszüntetni, de egyértelműen növeli a tervezők mozgásterét. Az OTÉK alapján az önkormányzatok sajátos szintterület-számítási előírásokat is megalkothatnak, amellyel valószínűleg több képviselő-testület fog élni.  

Részletek »

Pontosították a megengedett beépítési magasság szabályait

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2021.08.30. 22:17

Közzétéve: 2021.08.30. 21:46

A jogalkalmazás során problémákat vetett fel a beépítési magasság számításának OTÉK rendelkezése. A korábbi előírás szerint nem volt egyértelmű, hogy az épületmagasság, a homlokzatmagasság és a párkánymagasság alkalmazásával van erre lehetőség, vagy ezek körül a helyi építési szabályzatnak „választania kellett”. A 2021. július 16-ától hatályos szöveg elméletileg egyértelművé teszi, hogy milyen építési követelményt lehet alkalmazni. Az OTÉK-ba bekerült az egyes önkormányzatok által már használt utcai légtérarány fogalma is.  

Részletek »

Szűkült a tervtanácsok által vizsgálható követelmények köre

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2021.08.30. 22:17

Közzétéve: 2021.08.30. 21:38

Az új Településrendezési kódex (419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet) előírásaihoz kapcsolódóan a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (Tervtanácsi rendelet) is módosításra került. A Tervtanácsi rendelet szövegében szinte kizárólag a településtervezésnél alkalmazott új tervtípusok és jogintézmények miatti átvezetéseket találunk, de van egy nagyon lényeges, a tervtanácsok hatáskörét is befolyásoló változás is. A cikkben kitérünk az állami főépítész feladatkörének kiegészítésére is.  

Részletek »

A településképi véleményt ÉTDR-en keresztül vagy papír alapon kell benyújtani?

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2021.08.30. 22:18

Közzétéve: 2021.08.30. 21:33

Az új Településrendezési kódex (419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet) előírásai módosították a település arculatának, a településkép alakításának szabályait is. A településképi véleményezési eljárás tekintetében az Eljárási kódex is tartalmaz előírást, de a két jogszabály előírásaiban nincs teljes összhang.  

Részletek »

Az OTÉK és a helyi építési szabályzatok alkalmazásának új előírásai

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2021.08.30. 22:18

Közzétéve: 2021.08.30. 21:27

A településrendezés gyakorlati részleteit is érintő egyik legfontosabb kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK). A jogszabályi hierarchia szerint az OTÉK magasabb rendű jogszabály, mint a helyi építési szabályzatok, azonban vannak olyan esetek, amikor maga az OTÉK engedi meg a rendelkezéseitől eltérő HÉSZ előírás megalkotását. Az OTÉK és a HÉSZ-ek viszonyát szabályozó előírások is változtak 2021. júliusában.  

Részletek »

A településrendezési salátarendelet: 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2021.08.30. 21:18

Közzétéve: 2021.08.30. 21:15

A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény indította el az utóbbi évek legátfogóbb építési jogi változásait. A településtervezésnél alkalmazott új tervtípusok és jogintézmények miatt az ágazati jogszabályokat is felül kellett vizsgálni. A törvény szerinti új típusú településtervek részletes tartalmi követelményeit, véleményezésük és elfogadásuk rendjét az új „Településrendezési kódex” (419/2021.(VII. 15.) Korm. rendelet) tartalmazza. Az alábbi cikkben érintett salátarendelet az OTÉK mellett több mint 70 építésügyi témájú kormányrendeletet is módosított.

Részletek »

Mihez kezdjünk a megtermelt megújuló energiával? Jönnek a megújulóenergia-közösségek

Szerző:  Kurucz Regina

Utolsó frissítés: 2021.08.30. 14:06

Közzétéve: 2021.08.30. 14:00

Az egyre népszerűbb megújuló energiaforrások időben és mennyiségben változó energiatermelése miatt aktuális kérdés, hogy a megtermelt energia hogyan tárolható. 2021-ben a kormány a közösségi energiarendszer jogi alapjainak megteremtésével és pályázati programokkal támogatja az energiaközösségek, a megújulóenergia-közösségek és az aggregátorok létrejöttét, amik segítségével a megtermelt energia egy része helyben hasznosítható. A termelés helyéhez közel felhasznált energia növeli az ellátásbiztonságot és csökkenti az energia szállításával járó veszteségeket.  

Részletek »

A Zöldinnovációs Építésgazdasági Kerekasztal alakuló ülése online követhető - 2021.08.31.

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2021.09.23. 17:28

Közzétéve: 2021.08.30. 12:25

A GREENOLOGY Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont elsődleges célja, hogy segítse a hazai gazdaságot a zöld, innovatív és fenntartható átállásban. A zöldinnováció széleskörű kutatási spektrumban teszi lehetővé a nemzetgazdasági szinten releváns ágazatok fenntarthatósági átállásának a támogatását. Ennek keretében kerül sor a Zöldinnovációs Építésgazdasági Kerekasztal alakuló ülésére. A Kerekasztal megnyitó előadását Dr. Palkovics László Miniszter Úr fogja tartani.

Részletek »

Településrendezési és építésügyi változások - Építési jogi konferencia (2021.09.07.) - előadások megtekinthetők SZEPT. 15-ig

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2021.10.19. 10:11

Közzétéve: 2021.08.02. 17:11

  Az Építésijog.hu és az Artifex Kiadó Kft. által szervezett konferencia és webinárium az új településrendezési jogszabályi rendszerről, valamint az építésügyi és településképi követelmények változásairól szól. A 2021. szeptember 7-i eseményen személyesen is részt vehet, vagy figyelemmel kísérheti online közvetítésünket. A rendezvényt a Magyar Építész Kamara és a Magyar Ügyvédi Kamara is akkreditálta. A rendezvény előadásait SZEPTEMBER 15-ig meg lehet tekinteni, és a kamarai pontok is megszerezhetők eddig az időpontig.  

Részletek »

Szigorodnak a felújítási kötelezettség alá eső kormányzati épületekre vonatkozó épületenergetikai előírások

Szerző:  Kurucz Regina

Utolsó frissítés: 2021.08.05. 18:26

Közzétéve: 2021.08.01. 11:41

A hatósági épületek a több lépcsőben szigorodó épületenergetikai előírások előfutárai voltak már 2016 óta. A meglévő hatósági épületek esetén az elsők között kellett alkalmazni a költségoptimalizált követelményszintet, új hatósági épületek esetén pedig a közel nulla energiaigény követelményszintet. 2022. január 1-től a kormányzati épületek lesznek az újabb szigorítás előfutárai: megnyitják a közel nulla energiaigényű felújítások korszakát.

Részletek »

A rövidített eljárásoknak köszönhetően gyorsabban lehet módosítani a településterveket

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2021.08.08. 17:10

Közzétéve: 2021.07.30. 15:44

Ahogy arra az elmúlt években megszokott gyakorlatnak megfelelően is volt lehetőség, meghatározott esetekben a jövőben is lesz lehetőség az általános egyeztetési eljárástól eltérő, rövidebb és egyszerűbb eljárások lefolytatására a településtervek készítése vagy módosítása során. Alapesetben egy új településterv készítése, vagy a meglévő módosítása általános egyeztetési eljárást kell lefolytatni, mely a korábbi gyakorlatban alkalmazott teljes eljárásnak felel meg. Jelen cikkben kitérünk arra is, hogy az új szabályok mikor lépnek hatályba.

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt