OTÉK alkalmazási előírásokat is tartalmaz egy 2023 márciusától hatályos „salátarendelet”

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2023.05.29. 19:23

Közzétéve: 2023.03.29. 12:36

A kormányhivatalok gyakorlati tapasztalatai alapján született meg a területi közigazgatás működésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 60/2023. (II. 28.) Korm. rendelet. A jogszabály közel harminc jogszabályt módosított. Egyebek mellett a járdák építésének engedélyezése a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok közlekedési szakterületéhez került, és bővült a települési jegyzők Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modul használatával kapcsolatos kötelezettsége is. Nagyon lényeges, hogy a régi és az új Településrendezési kódex rendelkezései közé is új előírások kerültek, amelyeknek a mindennapi ügyintézés során lesz jelentőségük. A jogszabály rendezi az OTÉK korábbi időállapota alkalmazhatóságának kérdését is.  

Részletek »

A helyszíni felmérés fontossága és jogszabályi háttere energetikai tanúsítvány készítésénél

Szerző:  Tudlik Tamás

Utolsó frissítés: 2023.03.28. 17:13

Közzétéve: 2023.03.26. 12:10

Az energetikai tanúsító felelős az általa készített tanúsítvány szakszerűségéért, és a valós állapotnak megfelelő tartalomért. Ennek ellenére növekvő tendenciát mutat a nem szakszerűen elkészített - helyszíni bejárás nélküli, nem a valóságnak megfelelő állapotokat tükröző - tanúsítványok száma. Fontosnak tartjuk összegezni, hogy miért és hogyan kell szakszerű energetikai tanúsítványt készíteni.

Részletek »

A magyar építészetről szóló törvény (koncepció és törvényjavaslat) - Frissítve: 23.10.18.

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.10.18. 21:04

Közzétéve: 2023.03.06. 10:18

Az Építési és Közlekedési Minisztérium a kormany.hu oldalon 2023. március 1. napján közzétette a magyar építészetről szóló törvény koncepcióját. A 79 oldalas koncepciót, hamarosan követnie kellett volna az Országgyűlés által tárgyalható törvényjavaslatnak, hiszen a koncepció szerint az új kerettörvény 2023. július 1. napján lépett volna hatályba. A törvényjavaslat társadalmi egyeztetése pár nap alatt lezajlott, és 2023. október 18-án már be is terjesztették a parlamentnek T/5662. szám alatt. Az Építésijog.hu ebben a cikkében folyamatosan figyelemmel kísérjük a magyar építészetről szóló törvény megalkotásának lépéseit, így a hatályba lépésekor az érintettek már pontos ismeretekkel fognak majd rendelkezni az új előírásokról.

Részletek »

Egyértelműbb lett a Legionella-rendelet: most már biztos, hogy irodaházakra is vonatkozik

Szerző:  Kurucz Regina

Utolsó frissítés: 2023.03.29. 13:07

Közzétéve: 2023.03.02. 20:20

2023 év elején számos, a vízhigiéné területét érintő jogszabály változott. Ezek közé tartozik az un. Legionella-rendelet változása is, mely érthetőbbé és szakszerűbbé teszi a Legionella baktérium által okozott fertőzési kockázat kezelését épületeinkben. Mit kell tennie az irodaházak üzemeltetőinek a legionárius betegség megelőzése érdekében?

Részletek »

2023 február végén újabb közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosultak (1. rész)

Szerző:  dr. Günther Balázs

Utolsó frissítés: 2023.04.01. 10:50

Közzétéve: 2023.03.01. 21:19

A Magyar Közlöny 29. számában megjelent a közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 54/2023. (II. 27.) Korm. rendelet, amely összesen hét kormányrendeletet érint. A változások jelentőségére tekintettel cikksorozatban foglalkozunk a témával. A cikksorozat 1. részében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és az EKR rendelet (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet) 2023. február 28-ától hatályos változásait mutatjuk be.

Részletek »

Eltűnnek a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók a közbeszerzési eljárásokból?

Szerző:  dr. Günther Balázs

Utolsó frissítés: 2023.04.20. 21:16

Közzétéve: 2023.02.27. 13:03

Az állami építési beruházások rendjéről szóló törvénytervezet hatálybalépését követően jelentős változásokat fog eredményezni a közbeszerzési eljárásokban is. A tervezetten 2023 júliusától hatályos jogszabály alapján a közbeszerzési törvényből (Kbt) kikerülnek a felelős akkreditált közbeszerzési szakértőkre vonatkozó rendelkezések, és ezek helyébe az állami közbeszerzési szaktanácsadó lép. A sajtóban ez úgy jelent meg, hogy Lázár János kizárná a közbeszerzésekből a külsős tanácsadókat.

Részletek »

Az Új településrendezési kódex 2023. évi változásai (3. rész) – 2023 májusától hatályos előírások

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.02.09. 20:42

Közzétéve: 2023.02.09. 20:35

Az Új településrendezési kódex (419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet) egyes módosításait tartalmazó – nem veszélyhelyzeti – jogszabály jelent meg: a 10/2023. (I. 19.) Korm. rendelet. A közzétett végső előterjesztői indokolást követve mutatjuk be a 2023. január 27-én hatályba lépett változásokat, illetve – a cikksorozat 3. részében - a 2023. május 1-től életbe lépő módosításokat, kiegészítéseket.

Részletek »

Az Új településrendezési kódex 2023. évi változásai (2. rész) – Lakossági fórum

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.02.09. 20:41

Közzétéve: 2023.02.09. 20:29

Az Új településrendezési kódex (419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet) egyes módosításait tartalmazó – nem veszélyhelyzeti – jogszabály jelent meg: a 10/2023. (I. 19.) Korm. rendelet. A közzétett végső előterjesztői indokolást követve mutatjuk be a 2023. január 27-én hatályba lépett változásokat, illetve – a cikksorozat 3. részében - a 2023. május 1-től életbe lépő módosításokat, kiegészítéseket. A cikksorozat 2. része a stratégiai környezeti vizsgálatra és a lakossági fórumra vonatkozó változásokkal foglalkozik.

Részletek »

Az Új településrendezési kódex 2023. évi változásai (1. rész) – Településtervek elfogadása, módosítása

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.03.01. 21:23

Közzétéve: 2023.02.09. 20:09

Az Új településrendezési kódex (419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet) egyes módosításait tartalmazó – nem veszélyhelyzeti – jogszabály jelent meg: a 10/2023. (I. 19.) Korm. rendelet. A közzétett végső előterjesztői indokolást követve mutatjuk be a 2023. január 27-én hatályba lépett változásokat, illetve – a cikksorozat 3. részében - a 2023. május 1-től életbe lépő módosításokat, kiegészítéseket.

Részletek »

Bányatelek létesítésének és bővítésének veszélyhelyzeti előírásai

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.02.17. 09:02

Közzétéve: 2023.02.08. 20:57

Az orosz-ukrán háborúra tekintettel a kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt eltérő szabályokat kell alkalmazni a külfejtéses művelésű bányatelekkel kapcsolatos, továbbá a Natura 2000 területek kiemelt fontosságú közérdeknek minősülési szabályai vonatkozásában. A Kormány a nemzetgazdaság részére történő ásványi-nyersanyagellátás biztosítása érdekében az egyes törvényi és kormányrendeleti szabályoknak veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 627/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletet alkotta meg.

Részletek »

Az állami építési beruházások rendjéről szóló törvénytervezet: változások a biztosítási szabályokban

Szerző:  Dr. Püski András

Utolsó frissítés: 2023.04.20. 21:12

Közzétéve: 2023.02.08. 10:35

2023 januárjában megjelent az állami építési beruházások rendjéről szóló új törvény tervezetet. Nem ez az első alkalom, amikor a hazai építésügyi jogalkotásnál előkerül a biztosítás, felelősségbiztosítások kérdése. Gondoljunk csak például a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletre, a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről, mely mind a tervezők, mind a kivitelezők részére kötelező felelősségbiztosítást írt elő (majd részben törölt el).

Részletek »

Közintézményekben és munkahelyeken a tulajdonos és az üzemeltető is felelős a vízminőségért

Szerző:  Kurucz Regina

Utolsó frissítés: 2023.02.10. 09:27

Közzétéve: 2023.02.05. 17:11

A csapvíz minőségét ezentúl a vízvételi helyen, azaz a csapoknál is ellenőrizni fogják. Fontos tudni, hogy az ivóvíz minőségéért nem csak a szolgáltató, hanem az épület tulajdonosa, az üzemeltető és a munkáltató is felelős. Ezért különös figyelmet kell fordítani minden olyan ivóvízhálózatba épített berendezés kiválasztására, ami az ivóvíz minőségét ronthatja. Kiemeleten fontos az ivóvíz ólomkoncentrációjának minimalizálása. Ivóvízhálózat felújításakor már most figyelni kell a 2036-os célértékekre.

Részletek »

Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv: elkészült a tervezési segédlet

Szerző:  Gombás Károly

Utolsó frissítés: 2023.02.09. 14:02

Közzétéve: 2023.02.04. 11:40

Az önkormányzatok és a vízgazdálkodás egyik legnagyobb kihívása a települések felkészítése a klímaváltozás kihívásaira, miközben felhasználjuk a vízben rejlő lehetőségeket a települési fejlesztéseknél. Az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) egy szakpolitikai alapdokumentum, amely meghatározza a települési önkormányzat vízgazdálkodási feladatait és kötelezettségeit, összehangolja a feladatokat a településfejlesztéssel, adatbázist biztosít a település vízgazdálkodással összefüggő területeiről (forrás: MASZESZ, OVF).

Részletek »

A jövő nemzedékek szószólója alapjogi összefoglalója a területhasználat települési szintű szabályozásának átalakításáról

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.02.19. 20:45

Közzétéve: 2023.02.04. 11:03

Dr. Bándi Gyula, az alapvető jogok biztosának jövő nemzedékek érdekeinek védelméért felelős helyettese, a településtervezésre és -rendezésre vonatkozó joganyag 2021-es átfogó módosítása kapcsán összegezte a területhasználat települési szintű szabályozásának alapjogi vonatkozásait és a jogalkotást és a jogalkalmazást támogató javaslatokat is megfogalmazott.

Részletek »

A háborús veszélyhelyzet alatt a közbeszerzéseknél is lehet árat emelni

Szerző:  dr. Günther Balázs

Utolsó frissítés: 2023.06.18. 11:31

Közzétéve: 2023.01.27. 21:09

A Kormány az orosz–ukrán háború okozta építőipari alapanyagár-növekedés hatásait szeretné csökkenteni egy 2023 januári veszélyhelyzeti rendelettel. A jogszabály lehetővé teszi, hogy bizonyos feltételek mellett a vállalkozók részéről vállalt normál üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekmények erejéig a közbeszerzés alapján megkötött szerződések tekintetében szerződésmódosításra kerüljön sor. Ez azt jelenti, hogy a kivitelező egy bizonyos mértékig árat emelhet. A közbeszerzési törvény egyébként nagyon szigorú feltételek mellett teszi lehetővé a szerződésmódosítást, ezektől lehet eltérni a veszélyhelyzet ideje alatt.

Részletek »

Veszélyhelyzeti rendelet írja felül az Építési törvény egyes rendelkezéseit (3. rész) - Településtervek határideje

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.02.07. 14:12

Közzétéve: 2023.01.19. 19:13

A Kormány 2022. decemberétől veszélyhelyzeti rendelettel az Építési törvény (Étv.) egyes jogszabályhelyeitől eltérő rendelkezéseket vezetett be. Fontos tudni, hogy a jogalkalmazóknak nem az Étv. vonatkozó rendelkezéseit, hanem az 525/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet szabályait kell figyelembe venniük településrendezési és építési tevékenységük során. A cikksorozat harmadik részében azokat a rendelkezéseket mutatjuk be, amelyekkel az önkormányzatok további határidőt kaptak a településrendezési terveik elkészítésére. A rendelet felülírta a Plázastop egyes követelményeit is.

Részletek »

Veszélyhelyzeti rendelet írja felül az Építési törvény egyes rendelkezéseit (2. rész) - Településrendezési illeszkedés

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.01.31. 16:11

Közzétéve: 2023.01.19. 18:57

A Kormány 2022. decemberétől veszélyhelyzeti rendelettel az Építési törvény (Étv.) egyes jogszabályhelyeitől eltérő rendelkezéseket vezetett be. Fontos tudni, hogy a jogalkalmazóknak nem az Étv. vonatkozó rendelkezéseit, hanem az 525/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet szabályait kell figyelembe venniük településrendezési és építési tevékenységük során. A cikksorozat második részében a településrendezési illeszkedésre vonatkozó veszélyhelyzeti rendelkezéseket mutatjuk be. Egyes telkekre de facto építési tilalom került bevezetésre.

Részletek »

Veszélyhelyzeti rendelet írja felül az Építési törvény egyes rendelkezéseit (1. rész) – A telektömb előírásai

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.01.26. 16:34

Közzétéve: 2023.01.19. 18:39

A Kormány 2022. decemberétől veszélyhelyzeti rendelettel az Építési törvény (Étv.) egyes jogszabályhelyeitől eltérő rendelkezéseket vezetett be. Fontos tudni, hogy a jogalkalmazóknak nem az Étv. vonatkozó rendelkezéseit, hanem az 525/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet szabályait kell figyelembe venniük településrendezési, telekalakítási és építési tevékenységük során. A cikksorozat első részében a telektömbre, tömbtelekre vonatkozó veszélyhelyzeti rendelkezéseket mutatjuk be.

Részletek »

Az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény (Frissítés: 23.10.29.)

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.11.01. 10:23

Közzétéve: 2023.01.19. 17:27

Az Építési és Közlekedési Minisztérium honlapján 2023. januárjában tették közzé az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény tervezetét. A társadalmi egyeztetés követően a törvényjavalat T/3677. szám alatt, 2023. április 19-én került az Országgyűlés elé, és 2023. június 13. napjától már csak a zárószavazásra vártunk. A zárószavazás előtt még kitolta a Kormány egy hónappal a hatálybalépést, majd az Országgyűlés 2023. július 4-én 11:04 és 11:06 óra között fogadta el a törvényjavaslatot. Az Országgyűlés elnöke pár nappal később már alá is írta a törvényt, azonban a köztársasági elnök alkotmányossági vétóval élt. Az Alkotmánybíróság 2023. július 19-én meg is hozta a döntését, ezért biztossá vált, hogy nem fog a törvény 2023. augusztus 1. napjától hatályba lépni. Ha az Országgyűlés 2023. október 25-én elfogadta a pontosított törvényszöveget, és ezt már a köztársasági elnök is aláírta, ezért az Ábtv. valamikor 2023 novemberében fog hatályba lépni. Az alábbi cikkben folyamatosan figyelemmel kísérjük a törvényjavaslat sorsát, és az egyes fontosabb témákban - már a hatálybalépés előtt - tájékoztatókat készítünk.

Részletek »

Módosultak a gázárkedvezmény igénybevétele során alkalmazandó szabályok

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2023.01.25. 15:41

Közzétéve: 2023.01.12. 22:45

2022 év szeptemberében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet hatályba léptetett előírása legfeljebb négy lakásig tette lehetővé a többlakásos épületek kedvezményes gázfogyasztását, a társasházak kizárása mellett. A rezsicsökkentett gázdíj érvényesítéséhez a jegyzőtől kell hatósági bizonyítványt beszerezni. A kormányrendelet módosítása, jelentősen enyhíti az önálló lakásokkal szemben korábban megállapított követelményeket, és ezzel kiterjeszti a jogosultak körét.

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt