Az építésfelügyeleti hatóságra vonatkozó előírások módosítása

Szerző:  Kiss Andor

Utolsó frissítés: 2022.01.16. 16:22

Közzétéve: 2022.01.11. 09:50

Az Eljárási kódexben (312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) 2022. januárjától hatályba lépő változások az építésfelügyeleti hatóság eljárásait is érintik. 2022. január 11-étől kizárt, hogy az építésrendészeti eljárás kérelemre induljon, vagyis például a szomszédok panaszait az építésfelügyeleti hatóság nem köteles megvizsgálni.

Részletek »

Jelentősen változott az építési engedély nélkül végezhető tevékenységek köre

Szerző:  Kiss Andor

Utolsó frissítés: 2022.01.14. 15:34

Közzétéve: 2022.01.11. 09:44

Az Eljárási kódex (312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) 1. számú melléklete sorolja fel, hogy milyen építési tevékenységekhez nem szükséges építési engedély. A 2021. decemberi építésügyi salátarendelet az OTÉK bővítéshez kapcsolódó változásaihoz kapcsolódóan beiktatott egy bővítéssel járó, de mégis engedély nélkül végezhető építési tevékenységet. A változások között a lapostetős épületekre vonatkozó speciális rendelkezésekkel is találkozhatunk.

Részletek »

Az OTÉK új fogalma: az építmény térfogata

Szerző:  Kiss Andor

Utolsó frissítés: 2022.03.17. 10:35

Közzétéve: 2022.01.11. 09:33

Az OTÉK legutóbbi jelentős módosítása 2021. július 16-án lépett hatályba, amely elsősorban a településrendezési eszközöket érintette. A 2022. január 11-étől hatályos módosítás jellemzően a fogalommeghatározásokban történt, így például a helyreállítás köre jelentősen szűkült. Az új fogalmakkal talán véglegesen eldőlhet, hogy mi minősül bővítésnek, de természetesen maradtak nyitott kérdések.

Részletek »

A fennmaradási engedélyezési eljárás új előírásai

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2022.01.11. 22:30

Közzétéve: 2022.01.08. 10:09

A szabálytalan épületek legalizálására a fennmaradási engedélyezési eljárás keretében kerülhet sor. A gyakorlatban problémát okozott, hogy ha az ügyfél az eljárás szünetelését kéri, majd az eljárás folytatását nem, akkor az eljárás is megszűnik. Mivel a fennmaradási engedélyezési eljárás hivatalból történő folytatására nincs lehetőség, ezért az is előfordulhatott, hogy a hatóság már nem tudta a szabálytalan épületet elbontatni. Az Országgyűlés ezt a problémát oldotta meg, bár nem biztos, hogy a legmegfelelőbb módon. Az Eljárási kódex módosításával a fennmaradási engedély iránti kérelem benyújtásának határidejét is jelentősen meghosszabbították.

Részletek »

Új elektronikus ügyintézés a Katasztrófavédelemnél

Szerző:  Veresné Rauscher Judit

Utolsó frissítés: 2022.01.11. 11:49

Közzétéve: 2021.12.13. 18:09

2022. január 1-től kezdve a Katasztrófavédelemhez tartozó minden hatósági eljárás elektronikusan intézendő. A rendszer alapvetően felváltja a jelenlegi papír alapú, ’e-papír’ és ’tárhely’ rendszerek használatát, bár bizonyos esetekben természetes személyek számára meghagyva a papír alapú ügyintézés lehetőségét. Fontos azonban, hogy a rendszer bevezetése nem érinti az építésügyi eljárásokhoz kapcsolódó ÉTDR rendszer használatát, attól teljesen független, és más ügyekre szolgál.

Részletek »

2021. december 1-jétől új jogszabályok tartalmazzák az egyszerű bejelentések veszélyhelyzeti előírásait

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2022.01.02. 11:53

Közzétéve: 2021.12.12. 15:22

A veszélyhelyzeti építésügyi rendelkezéseket a 687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazta, amely 2020. december 30. napján lépett hatályba. A veszélyhelyzeti előírások alapján az egyszerű bejelentéssel létesülő beruházásokra egyedi szabályok kellett alkalmazni. 2021. december 1. napjától az összes korábbi jogszabályt hatályon kívül helyezték, de megmaradtak a veszélyhelyzeti rendelkezések. Sajnos az új jogszabályok nem pontosították a korábbi, kérdéses előírásokat.

Részletek »

A 2021. évi minimális építőipari rezsióradíj: 4530 forint

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2022.01.02. 11:53

Közzétéve: 2021.12.11. 20:59

A Magyar Közlöny 210. számában megjelent a 2021. évi minimális építőipari rezsióradíj mértékéről szóló 56/2021. (XI. 19.) ITM rendelet. A jogszabályi mérték 8,8 %-os növekedést mutat a 2020. évi összeghez képest.

Részletek »

Megtörtént az első rozsdaövezeti akcióterület kijelölése

Szerző:  dr. Agócs Ilona

Utolsó frissítés: 2022.01.02. 11:52

Közzétéve: 2021.12.11. 14:16

Az Építési törvényben 2020-ban jelent meg a rozsdaövezeti akcióterületek szabályozása, amit 2021-ben a Kormány határozata követett a területek kijelölésének pontos eljárásrendjéről, benne a Rozsdaövezeti Bizottság felállításáról. Angyalföldön, Budapest XIII. kerületében került sor az első városi „tartalékterület” fejlesztési célú kijelölésére a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről szóló 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelettel.

Részletek »

Üvegkapu – Átláthatóbb felelősségi viszonyok?

Szerző:  Dr. Püski András

Utolsó frissítés: 2021.12.06. 09:57

Közzétéve: 2021.12.04. 18:21

Az építőiparban 2022. januárjától tervezik bevezetni az Építőipari Monitoring - és Adatszolgáltató Rendszert, rövidebb nevén az Üvegkapu rendszert. Az alábbi cikkben azt tekintjük át, hogy az Üvegkapu rendszernek milyen hatása lehet az építőipari felelősségi kárrendezésben.

Részletek »

Lakások átruházása és bérbeadása esetén kötelező a villamoshálózat felülvizsgálata

Szerző:  Építésijog.hu, Fülöp Miklós

Utolsó frissítés: 2021.12.11. 17:29

Közzétéve: 2021.11.12. 15:35

2020 júliusától hatályos az a miniszteri rendelet, amely a lakások villamos berendezésén felülvizsgálatát írja elő bérbeadáskor és tulajdonosváltáskor. Erről a jogszabályi kötelezettségről nagyon kevesen tudnak, amelynek valószínűleg az az oka, hogy nincs konkrét jogszabályi szankciója a tulajdonos mulasztásának. Arra azonban felhívjuk a figyelmet, hogy egy jogszabályi kötelezettség minden esetben polgári jogi felelősséget is keletkeztet.

Részletek »

10.3.4. 2022-től elindult az Üvegkapu az építkezéseken

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2022.03.27. 12:18

Közzétéve: 2021.10.10. 21:13

Az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszer elnevezést valószínűleg senki nem jegyezné meg, ezért a jogalkotó az Üvegkapu nevet adta az építőiparban 2022. januárjától bevezetendő új adminisztrációs kötelezettségnek. Az Üvegkapu lényege, hogy elektronikus módon lehessen nyilvántartani, hogy ki tartózkodik az építési munkaterületen. Már az elektronikus építési napló 2013. évi bevezetésekor voltak kísérletek arra, hogy a munkát végző szakemberek adóazonosító jelének rögzítésével lehessen a feketegazdaságot visszaszorítani. Úgy tűnik, a jelenlét pontos dokumentálása 2022-ben ténylegesen meg is valósul, de az Üvegkapu csak a jelentősebb beruházásoknál fog „megnyílni”. Az Üvegkapu-rendelet 2022. február 19-étől módosult első alkalommal: szűkítették a kötelező alkalmazás körét.

Részletek »

Jelentősen csökkent és nőtt is az e-építési napló készenlétbe helyezésének díja

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2021.12.06. 09:53

Közzétéve: 2021.10.08. 14:38

Az elektronikus építési napló rendszerhasználati díjait 2014-ben állapították még, és azóta nem is változtak. A 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben található korábbi melléklet szerinti díjak a beruházásokat ugyan megkülönböztette a beruházás mérete szerint, de a legkisebb és az egymilliárd forint feletti építkezés díja között megközelítőleg húszezer forint volt a különbség. Az Üvegkapu Rendelet (510/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet) által beiktatott új táblázat 50 %-kal csökkentette a 100 millió forintos számított építményértékű beruházások költségét. Az ennél nagyobb beruházások releváns díjemeléssel fognak találkozni.

Részletek »

Elérhető a Településtervezési Szabályzat

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2021.12.06. 09:54

Közzétéve: 2021.10.03. 14:39

A 2021. júliusa előtti gyakorlathoz képest teljesen új előírás, hogy a településterv és az ahhoz készítendő megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat tartalmi és műszaki követelményei nem kizárólag jogszabályban vannak meghatározva. A Miniszterelnökséget vezető miniszter már közzétette az ún. Településtervezési Szabályzat, amely a településtervek, a településképi rendelet, valamint az egyes sajátos jogintézmények összeállításának műszaki elvárásait és egyeztetésük technikai szabályait tartalmazza.

Részletek »

Hangsúlyosabbá vált az akusztikai követelmények teljesítése

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2021.08.30. 23:07

Közzétéve: 2021.08.30. 22:15

Az OTÉK III. fejezete tartalmazza az építmények létesítési előírásait, és itt találhatjuk meg a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket is. 2021. júliusában a rendelkezések kiegészültek az építmények rendeltetéséhez tartozó akusztikai követelményekkel.

Részletek »

Már a szomszédos ingatlan is „felhasználható” a hőszigetelésre

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2021.10.08. 14:44

Közzétéve: 2021.08.30. 22:10

Az építési telken az építési határvonalak körülhatárolják az építési helyet (tulajdonképpen egy területrészt a telken belül), ahová az épületünket elhelyezhetjük. A beépítési módot pedig az építési hely és a telek viszonya határozza meg, tehát alapesetben nem az épület pozíciója az, amely a beépítési módot meghatározza, hanem az építési helyé. Az építési helyet az előírt elő-, oldal- és hátsókerti építési határvonalai és a telek határai közötti beépítetlen része kell, hogy körül vegye. Ezeket az előírásokat nem egységesen alkalmazták, ezért az OTÉK 2021. július felülvizsgálata az építési hely meghatározásának szabályaira is kiterjedt. Itt érdemes felhívni arra is a figyelmet, hogy a jövőben már a szomszédos ingatlanok felöli homlokzatra is elhelyezhető a meglévő épület hőszigetelése.

Részletek »

Lényegesen csökkent a bruttó alapterületbe nem beszámítandó épületrészek köre

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2021.10.08. 14:44

Közzétéve: 2021.08.30. 21:58

A szintterület számítása sok vitát váltott ki már eddig is a hatóságok és a tervezők között. A 2021. július 16-ától hatályos szöveg a jövőbeni vitákat nem fogja megszüntetni, de egyértelműen növeli a tervezők mozgásterét. Az OTÉK alapján az önkormányzatok sajátos szintterület-számítási előírásokat is megalkothatnak, amellyel valószínűleg több képviselő-testület fog élni.  

Részletek »

Pontosították a megengedett beépítési magasság szabályait

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2021.08.30. 22:17

Közzétéve: 2021.08.30. 21:46

A jogalkalmazás során problémákat vetett fel a beépítési magasság számításának OTÉK rendelkezése. A korábbi előírás szerint nem volt egyértelmű, hogy az épületmagasság, a homlokzatmagasság és a párkánymagasság alkalmazásával van erre lehetőség, vagy ezek körül a helyi építési szabályzatnak „választania kellett”. A 2021. július 16-ától hatályos szöveg elméletileg egyértelművé teszi, hogy milyen építési követelményt lehet alkalmazni. Az OTÉK-ba bekerült az egyes önkormányzatok által már használt utcai légtérarány fogalma is.  

Részletek »

Szűkült a tervtanácsok által vizsgálható követelmények köre

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2021.08.30. 22:17

Közzétéve: 2021.08.30. 21:38

Az új Településrendezési kódex (419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet) előírásaihoz kapcsolódóan a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (Tervtanácsi rendelet) is módosításra került. A Tervtanácsi rendelet szövegében szinte kizárólag a településtervezésnél alkalmazott új tervtípusok és jogintézmények miatti átvezetéseket találunk, de van egy nagyon lényeges, a tervtanácsok hatáskörét is befolyásoló változás is. A cikkben kitérünk az állami főépítész feladatkörének kiegészítésére is.  

Részletek »

A településképi véleményt ÉTDR-en keresztül vagy papír alapon kell benyújtani?

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2021.08.30. 22:18

Közzétéve: 2021.08.30. 21:33

Az új Településrendezési kódex (419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet) előírásai módosították a település arculatának, a településkép alakításának szabályait is. A településképi véleményezési eljárás tekintetében az Eljárási kódex is tartalmaz előírást, de a két jogszabály előírásaiban nincs teljes összhang.  

Részletek »

Az OTÉK és a helyi építési szabályzatok alkalmazásának új előírásai

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2021.08.30. 22:18

Közzétéve: 2021.08.30. 21:27

A településrendezés gyakorlati részleteit is érintő egyik legfontosabb kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK). A jogszabályi hierarchia szerint az OTÉK magasabb rendű jogszabály, mint a helyi építési szabályzatok, azonban vannak olyan esetek, amikor maga az OTÉK engedi meg a rendelkezéseitől eltérő HÉSZ előírás megalkotását. Az OTÉK és a HÉSZ-ek viszonyát szabályozó előírások is változtak 2021. júliusában.  

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt