Építési napló: felelős műszaki vezetői vagy kivitelezői nyilatkozatot kell tenni?

Szerző:  Kiss Andor

Utolsó frissítés: 2019.03.15. 19:19

Közzétéve: 2019.02.21. 09:03

Az eddig ellentmondó jogszabályok pontosításával 2019. februárjától egyértelművé vált, hogy felelős műszaki vezetői vagy kivitelezői nyilatkozatot kell-e megtenni az építési napló összesítő lapján. A Kivitelezési kódexben (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) az e-építési napló készenlét megszüntetésének szabályai mellett több kisebb módosítás, kiegészítés is található.

Részletek »

Kevesebb munka végezhető felelős műszaki vezető irányítása nélkül

Szerző:  Kiss Andor

Utolsó frissítés: 2019.02.23. 09:45

Közzétéve: 2019.02.21. 08:56

A kivitelezéshez kapcsolódóan 2017. január óta a jogszabályokban átfogó változások nem voltak. Hosszú szünet után megjelent egy, az Építési törvényhez kapcsolódó „salátarendelet”, amely a Kivitelezési kódexben és egyéb a kivitelezéshez kapcsolódó rendeletekben is kisebb változásokat hozott. Folytatódott a 2016. július 1. napján megkezdett koncepcióváltás, amely a kivitelezési dokumentációhoz nem kötött építési tevékenységek végzésével váltja ki az építési engedély és egyszerű bejelentés nélkül végezhető tevékenységeket. 2019. februárjától a saját részre történő kivitelezés szabályai is módosultak.

Részletek »

A Kúriához fordult az alapvető jogok biztosa egy helyi építési szabályzat módosítása miatt

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019.02.23. 09:44

Közzétéve: 2019.02.12. 16:53

Balatonföldvár Város Önkormányzata helyi építési szabályzatról szóló rendeletének 2018. évi módosítása miatt fordultak a panaszosok az alapvető jogok biztosához. A beadvány lényege, hogy az önkormányzat alövezet névvel új területfelhasználási egységet vezetett be, amely közérdekre hivatkozással az adott meglévő övezet alaprendeltetésétől eltérő rendeltetést tesz lehetővé. A Kúria döntése minden önkormányzat számára jelentőséggel bír majd, hiszen iránymutatást ad majd a helyi építészi szabályzatok kapcsán a jogalkotói hatáskör kereteire. Az alábbi tájékoztatóból megismerhető az érintett önkormányzat rendeletéhez kapcsolódó előterjesztés, valamint az ajbh.hu oldalon megtalálható közlemény, valamint a kezdeményezés szövege is.

Részletek »

Építményadó mentesség feltétele lehet-e az ingatlanba való bejelentkezés?

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019.02.10. 15:40

Közzétéve: 2019.02.10. 15:40

Az önkormányzatok a helyi adó kiszabása mellett az adófizetési mentességet is csak a törvényi keret között szabályozhatják. A Kúria Önkormányzati Tanácsának abban a kérdésben kellett döntenie, hogy a helyi rendelet az építményadó fizetése alóli mentesség feltételeként előírhatja-e a lakóingatlanba való bejelentkezést.

Részletek »

Folytatódik a Népi Építészeti Program

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019.02.09. 14:56

Közzétéve: 2019.02.09. 14:56

A Kormány 2019. februári döntésében évenként 1,5 – 1,5 milliárd forintot hagyott jóvá a Népi Építészeti Program további folytatása érdekében. A lebonyolítói feladatok ellátását a Lechner Tudásközpont helyett a Teleki László Alapítvány fogja végezni.

Részletek »

Mi történik akkor, ha a hatóság nem a jogi képviselő, hanem az ügyfél számára küldi meg a döntését?

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019.02.09. 12:58

Közzétéve: 2019.02.09. 12:58

Az EBH2009. 2109. számon közzétett elvi bírósági határozat kimondta, hogy szabályszerű kézbesítés hiányában nincs olyan másodfokú határozat, amelynek bírósági felülvizsgálatára törvényes lehetőség lenne. A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának tanácsa el kívánt térni ettől a határozattól, ezért jogegységi eljárás lefolytatását kezdeményezte a jogi képviselővel eljáró ügyfél részére történő kézbesítés joghatályosságának értelmezéséről.

Részletek »

Az ÉMI feladatkörébe került a volt BÁV székház felújításának ellenőrzése

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019.02.08. 18:36

Közzétéve: 2019.02.08. 18:06

2018. decemberétől újabb beruházást felügyel az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI). Egy két évvel korábbi jogszabály alapján a Kormány által kijelölt beruházások építési engedélyezési és kivitelezési dokumentációinak tervellenőrzésére, és építési műszaki ellenőrzésre a beruházónak az ÉMI-vel kell szerződnie. Egyebek mellett a Miniszterelnökség budavári elhelyezését biztosító, a Budai Várban található Karmelita kolostor felújítása és átépítése, illetve a geszti Tisza-kastély felújítása mellett a volt BÁV Székházat érintő beruházás is az ÉMI feladatkörébe került.

Részletek »

Műemlékké nyilvánították a „magyar Maginot-vonal” hadi építményeit

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019.02.08. 17:06

Közzétéve: 2019.02.08. 13:20

A Miniszterelnökséget vezető miniszter döntése alapján műemlék lett egyebek mellett a debreceni egyetemi református templomépület és a II. világháborút követően épített hadi építmények, illetve a tiszadobi Andrássy-kastély egykori parkjával tovább nőtt a történeti kertek száma. Ugyanezen, 2018. december 25. napjától hatályos jogszabály szüntette meg a Bem téri Radetzky-laktanya műemléki védettségét is.

Részletek »

2019. január 1-től az új hatósági épületek csak közel nulla energiaigényűek lehetnek

Szerző:  Kurucz Regina

Utolsó frissítés: 2019.02.12. 16:57

Közzétéve: 2019.02.01. 19:53

Az Európai Unió közel nulla energiaigényű épületekkel veszi fel a harcot a klímaváltozás ellen. Az üvegházhatást növelő szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében 2016. és 2021. között öt fokozatban szigorították, szigorítják az új és a jelentősen felújított épületekre vonatkozó követelményeket. Az energetikai korszakváltás utolsó előtti, negyedik fokozatába léptünk 2019. január 1-jén: ettől a naptól fogva a hatósági épületek már csak közel nulla energiaigénnyel kaphatnak használatbavételi engedélyt, függetlenül attól, hogy mikor adták ki az építési engedélyüket.

Részletek »

A TSZSZ szakvéleményére alapított per fogalmának pontosítása

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019.02.21. 09:46

Közzétéve: 2019.01.26. 16:51

Az Országgyűlés 2018. decemberi hatállyal módosította a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) szakvéleményére alapított per szabályait. A módosítás leglényegesebb eleme, hogy egyértelművé vált: a megrendelő is kezdeményezheti a speciális pertípust.

Részletek »

Beruházási Ügynökség alakult az állami magasépítési beruházások megvalósítására

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019.02.21. 09:48

Közzétéve: 2019.01.21. 20:25

A Kormány az állami magasépítési beruházások kivitelezésének egységes rendszerének kialakítása érdekében új jogszabályokat alkotott meg. 2019 januárjától a hétszázmillió forintot elérő kormányzati magasépítési beruházásokat egy új, kizárólagos állami tulajdonban álló gazdasági társaság, a Beruházási Ügynökség bonyolítja le. Az e célhoz szükséges eszközrendszert és intézményi rendszert egy külön törvény és egy kormányrendelet határozza meg.

Részletek »

Településrendezési változások az Építési törvényben

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019.02.08. 17:42

Közzétéve: 2019.01.08. 21:17

Az építésügyben már megszokott, hogy év végén sok jogszabály-változást hirdetnek ki. Nem volt ez máshogy 2018-ban sem: a december 28-án megjelent, Magyarország egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény módosította többek között az Építési törvényt is. Az Étv. módosított rendelkezései néhány jelentős változást eredményeznek a településrendezés terén. A záró szakmai véleményre vonatkozó rendelkezések és a 2012. augusztus 6-i OTÉK alkalmazhatóságának előírásai is változtak.

Részletek »

Fontosabb szerepet kap a nyilvánosság biztosítása a településrendezési eljárásokban

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019.02.20. 12:58

Közzétéve: 2019.01.08. 20:59

A településtervezéssel és területrendezéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet egyebek mellett módosította a Településrendezési kódex partnerségi egyeztetés szabályaira vonatkozó előírásait is. A módosuló rendelkezések nyomán még nagyobb hangsúlyt kap a településrendezés során a széleskörű nyilvánosság biztosítása, a társadalmi bevonás. Változtak a településképi bejelentési eljárás és a településkép-védelmi bírság befizetésének szabályai is.

Részletek »

Az Étv. szerinti korlátozási kártalanítás új feltételei

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019.01.25. 15:53

Közzétéve: 2019.01.06. 15:50

Nem minden ingatlantulajdonos tudja, hogy az önkormányzatok nem tudnak korlátlanul, minden következmény nélkül módosítani az adott telek építésügyi szabályain. Az Építési törvény 30. §-a előírja, hogy ha az ingatlan rendeltetését, használati módját a helyi építési szabályzat másként állapítja meg vagy korlátozza, és ebből a tulajdonosnak, haszonélvezőnek kára származik, akkor a tulajdonosnak, haszonélvezőnek kártalanítást kell kapnia. 2019 januárjában két nagyon lényeges előírással egészültek ki a korlátozási kártalanítás rendelkezései, amelyeket minden érintettnek ismernie kell.

Részletek »

Az egyszerű bejelentés minden esetben kiterjed a támfalépítésre és tereprendezésre is

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2019.02.20. 13:07

Közzétéve: 2019.01.06. 15:41

Miután az Építési törvény 2017. április 27-i hatállyal bizonyos esetekben eltörölte a 300 négyzetméter összes hasznos alapterület korábbi kikötését, a törvény és a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet rendelkezései nem voltak összhangban a támfalépítés és a tereprendezés tekintetében. A jogalkotó a 2018. évi CXXXIX. törvényben szüntette meg az ellentmondást.

Részletek »

Egyszerű bejelentésnél mi minősül saját lakhatás biztosításának?

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2019.01.10. 18:51

Közzétéve: 2019.01.06. 15:28

Az Építési törvény 2017. április 27-étől hatályos előírásai alapján vált lehetővé, hogy 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó, új lakóépületet is lehessen egyszerű bejelentéssel létesíteni, illetve meglévő épületet bővíteni. A mérethatárt meghaladó épület létesítésének vagy bővítésének egyik feltétele, hogy azt kizárólag saját lakhatás biztosítása céljából lehet végezni, de a jogszabályok eddig adósak voltak ezen feltétel pontos meghatározásával. Az új törvényi fogalom is hagy a gyakorlat számára megoldandó kérdéseket.  

Részletek »

OTÉK módosítás. Különleges jogalkalmazás az utólagos akadálymentesítés építésügyi előírásaiban

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2019.01.08. 21:20

Közzétéve: 2018.12.19. 23:17

A Magyar Közlöny 2018. november 27-i számában megjelent kormányrendelet több településrendezési tárgyú jogszabályt módosított, egyebek mellett az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) néhány előírását is. Az egyik új rendelkezés egy sajátos, a meglévő épületeknek kedvező jogalkalmazást tesz lehetővé az akadálymentesítéssel kapcsolatban.

Részletek »

A 2018. évi minimális építőipari rezsióradíj: 3300 forint

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019.01.08. 21:19

Közzétéve: 2018.12.03. 11:21

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter a Magyar Közlöny 185. számában megjelent 30/2018. (XI. 26.) ITM rendeletben határozta meg a 2018. évi minimális építőipari rezsióradíj mértékét.

Részletek »

MMK, MÉK és ÉVOSZ közös állásfoglalása az állami magasépítési beruházásokról szóló T/3367. számú törvényjavaslatról

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2018.11.26. 10:30

Közzétéve: 2018.11.26. 10:30

A Kormány 2018. november 6-án benyújtotta az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló, T/3367. számú törvényjavaslatot. A szakmai szervezetek sajnálattal állapították meg, hogy a törvénytervezet előzetes egyeztetésére nem került sor, ugyanakkor a törvényjavaslat széles körben hasonlóságot mutat az általuk a kormányzathoz eljuttatott, az Építési Beruházási Folyamatok Rendszeréről szóló koncepcióval. A törvényjavaslat és a koncepció céljai azonosak: a közpénzből megvalósuló jelentősebb beruházások határidőben, előirányzott költségkeretben és az üzemeltetői rendeltetésnek megfelelő minőségben valósuljanak meg. A MMK, a MÉK és az ÉVOSZ az új törvénytervezet kiegészítését kérik.  

Részletek »

Felelősségi károk valós példákkal - Fizet-e a biztosító? – 4. eset

Szerző:  Dr. Püski András

Utolsó frissítés: 2020.02.27. 16:26

Közzétéve: 2018.11.21. 23:20

Az alábbi megtörtént esetben nem megfelelően lett megtervezve a fűtési rendszer: alulméretezett lett. A legfontosabb kérdés az volt, hogy káresemény vagy biztosítási esemény-e a tervezői hiba. A tervező felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezett.

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt