Megújul a Szakmagyakorlási kódex 1. számú melléklete (2022.04.01.)

Szerző:  Dr. Barta Judit,  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2022.04.01. 13:00

Közzétéve: 2022.03.26. 08:14

A 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet átfogóan módosította az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletet. A módosítások 2022. április 1. napján lépnek hatályba. A jogszabály több mint 22 címszónál, a főszöveg pedig 16 helyen változik érdemben, e mellett 20-nál több, apróbb változtatás történik, és megújul az 1. számú melléklet. A cikksorozat 4. részében a Szakmagyakorlási kódex 1. számú mellékletének jelentősebb változásait mutatjuk be. Minden tervezőnek, felelős műszaki vezetőnek és műszaki ellenőrnek meg kell néznie, hogy nem változott-e a tevékenységére vonatkozó jogosultsági előírás!  

Részletek »

A továbbképzési és vizsgarendszert érintő változások (2022.04.01.)

Szerző:  Dr. Barta Judit

Utolsó frissítés: 2022.03.26. 08:41

Közzétéve: 2022.03.26. 07:54

A 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet átfogóan módosította az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletet. A módosítások 2022. április 1. napján lépnek hatályba. A jogszabály több mint 22 címszónál, a főszöveg pedig 16 helyen változik érdemben, e mellett 20-nál több, apróbb változtatás történik, és megújul az 1. számú melléklet. A cikksorozat 3. részében a továbbképzési és vizsgarendszert érintő változásokat találhatják meg.

Részletek »

A szakmagyakorlási tevékenység végzésére vonatkozó új előírások (2022.04.01.)

Szerző:  Dr. Barta Judit

Utolsó frissítés: 2022.04.01. 16:57

Közzétéve: 2022.03.26. 07:35

A 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet átfogóan módosította az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletet. A módosítások 2022. április 1. napján lépnek hatályba. A jogszabály több mint 22 címszónál, a főszöveg pedig 16 helyen változik érdemben, e mellett 20-nál több, apróbb változtatás történik, és megújul az 1. számú melléklet. A cikksorozat 2. részében a szakmagyakorlási tevékenység végzésére vonatkozó módosításokat mutatjuk be.

Részletek »

A szakmagyakorlási jogosultság megszerzésére vonatkozó új előírások (2022.04.01.)

Szerző:  Dr. Barta Judit

Utolsó frissítés: 2022.03.26. 08:54

Közzétéve: 2022.03.19. 11:59

A 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet átfogóan módosította az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletet. A módosítások 2022. április 1. napján lépnek hatályba. A jogszabály több mint 22 címszónál, a főszöveg pedig 16 helyen változik érdemben, e mellett 20-nál több, apróbb változtatás történik, és megújul az 1. számú melléklet. A cikksorozat 1. részében a szakmagyakorlási jogosultság megszerzésére vonatkozó új szabályokat mutatjuk be.

Részletek »

Szakmagyakorlási, építésügyi engedélyezési, OTÉK- és egyéb változások 2022 első negyedévében - Konferencia: 2022.04.12.

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2022.06.15. 14:54

Közzétéve: 2022.03.17. 10:24

Konferencia és webinárium 2022. április 12-én Szinte minden fontosabb építésügyi jogszabályban életbe lépett valamilyen változás 2022 első hónapjaiban. A legátfogóbb változások a Szakmagyakorlási kódexben (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben) lépnek életbe 2022 áprilisától, mely a tervezők, építési műszaki ellenőrök, felelős műszaki vezetők, szakértők tevékenységének alapjogszabálya! Az érintetteknek ezekről az új előírásokról mindenképpen tájékozódniuk kell.

Részletek »

2022. március 1-től változott a közigazgatási perek jogorvoslati rendszere

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2022.03.24. 14:37

Közzétéve: 2022.03.14. 16:17

A közigazgatási perekben 2020. április 1. napjától – a korábbi megyei szinten kialakított közigazgatási és munkaügyi bíróságok helyett – elsőfokon nyolc törvényszék (Fővárosi Törvényszék, Budapest Környéki Törvényszék, Debreceni Törvényszék, Győri Törvényszék, Miskolci Törvényszék, Pécsi Törvényszék, Szegedi Törvényszék és a Veszprémi Törvényszék) jár el regionális illetékességgel. 2022. március 1-től a Fővárosi Ítélőtábla vette át a Kúria egyes jogorvoslati feladatait.

Részletek »

Hiánypótló magyar weboldal indult a WELL Building Standardről

Szerző:  Kurucz Regina

Utolsó frissítés: 2022.03.02. 08:38

Közzétéve: 2022.03.02. 08:33

Új online platformot hozott létre a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) WELL Munkacsoportja: elindult a wellstandard.hu weboldal, amely azoknak a szakembereknek és érdeklődőknek szól, akik számára fontos az egészséges és fenntartható épületek magyarországi ügye.

Részletek »

2022 februárjában is meghosszabbították egyes építési engedélyek hatályát

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2022.03.26. 07:22

Közzétéve: 2022.02.20. 21:32

2021 januárjától megszűnt az engedély hatályának meghosszabbítási lehetősége. A változáskor már meglévő engedéllyel építkezők generálisan az eredeti engedélyhez képest egy-egy év további határidőt kaptak az építkezés befejezéséhez, de bizonyos tekintetben szigorodott is a használatbavétel előtti kivitelezés feltétele. A jogalkotó 2022 februárjában további határidőt adott arra, hogy minden építtető be tudja fejezni az építési engedélye alapján a beruházását.

Részletek »

Az építtető dönthet a veszélyhelyzet időtartama alatt kiadott tűzvédelmi követelmények alkalmazásáról

Szerző:  Veresné Rauscher Judit

Utolsó frissítés: 2022.03.18. 12:58

Közzétéve: 2022.01.30. 17:44

A jogalkotó – a hivatalos indokolás szerint – a gazdaság segítése céljából javaslatválasztási lehetőséget adott az építtetőnek, hogy a 2020. november 3-án hatályos tűzvédelmi rendelkezéseket, vagy az azt követően hatályba lépett szigorúbb követelményeket alkalmazza. Ez azt jelenti, hogy veszélyhelyzet alatt (de egy konkrétan meghatározott időtartamban) az építtető saját maga döntheti el, hogy a beruházás szempontjából szigorúbb vagy kedvezőbb követelményeket tartja be.

Részletek »

Az önkormányzatok fél év haladékot kaptak az E-TÉR teljes körű használatára

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2022.03.12. 18:59

Közzétéve: 2022.01.20. 12:15

A településtervezéssel összefüggő törvénymódosítások indították el azokat az átfogó építési jogi, településrendezési változásokat, amelynek nyomán a településeknek a településrendezési eszközeik komplett felülvizsgálatát kell elvégezniük. A 2021. évi XXXIX. törvénnyel a településrendezésben is bevezetésre került az E-TÉR felület, vagyis Lechner Tudásközpont által üzemeltetett Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer, amelynek teljes körű alkalmazásának kötelezettségét a jogalkotó fokozatosan vezeti be. Egyes funkciók, dokumentálási kötelezettségek tekintetében azonban a jogalkotó további fél év haladékot adott az önkormányzatoknak. Az alábbi cikk választ keres arra a kérdésre is, hogy a településképi bejelentési, kötelezési eljárásokban melyik Településrendezési kódexet kell alkalmazni.

Részletek »

Meghosszabbított ideig módosíthatók a régi típusú településrendezési tervek

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2022.03.12. 19:04

Közzétéve: 2022.01.19. 20:37

A 2021. július 1. napjától hatályos, átfogó jogszabályi módosítások megalkotásával a településrendezésben merőben új tartalmi és eljárási követelmények kerületek megalkotásra. Bevezetésre került az E-TÉR felület, valamint a Településtervezési szabályzat, amelyek teljeskörű alkalmazását a településrendezésben a jogalkotó fokozatosan kívánta bevezetni. Az eredeti jogalkotói szándék szerinti határidők túl rövidnek bizonyultak, így a jogalkotó a 2021 december végén és 2022 január elején hatályba lépett módosításokkal hosszabb határidőket adott az önkormányzatoknak az új szabályok alkalmazására.

Részletek »

Lényegesen kevesebb engedélyezési eljárásban kell megkeresni a tűzvédelmi hatóságot

Szerző:  Veresné Rauscher Judit

Utolsó frissítés: 2022.02.05. 20:05

Közzétéve: 2022.01.14. 18:20

2022. január 11. napjától változott a tűzvédelmi hatóság bevonásának és közreműködésének feltételeit tartalmazó 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet. Egyebek mellett az alacsony kockázat (AK) mértékadó kockázati osztályba tartozó lakó- és üdülőépület közül csak meghatározott lakásszám felett jár el a tűzvédelmi hatóság, illetve a szakhatósági eljárást előíró összes építményszint nettó alapterülete a duplájára emelkedett. Ezeket a módosításokat is a 2021 decemberi építésügyi salátarendeletben (788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet) találhatjuk meg.

Részletek »

A természeti vagy kulturális értékek hatékonyabb védelmét biztosító semmiségi okokkal bővült az építésügyi szabályozás

Szerző:  dr. Agócs Ilona

Utolsó frissítés: 2022.01.29. 18:11

Közzétéve: 2022.01.12. 17:12

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban – amely építési tevékenység esetén még arra sor kerülhet – újabb, a természeti és kulturális értékek védelmét szolgáló semmisségi okok bevezetésére került sor a 2021. év végén. A semmisségi ok esetén olyan súlyos jogszabálysértésről van szó, melynek következtében a közigazgatási döntés semmis, azt meg kell semmisíteni. Azaz a szóban forgó értékek védelmét biztosító szempontok vizsgálatának hiánya meghatározott esetekben a jövőben ezzel a következménnyel járhat.

Részletek »

Megszűnt a telekalakítások során a szakhatósági eljárás

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2022.01.28. 10:41

Közzétéve: 2022.01.12. 16:49

A telekalakítási eljárások során – vagy azt megelőzően - az eddig megszokott gyakorlat szerint a szakhatóság állásfoglalását kellett kérni, mely eljárás biztosította a telekalakítás helyi és országos építési szabályoknak való megfelelését. Ezen hatáskört a települési jegyző gyakorolta 2021. december 21-ig. A Kormány döntése alapján 2021. december 22-től megszűnt a telekalakítások esetében a szakhatósági eljárás.

Részletek »

Az állam felelőssége a történeti károk kialakulásában, megelőzésében és kezelésében

Szerző:  dr. Agócs Ilona

Utolsó frissítés: 2022.01.12. 14:53

Közzétéve: 2022.01.12. 14:53

A tanulmány az állam felelősségére a történeti károkkal kapcsolatban egy sajátos új perspektívából tekint; a szennyezett területek területhasználati módjának meghatározására vonatkozó legújabb szabályozási eredmények tükrében (is) elemzi annak alkotmányos kereteit. Ennek érdekében röviden vázolja az állami felelősségi körbe tartozó kármentesítések történetét, eltérő szabályozási és intézményrendszeri korszakait napjainkig, illetve azt, hogy az épített környezet alakítása és védelme körében bevezetett, rozsdaövezeti akcióterületek új jogintézménye mennyiben reflektál erre a negyedszázados folyamatra.

Részletek »

Gyorsjelentés a 2021. évi építésigazgatási feladatokról és a helyi építésügyi szabályozásról

Szerző:  Tóth Ferenc

Utolsó frissítés: 2022.04.06. 18:08

Közzétéve: 2022.01.12. 14:32

Tóth Ferenc (Miniszterelnökség, a Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkári Kabinet tagja) 2021. évben két részben összefoglalta az építésügyi hatósági feladatellátás kormányhivatali integrációjának 2020. évi tapasztalatait. Az alábbi írásában az Országos Építésügyi Nyilvántartás nyilvános e-statisztika felületéről 2022. január 11-én letöltött (előzetes) 2021. évi építésigazgatási feladatmutatókat, továbbá a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettárából 2022. jan. 5. és 10. között letöltött 2021. évi jogszabályok alapján az önkormányzatok településrendezési, településképi és a kapcsolódó egyéb szabályozási tevékenységét mutatja be.

Részletek »

Kötelező lesz az épületautomatizálási és épületszabályozási rendszer

Szerző:  Kurucz Regina

Utolsó frissítés: 2022.02.09. 12:14

Közzétéve: 2022.01.12. 11:39

Az energiahatékonyság egyre nagyobb szerepet tölt be életünkben. Az épületek energiatakarékos és gazdaságos üzemeltetéséhez hatékony segítséget biztosítanak az okosépületekben egyre gyakoribb épületautomatizálási és épületszabályozási rendszerek. További előnye ezen rendszereknek a biztonságos működés, hiszen a meghibásodásokat és az általánostól eltérő üzemelést időben azonosítják és jelzik az üzemeltetők számára. 2022. január 1-től szigorodtak a nagyobb fűtési, légkondicionáló és szellőző rendszerek automatizálására és szabályozására vonatkozó előírások, és bizonyos esetekben kötelezővé válik.

Részletek »

2022. januárjától hatályos építésügyi jogszabályváltozások. Módosult az OTÉK, az Eljárási kódex és a Kivitelezési kódex is

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2022.01.30. 17:54

Közzétéve: 2022.01.11. 11:15

A 2021 év végi jogalkotási hajrából természetesen az építésügyi kormányrendeletek sem maradhattak ki. Kivételesen elmondható, hogy a 2022. év kezdetére az építésigazgatást is érintő jogszabályokban átfogó változások nem történtek. A 788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelettel jellemzően szövegpontosítások, korábbi jogszabályváltozások miatti módosítások születtek, amelyek érintették valamennyi fontosabb építésügyi kormányrendeletet. Egy igazán lényeges elemre, azért felhívjuk a figyelmet: a salátarendeletben az OTÉK új fogalommeghatározásai is megtalálhatók. Az új OTÉK fogalmak „megbolygatják” egyebek mellett az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek körét is.

Részletek »

Az építésügyi bírságot az épület térfogata alapján kell számolni

Szerző:  Kiss Andor

Utolsó frissítés: 2022.01.27. 13:28

Közzétéve: 2022.01.11. 10:54

Az építésügyi salátarendelet (788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet) alapján az építésfelügyeleti hatóság a jövőben nem szabhat ki építésügyi bírságot. 2022. január 11-étől az Építésügyi bírság rendelet az OTÉK változásai miatt a bruttó térfogat kifejezések helyett a térfogat kifejezés használatát vezeti be, valamint a jogalkotó egy nyelvtani hibát is kijavított.

Részletek »

A Kivitelezési kódex 2022. januári módosításai

Szerző:  Kiss Andor

Utolsó frissítés: 2022.01.26. 11:29

Közzétéve: 2022.01.11. 10:49

A Kivitelezési kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) 2022. januárjában több ponton is módosult. Az építésügyi salátarendelet (788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet) mellett az Üvegkapu bevezetése miatt is változtak az előírások.

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt