Kötelező lesz az épületautomatizálási és épületszabályozási rendszer

Szerző:  Kurucz Regina

Utolsó frissítés: 2022.02.09. 12:14

Közzétéve: 2022.01.12. 11:39

Az energiahatékonyság egyre nagyobb szerepet tölt be életünkben. Az épületek energiatakarékos és gazdaságos üzemeltetéséhez hatékony segítséget biztosítanak az okosépületekben egyre gyakoribb épületautomatizálási és épületszabályozási rendszerek. További előnye ezen rendszereknek a biztonságos működés, hiszen a meghibásodásokat és az általánostól eltérő üzemelést időben azonosítják és jelzik az üzemeltetők számára. 2022. január 1-től szigorodtak a nagyobb fűtési, légkondicionáló és szellőző rendszerek automatizálására és szabályozására vonatkozó előírások, és bizonyos esetekben kötelezővé válik.

Részletek »

2022. januárjától hatályos építésügyi jogszabályváltozások. Módosult az OTÉK, az Eljárási kódex és a Kivitelezési kódex is

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2022.01.30. 17:54

Közzétéve: 2022.01.11. 11:15

A 2021 év végi jogalkotási hajrából természetesen az építésügyi kormányrendeletek sem maradhattak ki. Kivételesen elmondható, hogy a 2022. év kezdetére az építésigazgatást is érintő jogszabályokban átfogó változások nem történtek. A 788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelettel jellemzően szövegpontosítások, korábbi jogszabályváltozások miatti módosítások születtek, amelyek érintették valamennyi fontosabb építésügyi kormányrendeletet. Egy igazán lényeges elemre, azért felhívjuk a figyelmet: a salátarendeletben az OTÉK új fogalommeghatározásai is megtalálhatók. Az új OTÉK fogalmak „megbolygatják” egyebek mellett az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek körét is.

Részletek »

Az építésügyi bírságot az épület térfogata alapján kell számolni

Szerző:  Kiss Andor

Utolsó frissítés: 2022.01.27. 13:28

Közzétéve: 2022.01.11. 10:54

Az építésügyi salátarendelet (788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet) alapján az építésfelügyeleti hatóság a jövőben nem szabhat ki építésügyi bírságot. 2022. január 11-étől az Építésügyi bírság rendelet az OTÉK változásai miatt a bruttó térfogat kifejezések helyett a térfogat kifejezés használatát vezeti be, valamint a jogalkotó egy nyelvtani hibát is kijavított.

Részletek »

A Kivitelezési kódex 2022. januári módosításai

Szerző:  Kiss Andor

Utolsó frissítés: 2022.01.26. 11:29

Közzétéve: 2022.01.11. 10:49

A Kivitelezési kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) 2022. januárjában több ponton is módosult. Az építésügyi salátarendelet (788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet) mellett az Üvegkapu bevezetése miatt is változtak az előírások.

Részletek »

A hatóságnak végre igazolást kell adnia az egyszerű bejelentésről

Szerző:  Kiss Andor

Utolsó frissítés: 2022.01.21. 14:50

Közzétéve: 2022.01.11. 10:44

Az egyszerű bejelentéssel épülő lakóépületekkel kapcsolatos előírások sem maradhattak ki a 2022. januári módosításokból. Az utóbbi évektől eltérően nem találunk nagy terjedelmű átalakításokat a szabályrendszerben, de az építtetők számára lényeges új előírások azért vannak a salátarendeletben (788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet).

Részletek »

Az Eljárási kódex 2022. január 11-étől hatályos változásai

Szerző:  Kiss Andor

Utolsó frissítés: 2022.01.18. 10:28

Közzétéve: 2022.01.11. 10:34

Az építésügyi salátarendelet (788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet) alapján az Eljárási kódexben jellemzően szövegpontosítások, illetve más jogszabályokban történt változások miatti átvezetések kerültek. Tartalmi változás leginkább a hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatos szabályozásban történt. Az alábbi tájékoztatásban az egyes bányászati tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendeletben rögzített változásokat is bemutatjuk.

Részletek »

Az építésfelügyeleti hatóságra vonatkozó előírások módosítása

Szerző:  Kiss Andor

Utolsó frissítés: 2022.01.16. 16:22

Közzétéve: 2022.01.11. 09:50

Az Eljárási kódexben (312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) 2022. januárjától hatályba lépő változások az építésfelügyeleti hatóság eljárásait is érintik. 2022. január 11-étől kizárt, hogy az építésrendészeti eljárás kérelemre induljon, vagyis például a szomszédok panaszait az építésfelügyeleti hatóság nem köteles megvizsgálni.

Részletek »

Jelentősen változott az építési engedély nélkül végezhető tevékenységek köre

Szerző:  Kiss Andor

Utolsó frissítés: 2022.01.14. 15:34

Közzétéve: 2022.01.11. 09:44

Az Eljárási kódex (312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) 1. számú melléklete sorolja fel, hogy milyen építési tevékenységekhez nem szükséges építési engedély. A 2021. decemberi építésügyi salátarendelet az OTÉK bővítéshez kapcsolódó változásaihoz kapcsolódóan beiktatott egy bővítéssel járó, de mégis engedély nélkül végezhető építési tevékenységet. A változások között a lapostetős épületekre vonatkozó speciális rendelkezésekkel is találkozhatunk.

Részletek »

Az OTÉK új fogalma: az építmény térfogata

Szerző:  Kiss Andor

Utolsó frissítés: 2022.03.17. 10:35

Közzétéve: 2022.01.11. 09:33

Az OTÉK legutóbbi jelentős módosítása 2021. július 16-án lépett hatályba, amely elsősorban a településrendezési eszközöket érintette. A 2022. január 11-étől hatályos módosítás jellemzően a fogalommeghatározásokban történt, így például a helyreállítás köre jelentősen szűkült. Az új fogalmakkal talán véglegesen eldőlhet, hogy mi minősül bővítésnek, de természetesen maradtak nyitott kérdések.

Részletek »

A fennmaradási engedélyezési eljárás új előírásai

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2022.01.11. 22:30

Közzétéve: 2022.01.08. 10:09

A szabálytalan épületek legalizálására a fennmaradási engedélyezési eljárás keretében kerülhet sor. A gyakorlatban problémát okozott, hogy ha az ügyfél az eljárás szünetelését kéri, majd az eljárás folytatását nem, akkor az eljárás is megszűnik. Mivel a fennmaradási engedélyezési eljárás hivatalból történő folytatására nincs lehetőség, ezért az is előfordulhatott, hogy a hatóság már nem tudta a szabálytalan épületet elbontatni. Az Országgyűlés ezt a problémát oldotta meg, bár nem biztos, hogy a legmegfelelőbb módon. Az Eljárási kódex módosításával a fennmaradási engedély iránti kérelem benyújtásának határidejét is jelentősen meghosszabbították.

Részletek »

Új elektronikus ügyintézés a Katasztrófavédelemnél

Szerző:  Veresné Rauscher Judit

Utolsó frissítés: 2022.01.11. 11:49

Közzétéve: 2021.12.13. 18:09

2022. január 1-től kezdve a Katasztrófavédelemhez tartozó minden hatósági eljárás elektronikusan intézendő. A rendszer alapvetően felváltja a jelenlegi papír alapú, ’e-papír’ és ’tárhely’ rendszerek használatát, bár bizonyos esetekben természetes személyek számára meghagyva a papír alapú ügyintézés lehetőségét. Fontos azonban, hogy a rendszer bevezetése nem érinti az építésügyi eljárásokhoz kapcsolódó ÉTDR rendszer használatát, attól teljesen független, és más ügyekre szolgál.

Részletek »

2021. december 1-jétől új jogszabályok tartalmazzák az egyszerű bejelentések veszélyhelyzeti előírásait

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2022.01.02. 11:53

Közzétéve: 2021.12.12. 15:22

A veszélyhelyzeti építésügyi rendelkezéseket a 687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazta, amely 2020. december 30. napján lépett hatályba. A veszélyhelyzeti előírások alapján az egyszerű bejelentéssel létesülő beruházásokra egyedi szabályok kellett alkalmazni. 2021. december 1. napjától az összes korábbi jogszabályt hatályon kívül helyezték, de megmaradtak a veszélyhelyzeti rendelkezések. Sajnos az új jogszabályok nem pontosították a korábbi, kérdéses előírásokat.

Részletek »

A 2021. évi minimális építőipari rezsióradíj: 4530 forint

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2022.01.02. 11:53

Közzétéve: 2021.12.11. 20:59

A Magyar Közlöny 210. számában megjelent a 2021. évi minimális építőipari rezsióradíj mértékéről szóló 56/2021. (XI. 19.) ITM rendelet. A jogszabályi mérték 8,8 %-os növekedést mutat a 2020. évi összeghez képest.

Részletek »

Megtörtént az első rozsdaövezeti akcióterület kijelölése

Szerző:  dr. Agócs Ilona

Utolsó frissítés: 2022.01.02. 11:52

Közzétéve: 2021.12.11. 14:16

Az Építési törvényben 2020-ban jelent meg a rozsdaövezeti akcióterületek szabályozása, amit 2021-ben a Kormány határozata követett a területek kijelölésének pontos eljárásrendjéről, benne a Rozsdaövezeti Bizottság felállításáról. Angyalföldön, Budapest XIII. kerületében került sor az első városi „tartalékterület” fejlesztési célú kijelölésére a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről szóló 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelettel.

Részletek »

Üvegkapu – Átláthatóbb felelősségi viszonyok?

Szerző:  Dr. Püski András

Utolsó frissítés: 2021.12.06. 09:57

Közzétéve: 2021.12.04. 18:21

Az építőiparban 2022. januárjától tervezik bevezetni az Építőipari Monitoring - és Adatszolgáltató Rendszert, rövidebb nevén az Üvegkapu rendszert. Az alábbi cikkben azt tekintjük át, hogy az Üvegkapu rendszernek milyen hatása lehet az építőipari felelősségi kárrendezésben.

Részletek »

Lakások átruházása és bérbeadása esetén kötelező a villamoshálózat felülvizsgálata

Szerző:  Építésijog.hu, Fülöp Miklós

Utolsó frissítés: 2021.12.11. 17:29

Közzétéve: 2021.11.12. 15:35

2020 júliusától hatályos az a miniszteri rendelet, amely a lakások villamos berendezésén felülvizsgálatát írja elő bérbeadáskor és tulajdonosváltáskor. Erről a jogszabályi kötelezettségről nagyon kevesen tudnak, amelynek valószínűleg az az oka, hogy nincs konkrét jogszabályi szankciója a tulajdonos mulasztásának. Arra azonban felhívjuk a figyelmet, hogy egy jogszabályi kötelezettség minden esetben polgári jogi felelősséget is keletkeztet.

Részletek »

10.3.4. 2022-től elindult az Üvegkapu az építkezéseken

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2022.03.27. 12:18

Közzétéve: 2021.10.10. 21:13

Az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszer elnevezést valószínűleg senki nem jegyezné meg, ezért a jogalkotó az Üvegkapu nevet adta az építőiparban 2022. januárjától bevezetendő új adminisztrációs kötelezettségnek. Az Üvegkapu lényege, hogy elektronikus módon lehessen nyilvántartani, hogy ki tartózkodik az építési munkaterületen. Már az elektronikus építési napló 2013. évi bevezetésekor voltak kísérletek arra, hogy a munkát végző szakemberek adóazonosító jelének rögzítésével lehessen a feketegazdaságot visszaszorítani. Úgy tűnik, a jelenlét pontos dokumentálása 2022-ben ténylegesen meg is valósul, de az Üvegkapu csak a jelentősebb beruházásoknál fog „megnyílni”. Az Üvegkapu-rendelet 2022. február 19-étől módosult első alkalommal: szűkítették a kötelező alkalmazás körét.

Részletek »

Jelentősen csökkent és nőtt is az e-építési napló készenlétbe helyezésének díja

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2021.12.06. 09:53

Közzétéve: 2021.10.08. 14:38

Az elektronikus építési napló rendszerhasználati díjait 2014-ben állapították még, és azóta nem is változtak. A 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben található korábbi melléklet szerinti díjak a beruházásokat ugyan megkülönböztette a beruházás mérete szerint, de a legkisebb és az egymilliárd forint feletti építkezés díja között megközelítőleg húszezer forint volt a különbség. Az Üvegkapu Rendelet (510/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet) által beiktatott új táblázat 50 %-kal csökkentette a 100 millió forintos számított építményértékű beruházások költségét. Az ennél nagyobb beruházások releváns díjemeléssel fognak találkozni.

Részletek »

Elérhető a Településtervezési Szabályzat

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2021.12.06. 09:54

Közzétéve: 2021.10.03. 14:39

A 2021. júliusa előtti gyakorlathoz képest teljesen új előírás, hogy a településterv és az ahhoz készítendő megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat tartalmi és műszaki követelményei nem kizárólag jogszabályban vannak meghatározva. A Miniszterelnökséget vezető miniszter már közzétette az ún. Településtervezési Szabályzat, amely a településtervek, a településképi rendelet, valamint az egyes sajátos jogintézmények összeállításának műszaki elvárásait és egyeztetésük technikai szabályait tartalmazza.

Részletek »

Hangsúlyosabbá vált az akusztikai követelmények teljesítése

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2021.08.30. 23:07

Közzétéve: 2021.08.30. 22:15

Az OTÉK III. fejezete tartalmazza az építmények létesítési előírásait, és itt találhatjuk meg a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket is. 2021. júliusában a rendelkezések kiegészültek az építmények rendeltetéséhez tartozó akusztikai követelményekkel.

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt