Elérhető a Településtervezési Szabályzat

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2021.12.06. 09:54

Közzétéve: 2021.10.03. 14:39

A 2021. júliusa előtti gyakorlathoz képest teljesen új előírás, hogy a településterv és az ahhoz készítendő megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat tartalmi és műszaki követelményei nem kizárólag jogszabályban vannak meghatározva. A Miniszterelnökséget vezető miniszter már közzétette az ún. Településtervezési Szabályzat, amely a településtervek, a településképi rendelet, valamint az egyes sajátos jogintézmények összeállításának műszaki elvárásait és egyeztetésük technikai szabályait tartalmazza.

Részletek »

Hangsúlyosabbá vált az akusztikai követelmények teljesítése

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2021.08.30. 23:07

Közzétéve: 2021.08.30. 22:15

Az OTÉK III. fejezete tartalmazza az építmények létesítési előírásait, és itt találhatjuk meg a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket is. 2021. júliusában a rendelkezések kiegészültek az építmények rendeltetéséhez tartozó akusztikai követelményekkel.

Részletek »

Már a szomszédos ingatlan is „felhasználható” a hőszigetelésre

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2021.10.08. 14:44

Közzétéve: 2021.08.30. 22:10

Az építési telken az építési határvonalak körülhatárolják az építési helyet (tulajdonképpen egy területrészt a telken belül), ahová az épületünket elhelyezhetjük. A beépítési módot pedig az építési hely és a telek viszonya határozza meg, tehát alapesetben nem az épület pozíciója az, amely a beépítési módot meghatározza, hanem az építési helyé. Az építési helyet az előírt elő-, oldal- és hátsókerti építési határvonalai és a telek határai közötti beépítetlen része kell, hogy körül vegye. Ezeket az előírásokat nem egységesen alkalmazták, ezért az OTÉK 2021. július felülvizsgálata az építési hely meghatározásának szabályaira is kiterjedt. Itt érdemes felhívni arra is a figyelmet, hogy a jövőben már a szomszédos ingatlanok felöli homlokzatra is elhelyezhető a meglévő épület hőszigetelése.

Részletek »

Lényegesen csökkent a bruttó alapterületbe nem beszámítandó épületrészek köre

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2021.10.08. 14:44

Közzétéve: 2021.08.30. 21:58

A szintterület számítása sok vitát váltott ki már eddig is a hatóságok és a tervezők között. A 2021. július 16-ától hatályos szöveg a jövőbeni vitákat nem fogja megszüntetni, de egyértelműen növeli a tervezők mozgásterét. Az OTÉK alapján az önkormányzatok sajátos szintterület-számítási előírásokat is megalkothatnak, amellyel valószínűleg több képviselő-testület fog élni.  

Részletek »

Pontosították a megengedett beépítési magasság szabályait

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2021.08.30. 22:17

Közzétéve: 2021.08.30. 21:46

A jogalkalmazás során problémákat vetett fel a beépítési magasság számításának OTÉK rendelkezése. A korábbi előírás szerint nem volt egyértelmű, hogy az épületmagasság, a homlokzatmagasság és a párkánymagasság alkalmazásával van erre lehetőség, vagy ezek körül a helyi építési szabályzatnak „választania kellett”. A 2021. július 16-ától hatályos szöveg elméletileg egyértelművé teszi, hogy milyen építési követelményt lehet alkalmazni. Az OTÉK-ba bekerült az egyes önkormányzatok által már használt utcai légtérarány fogalma is.  

Részletek »

Szűkült a tervtanácsok által vizsgálható követelmények köre

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2021.08.30. 22:17

Közzétéve: 2021.08.30. 21:38

Az új Településrendezési kódex (419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet) előírásaihoz kapcsolódóan a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (Tervtanácsi rendelet) is módosításra került. A Tervtanácsi rendelet szövegében szinte kizárólag a településtervezésnél alkalmazott új tervtípusok és jogintézmények miatti átvezetéseket találunk, de van egy nagyon lényeges, a tervtanácsok hatáskörét is befolyásoló változás is. A cikkben kitérünk az állami főépítész feladatkörének kiegészítésére is.  

Részletek »

A településképi véleményt ÉTDR-en keresztül vagy papír alapon kell benyújtani?

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2021.08.30. 22:18

Közzétéve: 2021.08.30. 21:33

Az új Településrendezési kódex (419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet) előírásai módosították a település arculatának, a településkép alakításának szabályait is. A településképi véleményezési eljárás tekintetében az Eljárási kódex is tartalmaz előírást, de a két jogszabály előírásaiban nincs teljes összhang.  

Részletek »

Az OTÉK és a helyi építési szabályzatok alkalmazásának új előírásai

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2021.08.30. 22:18

Közzétéve: 2021.08.30. 21:27

A településrendezés gyakorlati részleteit is érintő egyik legfontosabb kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK). A jogszabályi hierarchia szerint az OTÉK magasabb rendű jogszabály, mint a helyi építési szabályzatok, azonban vannak olyan esetek, amikor maga az OTÉK engedi meg a rendelkezéseitől eltérő HÉSZ előírás megalkotását. Az OTÉK és a HÉSZ-ek viszonyát szabályozó előírások is változtak 2021. júliusában.  

Részletek »

A településrendezési salátarendelet: 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2021.08.30. 21:18

Közzétéve: 2021.08.30. 21:15

A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény indította el az utóbbi évek legátfogóbb építési jogi változásait. A településtervezésnél alkalmazott új tervtípusok és jogintézmények miatt az ágazati jogszabályokat is felül kellett vizsgálni. A törvény szerinti új típusú településtervek részletes tartalmi követelményeit, véleményezésük és elfogadásuk rendjét az új „Településrendezési kódex” (419/2021.(VII. 15.) Korm. rendelet) tartalmazza. Az alábbi cikkben érintett salátarendelet az OTÉK mellett több mint 70 építésügyi témájú kormányrendeletet is módosított.

Részletek »

Mihez kezdjünk a megtermelt megújuló energiával? Jönnek a megújulóenergia-közösségek

Szerző:  Kurucz Regina

Utolsó frissítés: 2021.08.30. 14:06

Közzétéve: 2021.08.30. 14:00

Az egyre népszerűbb megújuló energiaforrások időben és mennyiségben változó energiatermelése miatt aktuális kérdés, hogy a megtermelt energia hogyan tárolható. 2021-ben a kormány a közösségi energiarendszer jogi alapjainak megteremtésével és pályázati programokkal támogatja az energiaközösségek, a megújulóenergia-közösségek és az aggregátorok létrejöttét, amik segítségével a megtermelt energia egy része helyben hasznosítható. A termelés helyéhez közel felhasznált energia növeli az ellátásbiztonságot és csökkenti az energia szállításával járó veszteségeket.  

Részletek »

A Zöldinnovációs Építésgazdasági Kerekasztal alakuló ülése online követhető - 2021.08.31.

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2021.09.23. 17:28

Közzétéve: 2021.08.30. 12:25

A GREENOLOGY Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont elsődleges célja, hogy segítse a hazai gazdaságot a zöld, innovatív és fenntartható átállásban. A zöldinnováció széleskörű kutatási spektrumban teszi lehetővé a nemzetgazdasági szinten releváns ágazatok fenntarthatósági átállásának a támogatását. Ennek keretében kerül sor a Zöldinnovációs Építésgazdasági Kerekasztal alakuló ülésére. A Kerekasztal megnyitó előadását Dr. Palkovics László Miniszter Úr fogja tartani.

Részletek »

Településrendezési és építésügyi változások - Építési jogi konferencia (2021.09.07.) - előadások megtekinthetők SZEPT. 15-ig

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2021.10.19. 10:11

Közzétéve: 2021.08.02. 17:11

  Az Építésijog.hu és az Artifex Kiadó Kft. által szervezett konferencia és webinárium az új településrendezési jogszabályi rendszerről, valamint az építésügyi és településképi követelmények változásairól szól. A 2021. szeptember 7-i eseményen személyesen is részt vehet, vagy figyelemmel kísérheti online közvetítésünket. A rendezvényt a Magyar Építész Kamara és a Magyar Ügyvédi Kamara is akkreditálta. A rendezvény előadásait SZEPTEMBER 15-ig meg lehet tekinteni, és a kamarai pontok is megszerezhetők eddig az időpontig.  

Részletek »

Szigorodnak a felújítási kötelezettség alá eső kormányzati épületekre vonatkozó épületenergetikai előírások

Szerző:  Kurucz Regina

Utolsó frissítés: 2021.08.05. 18:26

Közzétéve: 2021.08.01. 11:41

A hatósági épületek a több lépcsőben szigorodó épületenergetikai előírások előfutárai voltak már 2016 óta. A meglévő hatósági épületek esetén az elsők között kellett alkalmazni a költségoptimalizált követelményszintet, új hatósági épületek esetén pedig a közel nulla energiaigény követelményszintet. 2022. január 1-től a kormányzati épületek lesznek az újabb szigorítás előfutárai: megnyitják a közel nulla energiaigényű felújítások korszakát.

Részletek »

A rövidített eljárásoknak köszönhetően gyorsabban lehet módosítani a településterveket

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2021.08.08. 17:10

Közzétéve: 2021.07.30. 15:44

Ahogy arra az elmúlt években megszokott gyakorlatnak megfelelően is volt lehetőség, meghatározott esetekben a jövőben is lesz lehetőség az általános egyeztetési eljárástól eltérő, rövidebb és egyszerűbb eljárások lefolytatására a településtervek készítése vagy módosítása során. Alapesetben egy új településterv készítése, vagy a meglévő módosítása általános egyeztetési eljárást kell lefolytatni, mely a korábbi gyakorlatban alkalmazott teljes eljárásnak felel meg. Jelen cikkben kitérünk arra is, hogy az új szabályok mikor lépnek hatályba.

Részletek »

Az adatszolgáltatástól a nyilvánosságig – településtervek az E-TÉR felületen

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2021.08.08. 17:11

Közzétéve: 2021.07.30. 15:34

Az Étv. 2021. július 1. napján hatályba lépett módosításával a településrendezésben is bevezetésre került az E-TÉR felület, vagyis az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer. AZ E-TÉR – az ÉTDR-hez hasonlóan – a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett, elektronikus ügyintézésre alkalmas digitális egyeztető felület. Ide kerülnek feltöltésre azok az adatállományok, dokumentumok, melyek a településtervek elkészítéséhez vagy módosításához szükségesek, vagyis a jövőben közvetlenül innen kérhető meg egyszerűen és digitálisan, szerkeszthető formában a szükséges adatszolgáltatás.

Részletek »

A településrendezési sajátos jogintézmények új előírásai

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2021.08.08. 17:11

Közzétéve: 2021.07.30. 15:21

Az új Településrendezési kódex (419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet) VI. fejezetének alcímei: Az összevont telepítési eljárást, A telekalakítás és cseretelek-adás, A településrendezési kötelezés, A közterület-alakítás. Az alábbi cikkben összefoglaljuk a 2021. júliusától ezen településrendezési saját jogintézmények szabályozásában bekövetkezett változásokat.

Részletek »

A településképi bejelentés és a településképi vélemény új szabályai 2021. júliusától

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2021.08.31. 10:38

Közzétéve: 2021.07.30. 15:11

Az Étv. 2021. július 1. napján hatályba lépett új rendelkezéseinek végrehajtására kiadott új Településrendezési kódex előírásai merőben új jogszabályi környezetet teremtettek a települések helyi építési szabályozásában. A települések épített környezetének szabályozásában azonban továbbra is megmarad a minőségi (arculati) és mennyiségi típusú szabályok ketté választása. A 2016. évben hatályba lépett szabályoknak megfelelően a jövőben is önálló dokumentumokban kerülnek meghatározásra a település arculatának, a településkép alakításának szabályai. Jelen cikkben összefoglaljuk a településkép-érvényesítési eszközökre vonatkozó új előírásokat is.  

Részletek »

Megszűnik a településszerkezeti terv

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2021.08.08. 17:12

Közzétéve: 2021.07.30. 14:55

Az Étv. módosítása kapcsán már írtunk részletes tájékoztatót arról, hogy a településrendezésben a jövőben az eddigi négy tervfajta helyett (településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) két tervtípus lesz egy fejlesztési és egy rendezési típusú. A 2021. július 17. napjától hatályos új Településrendezési kódex tartalmazza az új tervtípusokra vonatkozó részletszabályokat is.

Részletek »

Elfogadták az új „Településrendezési kódexet”

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2021.08.31. 10:38

Közzétéve: 2021.07.30. 14:38

Korábban tájékoztatást adtunk arról, hogy az Országgyűlés 2021. április 27-én elfogadta a településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvényt (a jogalkotási folyamatról szóló cikkünk itt olvasható), melynek nyomán a településeknek a településrendezési eszközeik komplett felülvizsgálatát kell majd elvégezniük. Ezt követően az új típusú településtervek részletes tartalmi követelményeit, véleményezésük és elfogadásuk rendjét tartalmazó új kormányrendelet, „Településrendezési kódex” került megalkotásra. Az új jogszabály átveszi a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (régi Településrendezési kódex) helyét.

Részletek »

Hatálybalépés előtt módosult az új „csonka HÉSZ”

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2021.08.31. 14:55

Közzétéve: 2021.07.29. 11:11

A 2021. évi XXXIX. törvény átalakította az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek során a helyi építési szabályzatokból (HÉSZ) figyelembe vehető rendelkezéseket. Az Étv. korábbi 13. § (2) bekezdésében felsorolt követelményeket neveztük „csonka HÉSZ”-nek, amelynek 2021. július 1. napjától új szabályozása van. Az új felsorolás azonban csonkára sikerült; egy nagyon fontos elem maradt ki belőle, amelyet szerencsére a jogalkotó még időben észlelt.

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt