A polgármester vagy az építésügyi hatóság adja (adhatja) ki a hatósági bizonyítványt?

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2020.07.20. 13:10

Közzétéve: 2020.06.18. 18:31

A Kormány 2020. március 18-tól az építésügyi tényeket igazoló hatósági bizonyítványokra vonatkozó szabályokat módosította azzal, hogy mind a polgármesternek, mind az építésügyi hatóságnak adott hatáskört. Az új szabályokkal elsősorban az építésügyi hatóságok és a polgármesterek között gyakori vitát generáló, a rendeltetési mód igazolására vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállításának kérdése került volna rendezésre, azonban a társasházi ügyek ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges anyagi jogi jogszabály olyan hatósági bizonyítvány benyújtását is megkövetelte, amelynek kiadása igazából a módosított jogszabályok után sem tartozott egyik hatóság hatáskörébe sem. A jogalkotó egy 2020. június 18-án hatályba lépő jogszabállyal több vitás kérdést rendezett.  

Részletek »

2020. június 1-étől változott a bíróságok előtti eljárás rendje – elérhetők a birosag.hu oldal tájékoztatói

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2020.07.20. 12:48

Közzétéve: 2020.06.04. 21:32

A Kormány kihirdette a 229/2020. (V. 25.) Korm. rendeletet, mely 2020. június 1-én lép hatályba és módosítja a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendeletet, valamint a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról szóló 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendeletet. A hatálybalépő módosítás átmeneti időszakra szabályozza a bíróságok eljárását, mivel benyújtásra került az Országgyűlés elé két, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő törvényjavaslat, amelyek hosszabb távra határozzák meg a bírósági eljárások - átmeneti - különös szabályait.

Részletek »

Változtak az építési engedélyek hatályára vonatkozó veszélyhelyzeti szabályok

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2020.07.20. 12:44

Közzétéve: 2020.05.23. 09:48

A Kormány speciális rendelkezéseket fogadott el az építési engedélyek hatálya kapcsán. Az előírásokat úgy módosították, hogy a 2020. április 23-a és a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belüli időtartam helyett már a veszélyhelyzet kihirdetésétől lejáró engedélyekre is alkalmazható az automatikus hatályhosszabbítás, és kitolták a kedvezmény alkalmazhatóságának időtartamát is. Fontos, hogy ez a szabály csak az engedélyek hatályára vonatkozik, de például az energetikai követelmények, vagy éppen a telekvásárláshoz kapcsolódó illetékmentesség határidejét nem érinti.

Részletek »

Bővül a kiemelt Térségi Fejlesztési Tanácsok köre

Szerző:  dr. Agócs Ilona

Utolsó frissítés: 2020.05.23. 08:02

Közzétéve: 2020.05.23. 07:36

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztés és –rendezés alapvető céljait, intézményrendszerét és eszközeit, jogintézményeit, valamint eljárásrendjét határozza meg, melyek közül főként a szervezetrendszer kiegészítésére, a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács felállítására irányul a jelen módosítás. A módosítás alapján Paks környéke is kiemelt térség lesz.

Részletek »

Veszélyhelyzet miatti ellenőrzött bejelentés (építés) - 2020.05.18 - 2020.06.17.

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2021.01.01. 17:37

Közzétéve: 2020.05.21. 16:02

A koronavírus-járvány miatt a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett az ország területére vonatkozóan. A kialakult humánegészségügyi veszélyhelyzet és a nyomában fellépő gazdasági nehézségek miatt a Kormány folyamatosan hirdet ki veszélyhelyzeti normákat, amelyek a veszélyhelyzet időtartama alatti, speciális előírásokkal egyszerűsítik a közigazgatás, így az építésügyi eljárásokat is. 2020. május 18-a és 2020. június 17-e között egy új jogi aktust, az ellenőrzött bejelentés jogintézményét vezették be, kiváltandó az engedélyezési eljárásokat. Az alábbi tájékoztatóban alapvetően olyan információkat szeretnénk megosztani, amely alapján segítséget nyújthatunk az ellenőrzött bejelentés gyakorlati megvalósításában. A 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet miatti ellenőrzött bejelentést 2020. JÚNIUS 17-e után MÁR NEM LEHET TENNI.  

Részletek »

A veszélyhelyzet alatt engedélyezési eljárás nélkül is szerezhető építési engedély? (Frissítve: 2020.06.19.)

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2020.07.20. 12:47

Közzétéve: 2020.05.10. 18:49

A koronavírus-járvány miatt a Kormány folyamatosan hirdet ki veszélyhelyzeti normákat, amelyek a veszélyhelyzet időtartama alatti, speciális előírásokat rögzítik. Megismerhettük már az építési engedélyek hatályával kapcsolatos könnyítéseket, illetve a személyes megjelenést igénylő eljárási cselekményeket csökkentő rendelkezéseket. A 2020. május 18-ától hatályos rendelkezések beleillenek ebbe a sorba, hiszen a veszélyhelyzet időszakára szólnak, de ki is lógnak ebből, hiszen nem a könnyítést, hanem lényegben egy eljárási típus megszüntetését rögzítik. Egy elektronikus bejelentés helyettesítheti az építési engedélyezési eljárást. A 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet megszüntetésével - 2020. június 18-án hatályát vesztette, de az ellenőrzött bejelentés nem szűnt meg, az előírásai törvényi szabályozást kaptak. Jelen cikkben a 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelettel bevezetett, veszélyhelyzet miatti ellenőrzött bejelentésről olvashatnak.

Részletek »

Kizárólag elektronikus úton lehet a településképi és településrendezési eljárásokat lefolytatni a veszélyhelyzet alatt

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2020.07.20. 12:43

Közzétéve: 2020.05.09. 17:01

A Kormány 2020. március 11-én az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (koronavírus) megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdetett ki. A településképi és településrendezési eljárások jelentős részében nem lehetett elkerülni a tervezőkkel, építtetőkkel, partnerekkel való személyes egyeztetést, illetve a lakossági fórumok megtartását, amelyek a kihirdetett veszélyhelyzet miatt eddig komoly akadályba ütköztek. A Kormány az eljárások akadálytalan és biztonságos folytatása érdekében, a veszélyhelyzet idejére kötelezővé tette a településképi és településrendezési eljárások során az elektronikus ügyintézés alkalmazását.

Részletek »

A veszélyhelyzetre tekintettel meghosszabbodnak az építési engedélyek

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2020.07.20. 12:39

Közzétéve: 2020.05.09. 16:40

A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetet az építésügyi hatósági eljárásokat, illetve az engedélyekben foglalt jogosultságokat is érintik. A Kormány speciális rendelkezéseket fogadott el az építési engedélyek hatálya kapcsán, illetve könnyített az egészségügyi épületekben alkalmazandó OTÉK rendelkezések tekintetében. A Kormány döntött arról is, hogy személyes megjelenést igénylő eljárási cselekményt, így különösen helyszíni szemlét csak indokolt esetben kell tartani.

Részletek »

A közigazgatási perekben a veszélyhelyzetben érvényesülő határidők számítása

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2020.07.20. 12:30

Közzétéve: 2020.05.02. 12:49

A Kúria Közigazgatási Kollégiuma a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi kérdésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendeletben a veszélyhelyzet idejére meghatározott, a közigazgatási perekre vonatkozó határidő számítás egyes kérdéseiről az egységes ítélkezési gyakorlat előmozdítása érdekében az 1/2020.(IV.23.) KK véleményt alkotott.

Részletek »

Együtt a bajban, segíts helyben!

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2020.07.20. 12:29

Közzétéve: 2020.04.25. 10:58

Úgy gondoljuk, hogy sokaknak eszükbe jut a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzetben, hogy szívesen segítenének a rászorulókon. Valaki a szomszédjának vásárol be, valaki az utazásban segít, de az is érték, ha az emberi kapcsolatainkat igyekszünk rendezni: megkérdezzük, hogy a másiknak van-e esetleg valamire szüksége. Az önkormányzatok különösen nehéz helyzetben vannak, mert egy előre nem látható, és jelentős feladatot kaptak, de az anyagi lehetőségeik végesek. Aki akar, most tud tenni azért, hogy a településén jobb ellátást kapjanak azok, akik erre rászorulnak.

Részletek »

2020 júliusától nem kell több függő hatályú döntés kiadni

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2020.07.20. 12:07

Közzétéve: 2020.04.09. 19:43

A közigazgatásban 2016. január 1-jétől vezették be a függő hatályú döntést új jogintézményként. Az új típusú döntés még a Ket. (2004. évi CXL. törvény) rendelkezéseibe került be, majd az Ákr. (2016. évi CL. törvény) is átvette. Az Országgyűlés 2020. áprilisában döntött a függő hatályú döntés teljeskörű megszüntetéséről, így egy átmeneti időszakot követően ilyen típusú határozatot már nem kell a hatóságoknak meghozniuk. Várhatóan a jogintézmény kivezetése nyomán szomorkodó, könnyes szemű építésügyi hatósági ügyintézővel nem lehet majd találkozni.

Részletek »

Közterületet is érinthetnek a kiemelten közérdekű beruházások

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2020.07.22. 13:29

Közzétéve: 2020.04.09. 19:39

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény az utóbbi időben többször is kiegészült, azzal a céllal, hogy a kiemelten közérdekű beruházások megvalósítását egyszerűsítse. Az új előírások a beruházást akadályozó körülmények közül két fontos esetet szabályoznak.

Részletek »

Általános tájékoztató a koronavírus világjárvány egyes, biztosítási vonatkozásairól

Szerző:  Dr. Püski András

Utolsó frissítés: 2020.04.09. 15:13

Közzétéve: 2020.04.09. 15:13

Általános szabály a Polgári Törvénykönyvben, hogy a felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben megállapított módon és mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése, illetve sérelemdíj megfizetése alól, amelyre jogszabály értelmében köteles. A felelősségbiztosítás akkor téríthet, ha a tervező, a mérnök a kár okozásáért felelős (szakmai műhiba)! A koronavírus egy világjárvány, mely rendkívüli állapotokat eredményezett, ezért a felelősségbiztosítás biztosítottja nem felelős, így a biztosításnak közvetlen, a járvánnyal összefüggő térítési relevanciája nincs.

Részletek »

Törölték a Városliget területét érintő változtatási tilalmat

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2020.07.20. 12:29

Közzétéve: 2020.04.08. 17:39

A Városligetben zajló beruházások időről időre politikai csatározások tárgyává válnak. 2013 óta folyamatosan változó jogszabályi környezetben zajlanak a munkálatok. Az Országgyűlés a Városliget törvény (2013. évi CCXLII. törvény) elfogadásával az építésügyi követelmények meghatározásának jogát a kerületi önkormányzattól a Fővárosi Önkormányzathoz telepítette át, és több lényeges előírás törvényi szabályozást kapott. A legfrissebb, 2020. májusi törvénymódosítás éppen a Fővárosi Önkormányzat egyik rendeletét írná felül. Az alábbi tájékoztatóban a főpolgármestert is érintő, a veszélyhelyzet miatti, de visszavont törvénymódosítási javaslatot is érintjük.

Részletek »

E-építési napló egyszerűbben (Forrás: lechnerkozpont.hu)

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2020.07.20. 12:09

Közzétéve: 2020.04.08. 10:11

A készenlétbehelyezési folyamat egyszerűsítésének és más új fejlesztéseknek köszönhetően egyre könnyebbé válik az elektronikus építési napló használata. A változások elsősorban a lakossági építtetők számára jelentenek könnyebbséget, de a kivitelezők, a műszaki ellenőrök és a hatósági szereplők számára is még jobban kezelhető lesz a felhasználóbarát rendszer.

Részletek »

Megszűnt a rendkívüli ítélkezési szünet a bíróságokon (Forrás: birosag.hu)

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2020.07.20. 12:08

Közzétéve: 2020.04.08. 10:00

Megszűnt a 2020. március 15-e óta tartó rendkívüli ítélkezési szünet a bíróságokon. A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Kormányrendelet értelmében a bíróságok a veszélyhelyzet időtartama alatt is működnek, azonban továbbra is be kell tartani azokat az intézkedéseket, amelyek a járványügyi helyzetben a bírósági munkatársak és az ügyfelek egészségének védelmét szolgálják.

Részletek »

Kiemelten közérdekű beruházások ingyen használhatják a közterületet

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2020.07.20. 12:28

Közzétéve: 2020.04.02. 21:44

Egyetlen beruházónak sem ismeretlen probléma, hogy az építkezés során óhatatlanul is igénybe kell venni a közterületet: például állványokat kell felállítani, deponálni kell az építési anyagot, darut kell építeni. A közterület használatára vonatkozó eljárás lefolytatására és a közterület-használati díjak megállapítására vonatkozó részletszabályokat az érintett önkormányzat jogosult rendeletében rögzíteni. Az Országgyűlés úgy döntött, hogy egyes beruházásokat kiemel az önkormányzati rendeletek szabályozási köréből, és kimondja, hogy bizonyos esetekben a közterület használatáért nem kell díjat fizetni.

Részletek »

Az épületek rendeltetését igazoló hatósági bizonyítványt a polgármester adja ki

Szerző: Baksa-Valánszki Sára,  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2020.07.20. 12:10

Közzétéve: 2020.03.22. 09:55

Az utóbbi időszakban az építésügyi hatóságok és a polgármesterek között gyakori vitát generált, hogy kinek a hatáskörébe tartozik a rendeltetésmódosítás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása. Mivel a kérdés nem volt egyértelműen eldönthető, ezért a hatóságok már régóta várták azt a jogszabályt, ami rendezi ezt a kérdést. Ez a jogszabály a 38/2020. (III. 10.) Korm. rendelet.

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt