Megújul a Szakmagyakorlási kódex 1. számú melléklete (2022.04.01.)

Szerző:  Dr. Barta Judit,  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2022.04.01. 13:00

Közzétéve: 2022.03.26. 08:14

A 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet átfogóan módosította az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletet. A módosítások 2022. április 1. napján lépnek hatályba. A jogszabály több mint 22 címszónál, a főszöveg pedig 16 helyen változik érdemben, e mellett 20-nál több, apróbb változtatás történik, és megújul az 1. számú melléklet. A cikksorozat 4. részében a Szakmagyakorlási kódex 1. számú mellékletének jelentősebb változásait mutatjuk be.

Minden tervezőnek, felelős műszaki vezetőnek és műszaki ellenőrnek meg kell néznie, hogy nem változott-e a tevékenységére vonatkozó jogosultsági előírás!
 


Magyar Közlöny: 2021. évi 235. szám
Érintett jogszabály: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet
Hatályos: 2022. április 1.

 

A hét szakmán belül új részterületek jelennek meg


A Szakmagyakorlási kódex 1. számú mellékletében megállapított rendszer továbbra is úgy épül fel, hogy a törvényi rendelkezéseknek is megfelelően, hét szakmát azonosít:
- településtervezés,
- építészeti-műszaki tervezés,
- településrendezési szakértés,
- építésügyi műszaki szakértés,
- építési műszaki ellenőrzés,
- felelős műszaki vezetés,
- energetikai tanúsítás.

A 1410/2019. (VII. 9.) Korm. határozatba foglalt kormányzati cél a szabályozott szakmák számának lehetőség szerinti csökkentése. A hét szakma ezért nem változik, de a szakmákon belül bizonyos fajta differenciálást végez a rendelet, meghatározza az egyes szakmákhoz tartozó részszakterületeket, és számos új részterületet vezet be.

Építészeti-műszaki tervezés szakmán (különösen a mérnök szakmán) belül közel dublájára emelkedett a szakterületek és részszakterületek száma.
 

Példa az új részterületekre:
- Informatikai tervezési szakterület, IT
- Gépészeti technológiai tervezési szakterület, GPT
- Építéstechnológiai tervezési szakterület, ÉPT
- Egészségügyi létesítmények technológiai tervezési szakterület, EÜT
- Egészségügyi létesítmények technológiai tervezési szakterület, orvostechnológiai műszaki tervezési részszakterület, EÜT-M
- Vegyészmérnöki technológiai tervezési szakterület, VE
- Erdőmérnöki tervezési szakterület, ER
- Faipari mérnöki tervezési szakterület, FA
- Élelmiszeripari-mérnöki tervezési szakterület, ÉM
- Audiovizuális rendszerek tervezése szakterület, AVT


 

Két új műszaki ellenőri részszakterület kerül bevezetésre


1. Magasépítési szakterület műemléki részszakterülete, jelölés ME-É-M. Képesítési követelmény okleveles építészmérnök, és legalább 3 év szakirányú szakmai gyakorlat.

A Szakmagyakorlási kódex módosításának indokolása szerint, magasépítési szakterületen az általános építmények szerteágazó műszaki ellenőri feladatait a létesítmény típusától, műemléki értékétől függetlenül általános gyakorlattal rendelkező műszaki ellenőr felügyelhette. A műemléki építmények esetében e feladatok magas szakmai színvonalú ellátásához speciális ismeretek, és a műemléki építmények műszaki ellenőri feladataiban való jártasság szükséges.

A módosítás nem tartalmazott idevágóan átmeneti szabályokat. Időközben kihirdették a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével, valamint az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 119/2022. (III. 23.) Korm. rendeletet. Ez a kormányrendelet tartalmazza a hiányzó átmeneti rendelkezéseket az alábbiak szerint:

„54. § Ha e rendeletnek a Módr1.-gyel megállapított rendelkezései folytán a névjegyzékben már szerepelő szakmagyakorlónak a névjegyzéket vezető szervnél a szakmagyakorlás folytatása érdekében eljárást kell kezdeményeznie, szakmagyakorlási tevékenységét - a névjegyzéket vezető szerv döntéséig, de legkésőbb a Módr1. hatálybalépését követő 60. napig - e rendeletnek a Módr1. hatálybalépése előtt hatályos előírásai szerint folytathatja.” [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 54. §].

Értelmezésünk szerint a fenti kiegészítés értelmében, 2022. április 1-től számítva 60 napig lehet még ME-É-M képesítés nélkül műemléki építmények műszaki ellenőrzését folytatni. Ezt követően, a műemléki építmény vonatkozásában a műszaki ellenőri feladatokat csak ME-É-M képesítéssel rendelkező műszaki ellenőr láthatja el.

Sajnos az utólag beiktatott átmeneti rendelkezéssel együtt sem teljesen egyértelmű, hogy a 2022 áprilisában már folyamatban lévő műemléki építményeket érintő kivitelezések műszaki ellenőreit a jogszabály változás hogyan érinti, mivel a jogszabály konkrétan csak a szakmagyakorlás folytatása érdekében indított eljárásra tér ki. Elképzelhető, hogy a jogalkotó kifejezett átmeneti rendelkezéssel szabályozza majd a folyamatban lévő beruházások műszaki ellenőrzését, vagy valamilyen állásfoglalás kiadására kerül majd sor. Amennyiben a témában valamilyen újabb információt ismerünk meg, arról a Változásértesítő hírlevelünkben azonnal értesítjük a feliratkozókat. Az Építésijog.hu ingyenes Változásértesítő szolgáltatására az alábbi linken tud feliratkozni:

 

 


2. Magasépítési szakterület táj- és kertépítészeti részszakterülete, jelölés ME-É-K. Képesítési követelmény: táj- és kertépítészeti szakon végzett okleveles kertészmérnök, okleveles tájépítész mérnök, okleveles tájépítész tájrendező és kertépítő mérnök (Bsc), és 3, illetve 5 év szakmai gyakorlat.

A 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet indokolása szerint, a tájépítészeti létesítmények építése során felhasznált szakterületi ismeretek, a műszaki lehetőségek jelentős változása, a tájépítészeti munkák jelentőségének növekedése mellett már nem elégséges, hogy csupán általános építészeti ismeretek birtokában, speciális szakterületi (pl. dendrológiai, növénytani) ismeretek nélkül végezze valaki e létesítmények műszaki ellenőrzését.
 

A sajátos építményfajták építési műszaki ellenőri szakterületeinek átalakítása


A Szakmagyakorlási kódex 1. melléklet V. fejezet 3. részében az alábbi új részszakterületekkel találkozhatunk 2022. április 1. napját követően (az első oszlop a melléklet szerinti sorszám):

 

 

Szakterület/részszakterület megnevezése

Szakterület/
részszakterület
jelölése

Feladatok,
amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

Képesítési követelmény vagy ezzel egyenértékű szakképzettség

Szakmai gyakorlati idő

5.

 Informatikai projektellenőrzés szakterület

 IN-PE

 A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról és kijelöléséről és védelméről szóló törvény alá tartozó létesítményekkel kapcsolatos informatikai beruházások szakmai vezetése és ellenőrzése.

 okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnökinformatikus,
okleveles műszaki informatikus,
okleveles programtervező informatikus,
okleveles programtervező matematikus
 
villamosmérnök,
mérnökinformatikus

 3 év
 
 
 
 
 
 
 
5 év

13.

 Erdészeti építmények szakterület

 ME-ER

 Erdőterületen és kapcsolódó természeti területeken erdészeti magasépítési, útépítési, erdőfeltárási és vízgazdálkodási létesítmények műszaki ellenőrzése.

 okleveles erdőmérnök

 5 év

             

 

A Hírközlési építmények tekintetében változás, hogy megszűnt a korábbi két önálló szakterület:
a) Hírközlési építmények szakterület vezetékes hírközlési építmények szakterülete (MR-HI-TÉ),
b) Hírközlési építmények szakterület vezeték nélküli hírközlési építmények szakterülete (MR-HI-TV)

További változás, hogy az Energiaellátási építmények szakterületen belül megszűnt az Energiaellátási építmények szakterület, atomenergia építmények részszakterület (ME-EN-A).

 

A felelős műszaki vezetői szakterület átalakítása


A Közlekedési építmények szakterület (MV-KÉ) esetében vízellátási mérnök, csatornázási mérnök, vízgazdálkodási mérnök képesítési követelményeknél a korábbi 4 évről 5 évre nő a szakmai gyakorlat ideje [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 1. számú melléklet VI. fejezet 3. rész 3.2. sor].

A Szakmagyakorlási kódex 1. melléklet VI. fejezet 2. részében egy új szakterületet vezettek be: Egészségügyi létesítmények technológiai műszaki vezetése szakterület. Az új szakági felelős műszaki vezetői szakterületeknek az alábbi részszakterületei vannak (az első oszlop a melléklet szerinti sorszám):

 

 1.

 Szakterület/részszakterület megnevezése

 Szakterület/
részszakterület jelölése

 Feladatok,
amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

 Képesítési követelmény vagy ezzel egyenértékű szakképzettség

 Szakmai gyakorlati idő

 7.

 Egészségügyi létesítmények technológiai műszaki vezetése szakterület

 MV-EÜ

 részszakterület szerint

 részszakterület szerint

 részszakterület szerint

 8.

 Egészségügyi létesítmények technológiai tervezési szakterület orvostechnológiai műszaki vezetési részszakterület

 MV-EÜ-M

 Egészségügyi intézmények (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeinek orvostechnológiai műszaki vezetése - kivéve orvosi gáz és sugárvédelem.

 okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök informatikus,
okleveles egészségügyi mérnök
 
gépészmérnök,
villamosmérnök,
mérnök informatikus,
egészségügyi mérnök

 3 év
 
 
 
 
 
5 év

 9.

 Egészségügyi létesítmények technológiai tervezési szakterület gyógyászati gázellátó hálózat műszaki vezetési részszakterület

 MV-EÜ-G

 Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeiben a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat kivitelezésének műszaki vezetése.

 okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök informatikus,
okleveles egészségügyi mérnök
 
gépészmérnök,
villamosmérnök,
mérnök informatikus,
egészségügyi mérnök

 3 év
 
 
 
 
 
5 év

 10.

 Egészségügyi létesítmények technológiai tervezési szakterület ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységek és készülék műszaki vezetési részszakterület

 MV-EÜ-R

 Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeiben az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységek kivitelezésének, készülékek telepítésének műszaki vezetése.

 okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök informatikus,
okleveles egészségügyi mérnök
 
gépészmérnök,
villamosmérnök,
mérnök informatikus,
egészségügyi mérnök

 3 év
 
 
 
 
 
5 év

 

A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek (Szakmagyakorlási kódex 1. melléklet VI. fejezet 2. rész) közül a Hírközlési építmények szakterület keretei alakulnak át, az elnevezése is változott: MV-HI lett (MV-TE helyett) [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 1. számú melléklet VI. fejezet 3. rész 6. sor]. Egyebek mellett változást jelent, hogy megszűnt az energiaellátási építmények szakterület atomenergia építmények részszakterület (MV-EN-A), és az energiaellátási építmények szakterület atomenergia építmények részszakterület (MV-EN-A).

Az erdészeti, erdőmérnöki építmények kivitelezésének felelős műszaki vezetését (korlátozás nélkül) az okleveles erdőmérnök végzettséggel és 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező, erdészeti építmények szakterületű (MV-ER) jogosultak végezhetik [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 1. számú melléklet VI. fejezet 3. rész 19. sor].

Példaként említhetjük építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetését műemlék építmény esetén (MV-É-M), amelynek ellátására korábban okleveles építészmérnöki diploma és 5 év szakmai gyakorlati idő volt a jogosultsági feltétel. 2022. április 1. napjától építészmérnök és műemléki szakirányú szakmérnök is, 8 év szakmai gyakorlattal megszerezheti ezt a jogosultságot [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 5. § (8) bek. b) pont; 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 1. számú melléklet VI. fejezet 1. rész 4. sor].
 

A felsőoktatási szakok és a szakterületek összehangolása


A Szakmagyakorlási kódex megjelenése óta a műszaki felsőoktatásban az egyes szakindítások tekintetében jelentős változások történtek, megjelentek új szakok/specifikációk, amelyeknek a Szakmagyakorlási kódex szakterületeihez rendelése időszerű. Egyes helyeken változtak a képesítési követelmények és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlati idő.

 

Példa: településtervezési vízközmű szakterület képesítési követelménye okleveles építőmérnök volt, az új képesítési követelmény: okleveles építőmérnök, okleveles infrastruktúra-építőmérnök.


 

A szakterületen végezhető tevékenység leírásának módosítása


Az egyes szakterületeken végbement változások, továbbá a Szakmagyakorlási kódex megjelenését követő szakmagyakorlói tapasztalatok okán, és a pontosítások érdekében, a szakterületen végezhető tevékenység leírásának módosítására több esetben is sor került. Kiemelést érdemel a táj- és kertépítészeti terület, ahol a korábbinál sokkal részletesebb rendelkezésekkel találkozhatunk.

A SZÉM3 szakértői részszakterület (sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület, területi vízgazdálkodás szakértői részszakterület) több részszakterületre bomlott. A SZÉM3 szakértői jogosultsággal rendelkező szakmagyakorlónak a módosítás hatálybalépését követő 60 napon belül a területi kamara titkárának felhívására nyilatkoznia kell arról, hogy a SZÉM3 szakértői jogosultság helyébe lépő, a sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület területi vízgazdálkodás szakértői részszakterületek közül melyik részszakterületen kívánja jogosultságát folytatni. Nyilatkozat hiányában, a területi kamara titkára gondoskodik a SZÉM3 szakértői jogosultság valamennyi sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület területi vízgazdálkodás szakértői részszakterületre történő átsorolásáról [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 53. §].
 

A Szakmagyakorlási kódex (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) 2022 áprilisától hatályba lépő módosításról szóló cikksorozat


A 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet által beiktatott változásokat tartalmazó, négy részből álló cikksorozat további részei:

- 1. rész: A szakmagyakorlási jogosultság megszerzésére vonatkozó új előírások

- 2. rész: A szakmagyakorlási tevékenység végzésére vonatkozó új előírások

- 3. rész: A továbbképzési és vizsgarendszert érintő változások


A SZAKMAGYAKORLÁSI KÓDEX VÁLTOZÁSAI MELLETT SZÁMTALAN MÁS ÉPÍTÉSI JOGI JOGSZABÁLY IS MÓDOSULT 2022-BEN. HAT GYAKORLATI SZAKEMBER ELŐADÁSA ÉS SZAKMAI KONZULTÁCIÓ SEGÍTI A VÁLTOZÁSOK GYORS ÉS LÉNYEGRETÖRŐ MEGISMERÉSÉT AZ ALÁBBI ONLINE ÉS SZEMÉLYESEN IS KÖVETHETŐ RENDEZVÉNYEN:  

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt