A MÉK elnökségének véleménye a szakági tervezők bevonásáról

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2018.01.29. 18:35

Közzétéve: 2017.03.23. 14:23

A MÉK elnöksége a 2017. február 3-i elnökségi ülésén a témában újabb állásfoglalást alakított ki, mivel a jogi környezet 2017. januári változása miatt a 2016. novemberi véleménye már nem volt helytálló. A kérdéskörben született a 21/2017. (07.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat, illetve ennek 2017. november 7-i kiegészítése.

 

4/2017. (02.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat

 

A MÉK Elnöksége egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
A MÉK Elnöksége a tervezésről szóló 21/2016. (11.04.) sz. MÉK Elnökségi határozatát jogszabályváltozás miatt visszavonja és az alábbi állásfoglalást adja ki.
1. A 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet többek között módosította a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletet az É, MV-É, ME-É jelű jogosultságok vonatkozásában is:
É
A tervezésbe – beleértve az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység tervezését is – szakági tervezési területen jogosultsággal rendelkező tervezőt kell bevonni az Épkiv. 22. § (1) bekezdés b) pont ba)-bf) alpontjában, 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó esetben.
Mv-É
Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési-szerelési munkák felelős vezetése. A műszaki vezetés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó szakági munkára nem vonatkozik.
ME-É
Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák teljes körű építési műszaki ellenőrzése. Az ellenőrzés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó szakági munkára nem vonatkozik.
2. Az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c)-d) pontja nem határoz meg méretet, jellemzőt, így a hivatkozás inkoherenssé, értelmezhetetlenné vált.
3. A jogszabály-módosítás MÉK részvételével történt utolsó egyeztetésén még szerepeltek paraméterek, a normaszöveg megváltoztatása a MÉK tudta nélkül történt.
4. A MÉK nyomatékosan fenntartja azon véleményét, hogy bizonyos, kormányrendeletekben meghatározott paraméterek szükségesek, amelyek figyelembe vételével lehet felelősen eldönteni a „szakági részvételt” a tervezésben, műszaki vezetésben és ellenőrzésben.
5. A MÉK reményét fejezi ki és mindent megtesz annak érdekében, hogy konszenzus alakuljon ki a Miniszterelnökség, a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara között ebben a témában.

A 4/2017. (02.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat a mek.hu oldalon ide kattintva is elérhető.

A korábbi, már visszavont 21/2016. (11.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat szövege az alábbi volt:
A MÉK Elnöksége áttekintette az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szakgyr.) 1. melléklet 2. része. 2. pontjában foglaltakat, amely a szakági műszaki tervezésre vonatkozóan méretet, jellemzőt idéz be az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) kormányrendeletből és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.
A tervezésbe szakági műszaki tervezési területen jogosultsággal rendelkező tervezőt kell bevonni:
a) 1,5 m magasságot meghaladó támfal esetén,
b) ha az épület tartószerkezete vagy annak elemei monolit vasbeton, kivéve a 6,6 m-es fal- vagy oszlopköznél kisebb előregyártott födémszerkezethez csatlakozó vasbeton koszorút,
c) a b) pontban foglaltak kivételével ha az épület teherhordó szerkezetének támaszköze 5,4 m-nél nagyobb,
d) ha az előregyártott födémszerkezet 6,6 m-es fal-vagy oszlopköznél nagyobb,
e) ha az építménybe 30 kW-nál nagyobb hőtermelő berendezés kerül beépítésre, valamint
f) ha az építmény elektromos áram teljesítményfelvétele 7 kW-nál nagyobb.
Ezen nagyságrendek alatt az É jelű építész tervező felelőssége eldönteni bevon-e szakági tervezőt.
A Szakgyr. ezen rendelkezésének alkalmazását az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés esetén sem tiltja semmilyen jogszabály.

 

21/2017. (07.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat

 

A MÉK Elnöksége 6 igen és 1 nem szavazattal a MÉK Alapszabályának 3.4.6. pontja alapján az alábbi szakmai állásfoglalást hozza:

A 482/2016. (XII.28.) Korm. rendelet, valamint a 144/2017. (IV.12.) Korm. rendelet többek között módosította a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletet az É, MV-É, MV-É-R, ME-É jelű jogosultságok vonatkozásában is. A szakterületi jogosultság feltételeként az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletre (továbbiakban: Épkiv.) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben a 2017. június 20-tól hatályos hivatkozás formája nem egyértelmű, ezért a tervezésben, műszaki vezetésben és ellenőrzésben a „szakági részvételi” feltétel egyértelművé tétele érdekében a következő értelmezést tesszük:

É

A tervezésbe - beleértve az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység tervezését is - szakági műszaki tervezési területen jogosultsággal rendelkező tervezőt kell bevonni az Épkiv. 22. § (1) bekezdés b) pont ba)-bf) alpontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó, valamint 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott esetben.

Értelmezésünk szerint: 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott épületgépészeti és épületvillamossági kivitelezési tervdokumentáció készítése esetében.

Tehát: … szakági műszaki tervezési területen jogosultsággal rendelkező tervezőt kell bevonni az Épkiv. 22. § (1) bekezdés b) pont ba)-bf) alpontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó, valamint épületgépészeti és épületvillamossági kivitelezési tervdokumentáció készítése esetében.

ME-É

Az általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák teljes körű építési műszaki ellenőrzése.

Az ellenőrzés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott szakági munkára nem vonatkozik.

Értelmezésünk szerint: Az ellenőrzés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott épületgépészeti és épületvillamossági kivitelezési tervdokumentáció alapján végzett szakági munkákra nem vonatkozik.

MV-É

Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési- szerelési munkák felelős műszaki vezetése.
A műszaki vezetés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott szakági munkára nem vonatkozik.

Értelmezésünk szerint: A műszaki vezetés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott épületgépészeti és épületvillamossági kivitelezési tervdokumentáció alapján végzett szakági munkákra nem vonatkozik.

MV-É-R

Az építési szakterület (MV-É) szerinti építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése az Épkiv. 22. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában meghatározott méretet, jellemzőt meg nem haladó építmény esetén.

Értelmezésünk szerint: Az Épkiv. 22. § (1) bekezdésének b) pont bc) pontjának vonatkozásában a meghatározott méretet és jellemzőt a terep szint feletti két építményszint, a 1,5 méteres pinceszint, valamint a 2,0 kN/m2 felszíni teher jelenti.

Tehát: Az építési szakterület (MV-É) szerinti építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése terep szint feletti két építményszintet, a 1,5 méter mély pinceszintet, valamint 2,0 kN/m2 felszíni terhet meg nem haladó építmény esetén végezhető.

 

21/2017. (07.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat kiegészítéseA kérdéskörben született a 21/2017. (07.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat 2017. november 7-i kiegészítése.

A MÉK elnökségének állásfoglalása szerint az, hogy a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó legfeljebb 300 m2-es lakóépület a rendelet szerinti kiviteli dokumentációja részeként mely esetben készül épületgépészeti, illetve épületvillamossági kivitelezési dokumentáció az építtető és az építész tervező közös felelőssége.
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt