2021 márciusától a rendeltetésmódosítás előtt és után is a polgármesterhez kell fordulnunk

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2021.03.26. 23:39

Közzétéve: 2021.02.21. 19:22

Az épületek, önálló rendeltetési egységek rendeltetésmódosítása már évek óta nem volt engedélyköteles tevékenyég, és emiatt sok esetben hatósági kontroll nélkül változott az épületek rendeltetése. A jogszabályalkotó először a kereskedelmi egységek tekintetében hozta vissza a régi-új engedélyezési eljárást a rendeltetésmódosítások kapcsán, és a 2020. decemberi jogszabályváltozásokkal ismét előtérbe került a kérdés. 2021. március 1. napjával gyakorlatilag „hatósági engedély” nélkül nem lehet majd az ingatlanok rendeltetését módosítani, az új rendelkezésekhez pedig kötelezően hozzá kell majd igazítani a településképi rendeleteket is. Az új előírások érintik a polgármester által kiadható hatósági bizonyítványokra vonatkozó előírásokat is.

Részletek »

Talajon fekvő padlók esetén újra elfogadható a peremhőszigetelés

Szerző:  Kurucz Regina

Utolsó frissítés: 2021.01.31. 18:42

Közzétéve: 2021.01.31. 18:39

A szakma által régóta várt módosítás, hogy a szerkezetek hőátbocsátási tényező követelményei között pontosításra kerüljön a talajon fekvő padlóra vonatkozó követelmény. A módosítás kedvező környezetvédelmi szempontból is, mert akár több száz köbméter feleslegesen beépítendő műanyag váltható ki. Az eddig alkalmazott fogalom, a „talajon fekvő padló (új épületeknél)” egyes épületek esetében indokolatlan hőszigetelési vastagságot várt el az épület peremterületén belül. A módosítás különösen az ipari padlóval kialakított épületeknél jelent nagy könnyebbséget.

Részletek »

Kötelező-e 2021-től az épületek gépi frisslevegő ellátása? - Frissítve: 2021.03.16.

Szerző:  Kurucz Regina

Utolsó frissítés: 2021.03.26. 23:40

Közzétéve: 2021.01.31. 12:21

A 2021. január 1-től hatályos épületenergetikai változáscsomagban váratlanul és azonnali hatállyal jelent meg az épületek frisslevegő ellátására vonatkozó új követelmény. Sok szakmai szereplő hitetlenkedve fogadja, hogy kötelező lett a lakóépületek gépi szellőztetése. A légtechnikai rendszerrel biztosított szellőzés nem csak az új építések esetén növeli a beruházási költséget, hanem jelentős felújításokra is vonatkozik, sőt egyes esetekben nem jelentős felújításokra is kiterjed. A szakmában nagy vitákat generáló szabályzást 2021 márciusában már pontosították is.

Részletek »

Milyen termékeket tervezhet be a tervező az épület ivóvízhálózatába?

Szerző:  Kurucz Regina

Utolsó frissítés: 2021.01.22. 22:28

Közzétéve: 2021.01.22. 22:28

Az Európai Unió 2020. december 16-i irányelve hosszútávon felére csökkenti az ivóvízben megengedhető ólomkoncentráció határértékét. Az épület részére biztosított vezetékes víz minőségéért a vízóráig a vízmű felel. De ki felel a vízórától a csapig történő minőségbiztosításért? A csövek, idomok és perlátorok ivóvizet nem rontó minőségéért? Milyen építési termékek építhetők-be az épület ivóvízhálózatába.

Részletek »

Úton az ólommentes ivóvíz felé

Szerző:  Kurucz Regina

Utolsó frissítés: 2022.03.25. 12:10

Közzétéve: 2021.01.22. 22:00

Az egészség és a biztonság egyre nagyobb szerepet kap a mindennapjainkban. Lételemünk a víz, ezért nem mindegy, milyen minőségben jut el a vízvételi csaphoz. Az ivóvíz minőségét a feladóhelyen szigorú szabályok szerint ellenőrzik, de a szolgáltató csak a vízóráig felelős az ivóvíz minőségéért. Ki felel a vízórától a csapig történő minőségbiztosításért? A csövek, idomok és perlátorok ivóvizet nem rontó minőségéért? Az Európai Unió 2020. december 16-i irányelve (hatályos 2021. január 12-től) hosszútávon nemcsak felére csökkenti az ivóvízben megengedhető ólomkoncentráció határértékét, de arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a megbízható vízminőség csak végponti szűréssel biztosítható.

Részletek »

Az építésfelügyeleti hatóság a Szankció törvény alapján alkalmazhat figyelmeztetést

Szerző:  Kiss Andor

Utolsó frissítés: 2021.01.22. 21:07

Közzétéve: 2021.01.22. 20:11

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény hatálybalépésével az építésfelügyeleti bírság rendeletben is szükség volt szövegpontosításra. Ezt tette meg az év végén megjelent salátarendelet, amely a törvény szerinti meghatározásokat és egyéb változásokat vezeti át számos jogszabályban.  

Részletek »

A Kivitelezési kódex 2021. januári pontosításai

Szerző:  Kiss Andor

Utolsó frissítés: 2021.01.22. 20:09

Közzétéve: 2021.01.22. 20:08

2021.január 1-től jelentősebb változások voltak az építésügyi eljárási szabályokban és a lakóépületek egyszerű bejelentésének szabályaiban. A Kivitelezési kódexet sem kerülték el a változások, de ebben szinte csak szövegpontosítások kerültek. Az egyik-másik módosítás a jogalkotó többéves adóssága volt, és az a furcsaság is előállt, hogy egyes részeket – azonos tartalommal – két kormányrendelet is módosította.

Részletek »

2021. január 1-jétől jelentősen változtak az egyszerű bejelentésre vonatkozó előírások

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2021.01.26. 17:36

Közzétéve: 2021.01.10. 18:39

Az egyszerű bejelentés szabályrendszere a bevezetése óta eltelt öt évben már kilencedik alkalommal alakult át. A 2016-2017. évek voltak a változások tekintetében a legintenzívebbek, és tavaly nem is történt érdemi módosítás. A 2021. év azonban már újra változásokkal indul, amelyet egy 2020. december 29-i jogszabály tartalmaz. Lényeges, hogy az Egyszerű bejelentési rendelet (155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet) minden egyes egyszerű bejelentésre vonatkozó változásait nem szabad összekeverni a kizárólag a 2020. december 30-ától a kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséig alkalmazandó előírásokkal.  

Részletek »

2021 januárjától új szabályok alapján adják ki a lakóházak hatósági bizonyítványát

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2021.02.04. 22:02

Közzétéve: 2021.01.10. 18:30

Az építésfelügyeleti hatóságoknak 2021. január 1. napjától már a 700/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján bevezetett új előírások alapján kell kiállítaniuk és továbbítaniuk az egyszerű bejelentéssel létesült épületek hatósági bizonyítványát. Az engedélyezési eljárásokhoz hasonlóan a lakóépületeknél is módosult a fővállalkozói kivitelezői nyilatkozat szerepe. A lakóházak építtetőit is nagy számban érintik az energetikai követelmények tekintetében bevezetett jogszabályi haladék.  

Részletek »

A szomszédok már tájékozódhatnak az egyszerű bejelentésű épületekről is

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2021.01.28. 10:50

Közzétéve: 2021.01.10. 18:20

A 2020. decemberi építésügyi salátarendelet több ponton módosította az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek szabályrendszerét. 2021. január 1-jétől nyilvánosan hozzáférhetővé válnak az egyszerű bejelentés olyan dokumentációi, amelyek segítségével az érintett szomszédok és egyéb tulajdonosok már egy nagyságrendi képet kaphatnak arról, hogy mi fog épülni. A jogszabály pontosította az építési napló készenlétbe helyezésével kapcsolatos előírásokat is.  

Részletek »

2021-től nem csak 25 % megújuló energiával lehet teljesíteni a Közel Nulla Energiaigény követelményét

Szerző:  Kurucz Regina

Utolsó frissítés: 2021.03.01. 10:51

Közzétéve: 2021.01.09. 23:21

2021. január 1-jén számos épületenergetika témájú rendeletmódosítás történt. A közel nulla energiaigényű követelményeknek megfelelő (röviden: KNE) épületekre vonatkozó módosítások közül külön kiemeljük a 25% megújulóenergia-részarány teljesítésére vonatkozó változást, hiszen ennek a követelménynek a teljesítése bizonyos projektek esetén szinte lehetetlennek tűnt, és a lehetséges megoldás régóta lázban tartja a tervezőket és fejlesztőket.

Részletek »

Továbbra is elektronikusan folytathatóak le a településképi és településrendezési eljárások

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2021.03.01. 11:57

Közzétéve: 2021.01.09. 13:31

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus járvány miatt 2020 novemberében ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki. Tekintettel arra, hogy a tavaszi veszélyhelyzet idején életbe léptetett, az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályok 2020. december 31-én hatályukat vesztették, az újabb járványügyi veszélyhelyzet fennállásáig szükségessé vált azokról ismételten rendelkezni. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet a településképi és településrendezési eljárások személyes jelenlétet nem igénylő lefolytatásának lehetőségeiről gondoskodik a veszélyhelyzet 2021. évi fennállásnak idejére.

Részletek »

2021-től négy lakás felett lakásonként 1,5 parkolót kell biztosítani

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2021.03.10. 11:54

Közzétéve: 2021.01.09. 12:37

Az OTÉK 2021 januártól hatályos módosítása a könnyítések mellett a beruházók számára komoly fejtőrést is fog okozni. A parkolóhelyek biztosítása tekintetében szigorításokra került sor, és az önkormányzati rendeleteket is módosítani kell a parkolók száma vonatkozásában adható kedvezményeket illetően.

Részletek »

Növekvő beépítési paraméterek az OTÉK 2021 januárjától hatályos szövegében

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2021.03.10. 11:39

Közzétéve: 2021.01.09. 12:24

Az év vége rendszerint jogszabályváltozások sokaságát hozza el az építésügyben is, nincs ez másképp idén sem. Egymás után megjelenő két kormányrendelettel, de mindkét esetben 2021. január 1-i hatálybalépéssel módosult az OTÉK. A módosítások között főként a beruházók számára rég várt könnyítésekkel találkozunk. A legjelentősebb változások a kertvárosias lakóterületek beépítési lehetőségeinek bővítése, valamint a falusias lakóterületeken megállapítható beépítési magasság növelése. Továbbá 2021-től az OTÉK ismét lehetőséget ad a műanyag gyeprács zöldfelületbe történő beszámítására.

Részletek »

2021 januárjától hatályba lépő új épületenergetikai előírások 12 + 1 pontban (Utolsó frissítés: 2022. január 12.)

Szerző:  Kurucz Regina

Utolsó frissítés: 2022.01.12. 12:58

Közzétéve: 2021.01.08. 21:05

2020. decemberének utolsó napjaiban több ITM rendelet és kormányrendelet tartalmazott épületenergetika témájú módosítást. A jogszabályváltozások nem csak a közel nulla követelmények alkalmazásának határidejét módosították, de számos érdemi változást is eredményeztek az energetikai követelmények rendszerében. Az új előírások meglehetősen eltérő tematikája, és terjedelme miatt cikksorozatban ismertetjük a változásokat az Építésijog.hu oldalon. A folyamatosan megjelenő tájékoztatók elérhetők lesznek az alábbi összefoglaló anyagban elhelyezett linkeken keresztül.  

Részletek »

ÉPÍTÉSI JOG 2021 - Jelentkezzen február 3-ig, és szerezze meg a MÉK (2.5 pont) és a MÜK (8 pont) továbbképzési pontjait

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2021.02.21. 19:32

Közzétéve: 2021.01.08. 16:01

Évindító webinárium az új építési engedélyezési, településképi, kivitelezési és energetikai követelményekről. 2020 decemberének utolsó napjaiban egymás után jelentek meg az építésügyi salátarendeletek, nem maradt olyan lényeges – az építésügyet érintő – jogszabály, amelyben ne találnák fontos módosításokat (OTÉK, Kivitelezési kódex, Eljárási kódex, 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, stb.).

Részletek »

Megszűnt az ütemezés miatti engedélymódosítás. Nem minden előtető építhető engedély nélkül

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2021.01.22. 19:56

Közzétéve: 2021.01.08. 15:31

A sok éve zajló bürokráciacsökkentő intézkedéssorozat mindmáig elkerülte azon építésiengedély-módosítási eljárásokat, ahol az építtető kizárólag a korábbi engedély ütemezésére kért módosított építési engedélyt. Azért is tűntek feleslegesnek ezek az engedélyezési eljárások, mert az építkezés műszaki tartalma tulajdonképpen nem változott. A 2020. decemberi egyik építésügyi salátarendelet már ezt az eljárást is érintette. A 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosította az Eljárási kódex 1. számú mellékletében az engedély nélkül építhető építmények felsorolását, és az engedély nélkül létesíthető előtetők meghatározását is.

Részletek »

Negatív településképi vélemény esetében is kaphatunk építési engedélyt

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2021.01.18. 13:22

Közzétéve: 2021.01.08. 15:23

A 2020. decemberi építésügyi változások között találhatunk egy olyan apró, de mégis nagy jelentőségű módosítást, amely minden építésügyi engedélyezési eljárást érinti. A kihirdetett veszélyhelyzet alatt hatályba lépő új, egyszerűsítést célzó jogszabálymódosítások mellett a Kormány az egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 700/2020. (XII. 29.) Korm. rendeletben a településképi vélemények engedélyezési hatóságok által történő értékelésének előírásait is átalakította.  

Részletek »

Jogszerűen pótolható a hiányzó fővállalkozó kivitelezői nyilatkozat

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2021.01.22. 22:05

Közzétéve: 2021.01.08. 15:16

Egy nagyon régi eljárásjogi probléma részleges orvoslására találhatunk új előírást a hatályba lépő Eljárási kódex módosításai között. Számos építkezés esetében megtörtént már, hogy az építtető különböző okokból, de saját hibáján kívül egészen egyszerűen nem tudta beszerezni a használatbavételi eljáráshoz megkövetelt fővállalkozói kivitelezői nyilatkozatot a felépített épületről. Egyes okokra született most az építtetők számára kedvező, de nehezen alkalmazható megoldás.

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt