Indokolt lenne a 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet hatályba lépését elhalasztani

Szerző:  Kurucz Regina,  Dr. Csomor Rita

Utolsó frissítés: 2023.08.23. 13:25

Közzétéve: 2023.07.06. 22:18

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet 2023. november elsején lép hatályba az új követelményekkel együtt. Ez azt jelenti, hogy a 2023. november 1. utáni hatályú engedélyekre vagy egyszerű bejelentésű új épületekre már az új követelmények vonatkoznak, és a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet hatályát veszti. Az alábbi cikkben levezetjük, hogy miért javasoljuk, hogy a 2023. november 1. határnap legyen eltolva 2024. június 30-ra, amely így a Közel nulla energiaigény határnapjával is megegyezne.

 

A jelenleg ismert hatálybalépési időpontok


Idézet a 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendeletből:
„9. § Ez a rendelet 2023. november 1-jén lép hatályba.
10. § (1) E rendelet rendelkezéseit az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti
a) egyszerű bejelentéshez kötött építési tevekénység esetén a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint a 2023. október 31-ét követően bejelentett építési tevékenységre,
b) építési engedélyhez kötött építési tevekénység esetén az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerint a 2023. október 31-et követően kérelmezett engedélyű építési tevékenységre kell alkalmazni.
(2) A 2023. október 31-éig bejelentett, kérelmezett vagy engedélyezett építési tevékenységek esetén az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a továbbiakban: TNM rendelet) 2023. október 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

Ez így szerepel a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletben is: 2023. okt. 31-ig maradnak az építési követelmények azoknak, akik építési engedéllyel vagy egyszerű bejelentéssel rendelkeznek.
 

Még nem lehet tudni a számítások alapját


A probléma az, hogy aki pl. 2023. november 1. után közvetlenül kezdene építeni, annak a tervei jó esetben már szinte készen vannak, de a követelményszint számolása a jelenleg (2023. július) érvényben lévő szabályok szerint történt mostanáig. Viszont az új számítási szabályok még nem nyilvánosak, mert a TNM rendelet utódjából ezt kivették, és majd valamikor, nem tudjuk mikor, egy másik minisztérium, az energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján lesz közzétéve.

Jelenleg ezeknek az építtetőknek borulhat az egész építési terve, koncepciója, mert bizonytalan ideig nem lesz, aki meg tudja mondani, hogy mitől tud egy épület megfelelni az új követelményeknek. Teljesen új követelményként belép például a CO2 kibocsátás, ami a felhasznált energiahordozóktól függ, de az épület veszteségei is meghatározzák, és egyelőre nem látjuk, hogy ezt hogyan tudnánk tervezni és számolni, mert hiányoznak a szoftverek is. Tehát kulcsprobléma, hogy még nem készültek el a szoftverek sem az új számításokhoz, és a mérnököknek nem hagytak elég időt arra, hogy elsajátítsák az új számítási módszert.
 

Fennakadások várhatók a hatósági eljárásokban is


Hasonlóképpen fennakadás lesz a tanúsítványok készítésénél is. Vannak hatósági eljárások, amelyeknél mellékelni kell a hiteles tanúsítványt, nagy veszteségeket okozhat, ha nem sikerül határidőre beszerezni egy új típusú tanúsítványt. Erre nem elég néhány hetet hagyni.

Az is probléma, hogy külön határnap vonatkozik az új számítás alkalmazására (2023. november 1.) és a szintén nagy változást hozó Közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű épületek használatbavételére (2024. június 30.), ezáltal sokszorozva a különféle építésügyi variánsokat, pl. a két határnap között készülhetnének az új számítás szerinti, nem közel nulla energiaigényű épületek is.

 

A 2023 novemberi hatálybalépés főbb problémái


Összefoglalva:
1. Jelenleg (2023. július 5.) nem ismertek az új számítási módszer részletei, mert nem lettek még közzétéve. Emiatt jelenleg nem lehet az új módszer szerint számolni a 2023. november 1. után benyújtandó dokumentációkat.
2. Jelenleg (2023. július 5.) nem áll rendelkezésre szoftver, amivel a számítási munkát el lehetne végezni.
3. A tervező és tanúsító szakemberek nem lettek nagy számban oktatva, felkészítve.

Tegyük fel, hogy a napokban megjelenne az új számítás, akkor az alapján - információink szerint - kb. szeptemberben elkészülne a szoftver. Ez után a szakembereknek szüksége lenne néhány hónapra az új módszer elsajátítására, hogy munkájuk során biztonsággal alkalmazzák.
 

Fentiek miatt javasoljuk, hogy a 2023. november 1. határnap legyen eltolva 2024. június 30-ra, és így egybeesne a Közel nulla energiaigény 2024. június 30-i határnapjával.

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt