2021 januárjától hatályba lépő új épületenergetikai előírások 12 + 1 pontban (Utolsó frissítés: 2022. január 12.)

Szerző:  Kurucz Regina

Utolsó frissítés: 2022.01.12. 12:58

Közzétéve: 2021.01.08. 21:05

2020. decemberének utolsó napjaiban több ITM rendelet és kormányrendelet tartalmazott épületenergetika témájú módosítást. A jogszabályváltozások nem csak a közel nulla követelmények alkalmazásának határidejét módosították, de számos érdemi változást is eredményeztek az energetikai követelmények rendszerében. Az új előírások meglehetősen eltérő tematikája, és terjedelme miatt cikksorozatban ismertetjük a változásokat az Építésijog.hu oldalon. A folyamatosan megjelenő tájékoztatók elérhetők lesznek az alábbi összefoglaló anyagban elhelyezett linkeken keresztül.
 


Magyar Közlöny: 2020. évi 294. szám, 2020. évi 297. szám
Érintett jogszabály: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet7/2006. (V. 24.) TNM rendelet, 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 701/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet, 57/2020. (XII. 29.) ITM rendelet, 715/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet, 61/2020. (XII. 30.) ITM rendelet,
Hatályos: 2020. december 30., 2021. január 6., 2022. január 1.
 

1. A közel nulla követelményeknek nem megfelelő építkezések fél év haladékot kaptak


A közel nulla energiaigényű (KNE) épületekre vonatkozó követelményt nem teljesítő új épületek fél év haladékot kaptak, az építtetők 2021. június 30. napjáig még megszerezhetik a használatbavételi engedélyt, tudomásulvételt vagy hatósági bizonyítványt [57/2020. (XII. 29.) ITM rend. 4. § (1) bek.; 7/2006. (V. 24.) TNM rend. 6. § (2) bek. a) pont; 7/2006. (V. 24.) TNM rend. 6/B. §].

A kapcsolódó tájékoztató ide kattintva olvasható.

 

2. Megnövelt energiahatékonysággal is teljesíthető a Közel Nulla Energiaigényű épületek minimális megújuló részarány követelménye


A közel nulla energiaigényű követelményeknek megfelelő (röviden KNE) épületekre vonatkozó módosítások közül külön kiemeljük a 25 % megújuló energia részarány teljesítésére vonatkozó változást, hiszen ennek a követelménynek a teljesítése bizonyos projektek esetén szinte lehetetlennek tűnt és a megoldás régóta lázban tartja a tervezőket és fejlesztőket.

Új lehetőség, hogy a követelményt megnövelt energiahatékonysággal teljesítjük úgy, hogy a méretezett összesített energetikai jellemzőre (Ep) a TNM rendeletben meghatározott csökkentett, tehát szigorúbb értéket teljesítjük. Az alternatíva alkalmazásához elengedhetetlen a következő pontban említett alternatív rendszerek alkalmazhatóságának vizsgálata [61/2020. (XII. 30.) ITM rend. 2. melléklet; 7/2006. (V. 24.) TNM rend. 6. melléklet IV. rész 1. pont].

A kapcsolódó tájékoztató ide kattintva olvasható.

 

3. Részletesebb vizsgálat szükséges a nagy hatékonyságú alternatív rendszerek alkalmazhatóságáról meglévő épületek jelentős felújítása esetén


A vizsgálatot a TNM rendelet 4. melléklete szerint kell elvégezni továbbra is, de eredményét a műszaki leírásban is ismertetni kell. A vizsgálatnak ki kell terjednie a tűzbiztonság, a földrengésállósági követelmények és az egészséges beltéri légállapot követelményeinek ellenőrzésére [61/2020. (XII. 30.) ITM rend. 2. §; 7/2006. (V. 24.) TNM rend. 5. §].

 

4. Az alacsony energiaigényű logisztikai és ipari épületeknek nem kell megfelelni a KNE követelményeknek


Az alacsony energiaigényű mezőgazdasági épületekhez hasonlóan már nem vonatkozik az energetikai jellemzők tanúsításának eljárása és a KNE követelények azokra a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű logisztikai és ipari épületekre és épületrészekre sem, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 ⁰C fokot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre. Ez a módosítás 2021. január 6-tól hatályos [701/2020. (XII. 29.) Korm. rend.1. §; 176/2008. (VI. 30.) Korm. rend. 1. § e) pont].

A kapcsolódó tájékoztató ide kattintva olvasható.
 

5. A talajon fekvő padló esetében elfogadható a peremszigetelés


A szakma által régóta várt módosítás, hogy a szerkezetek hőátbocsátási tényező követelményei között pontosításra került a talajon fekvő padlóra vonatkozó követelmény. Az eddig alkalmazott fogalom, „talajon fekvő padló (új épületeknél)” egyes épületek esetében indokolatlan hőszigetelési vastagságot várt el az épület peremterületén belül. Az új megfogalmazás kedvező változást hoz: „Új épületeknél a talajon fekvő padló a kerület mentén 1,50 m széles sávban (a lábazaton elhelyezett azonos ellenállású hőszigeteléssel helyettesíthető”. A követelményérték változatlanul 0,30 Wm2K. [61/2020. (XII. 30.) ITM rend. 7. §; 7/2006. (V. 24.) TNM rend. 5. melléklet 1. táblázat].

A kapcsolódó tájékoztató ide kattintva olvasható.
 

6. Pontosították a lakóépületekbe bejuttatandó frisslevegő ellátásának meghatározását


Légtechnikai rendszer alkalmazása esetén a frisslevegő ellátás csak szabályozott működésű hővisszanyerős szellőztetőrendszerrel vagy olyan központi elszívásos szellőzés kiépítésével biztosítható, mely a belső relatív páratartalom és CO2-szint alapján automatikusan és folyamatosan, igény szerint üzemel. A hivatkozott számításban az ajtók és ablakok részleges vagy teljes nyitásával bejutott levegőt nem lehet figyelembe venni, de a passzív, automatikus működésű páraszabályozású légbevezető elemek figyelembe vehetők [61/2020. (XII. 30.) ITM rend. 1. melléklet; 7/2006. (V. 24.) TNM rend. 1. melléklet V. rész 2. pont].

A kapcsolódó tájékoztató ide kattintva olvasható.
 

7. Helyiségenkénti hőmérséklet-szabályozás


Új épületek esetén minden helyiségnek, ami 12 m2-nél nagyobb, önálló helyiségszabályozást kell biztosítani a jobb szabályozhatóság, és a nagyobb energiahatékonyság érdekében. A követelmény fűtési és hűtési rendszerekre is vonatkozik. Meglévő épületben az ilyen önszabályozó készülékeket a hőtermelők cseréjekor kell beszerelni [61/2020. (XII. 30.) ITM rend. 1. melléklet; 7/2006. (V. 24.) TNM rend. 1. melléklet V. rész 4. pont 4.1. alpont].

A részletekkel hamarosan jelentkezünk.
 

8. Épülettechnikai rendszerelemek szükséges energiacímkéi és termékismertetői


Minden olyan termék esetén szükséges energiacímke és termékismertető, ami a rendszer egészének általános energiahatékonyságát, energiafogyasztását befolyásolja. A termékre vonatkozó adatlapot és a termék energiacímkéjét a beszállító vagy a kereskedő biztosítja a tulajdonos számára. Ez a kötelezettség elektronikusan is teljesíthető [61/2020. (XII. 30.) ITM rend. 1. melléklet; 7/2006. (V. 24.) TNM rend. 1. melléklet V. rész 8. pont].
 

9. Új kombinált távhőtermelési mód


Új kategória került bevezetésre, a kapcsolt energiatermelés nukleáris erőművi blokkban (e15). A hőtemelő technológia ei primerenergia-átalakítási tényezője 0. [61/2020. (XII. 30.) ITM rend. 3. melléklet; 7/2006. (V. 24.) TNM rend. 7. melléklet 1. pont 1.9. alpont].

A részletekkel hamarosan jelentkezünk.
 

10. Elektromobilitást támogató intézkedések a TNM új 8. számú mellékletében


Már 2018. augusztusában tájékoztattuk az Építésijog.hu olvasóit az elektromobilitás támogatását ösztönző várható változásokról (lásd: Változik az uniós energiahatékonysági irányelv). Ezek közül két fontos követelmény jelenik meg a TNM rendeletben, és két pont hatályát veszti az OTÉK-ban. A lakóépületekre és a nem lakáscélú épületekre eltérő követelmények vonatkoznak.

A TNM rendelet új, 8. mellékletébe került, hogy milyen mértékben szükséges elektromos töltőpontokat kiépíteni, illetve későbbi töltőpontok kiépítését csatlakozópontokkal biztosítani.

Az új elektromobilitást támogató intézkedések vonatkoznak minden új építésre, meglévő épület jelentős felújítása esetén, ha a felújítás kiterjed a parkolóra vagy az elektromos infrastruktúrára és meglévő épület bővítésére is, ha a bővítés meghaladja a bővítendő épület hasznos alapterületének 100%-át.

Az elektromobilitás jövőjének követelményeit is előrevetíti a TNM rendelet: Ha a meglévő épület több mint húsz parkolóhellyel rendelkezik és nem lakáscélú épület, akkor szintén vonatkoznak rá új követelmények 2025. január 1-től [715/2020. (XII. 30.) Korm. rend. 1. §; 61/2020. (XII. 30.) ITM rend. 3. §; 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 42. § (14) és (16) bek.; 7/2006. (V. 24.) TNM rend. 6. § (2) pont, 7/2006. (V. 24.) TNM rend. 8. melléklet].

A kapcsolódó tájékoztató ide kattintva olvasható.
 

11. Az Országos Építésügyi Nyilvántartásból lekérhetők az energetikai tanúsítványok aggregált és anonimizált adatai

A részletekkel hamarosan jelentkezünk.
 

12. Új definíciók a TNM rendeletben


A TNM rendelet új definíciókkal bővült. Az egyik legfontosabb változás, hogy az „épületgépészeti” kifejezés helyére minden esetben az „épülettechnikai” megnevezés kerül. Ezen kívül definiálták a „lakóépület” és „nem lakáscélú épület” fogalmát. A fogalmak közé bekerültek például az alábbi alapfogalmak: fűtési rendszer, légkondicionáló rendszer, szellőző rendszer, hőszivattyú, kazán. A korábbi fogalmak nem változtak. [61/2020. (XII. 30.) ITM rend. 1. §. és 7. §.; 7/2006. (V. 24.) TNM rend. 2. §].

A kapcsolódó tájékoztató ide kattintva olvasható.
 

+1. Épületfelügyeleti rendszerre vonatkozó változások 2022. január 1-től


Az új jogszabálycsomag tartalmaz egy 2022-től életbe lépő változást is az épületfelügyeleti rendszerekre vonatkozóan. Eltérő előírások vonatkoznak majd lakóépületekre és nem lakáscélú épületekre. Nem lakáscélú épületek esetén 290 kW-nál nagyobb effektív névleges teljesítményű épülettechnikai rendszerek esetén az épületet 2025. január 1-ig fel kell szerelni épületautomatizálási és –szabályozási rendszerrel. Lakóépületekre ez a követelmény a rendszer soron következő jelentős felújítás alkalmával kell teljesíteni [61/2020. (XII. 30.) ITM rend. 1. melléklet 4.; 7/2006. (V. 24.) TNM rend. 1. melléklet V. része 9.].

A kapcsolódó tájékoztató ide kattintva olvasható.
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt