Petíciót indítottak az erdők megóvása érdekében: két nappal később már több mint 60 ezren írták alá

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2022.09.21. 19:02

Közzétéve: 2022.08.12. 07:58

A petíciót elindító hat természetvédelmi szervezet szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról szóló 287/2022. (VIII. 4.) Korm. rendelet szélesre nyitotta a kaput a védett területeken zajló fakitermelések előtt. Ezzel az ország energiaellátásának javítását indokként használva a védett természeti területen lévő értékes erdőkben is lehetőség nyílik a tarvágásra. A fák vágáskorára és az erdők felújítására vonatkozó szabályokat is indokolatlanul felülíró rendelet emellett lehetőséget ad arra, hogy az agrárminiszter korlátozás nélkül dönthessen bármely erdő kivágásáról. A kormányrendelet példátlan módon veszélyezteti a védett hazai erdőket és az állatvilágot, és akár évtizedekkel is hátráltathatja országunk klímaváltozás hatásaival szembeni védekezését.

Részletek »

Az Alkotmánybíróság nem a Balaton partvonalán történő építést tiltotta meg

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2022.09.02. 19:42

Közzétéve: 2022.08.11. 22:07

Az Alkotmánybíróság egy 2022 júniusi döntésében a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénynek a Balaton partját érintő beruházásokra vonatkozó előírásait vizsgálta. A sajtóban megjelent tájékoztatásokkal ellentétben az AB határozat nem építési tilalmat rendelt el a partvonal 30 méteres sávjában, hanem azt mondta ki, hogy a törvényi szinten szabályozott főszabályok alól nem lehet rendeleti szabályozással kivételeket tenni, és nem lehet gyengíteni az egészséges környezethez való alapjog garanciáit. A döntést és indokait az alábbiakban részletesen ismertetjük. A cikkünkben kitekintést adunk a Balatonra vonatkozó tervhierarchia átalakításának folyamatára is.

Részletek »

Szakmai felelősségbiztosítás a KATA adómódosítás tükrében

Szerző:  Dr. Püski András

Utolsó frissítés: 2022.08.22. 10:04

Közzétéve: 2022.08.11. 08:24

A kamarai tagok és regisztrálták döntő többségét hátrányosan érintette, a KATA adónem hirtelen, 2022. évi módosítása. Ezzel kapcsolatosan természetesen azonnal felmerültek, többek között, az alábbi kérdések: adózási formát kell váltani, vállalkozási formát kell váltani? Akár az adózási, akár a vállalkozási formáról beszélünk, a szakmai felelősségbiztosítás kérdését nem tudjuk elkerülni. Megfelelő odafigyeléssel és szakmai segítséggel a folyamatos biztosítási védelem fenntartható.

Részletek »

Helyi védett természeti területek - A jövő nemzedékek szószólójának elvi állásfoglalása (2022. június)

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2022.07.16. 13:29

Közzétéve: 2022.07.16. 13:22

Az utóbbi években az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához növekvő számban érkeztek beadványok olyan tervekről és fejlesztésekről, amelyek települési szinten védetté nyilvánított helyi értékeket – védett természeti (kulturális) örökséget – érintettek. Az önkormányzati rendeletek révén oltalmazott, helyi védelem alatt álló természeti területek kérdéskörét a biztoshelyettes és elődei az utóbbi 10 évben folyamatosan figyelemmel kísérték.  jövő nemzedékek szószólójának elvi állásfoglalása. Figyelemmel az emelkedő számú beadványokra a jövő nemzedékek szószólója elvi állásfoglalásban tekintette át és összegezte a helyi védelem alatt álló területekkel, értékekkel kapcsolatos előírásokat és Magyarország Alaptörvényéből eredő alapjogi kereteket.

Részletek »

Drasztikusan emelkedő kamatok és rezsiköltségek - Most még fontosabb az otthon biztonsága!

Szerző:  Dr. Püski András

Utolsó frissítés: 2022.07.16. 12:38

Közzétéve: 2022.07.16. 12:22

Az utóbbi csaknem fél évben egyre gyakrabban jelennek meg a hírek és persze a tényadatok is, a drasztikusan felfele ívelő energiaárakról, illetve az emelkedő hitelkamatokról. Ebbe a folyamatba illeszkednek a rezsicsökkentés átalakításáról szóló kormányzati döntések is. Ezek mind-mind olyan tényezők, melyek a háztartások és a vállalkozások életét, hosszú távú stabilitását erősen befolyásolják.

Részletek »

Lánszki Regő Balázs lett az országos főépítész

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2022.08.12. 07:59

Közzétéve: 2022.07.10. 15:37

A 2022. májusi kormányalakítással jött létre az Építési és Beruházási Minisztérium. Az építésügy egyes területeinek felelőseit folyamatosan jelöli ki Lázár János. A 2022. július 6-án megjelent Hivatalos Értesítőből derült ki, hogy a miniszter az országos az országos főépítészi feladatok ellátásával Lánszki Regő államtitkárt bízta meg. Az alábbi összefoglalóból az is kiderül, hogy melyek az országos főépítész feladatai.

Részletek »

Egyszerűbb a teremgarázsok beállóhelyeinek értékesítése

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2022.06.15. 22:12

Közzétéve: 2022.06.15. 22:09

A 2022 májusa előtt épült társasházakban, szövetkezeti házakban a mélygarázsok, teremgarázsok gépkocsi-beállói vagy a társasház közös tulajdonában, vagy egy külön albetéten, a tulajdonosok osztatlan közös tulajdonában vannak. A külön albetéten (helyrajzi számon) található teremgarázsokban akár több tucat beállóhely is lehet, de mivel nincsenek falaik, ezért nem lehet külön ingatlanként kialakítani a beállóhelyet. Ezeknek a lakástól függetlenül megvásárolható gépkocsi-beállóknak az értékesítésekor szükséges a tulajdonostársak elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozatának beszerzése, ami – főként a több tucat lakásosnál nagyobb épületeknél – jelentős nehézséget okoz. A jogalkotó ezen jogügyleteket segíti azzal, hogy a földhivataloknak a hirdetményen történt felhívást is el kell fogadniuk.

Részletek »

A teremgarázsokban 2022 májusától külön helyrajzi számra kerülhetnek a falak nélküli beállóhelyek

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2022.08.11. 08:25

Közzétéve: 2022.06.15. 21:52

A beruházóknak, majd a mindenkori tulajdonosoknak okozott jelentős problémát, hogy hogyan kezelhető, értékesíthető a teremgarázsokban található beállóhely. A 2022 májusától hatályos –az építésügyi alapfogalmaktól eltérő – előírás szerint már falak nélkül is ki lehet alakítani külön helyrajzi számú gépkocsi-beállókat. Ez azért jelentős változás, mert lényegesen egyszerűbben, az elővásárlási joggal kapcsolatos, bonyolult ügyintézés nélkül lehet vásárolni beállóhelyet. A jogszabály ezt az új ingatlan típust álláshely elnevezéssel látta el, és fontos tudni, hogy csak szigorú szabályok betartása mellett lehet ilyet kialakítani.

Részletek »

2022. június 13-án lépett hatályba az OTSZ átfogó módosítása

Szerző:  Veresné Rauscher Judit

Utolsó frissítés: 2022.07.04. 11:13

Közzétéve: 2022.06.15. 17:34

A 2022. június 13-án hatályba lépő, az OTSZ további módosításait tartalmazó 8/2022. (IV. 14.) BM rendelet fő célkitűzése, hogy a tűzvédelmi követelményrendszer is támogassa az építőipari műszaki fejlődés eredményeit, teret adva a korszerű és rugalmas tűzvédelmi tervezésnek, egyben megőrizve az életvédelmi, vagyonvédelmi célok elsőségét. A módosító jogszabály majdnem 40 oldal terjedelmű – 77. § és 8 darab melléklet, ezért az OTSZ átfogó módosításáról beszélhetünk.

Részletek »

Lakossági azbesztmentesítési pályázat (2022. június 20. - 2022. augusztus 22.)

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2022.08.22. 10:05

Közzétéve: 2022.06.15. 14:48

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. országos azbesztmentesítési pályázatot hirdet lakossági ügyfelei részére. Ez egy remek lehetőség azoknak a tulajdonosoknak, akiknek azbeszt tartalmú tetőfedésük, kerítésük, vagy éppen szennyízvezetékük van. Rendkívül drága ugyanis a veszélyes hulladéknak minősülő pala és egyéb azbeszt tartalmú anyag hulladéklerakóba történő elhelyezése. Az NHKV által megbízott cég a nyertes pályázóktól ingyenesen elszállítja ezt a veszélyes hulladékot.

Részletek »

Kinevezték az Építési és Beruházási Minisztérium új államtitkárait és helyettes államtitkárait (frissítve: 2022.12.01.)

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2022.12.14. 18:01

Közzétéve: 2022.06.13. 19:10

A 2022. májusi kormányalakítással jött létre az Építési és Beruházási Minisztérium, Lázár János vezetésével. Az államtitkárok személye már a kormányalakítással egyidejűleg ismertté vált, azonban a helyettes államtitkárok kinevezésére csak 2022 júniusában került sor. Az ÉBM 2022. június 28-án kiadott ideiglenes szervezeti és működési szabályzatából kiderül az is, hogy az egyes helyettes államtitkárokhoz milyen főosztályok fognak tartozni. Az alábbi tájékoztatóban (amelyet 2022.09.20., majd 2022.12.01. napján frissítettünk) már a helyettes államtitkárok és a hozzájuk tartozó területek is megtalálhatók, illetve az időközben bekövetkezett személyi változásokat is bemutatjuk.

Részletek »

Milyen feladatai vannak az építési és közlekedési miniszternek?

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2022.12.14. 16:37

Közzétéve: 2022.06.13. 18:38

Ha jól számoltuk, az elmúlt húsz évben hét alkalommal változott az építésügyért felelős minisztérium. 2002. május 27. napjától az építésügy ágazati irányítását a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter helyett a belügyminiszter vette át, majd több átszervezést követően 2014. júniusától az építésügyért felelős miniszter a Miniszterelnökséget vezető miniszter lett. A 2022. májusi kormányalakítással jött létre az Építési és Beruházási Minisztérium, azonban az építésügy egyes területei mégsem a Lázár János által vezetett minisztériumhoz kerültek. Az Építési és Beruházási Minisztérium 2022 decemberétől - új feladatkör miatt - Építési és Közlekedési Minisztérium elnevezéssel működik.

Részletek »

A 2021. évi építésügyi igazgatási és örökségvédelmi hatósági feladatellátás

Szerző:  Tóth Ferenc

Utolsó frissítés: 2022.06.15. 14:54

Közzétéve: 2022.04.06. 17:56

Tóth Ferenc (Miniszterelnökség, a Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkári Kabinet tagja) az Építésijog.hu oldalon  2021-ben két részes írásában ismertette az építésügyi igazgatás kormányhivatali integrációját és az új szervezetrendszer első, 2020-as évét. Majd ez év januárjában közzétett egy gyorsjelentést a 2021. évi településrendezési és építésügyi igazgatási feladatmutatókról (az Országos Építésügyi Nyilvántartás e-statisztika oldalairól akkor megismert előzetes adatokkal). Időközben a miniszterelnökségi honlap szakmai oldalán elérhetővé váltak az érdemi ügyintézői létszámadatokat is tartalmazó OSAP 1229 hatósági statisztikai táblák, valamint a Központi Statisztikai Hivatal honlapján a 2021. évre vonatkozó lakásstatisztikák, melyek a jelen elemzés elkészítésének alapjául szolgáltak.

Részletek »

Mi történik a zöld hitelünkkel, ha nem teljesülnek a feltételek, vagy kimerül a keret?

Szerző:  Gergely Péter,  Biztosdontes.hu

Utolsó frissítés: 2022.09.26. 17:16

Közzétéve: 2022.04.01. 15:36

Az új zöld hitellel nagyon kedvező feltételek mellett vásárolható vagy építtethető új ingatlan. De mi történik, ha kiderül, hogy az új lakás mégsem éri el az előírt energetikai besorolást és nem teljesíti a primer energiaigényre vonatkozó követelményeket? Milyen jogorvoslati lehetőségeink vannak, és mi történik a zöld hitelünkkel? Aktuális kérdés az is, hogy mi történik akkor, ha a bankunk a kölcsönszerződés aláírása előtt jelzi, hogy mégsem tud zöld hitelt biztosani. A BiztosDöntés.hu hitelszakértőjének segítségével ennek jártunk utána.

Részletek »

Közművek átírására és adatváltozások egyszerű bejelentésére itt az e-bejelento

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2022.04.01. 15:07

Közzétéve: 2022.04.01. 14:08

Aki már állt sorban a közműszolgáltatók ügyfélszolgálati irodájában, az meg tudja erősíteni, hogy ennél hasznosabb dolgot is tudott volna ezen idő alatt csinálni. Mivel itt lényegében csak egyszerű adatrögzítésről van, a legtöbb cég már az online megoldást is lehetővé tette, de interneten keresztül is minden szolgáltatónál újra és újra meg kellett adnunk az adatainkat. A 2022. január 1-jétől bevezetett e-bejelento szolgáltatás ezt az adminisztrációs terhet lényegesen csökkenti azáltal, hogy összegkapcsolja a rendszerbe bekerülő közműszolgáltatók adatbázisát, és a lakcímnyilvántartást. Az Adatváltozás-kezelési szolgáltatás miatt az ügyvédeknek is új tájékoztatási kötelezettséget vezettek be. 

Részletek »

Megjelent egy hiányzó átmeneti rendelkezés a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 2022. április 1-jétől hatályos módosításához

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2022.04.01. 20:53

Közzétéve: 2022.04.01. 13:42

A Szakmagyakorlási kódex adja a jogszabályi keretet a mérnökök és építészek szakmagyakorlási tevékenységéhez, rendelkezései a teljes építőipari ágazatra kiterjednek. A 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet átfogóan módosította a szakmagyakorlás alapvető előírásait, azonban nem volt egyértelmű, hogy a változások hogyan hatnak ki a 2022. április 1. napjáig megszerzett jogosultságokra, illetve a folyamatban lévő beruházásokra, szerződésekre. A Kormány külön rendeletben hirdette ki az átmeneti rendelkezéseket. A műszaki ellenőri jogosultságon keresztül vezetjük le, hogy mit kell tennie a szakmagyakorlónak akkor, ha az új jogszabály alapján már nem járhat el egy adott építkezésen.

Részletek »

Pontosították az Üvegkapu kötelező alkalmazásának eseteit

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2022.03.27. 11:55

Közzétéve: 2022.03.27. 11:55

Az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszer (Üvegkapu) alkalmazását elsődlegesen a 2022. január 1-jét követően megkezdett közbeszerzési eljárásokban vezették be. Egy 2022 februári kormányrendelet pontosította azon közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szabályokat, ahol az eljárás már elkezdődött vagy lezárult. A módosítás azonban nem feltétlenül bővíti az Üvegkapu használatára kötelezett beruházások körét. A Kbt. és az Üvegkapu-rendelet fogalmainak alkalmazását kellett pontosítani, ami egyes esetekben azt is jelentheti, hogy mégsem kell az Üvegkaput használnia az építtetőnek, fővállalkozó kivitelezőnek.

Részletek »

A Szakmagyakorlási kódex (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) 2022 áprilisától hatályba lépő módosításai - cikksorozat

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2022.06.15. 14:54

Közzétéve: 2022.03.26. 08:51

A 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet átfogóan módosította az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletet. A módosítások 2022. április 1. napján lépnek hatályba. A jogszabály több mint 22 címszónál, a főszöveg pedig 16 helyen változik érdemben, e mellett 20-nál több, apróbb változtatás történik, és megújul az 1. számú melléklet. A változásokat négy részből álló cikksorozatból ismerhetik meg.

Részletek »

Megújul a Szakmagyakorlási kódex 1. számú melléklete (2022.04.01.)

Szerző:  Dr. Barta Judit,  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2022.04.01. 13:00

Közzétéve: 2022.03.26. 08:14

A 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet átfogóan módosította az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletet. A módosítások 2022. április 1. napján lépnek hatályba. A jogszabály több mint 22 címszónál, a főszöveg pedig 16 helyen változik érdemben, e mellett 20-nál több, apróbb változtatás történik, és megújul az 1. számú melléklet. A cikksorozat 4. részében a Szakmagyakorlási kódex 1. számú mellékletének jelentősebb változásait mutatjuk be. Minden tervezőnek, felelős műszaki vezetőnek és műszaki ellenőrnek meg kell néznie, hogy nem változott-e a tevékenységére vonatkozó jogosultsági előírás!  

Részletek »

A továbbképzési és vizsgarendszert érintő változások (2022.04.01.)

Szerző:  Dr. Barta Judit

Utolsó frissítés: 2022.03.26. 08:41

Közzétéve: 2022.03.26. 07:54

A 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet átfogóan módosította az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletet. A módosítások 2022. április 1. napján lépnek hatályba. A jogszabály több mint 22 címszónál, a főszöveg pedig 16 helyen változik érdemben, e mellett 20-nál több, apróbb változtatás történik, és megújul az 1. számú melléklet. A cikksorozat 3. részében a továbbképzési és vizsgarendszert érintő változásokat találhatják meg.

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt