Kérdések és válaszok a közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékét érintő változásokról

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.11.30. 13:21

Közzétéve: 2023.11.30. 12:33

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 2023. november 8-tól hatályos 197/D. §-ának (2)-(3) bekezdései szerint a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet alapján a Közbeszerzési Hatóság által vezetett felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (a továbbiakban: FAKSZ) névjegyzékben szereplő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 2023. november 8-án a törvény erejénél fogva az állami közbeszerzési szaktanácsadói (a továbbiakban: ÁKSZ) névjegyzékbe vételre kerül. Erről a Közbeszerzési Hatóság 15 napon belül írásban tájékoztatja, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó pedig a (2) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban nyilatkozik arról, hogy vállalja-e tevékenységének állami közbeszerzési szaktanácsadóként való végzését.

Részletek »

A Közbeszerzési Hatóság online tájékoztatót tart a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókat érintő válozásokról

Szerző:  Horváth Kornél

Utolsó frissítés: 2023.11.30. 12:27

Közzétéve: 2023.11.17. 18:57

Az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény 2023. november 8-i hatálybalépésével jelentős változások történtek a közbeszerzési eljárásokban is. A közbeszerzési törvényből (Kbt.) kikerültek a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókra (fakszok) vonatkozó rendelkezések, és ezek helyébe az állami közbeszerzési szaktanácsadó lép. A Közbeszerzési Hatóság szükségesnek tartotta, hogy az Ábtv. és a kapcsolódó két új kormányrendelet előírásairól ingyenes tájékoztatást tartson, ami biztosan nagyon hasznos lesz minden érintett számára.

Részletek »

2023. november 8. napján hatályba lépett az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény

Szerző:  Horváth Kornél

Utolsó frissítés: 2023.11.17. 18:59

Közzétéve: 2023.11.12. 11:35

Hosszas jogalkotói eljárást és a köztársasági elnök által kért alkotmányossági vétó elbírálást követően a Magyar Közlöny 2023. évi 154. számában 2023. október 31. napján megjelent az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Beruházási törvény vagy Ábtv.). Jelen cikkben a törvény hatálybalépésével foglalkozunk, vagyis azt járjuk körül, hogy milyen beruházásokra, és mikortól kell alkalmazni az Ábtv. rendelkezéseit.

Részletek »

Elérhető az új e-tanúsítás: az Épületenergetikai Tanúsítványok Országos Nyilvántartása

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.10.28. 16:11

Közzétéve: 2023.10.28. 15:55

A jogszabályi határidő (2023. november 1.) előtt elérhető az új e-tanúsítás alkalmazás, vagy hivatalos nevén az Épületenergetikai Tanúsítványok Országos Nyilvántartása. Hiteles tanúsítványt előállítani még nem lehetséges benne. Az e-epites.hu oldalon megjelent tájékoztató szerint ugyanakkor a felülettel ismerkedni, keresni a tanúsítványok közt, és próbálgatni a tanúsítvány előnézet generálást már lehet!

Részletek »

Kós Károly születésnapja, vagyis december 16-a lett a Magyar Építészet Napja

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2023.11.12. 12:00

Közzétéve: 2023.10.28. 14:55

Lázár János országgyűlési képviselőként kezdeményezésére az Országgyűlés úgy döntött, hogy Kós Károly születésnapja, vagyis december 16-a minden évben a Magyar Építészet Napja lesz. Az Országgyűlés tartózkodás és nem szavazat nélkül hozta meg a 22/2023. (X. 25.) OGY határozatát.

Részletek »

A köztársasági elnök is aláírta az állami építési beruházások rendjéről szóló, módosított törvényt

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.11.12. 12:00

Közzétéve: 2023.10.28. 12:45

Elég viszontagságos utat járt be eddig az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény, de már csak a köztársasági elnök döntésén múlik a kihirdetése. Az Országgyűlés egyszer már 2023 júliusában elfogadta a törvényt, azonban a köztársasági elnök alkotmányossági vétója hatására a Magyar Közlönyben nem jelenhetett meg. Mivel az Alkotmánybíróság 19/2023. (VIII. 7.) AB határozata is megállapította az alaptörvény-ellenességet, a Törvényalkotási Bizottságnak kellett összeállítani egy módosító javaslat. Az Országgyűlés 2023. október 25-én elfogadta az Ábtv. módosított szövegét, és ezt a törvényt a köztársasági elnök 2023. október 29-én aláírta.

Részletek »

A Törvényalkotási Bizottság elkészítette az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény szükséges módosításait

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.10.28. 12:47

Közzétéve: 2023.10.21. 13:34

Az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény hamarosan már tényleg hatályba léphet. Az Országgyűlés egyszer már elfogadta a törvényt, azonban a köztársasági elnök alkotmányossági vétója hatására a Magyar Közlönyben nem jelenhetett meg. Az Alkotmánybíróság is alaptörvény-ellenesnek minősítette a törvény egyes, még ki nem hirdetett rendelkezéseit. A Törvényalkotási Bizottság az Alkotmánybíróság 19/2023. (VIII. 7.) AB határozatának figyelembevételével összeállított egy módosító javaslatot, amelyet az Országgyűlés 2023. évi október - november havi ülésein fog tárgyalni.

Részletek »

Benyújtották a magyar építészetről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.11.12. 12:00

Közzétéve: 2023.10.18. 21:13

A magyar építészetről szóló törvényjavaslat 2023. október 5-én került fel a kormany.hu oldalra, és október 12-ig lehetett megtenni az észrevételeket. A törvényjavaslat társadalmi egyeztetése során beérkezett észrevételeket három munkanap alatt feldolgozta az Építési és Közlekedési Minisztérium, és 2023. október 18-án már be is terjesztették a parlamentnek a konkrét normaszöveget. Az építési jog legfontosabb jogszabálya a törvényalkotási folyamatban T/5662. szám alatt követhető figyelemmel.

Részletek »

2023 október 22-től egyes ügyekben nőtt a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv részére fizetendő szakértői díj

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.11.01. 10:55

Közzétéve: 2023.10.12. 15:28

A Kormány felülvizsgálta a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv munkájáért felszámítható szakértői díjak mértékét. A felülvizsgálat különösen indokolt volt, hiszen a TSZSZ eljárásáért fizetendő díj 2013 óta 60 000 Ft és 450 000 Ft közötti összeg. 2016-ban annyit pontosítottak, hogy ezeket a díjak bruttó vitatott összeg alapján kell kiszámolni, de a minimális és maximális díjban azóta sem történt változás.

Részletek »

Versénekmondó-regisztráció

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.10.10. 09:47

Közzétéve: 2023.10.10. 09:47

2020-ban indult útjára az az adatgyűjtő munka, melynek segítségével létrejöhetett az a gyűjteményes kötet, amelyben a regisztrált énekmondók és verséneklők is helyet kaphattak. A kötetben számos történetet, riportot és fotót is közkinccsé tettek, melyek a ma élő, ebben a műfajban alkotóktól származnak, s őket mutatják be. Török Máté verséneklő, a Misztrál együttes egyik alapító tagja, a MMA művészeti ösztöndíjasa a www.versenekmondo.hu oldalon található felhívással keresi a verséneklőket, énekmondókat.

Részletek »

A 2023. évi minimális építőipari rezsióradíj: 5856 forint

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.10.10. 09:03

Közzétéve: 2023.10.10. 08:45

A Magyar Közlöny 142. számában megjelent a 2023. évi minimális építőipari rezsióradíj mértékéről szóló 18/2023. (X. 5.) ÉKM rendelet. A jogszabályi mérték közel 30 %-os növekedést mutat a 2021. évi összeghez képest.

Részletek »

Közzétették a magyar építészetről szóló törvény tervezetét

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.10.28. 12:47

Közzétéve: 2023.10.06. 12:04

Az Építési és Közlekedési Minisztérium már 2023. március 1. napján bemutatta a magyar építészetről szóló törvény koncepcióját. A 79 oldalas koncepciót 2023. október 5-én követte az érdemi normaszöveg közzététele. Az új kerettörvény több lépcsőben - a jelenlegi normszöveg alapján - 2024. február 1-jén, 2025. január 1-jén, 2026. január 1-jén és 2027. július 1-jén léphet hatályba.

Részletek »

ÉPÍTÉSI JOG 2023 – október 15-ig nézze meg az előadásokat, és szerezze meg a kamarai pontokat (MÉK 1,5 pont, MÜK 9 pont)

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.10.18. 19:57

Közzétéve: 2023.10.04. 12:08

Az Építésijog.hu 2023. őszi rendezvényén személyesen és online módon is részt lehetett venni. A 2023. szeptember 27-i konferencián lehetőséget kínáltunk arra, hogy a résztvevők délelőtt megismerjék a 2023. novemberétől hatályos épületenergetikai követelményeket, illetve délután az állami, önkormányzati beruházásokat érintő legfontosabb közbeszerzési jogszabály változásokat és gyakorlati tapasztalatokat. Az állami építési beruházások rendjéről szóló törvénytervezetről kerekasztal beszélgetést is szerveztünk, és több előadás kizárólag a közbeszerzési eljárásokkal foglalkozott. Az előadások azt járják körül, hogy mi változik, és az az Ön szakmai tevékenységében hogyan fog megjelenni (új feladatok, új szempontok képében). Október 15-ig még megtekinthetik valamennyi előadást, és megszerezhetik az 1,5 MÉK pontot, illetve a 9 MÜK kreditpontot.

Részletek »

December 16-a lehet a Magyar Építészet Napja

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.10.04. 08:46

Közzétéve: 2023.10.04. 08:44

Lázár János országgyűlési képviselőként kezdeményezte, hogy Kós Károly születésnapja, vagyis december 16-a legyen minden évben a Magyar Építészet Napja.

Részletek »

Lázár János bemutatta a főépítészeknek a magyar építészetről szóló törvény tervezetének főbb elemeit (VIDEÓ)

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.10.18. 21:15

Közzétéve: 2023.09.24. 15:34

Veszprémben, 2023. szeptember 13-15. között tartották meg a .XXVII. Országos Főépítészi Konferenciát. A rendezvényen Lázár János ismertette az új, elfogadás előtt álló magyar építészetről szóló törvény tervezetét. Az alábbi cikkből elérhetők azok a videórészletek is, amelyet a miniszter úr feltöltött a Facebook oldalára, illetve a beszédének teljes videója is.

Részletek »

ÉPÍTÉSI JOG 2023 – Beharangozó videók a szeptember 27. és október 5. között megtekinthető előadásokról

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.10.04. 19:56

Közzétéve: 2023.09.24. 11:31

Az Építésijog.hu 2023. őszi rendezvényén – melyen személyesen és online módon is részt lehet venni – lehetőséget kínálunk arra, hogy Ön átlássa az épületenergetikai követelményeket, illetve az állami, önkormányzati beruházásokat érintő legfontosabb jogszabály-változásokat és gyakorlati tapasztalatokat. Nem elméleti tudást kínálunk: az előadások azt járják körül, hogy mi változik, és az az Ön szakmai tevékenységében hogyan fog megjelenni (új feladatok, új szempontok képében). A részletes programban minden előadáshoz kapcsolódóan megtalálható egy kedvcsináló videó, amelyben az előadó mondja el, hogy miről fognak hallani a résztvevők, online hallgatók. A konferencia előadásait október 5-ig lehet megtekinteni, és eddig meg lehet szerezni a kamarai pontokat is (MÉK 2, MÜK 9).

Részletek »

Becsöngettek! 2023. szeptemberével számos közbeszerzési előírás módosult (1. rész)

Szerző:  dr. Günther Balázs,  Horváth Kornél

Utolsó frissítés: 2023.09.22. 11:04

Közzétéve: 2023.09.22. 10:56

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) módosításáról szóló 2023. évi XVI. törvény számos olyan módosítást tartalmaz, melynek áttekintése és ismerete javasolt a területen tevékenykedőknek, valamit az érdeklőknek is. A változások jelentőségére tekintettel három részes cikksorozatban dolgozzuk fel Cikksorozatunk 1. részben a műszaki egyenértékűség fogalmának módosítását és az új eredménytelenségi okot mutatjuk be.

Részletek »

2023 szeptemberétől emelkedtek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságok összegei (2. rész)

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2023.09.22. 11:48

Közzétéve: 2023.09.21. 16:35

2013 óta változatlanok voltak a kivitelezés során elkövethető szabálytalanságokhoz kapcsolódó bírságok. A Kormány 2023. szeptember 1. napjától az építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi bírságok összegét is megemelte, hogy a szankciók ténylegesen visszatartó erejűek legyenek. Jelen cikkben az építésfelügyeleti bírság változásait foglaljuk össze. A cikkből elérhető az Építésijog.hu által készített, az építésfelügyeleti bírság alapját, mértékét és kapcsolódó eljárási szabályait összefoglaló táblázat is.

Részletek »

Hová kell befizetni az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságot?

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.09.21. 13:11

Közzétéve: 2023.09.21. 13:11

Talán az építésügyi bírság az egyetlen fizetési kötelezettség, amely mellett az építtetőnek egy kicsit pozitív érzése is lehet, mert ez azt jelenti, hogy az épülete fennmaradási engedélyt kapott. Fontos tudni, hogy 2023. szeptember 1-jétől módosult a bírság számlaszáma, ezért ha valaki egy korábbi döntés alapján utalná át a bírságot, akkor ne az építésügyi hatóság döntésében szereplő számlaszámra teljesítsen. Az építésfelügyeleti bírság számlaszáma is változott.

Részletek »

2023. szeptember 21-étől csak e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatók be az elektronikus, közigazgatási keresetek

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.09.21. 12:24

Közzétéve: 2023.09.21. 12:06

Az ügyvédek, elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek 2023. szeptember 21-től már nem használhatják az IKR rendszert a közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálatának kezdeményezéséhez. A vármegyei (fővárosi) kormányhivatal és járási (fővárosi kerületi) hivatal döntésével szemben benyújtható keresetlevelek beküldése csak az e-Papír szolgáltatáson keresztül történhet.

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt