Növekvő beépítési paraméterek az OTÉK 2021 januárjától hatályos szövegében

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2021.03.10. 11:39

Közzétéve: 2021.01.09. 12:24

Az év vége rendszerint jogszabályváltozások sokaságát hozza el az építésügyben is, nincs ez másképp idén sem. Egymás után megjelenő két kormányrendelettel, de mindkét esetben 2021. január 1-i hatálybalépéssel módosult az OTÉK. A módosítások között főként a beruházók számára rég várt könnyítésekkel találkozunk. A legjelentősebb változások a kertvárosias lakóterületek beépítési lehetőségeinek bővítése, valamint a falusias lakóterületeken megállapítható beépítési magasság növelése. Továbbá 2021-től az OTÉK ismét lehetőséget ad a műanyag gyeprács zöldfelületbe történő beszámítására.

Részletek »

2021 januárjától hatályba lépő új épületenergetikai előírások 12 + 1 pontban (Utolsó frissítés: 2021. március 2.)

Szerző:  Kurucz Regina

Utolsó frissítés: 2021.03.17. 22:34

Közzétéve: 2021.01.08. 21:05

2020. decemberének utolsó napjaiban több ITM rendelet és kormányrendelet tartalmazott épületenergetika témájú módosítást. A jogszabályváltozások nem csak a közel nulla követelmények alkalmazásának határidejét módosították, de számos érdemi változást is eredményeztek az energetikai követelmények rendszerében. Az új előírások meglehetősen eltérő tematikája, és terjedelme miatt cikksorozatban ismertetjük a változásokat az Építésijog.hu oldalon. A folyamatosan megjelenő tájékoztatók elérhetők lesznek az alábbi összefoglaló anyagban elhelyezett linkeken keresztül.  

Részletek »

ÉPÍTÉSI JOG 2021 - Jelentkezzen február 3-ig, és szerezze meg a MÉK (2.5 pont) és a MÜK (8 pont) továbbképzési pontjait

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2021.02.21. 19:32

Közzétéve: 2021.01.08. 16:01

Évindító webinárium az új építési engedélyezési, településképi, kivitelezési és energetikai követelményekről. 2020 decemberének utolsó napjaiban egymás után jelentek meg az építésügyi salátarendeletek, nem maradt olyan lényeges – az építésügyet érintő – jogszabály, amelyben ne találnák fontos módosításokat (OTÉK, Kivitelezési kódex, Eljárási kódex, 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, stb.).

Részletek »

Megszűnt az ütemezés miatti engedélymódosítás. Nem minden előtető építhető engedély nélkül

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2021.01.22. 19:56

Közzétéve: 2021.01.08. 15:31

A sok éve zajló bürokráciacsökkentő intézkedéssorozat mindmáig elkerülte azon építésiengedély-módosítási eljárásokat, ahol az építtető kizárólag a korábbi engedély ütemezésére kért módosított építési engedélyt. Azért is tűntek feleslegesnek ezek az engedélyezési eljárások, mert az építkezés műszaki tartalma tulajdonképpen nem változott. A 2020. decemberi egyik építésügyi salátarendelet már ezt az eljárást is érintette. A 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosította az Eljárási kódex 1. számú mellékletében az engedély nélkül építhető építmények felsorolását, és az engedély nélkül létesíthető előtetők meghatározását is.

Részletek »

Negatív településképi vélemény esetében is kaphatunk építési engedélyt

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2021.01.18. 13:22

Közzétéve: 2021.01.08. 15:23

A 2020. decemberi építésügyi változások között találhatunk egy olyan apró, de mégis nagy jelentőségű módosítást, amely minden építésügyi engedélyezési eljárást érinti. A kihirdetett veszélyhelyzet alatt hatályba lépő új, egyszerűsítést célzó jogszabálymódosítások mellett a Kormány az egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 700/2020. (XII. 29.) Korm. rendeletben a településképi vélemények engedélyezési hatóságok által történő értékelésének előírásait is átalakította.  

Részletek »

Jogszerűen pótolható a hiányzó fővállalkozó kivitelezői nyilatkozat

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2021.01.22. 22:05

Közzétéve: 2021.01.08. 15:16

Egy nagyon régi eljárásjogi probléma részleges orvoslására találhatunk új előírást a hatályba lépő Eljárási kódex módosításai között. Számos építkezés esetében megtörtént már, hogy az építtető különböző okokból, de saját hibáján kívül egészen egyszerűen nem tudta beszerezni a használatbavételi eljáráshoz megkövetelt fővállalkozói kivitelezői nyilatkozatot a felépített épületről. Egyes okokra született most az építtetők számára kedvező, de nehezen alkalmazható megoldás.

Részletek »

A lejárt hatályú engedéllyel rendelkező építményekre már csak új építési engedélyt lehet kérni

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2021.03.02. 16:49

Közzétéve: 2021.01.08. 14:47

Az engedély hatálya azért lényeges, mert ezen időtartam alatt végezhető építési engedélyhez kötött építési tevékenység. A kihirdetett veszélyhelyzet alatt több alkalommal is érintette a jogalkotó az építési engedélyek hatályát, és 2021-től radikális változást léptetett életbe ezen a területen: megszüntette az engedély hatályának meghosszabbítási lehetőségét. Egy teljesen új szabályrendszert kell megismerni az építtetőknek, úgy, hogy már a korábban kiadott valamennyi építési engedélyhez kapcsolódó jogosultság is változik. A meglévő engedéllyel építkezők generálisan az eredeti engedélyhez képest egy-egy év további határidőt kaptak az építkezés befejezéséhez, de bizonyos tekintetben szigorodott a használatbavétel előtti kivitelezés feltétele.

Részletek »

Szigorúbb előírások mellett lehet beépítésre szánt területet kijelölni

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2021.01.09. 15:33

Közzétéve: 2021.01.05. 16:20

A 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozását tartalmazza. A kiegészítő szabályok között 2020. év végén hatályba lépett módosítások, amelyeket a folyamatban lévő településrendezési eljárásokban is alkalmazni kell, fontos változásokat tartalmaznak az általános mezőgazdasági területen kijelölhető övezetekre és azok beépíthetőségére vonatkozóan.

Részletek »

A rendeltetési egységek számát is a polgármester igazolja

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2021.01.18. 13:41

Közzétéve: 2021.01.04. 19:30

A 2020. év végi építésügyi jogszabálymódosító-csomag a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet (Településrendezési kódex) sem hagyta érintetlenül. A Településrendezési kódex 2021. január 1-jétől hatályos módosítása a polgármester által kiadható hatósági bizonyítványokra vonatkozó szabályok tekintetében tartalmaz újabb módosító rendelkezést. Az alábbi tájékoztatóban kitérünk az építésügyi hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány kibővített adattartalmára is.  

Részletek »

Szigorodott az egyszerű bejelentési dokumentációtól való eltérés dokumentálása

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2021.01.10. 20:49

Közzétéve: 2021.01.01. 21:06

A 687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet számos ponton csökkentette az építtetői kötelezettségeket, de van olyan rendelkezése is, amely a korábbinál nagyobb terhet jelent. Az egyszerű bejelentési dokumentációtól való eltérés bejelentésének szabálya az általános trenddel ellentétes irányba változott. A gyakorlatban sokan összekeverik az egyszerű bejelentési dokumentációtól és a kivitelezési dokumentációtól való eltérésre vonatkozó előírásokat, amely összességében akár több millió forintos bírságot is eredményezhet. A jelen összefoglalóban bemutatott előírásokat a hatálybalépésüktől, a KIHIRDETETT VESZÉLYHELYZET MEGSZÜNTETÉSÉIG KELL ALKALMAZNI.  

Részletek »

A nagyobb lakóépületeknél (is) kötelező a kivitelezési dokumentáció

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2021.01.10. 20:29

Közzétéve: 2021.01.01. 20:45

A 687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzeti jogrendben, 2020. december 30-ától jelentősen bővítette az egyszerű bejelentéssel létesíthető lakóépületek körét. A jogszabály az egyszerű bejelentések tekintetében tartalmaz olyan előírásokat is, amelyeket a veszélyhelyzet időtartama alatt megtett valamennyi bejelentésre alkalmazni kell. A tervezői művezetés kötelező esetei a veszélyhelyzet időszakára nagyjából megszűntek, míg a jogszabály a kivitelezési dokumentáció szükségességét is a korábbi előírásoktól eltérően kezeli. A jelen összefoglalóban bemutatott előírásokat a hatálybalépésüktől, a KIHIRDETETT VESZÉLYHELYZET MEGSZÜNTETÉSÉIG KELL ALKALMAZNI.

Részletek »

A 300 és 1000 négyzetméter közötti, egyszerű bejelentéses lakóépületekre vonatkozó szigorúbb előírások

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2021.01.10. 20:14

Közzétéve: 2021.01.01. 20:29

  A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzeti jogrendben 2020. december 30-ától jelentősen bővült az egyszerű bejelentéssel létesíthető lakóépületek köre, hiszen már 1000 négyzetméter összes hasznos alapterületű és legfeljebb hat lakásos épületet is meg lehet valósítani. A Kormány azonban a nagyobb beruházás lehetőségét szigorúbb követelmények mellett teszi lehetővé, ezért elképzelhető, hogy a beruházók mégis inkább az építési engedélyt fogják választani. A tervezői művezetés szabályait és a kivitelezési dokumentáció szükségességét is eltérően kell ezeknél az építkezéseknél alkalmazni. A jogszabály tartalmaz egy új, kötelező bontási esetet is, amit viszont minden egyszerű bejelentésnél el kell rendelnie a hatóságnak. A jelen összefoglalóban bemutatott előírásokat a hatálybalépésüktől, a KIHIRDETETT VESZÉLYHELYZET MEGSZÜNTETÉSÉIG KELL ALKALMAZNI

Részletek »

2021-ben a cégek már 1000 négyzetméteres, hat lakásos épületet is építhetnek egyszerű bejelentéssel

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2021.01.22. 22:05

Közzétéve: 2021.01.01. 18:23

2016-os bevezetése óta az egyszerű bejelentés szabályrendszere számtalan jelentős változáson esett át. Abban következetes volt a jogalkotó, hogy a lakóépületek közül is csak a kisebb építkezésekre, vagy a természetes személyek saját lakóházainak építésére tette lehetővé az építési engedélyezési eljárás helyett az előzetes hatósági eljárás nélküli beruházást. A 2020 őszén elrendelt veszélyhelyzeti jogrendben ez a keret is jelentősen kitágult: 2020. december 30-tól a veszélyhelyzet megszűnéséig sokkal több lakóépület létesülhet egyszerű bejelentéssel. A nagyobb épületek egyszerű bejelentéssel történő építési szándékát mérsékelheti, hogy a veszélyhelyzeti előírások több szigorítást is tartalmaznak. A jelen összefoglalóban bemutatott előírásokat a hatálybalépésüktől a KIHIRDETETT VESZÉLYHELYZET MEGSZÜNTETÉSÉIG KELL ALKALMAZNI.

Részletek »

A közel nulla követelményeknek nem megfelelő építkezések fél év haladékot kaptak

Szerző:  Kurucz Regina

Utolsó frissítés: 2021.01.22. 22:06

Közzétéve: 2021.01.01. 17:54

2014 óta lehetett tudni, hogy 2021-től már csak közel nulla energiaigényű épület kaphat használatbavételi engedélyt, függetlenül az épület tulajdonosától, használójától, és az építési engedély iránti kérelem beadásának időpontjától. Sajnálatos módon még a legutóbbi időben is születettek olyan épülettervek, amelyek ezt nem vették figyelembe. Voltak olyan beruházások, amelyek az engedély kiadása vagy az egyszerű bejelentés időpontjában megfeleltek ugyan az energetikai követelménynek, de 2020-ig nem sikerült megszerezni a használatbavételhez szükséges hatósági döntést. A közel nulla energiaigényű (KNE) épületekre vonatkozó követelményt nem teljesítő új épületek fél év haladékot kaptak, az építtetők 2021. június 30. napjáig még megszerezhetik a használatbavételi engedélyt, tudomásulvételt vagy hatósági bizonyítványt.

Részletek »

Felelősségbiztosításokat az év végén aktualizálni kell!

Szerző:  Dr. Püski András

Utolsó frissítés: 2021.01.01. 19:09

Közzétéve: 2020.11.27. 13:27

Nagyon gyakran találkozhatunk vele, hogy biztosítási szerződésünk évfordulója január 1. napjára esik. Az év vége felé közeledve mindenképp fontos, hogy a felelősségbiztosítási szerződések - megfelelő szakmai szempontból - aktualizálásra kerüljenek.

Részletek »

2020 év végégig maradnak egyes veszélyhelyzeti rendelkezések az építésügyi és településkép-védelmi eljárásokban

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2020.11.27. 12:44

Közzétéve: 2020.11.27. 12:31

A Covid-19 okozta járványhelyzet miatt 2020 tavaszán elrendelt veszélyhelyzeti jogrendben a Kormány számos jogalkotási eredménye a veszélyhelyzet megszűntével hatályát vesztette volna. A jogállamiság elvéből következő jogbiztonság követelményével összhangban szükséges volt szabályozási átmenetekről is gondoskodnia a jogalkotónak, amely az építésügyi, építésfelügyeleti, településfejlesztési, településrendezési, településkép-védelmi és örökségvédelmi eljárásokat is érintette.

Részletek »

Vevő-szállító kapcsolatok a közbeszerzésben. Nemzetközi közbeszerzési kutatás a Corvinus Egyetemen

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2021.01.01. 19:09

Közzétéve: 2020.11.16. 10:11

A Budapesti Corvinus Egyetem, együttműködésben a Higher School of Economics (Oroszország), a Matej Bel University (Szlovákia), a Charles University (Csehország) kutatóival közbeszerzési kutatást folytat felmérve a piaci szereplők véleményét. A kérdéseket kutatók állították össze, azok tartalma nem országspecifikus, azaz olyan kérdőív készült, mely minden vizsgált országban értelmezhető a válaszadók számára. A kitöltési határidő: 2020. november 30.

Részletek »

WTS Klient Newsflash – 2021 tax law amendments in Hungary – 2021. évi adómódosító csomag

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2020.11.27. 17:10

Közzétéve: 2020.10.31. 17:57

A csatolt összefoglaló tartalmazza a 2021-évi legfontosabb adóváltozásokat, és az őszi adómódosító csomag Parlament felé benyújtott, de még nem elfogadott adóváltozásait. Az építőipar számára fontos változás a helyi iparűzési adóban az ideiglenes iparűzési adóra vonatkozóan történik majd. Az október 13-án benyújtott tervezet még nem tartalmazza az 5%-os áfa szabályait.

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt