Az ÉMI feladatkörébe került a volt BÁV székház felújításának ellenőrzése

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019.02.08. 18:36

Közzétéve: 2019.02.08. 18:06

2018. decemberétől újabb beruházást felügyel az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI). Egy két évvel korábbi jogszabály alapján a Kormány által kijelölt beruházások építési engedélyezési és kivitelezési dokumentációinak tervellenőrzésére, és építési műszaki ellenőrzésre a beruházónak az ÉMI-vel kell szerződnie. Egyebek mellett a Miniszterelnökség budavári elhelyezését biztosító, a Budai Várban található Karmelita kolostor felújítása és átépítése, illetve a geszti Tisza-kastély felújítása mellett a volt BÁV Székházat érintő beruházás is az ÉMI feladatkörébe került.

Részletek »

Műemlékké nyilvánították a „magyar Maginot-vonal” hadi építményeit

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019.02.08. 17:06

Közzétéve: 2019.02.08. 13:20

A Miniszterelnökséget vezető miniszter döntése alapján műemlék lett egyebek mellett a debreceni egyetemi református templomépület és a II. világháborút követően épített hadi építmények, illetve a tiszadobi Andrássy-kastély egykori parkjával tovább nőtt a történeti kertek száma. Ugyanezen, 2018. december 25. napjától hatályos jogszabály szüntette meg a Bem téri Radetzky-laktanya műemléki védettségét is.

Részletek »

2019. január 1-től az új hatósági épületek csak közel nulla energiaigényűek lehetnek

Szerző:  Kurucz Regina

Utolsó frissítés: 2019.02.12. 16:57

Közzétéve: 2019.02.01. 19:53

Az Európai Unió közel nulla energiaigényű épületekkel veszi fel a harcot a klímaváltozás ellen. Az üvegházhatást növelő szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében 2016. és 2021. között öt fokozatban szigorították, szigorítják az új és a jelentősen felújított épületekre vonatkozó követelményeket. Az energetikai korszakváltás utolsó előtti, negyedik fokozatába léptünk 2019. január 1-jén: ettől a naptól fogva a hatósági épületek már csak közel nulla energiaigénnyel kaphatnak használatbavételi engedélyt, függetlenül attól, hogy mikor adták ki az építési engedélyüket.

Részletek »

A TSZSZ szakvéleményére alapított per fogalmának pontosítása

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019.02.21. 09:46

Közzétéve: 2019.01.26. 16:51

Az Országgyűlés 2018. decemberi hatállyal módosította a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) szakvéleményére alapított per szabályait. A módosítás leglényegesebb eleme, hogy egyértelművé vált: a megrendelő is kezdeményezheti a speciális pertípust.

Részletek »

Beruházási Ügynökség alakult az állami magasépítési beruházások megvalósítására

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019.02.21. 09:48

Közzétéve: 2019.01.21. 20:25

A Kormány az állami magasépítési beruházások kivitelezésének egységes rendszerének kialakítása érdekében új jogszabályokat alkotott meg. 2019 januárjától a hétszázmillió forintot elérő kormányzati magasépítési beruházásokat egy új, kizárólagos állami tulajdonban álló gazdasági társaság, a Beruházási Ügynökség bonyolítja le. Az e célhoz szükséges eszközrendszert és intézményi rendszert egy külön törvény és egy kormányrendelet határozza meg.

Részletek »

Településrendezési változások az Építési törvényben

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019.02.08. 17:42

Közzétéve: 2019.01.08. 21:17

Az építésügyben már megszokott, hogy év végén sok jogszabály-változást hirdetnek ki. Nem volt ez máshogy 2018-ban sem: a december 28-án megjelent, Magyarország egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény módosította többek között az Építési törvényt is. Az Étv. módosított rendelkezései néhány jelentős változást eredményeznek a településrendezés terén. A záró szakmai véleményre vonatkozó rendelkezések és a 2012. augusztus 6-i OTÉK alkalmazhatóságának előírásai is változtak.

Részletek »

Fontosabb szerepet kap a nyilvánosság biztosítása a településrendezési eljárásokban

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019.02.20. 12:58

Közzétéve: 2019.01.08. 20:59

A településtervezéssel és területrendezéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet egyebek mellett módosította a Településrendezési kódex partnerségi egyeztetés szabályaira vonatkozó előírásait is. A módosuló rendelkezések nyomán még nagyobb hangsúlyt kap a településrendezés során a széleskörű nyilvánosság biztosítása, a társadalmi bevonás. Változtak a településképi bejelentési eljárás és a településkép-védelmi bírság befizetésének szabályai is.

Részletek »

Az Étv. szerinti korlátozási kártalanítás új feltételei

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019.01.25. 15:53

Közzétéve: 2019.01.06. 15:50

Nem minden ingatlantulajdonos tudja, hogy az önkormányzatok nem tudnak korlátlanul, minden következmény nélkül módosítani az adott telek építésügyi szabályain. Az Építési törvény 30. §-a előírja, hogy ha az ingatlan rendeltetését, használati módját a helyi építési szabályzat másként állapítja meg vagy korlátozza, és ebből a tulajdonosnak, haszonélvezőnek kára származik, akkor a tulajdonosnak, haszonélvezőnek kártalanítást kell kapnia. 2019 januárjában két nagyon lényeges előírással egészültek ki a korlátozási kártalanítás rendelkezései, amelyeket minden érintettnek ismernie kell.

Részletek »

Az egyszerű bejelentés minden esetben kiterjed a támfalépítésre és tereprendezésre is

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2019.02.20. 13:07

Közzétéve: 2019.01.06. 15:41

Miután az Építési törvény 2017. április 27-i hatállyal bizonyos esetekben eltörölte a 300 négyzetméter összes hasznos alapterület korábbi kikötését, a törvény és a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet rendelkezései nem voltak összhangban a támfalépítés és a tereprendezés tekintetében. A jogalkotó a 2018. évi CXXXIX. törvényben szüntette meg az ellentmondást.

Részletek »

Egyszerű bejelentésnél mi minősül saját lakhatás biztosításának?

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2019.01.10. 18:51

Közzétéve: 2019.01.06. 15:28

Az Építési törvény 2017. április 27-étől hatályos előírásai alapján vált lehetővé, hogy 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó, új lakóépületet is lehessen egyszerű bejelentéssel létesíteni, illetve meglévő épületet bővíteni. A mérethatárt meghaladó épület létesítésének vagy bővítésének egyik feltétele, hogy azt kizárólag saját lakhatás biztosítása céljából lehet végezni, de a jogszabályok eddig adósak voltak ezen feltétel pontos meghatározásával. Az új törvényi fogalom is hagy a gyakorlat számára megoldandó kérdéseket.  

Részletek »

OTÉK módosítás. Különleges jogalkalmazás az utólagos akadálymentesítés építésügyi előírásaiban

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2019.01.08. 21:20

Közzétéve: 2018.12.19. 23:17

A Magyar Közlöny 2018. november 27-i számában megjelent kormányrendelet több településrendezési tárgyú jogszabályt módosított, egyebek mellett az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) néhány előírását is. Az egyik új rendelkezés egy sajátos, a meglévő épületeknek kedvező jogalkalmazást tesz lehetővé az akadálymentesítéssel kapcsolatban.

Részletek »

A 2018. évi minimális építőipari rezsióradíj: 3300 forint

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019.01.08. 21:19

Közzétéve: 2018.12.03. 11:21

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter a Magyar Közlöny 185. számában megjelent 30/2018. (XI. 26.) ITM rendeletben határozta meg a 2018. évi minimális építőipari rezsióradíj mértékét.

Részletek »

MMK, MÉK és ÉVOSZ közös állásfoglalása az állami magasépítési beruházásokról szóló T/3367. számú törvényjavaslatról

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2018.11.26. 10:30

Közzétéve: 2018.11.26. 10:30

A Kormány 2018. november 6-án benyújtotta az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló, T/3367. számú törvényjavaslatot. A szakmai szervezetek sajnálattal állapították meg, hogy a törvénytervezet előzetes egyeztetésére nem került sor, ugyanakkor a törvényjavaslat széles körben hasonlóságot mutat az általuk a kormányzathoz eljuttatott, az Építési Beruházási Folyamatok Rendszeréről szóló koncepcióval. A törvényjavaslat és a koncepció céljai azonosak: a közpénzből megvalósuló jelentősebb beruházások határidőben, előirányzott költségkeretben és az üzemeltetői rendeltetésnek megfelelő minőségben valósuljanak meg. A MMK, a MÉK és az ÉVOSZ az új törvénytervezet kiegészítését kérik.  

Részletek »

Felelősségi károk valós példákkal - Fizet-e a biztosító? – 4. eset

Szerző:  Dr. Püski András

Utolsó frissítés: 2020.02.27. 16:26

Közzétéve: 2018.11.21. 23:20

Az alábbi megtörtént esetben nem megfelelően lett megtervezve a fűtési rendszer: alulméretezett lett. A legfontosabb kérdés az volt, hogy káresemény vagy biztosítási esemény-e a tervezői hiba. A tervező felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezett.

Részletek »

Egyszerű bejelentések esetében is maradhat az 5 százalékos ÁFA

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2018.12.19. 23:17

Közzétéve: 2018.11.19. 21:43

Az építőiparban alkalmazható kedvezményes általános forgalmi adót eredetileg csak 2019. december 31-ig lehetett volna alkalmazni. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és egyéb érdekképviseletek már hosszabb ideje célul tűzték ki az 5 százalékos áfa valamilyen formában történő fenntartását. Az Országgyűlés végül meghosszabbította az 5 %-os ÁFA alkalmazhatóságát 2023. decemberéig, de az intézkedés részletei meglepték az érintetteket.

Részletek »

Kivitelezői felelősségbiztosítás határozatlan tartammal vagy projekt alapon? A kérdés eldőlni látszik!

Szerző:  Dr. Püski András

Utolsó frissítés: 2019.04.25. 13:03

Közzétéve: 2018.10.08. 13:59

A bevezetése eltelt több mint két év elteltével már minden kivitelező számára ismert, hogy az egyszerű bejelentéssel létesülő lakóépületek esetében a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet kötelező felelősségbiztosítást ír elő a fővállalkozó kivitelezőknek (és az építész tervezőknek). Egy közelmúltban kiadott Miniszterelnökségi állásfoglalás alapján is megerősítést nyert, hogy különösen az építtetőknek projekt alapú biztosítást érdemes megkövetelniük.  

Részletek »

Ma Zacskómentes Nap, holnap Zacskómentes Föld!

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2018.10.26. 21:50

Közzétéve: 2018.09.28. 09:28

Ezzel a szlogennel tartanak 2018. szeptember 29-én helyi kezdeményezésű Zacskómentes Napot Verőcén és Kismaroson. A szervezők célja, hogy segítsék a lakosságot és a szolgáltatókat az egyszer használatos zacskók mennyiségének csökkentésében. Az alulról induló kezdeményezés jó példa arra, hogy mit tehet egy helyi közösség a saját környezete érdekében.

Részletek »

Kereskedelmi építmények rendeltetésmódosítási engedélyének részletszabályai

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2019.01.26. 11:14

Közzétéve: 2018.09.22. 16:13

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2018. augusztusi módosítása után újra engedélyköteles lett a rendeltetés megváltoztatása egyes kereskedelmi építmények kialakításával kapcsolatosan. Az engedélyezési eljárás részletszabályi külön kormányrendeletben jelentek meg.

Részletek »

A Kossuth Lajos téri beruházások során el lehet térni az OTÉK-tól

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2018.10.18. 14:30

Közzétéve: 2018.09.09. 17:14

A Kormány módosította a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházásra vonatkozó jogszabályt. A jövőben a beruházás egyes elemei a hatályos településrendezési eszközökben rögzített előírásoktól, vagy akár az OTÉK-tól eltérően is megvalósíthatóak, amennyiben az a kulturális értékek megőrzése érdekében szükséges. A változások kapcsán módosították a kiemelt nemzeti emlékhelyekre vonatkozó kormányrendeletet is.

Részletek »

Egyes településrendezési eszközök alkalmazhatóságának új határideje: 2019. december 31.

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2018.10.18. 13:46

Közzétéve: 2018.09.09. 14:52

Az Építési törvény 2018. júliusi kiegészítése - a toronyházak létesítési feltételei mellett - a törvényi alapjait is megteremtette annak, hogy a településrendezési eszközök megalkotására vonatkozó határidő is módosuljon. A 2012. augusztus 6-i OTÉK szerinti módosíthatóság határideje azonban nem változott. Az új előírásokat átvezették a Településrendezési kódex (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) szövegébe.

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt