OTÉK módosítás. Különleges jogalkalmazás az utólagos akadálymentesítés építésügyi előírásaiban

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2019.01.08. 21:20

Közzétéve: 2018.12.19. 23:17

A Magyar Közlöny 2018. november 27-i számában megjelent kormányrendelet több településrendezési tárgyú jogszabályt módosított, egyebek mellett az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) néhány előírását is. Az egyik új rendelkezés egy sajátos, a meglévő épületeknek kedvező jogalkalmazást tesz lehetővé az akadálymentesítéssel kapcsolatban.

Részletek »

A 2018. évi minimális építőipari rezsióradíj: 3300 forint

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019.01.08. 21:19

Közzétéve: 2018.12.03. 11:21

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter a Magyar Közlöny 185. számában megjelent 30/2018. (XI. 26.) ITM rendeletben határozta meg a 2018. évi minimális építőipari rezsióradíj mértékét.

Részletek »

MMK, MÉK és ÉVOSZ közös állásfoglalása az állami magasépítési beruházásokról szóló T/3367. számú törvényjavaslatról

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2018.11.26. 10:30

Közzétéve: 2018.11.26. 10:30

A Kormány 2018. november 6-án benyújtotta az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló, T/3367. számú törvényjavaslatot. A szakmai szervezetek sajnálattal állapították meg, hogy a törvénytervezet előzetes egyeztetésére nem került sor, ugyanakkor a törvényjavaslat széles körben hasonlóságot mutat az általuk a kormányzathoz eljuttatott, az Építési Beruházási Folyamatok Rendszeréről szóló koncepcióval. A törvényjavaslat és a koncepció céljai azonosak: a közpénzből megvalósuló jelentősebb beruházások határidőben, előirányzott költségkeretben és az üzemeltetői rendeltetésnek megfelelő minőségben valósuljanak meg. A MMK, a MÉK és az ÉVOSZ az új törvénytervezet kiegészítését kérik.  

Részletek »

Felelősségi károk valós példákkal - Fizet-e a biztosító? – 4. eset

Szerző:  Dr. Püski András

Utolsó frissítés: 2020.02.27. 16:26

Közzétéve: 2018.11.21. 23:20

Az alábbi megtörtént esetben nem megfelelően lett megtervezve a fűtési rendszer: alulméretezett lett. A legfontosabb kérdés az volt, hogy káresemény vagy biztosítási esemény-e a tervezői hiba. A tervező felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezett.

Részletek »

Egyszerű bejelentések esetében is maradhat az 5 százalékos ÁFA

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2018.12.19. 23:17

Közzétéve: 2018.11.19. 21:43

Az építőiparban alkalmazható kedvezményes általános forgalmi adót eredetileg csak 2019. december 31-ig lehetett volna alkalmazni. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és egyéb érdekképviseletek már hosszabb ideje célul tűzték ki az 5 százalékos áfa valamilyen formában történő fenntartását. Az Országgyűlés végül meghosszabbította az 5 %-os ÁFA alkalmazhatóságát 2023. decemberéig, de az intézkedés részletei meglepték az érintetteket.

Részletek »

Kivitelezői felelősségbiztosítás határozatlan tartammal vagy projekt alapon? A kérdés eldőlni látszik!

Szerző:  Dr. Püski András

Utolsó frissítés: 2019.04.25. 13:03

Közzétéve: 2018.10.08. 13:59

A bevezetése eltelt több mint két év elteltével már minden kivitelező számára ismert, hogy az egyszerű bejelentéssel létesülő lakóépületek esetében a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet kötelező felelősségbiztosítást ír elő a fővállalkozó kivitelezőknek (és az építész tervezőknek). Egy közelmúltban kiadott Miniszterelnökségi állásfoglalás alapján is megerősítést nyert, hogy különösen az építtetőknek projekt alapú biztosítást érdemes megkövetelniük.  

Részletek »

Ma Zacskómentes Nap, holnap Zacskómentes Föld!

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2018.10.26. 21:50

Közzétéve: 2018.09.28. 09:28

Ezzel a szlogennel tartanak 2018. szeptember 29-én helyi kezdeményezésű Zacskómentes Napot Verőcén és Kismaroson. A szervezők célja, hogy segítsék a lakosságot és a szolgáltatókat az egyszer használatos zacskók mennyiségének csökkentésében. Az alulról induló kezdeményezés jó példa arra, hogy mit tehet egy helyi közösség a saját környezete érdekében.

Részletek »

Kereskedelmi építmények rendeltetésmódosítási engedélyének részletszabályai

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2019.01.26. 11:14

Közzétéve: 2018.09.22. 16:13

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2018. augusztusi módosítása után újra engedélyköteles lett a rendeltetés megváltoztatása egyes kereskedelmi építmények kialakításával kapcsolatosan. Az engedélyezési eljárás részletszabályi külön kormányrendeletben jelentek meg.

Részletek »

A Kossuth Lajos téri beruházások során el lehet térni az OTÉK-tól

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2018.10.18. 14:30

Közzétéve: 2018.09.09. 17:14

A Kormány módosította a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházásra vonatkozó jogszabályt. A jövőben a beruházás egyes elemei a hatályos településrendezési eszközökben rögzített előírásoktól, vagy akár az OTÉK-tól eltérően is megvalósíthatóak, amennyiben az a kulturális értékek megőrzése érdekében szükséges. A változások kapcsán módosították a kiemelt nemzeti emlékhelyekre vonatkozó kormányrendeletet is.

Részletek »

Egyes településrendezési eszközök alkalmazhatóságának új határideje: 2019. december 31.

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2018.10.18. 13:46

Közzétéve: 2018.09.09. 14:52

Az Építési törvény 2018. júliusi kiegészítése - a toronyházak létesítési feltételei mellett - a törvényi alapjait is megteremtette annak, hogy a településrendezési eszközök megalkotására vonatkozó határidő is módosuljon. A 2012. augusztus 6-i OTÉK szerinti módosíthatóság határideje azonban nem változott. Az új előírásokat átvezették a Településrendezési kódex (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) szövegébe.

Részletek »

Csak tervtanácsi ajánlással építhető 65 m feletti épület

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2018.10.18. 13:31

Közzétéve: 2018.09.03. 21:48

Korábbi cikkünkben adtunk tájékoztatást a megépíthető magasházak, illetve toronyházak legmagasabb méretét meghatározó törvényi előírásokról. Az Étv. módosítása ugyan 90 méternél húzza meg a határt a létesíthető legmagasabb épületek esetében, azonban már ennél alacsonyabb, 65 méteres magasság felett is tervtanácsi véleményhez köti a magasba nyúló épületek építését. Az Étv. toronyházakkal kapcsolatos változásaival összhangban módosult a Tervtanácsi rendelet is, amelybe átvezették a magasházakkal kapcsolatos új előírásokat.

Részletek »

A Kormány frissítette az energiafelhasználási előrejelzését

Szerző:  Kurucz Regina

Utolsó frissítés: 2018.10.08. 21:54

Közzétéve: 2018.08.29. 22:03

2018. júniusában közzétették az Energiastratégia energiafelhasználásra vonatkozó előrejelzéseinek frissítését. A vizsgált öt szektorból továbbra is a lakosság felelős legnagyobb mértékben a végső energiafelhasználásért. A lakossági szektornál nem csak az elfogyasztott energia mennyisége magas, hanem itt nyílik legjobban az olló a között, hogy az „ölbe tett kézzel” vagy a „közös erőfeszítés” stratégiát követjük-e a következő években. 2030-ig a megfelelő energiahatékonysági intézkedésekkel akár a felhasznált energia 24%-a megtakarítható lenne a lakossági szektorban, ami 68 PJ végső energiafelhasználás csökkenést jelente évente.  

Részletek »

Változik az uniós energiahatékonysági irányelv

Szerző:  Kurucz Regina

Utolsó frissítés: 2018.10.18. 14:08

Közzétéve: 2018.08.29. 19:22

A 2018/844/EU Irányelv módosítja a 2010 óta érvényben lévő, az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelvet (EPBD). A módosításokat 2020. március 10-ig kell átvezetni a magyar energiahatékonysági rendeletekbe. Cikkünk célja, hogy az Építésijog.hu olvasói tájékozottak legyenek a közeljövőben várható jogszabályi változásokról.

Részletek »

Kitolódik az új településrendezési eszközök elkészítésére vonatkozó határidő

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2018.10.18. 14:17

Közzétéve: 2018.08.08. 22:41

Az Építési törvény legutóbbi módosítása a nagy vitákat kiváltó toronyházak kérdését rendezte, és még egy fontos, településrendezést érintő módosítást is tartalmazott. Egy kis levegőhöz jutnak a helyi építési szabályzat készítésével elmaradásban lévő települési önkormányzatok, főépítészek.

Részletek »

Törvény tiltja a toronyházak építését

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2018.09.06. 19:29

Közzétéve: 2018.08.08. 22:20

A magasházak, toronyházak építésének kérdése már évek óta foglalkoztatja a hazai építész és városépítész társadalmat. A toronyházakat ellenzők, és azok létjogosultságát vallók között számos vita bontakozott ki az elmúlt években is, főként a Budapestre tervezett, nagyszabású építkezések kapcsán. A sok vitát kiváltó kérdés eldőlni látszik, mivel az Építési törvény legutóbbi módosításával egyértelműen szabályoz, hogy legfeljebb milyen magasságú épületeket lehet majd építeni az országban.

Részletek »

Újra engedélyköteles lesz a rendeltetési mód megváltoztatása

Szerző:  Baksa Lajos,  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2018.09.03. 21:55

Közzétéve: 2018.07.22. 17:06

A Magyar Országgyűlés honlapján olvasható a T/629. számú törvényjavaslat, mely többek között az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (Étv.) szűk körben újra engedélyköteles tevékenységnek minősítené a rendeltetés megváltoztatását. A régi–új eljárás lényege, hogy a 400 m2 vagy az azt meghaladó bruttó alapterületű építmény kereskedelmi rendeltetésre való módosítása is csak hatósági engedélyezés és szakhatósági eljárás alapján történhessen. Az új szabályok napokon belül hatályba léphetnek.

Részletek »

Az új Örökségvédelmi rendelet bemutatása

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2018.09.06. 18:33

Közzétéve: 2018.07.16. 15:33

2018. április 10-én lépett hatályba a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (Új Örökségvédelmi rendelet – vagy röviden Új Övr.) és egyben hatályát vesztette – az ugyanolyan nevű – a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (Régi Örökségvédelmi rendelet – vagy röviden Régi Övr.). Alapvető változásokat nem hozott az új jogszabály, azonban érdemes áttekinteni azokat, amelyek érintik az ügyfelek gyakori ügyeit. A nagyberuházások tekintetében érdemi módosítások is történtek.

Részletek »

Építésügyi műszaki irányelv konferencia: 2018. június 13.

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2018.07.16. 15:34

Közzétéve: 2018.06.05. 16:53

Az ÉMI szakmai konferencia sorozatot indít azzal a céllal, hogy a szakmai közvélemény minél szélesebb körével ismertesse meg az építésügyi műszaki irányelvtervezeteket és minél többen kifejthessék véleményüket, gondolataikat. Az első konferenciát 2018. június 13-án rendezik meg az ÉMI szentendrei tudásközpontjában. A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Részletek »

Védett ingatlanok állami elővásárlási joga

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2018.07.22. 17:07

Közzétéve: 2018.06.03. 19:05

A 2018. április 10-én hatályba lépett új jogi szabályozás változást hozott a Magyar Államot a védett kulturális örökség ingatlanelemeire megillető elővásárlási jog ügyintézése tekintetében. Az elővásárlási joggal kapcsolatos megkeresést jelenleg már a megyeszékhely járási (Budapesten az I., illetve V. kerületi) hivatalának örökségvédelmi hatóságához (Építési és Örökségvédelmi Osztály) kell benyújtani.

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt