Az egyszerű bejelentés alapján épülő épületekről is kötelező a statisztikai adatszolgáltatás

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2016.04.19. 22:28

Közzétéve: 2016.04.19. 22:28

Az egyszerű bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi harmonizáció elérte a statisztikai adatokkal kapcsolatos jogszabályokat is. Ennek megfelelően az országos statisztikai adatgyűjtéseiről és adatátviteleiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet előírásai között megjelent az egyszerű bejelentéssel épülő épületek típusa is, melyet a Kormány 60/2016.  (III. 25.) Korm. rendelete léptetett hatályba.

Részletek »

Új gyorsforgalmi út típus az országos településrendezési tervben

Szerző: Jámbor László

Utolsó frissítés: 2016.03.23. 07:47

Közzétéve: 2016.03.23. 07:47

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2016. január 7. napján hatályba lépett módosítása szerint az 1/1. számú mellékletben a gyorsforgalmi utak felsorolásai kiegészítésre kerültek egy új gyorsforgalmi út kategóriával, a gyorsúttal, mely kategória a törvényben az „R” jelet kapta. A módosításra a gyorsutakkal kapcsolatos jogszabályok miatt volt szükség, ugyanakkor a megváltozott jogszabályi környezet továbbra is felvet pár kérdést az új gyorsforgalmi utak szabályozásával kapcsolatban.

Részletek »

Az ÉMI Nonprofit Kft. tervellenőrzést és építési műszaki ellenőrzést is fog végezni

Szerző:  Kiss Andor

Utolsó frissítés: 2016.07.18. 18:03

Közzétéve: 2016.03.22. 19:44

Tovább bővülnek az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI) tevékenységei. A Miniszterelnökség által nyújtott központi költségvetési forrásból vagy európai uniós forrásból megvalósításra kerülő, nettó 100 millió forint becsült értéket meghaladó építési beruházások bizonyos eseteiben a beruházás építési engedélyezési és kivitelezési dokumentációinak tervellenőrzésére, és építési műszaki ellenőrzésre a beruházónak az ÉMI-vel kell szerződnie. A Miniszterelnökséget vezető miniszter felügyeleti körében pedig a beruházást nyomon követi a közpénzek hatékony felhasználásának átláthatóságának és nyilvános ellenőrzésének céljából.

Részletek »

Kötelező tervezői művezetés és kivitelezési dokumentáció

Szerző:  Kiss Andor

Utolsó frissítés: 2017.02.21. 22:01

Közzétéve: 2016.03.03. 10:32

Az Országgyűlés 2016. április 26-án elfogadta az Építési törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtott be 2016. február 26-án az Országgyűléshez T/9369. számú törvényjavaslat számon. Jelen cikkünkben a tervezői, kivitelezői feladatokat érintő, a Magyar Közlönyben már megjelent módosításokat tekintjük át.

Részletek »

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata elfogadta a településkép-védelmi adót

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2016.03.02. 16:33

Közzétéve: 2016.03.02. 16:33

Sajátos megoldást választott Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata arra, hogy a 2016. január 1. napjától hatályos Építési törvény rendelkezéseivel szemben megpróbálja a településkép védelmének szempontjait érvényesíteni. A településkép-védelmi adóról szóló önkormányzati rendelet a III. kerület honlapján már megtalálható, de csak 2016. április 1. napjától kell alkalmazni. A médai a januári tervezetet giccsadóként mutatta be, és ez a meghatározás a képviselő-testületi előterjesztésben változatlanul megtalálható.

Részletek »

Parkolóhelyek kialakításának új OTÉK előírásai

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2016.03.01. 17:09

Közzétéve: 2016.03.01. 17:09

Az elektromos gépjárművek használatához szükséges fejlesztések biztosítását, és az allergén pollent termelő fák „kitiltását” rögzíti az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet (OTÉK) 2016. március 10. napjától hatályos módosítása.

Részletek »

A helyi építési szabályzatok fontosabb elemeit újra figyelembe kell venni.

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2016.05.11. 08:37

Közzétéve: 2016.02.29. 21:18

A 2016. évi XXXVI. törvény kihirdetésével 2016. május 13. napjától hatályos az Építési törvény módosítása, mely többek között, az egyszerű bejelentésre vonatkozóan tartalmaz fontos, új előírásokat. A törvénymódosítás célja a korábbi jogszabályi hiányosságok pótlása és korábban a törvény újszerű rendelkezéseivel kapcsolatban felmerült kérdések rendezése, vagyis az építésügyben forradalmi változásokat hozó egyszerű bejelentéshez kapcsolódó jogszabálycsomag „gyermekbetegségeit” hivatott elsőként javítani.

Részletek »

Lehetséges válasz a HÉSZ figyelmen kívül hagyására: giccsadó

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2016.02.14. 21:12

Közzétéve: 2016.02.14. 21:12

A 2015. december 16-án kihirdetett Építési törvény módosítás óta több települési önkormányzat is azon gondolkodik, hogy milyen módon biztosítsa, hogy az egyszerű bejelentéssel létesíthető lakóépületek megfeleljenek a helyi építési szabályzat valamennyi előírásának. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egy speciális települési adó bevezetésére vonatkozó rendeletet készített elő. A vonatkozó tervezet jelenlegi szövege számos kérdést vet fel, amelyeket igyekszem az alábbiakban körüljárni.

Részletek »

Hogyan értelmezi a BÉK a tervező egyszerű bejelentéshez kapcsolódó felelősségét, feladatait?

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2016.03.02. 09:34

Közzétéve: 2016.02.07. 17:46

A Budapesti Építész Kamara (BÉK) Szakmafelügyelet 2016. január 27. napján kelt és február 3-án frissített tájékoztatója részletesen foglalkozik az egyszerű bejelentéshez kapcsolódó tervezői felelősség, illetve az egyszerű bejelentési dokumentáció egyes pontjainak értelmezéséről. A BÉK szerint akár etikai vétséget is elkövethet az a tervező, aki - a 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltakon túlmenően - nem veszi figyelembe a tájékoztató ajánlásait.

Részletek »

Építési munkaterület igazolt visszaadása nélkül nem vehető használatba az épület

Szerző:  Baksa Lajos,  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2016.01.12. 21:34

Közzétéve: 2016.01.10. 20:42

2016. január 1. napjától a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Eljárási kódex) már szigorúbban szabályozza a megvalósulási dokumentáció készítésének eseteit, továbbá már a használatbavétel előtt szükséges az épület energetikai megfelelőségének igazolása. A használatbavételi engedélyre vonatkozó előírásokat a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet is szigorította, ugyancsak 2016. január 1-jei hatállyal. Van olyan előírás is, amelyet a Kormány még a hatályba lépése előtt módosított.

Részletek »

Eljárási kódex 2016. január 1. napjától hatályos változásai

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2016.02.07. 15:23

Közzétéve: 2016.01.10. 20:33

2016. január 1. napjával hatályba lépett a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és az egyes építésügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 456/2015 (XII. 29.) Korm. rendelet, amely ismét új rendszert hozott az építésügyi igazgatásban. Az építésügyben folyamatosan átalakuló szemléletváltás, a közigazgatási hatósági eljárások újraszabása szükségessé tette, hogy az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Eljárási kódex) is módosuljon. A jogszabály még a 2015. szeptemberi változások egy részét is felülírta, még a hatályba lépésük előtt. Például pontosították a fennmaradási engedély iránti kérelem mellékletét, és bővült az építési engedély nélkül végezhető tevékenységek köre is.

Részletek »

Az egyszerű bejelentés alapján épített lakóépület ellenőrzése az építésfelügyeleti hatóság feladata

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2016.02.07. 15:19

Közzétéve: 2016.01.10. 20:22

Az új, 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó lakóépületek építésére vonatkozóan az egyszerű bejelentést az építésügyi hatósághoz kell megtenni. A lakóépület kivitelezésének ellenőrzése azonban az építésfelügyeleti hatóság feladata.

Részletek »

A bejelentéstől eltérő kivitelezés miatt is építésügyi bírságot kell fizetni

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2016.02.14. 19:45

Közzétéve: 2016.01.10. 20:13

A lakóépületek egyszerű bejelentésének bevezetése nemcsak puszta tényközlésként került meghatározásra a hatóság felé, hanem kötött tartalommal bíró, jogokat és kötelezettségeket is keletkeztető jogi aktusként. Ennek alapján bár engedélyt a kormányrendeletben nevesített lakóépületekre nem kell kérni az előzetes bejelentés elengedhetetlen feltétele a jog gyakorlásának és az építés módosításának is. A bejelentés nélkül, vagy attól eltérően magvalósított épület szabálytalannak minősül, és így, ha a feltételei fennállnak, fennmaradási engedélyezési eljárás alá vonható. Alapesetben pedig a fennmaradási engedély elválaszthatatlan eleme az építésügyi bírság.

Részletek »

Építési napló vezetése nélküli kivitelezés miatt építésügyi bírság (is) kiszabható

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2016.02.07. 15:23

Közzétéve: 2016.01.10. 20:01

A jogszabályok nem egyértelműen határozták meg, hogy az építési napló vezetési kötelezettség elmulasztása miatt megállapítható-e építésügyi bírság. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és az egyes építésügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 456/2015 (XII. 29.) Korm. rendelet az építésügyi bírság szabályait is kiegészítette, és 2016. január 1. napját követően már az építésügyi hatóság is szankcionálhatja az építési napló nélküli kivitelezést.

Részletek »

A Magyar Építész Kamara elnökségének közleménye - 2016. január 8.

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2016.03.07. 15:52

Közzétéve: 2016.01.10. 13:36

A 2015. évi CCXII. törvény és az egyszerű bejelentéssel létesíthető lakóépületek kapcsán a Magyar Építész Kamara elnöksége 2016. január 8. napján egy újabb közleményt adott ki. A MÉK elnöksége szerint a 2015. évi CCXII. törvény, valamint a 456/2015 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján fennálló jelenlegi szabályozási rendszer nem elfogadható.

Részletek »

Egyszerű bejelentése esetén is vezetni kell az elektronikus építési naplót

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2016.01.03. 19:02

Közzétéve: 2016.01.03. 19:02

A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és az egyes építésügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 456/2015 (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza a Kivitelezési kódex kiegészítését annak érdekében, hogy az egyszerű bejelentés mellett kivitelezett lakóépületek esetében is vezessék az építési naplót.

Részletek »

Mégis megkövetelhetők a HÉSZ rendelkezései?

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2016.01.03. 17:56

Közzétéve: 2016.01.03. 17:56

A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet több építésügyi kormányrendeletet is módosított. Az Eljárási kódex módosításának olyan értelmezése is lehet, hogy az építésfelügyelet a HÉSZ előírásait - az Étv. 13. § (2) bekezdése ellenére - maradéktalanul betartathatja.

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt