Csonkolnák a Palotanegyedet

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.12.19. 11:39

Közzétéve: 2015.12.19. 11:39

A Fiatal Műemlékvédők Egyesülete (FME) megdöbbenéssel értesült arról a tervről, amely néhány napja jelent meg az internet különböző fórumain. AZ FME Budapest történelmi belvárosát kiemelten védendő területnek, értékhalmaznak tekinti. Az FME a józsefvárosi Múzeum és Szentkirályi utca sarkán álló a 19. század második felében (1869) gróf Zichy Antal által átterveztetett és többször bővített, valamint átalakított klasszicista és eklektikus stílusvonásokkal rendelkező épületet értékesnek, megtartandónak és lehetőségekkel teli, felújítandó építészeti értéknek tekinti.

Részletek »

Azt építünk, amit akarunk? Nem számít a HÉSZ?

Szerző:  Dr. Jámbor Attila, Koós Miklós

Utolsó frissítés: 2016.02.07. 18:16

Közzétéve: 2015.12.17. 08:00

A Kormány által 2015. december 14. napján benyújtott, és az Országgyűlés által már másnap elfogadott törvénymódosítás jó hír az építőiparnak, hiszen az új lakások általános forgalmi adóját 5 %-ra csökkentették. A törvényjavaslat azonban az áfa mellett az Étv-t is módosítja, ami pánikot váltott ki az építész társadalomban. A pánik nem indokolt – a címben feltett kérdésekre a válasz: NEM, nem azt építünk, amit csak akarunk –, a jogszabályokat ezután is be kell tartani, terveket továbbra is készíteni kell, de kockázatokat rejhet magában az új szabályozás. Összefoglaltuk, hogy az Építési törvény módosításában milyen kockázatokat látunk, és milyen érdemi javaslataink vannak a korrigálására. Cikkünk a törvényjavaslat sorsát követve folyamatosan frissül, az "Utolsó frissítés" dátuma alapján követhető a tartalom változása. A cikkben már közzétettük a 2016. január 16-ától alkalmazandó "szankciót" is, amelyet a három éven belül be nem fejezett épületekre kell fizetni. A törvény (2015. évi CCXII. törvény) a Magyar Közlöny 197. számában, míg a kapcsolódó kormányrendelet (456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet) a 206. számban jelent meg. Az új kormányrendelet által beiktatott Eljárási kódex úgy is értelmezhető, hogy a HÉSZ előírásainak betartatása - az Étv. 13. § (2) bekezdése ellenére - követelhető (lásd: 3.2. pont).

Részletek »

300 négyzetméter hasznos összes alapterületű új lakóépület építése esetében nem lesz engedélyezési eljárás

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.12.15. 23:12

Közzétéve: 2015.12.15. 08:49

A Kormány 2015. december 14. napján benyújtotta az Országgyűlésnek az új lakások általános forgalmi adó csökkentéséről szóló törvényjavaslatát. A törvényjavaslat azonban az áfa mellett az új eljárási kategóriát is tartalmaz: egyszerű bejelentési eljárás. A honatyák az Étv. módosítást 2015. december 15-én el is fogadták, így a legfeljebb 300 négyzetméter hasznos összes alapterületű új lakóépület építése már nem lesz építési engedélyhez kötve. A törvény jelen tájékoztató készítésének napján (15.12.15.) még a köztársasági elnök aláírására vár.

Részletek »

Új eljárások a Ket-ben: sommás eljárás és a függő hatályú döntés

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.12.29. 12:12

Közzétéve: 2015.12.15. 08:02

2015. december 31-én lép hatályba a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi CLXXXVI. törvény. A módosítás a közigazgatási hatósági eljárásokban is lényeges változásokat vezet be, így például a sommás eljárást és a függő hatályú döntést. A jogalkotói szándék a Ket. módosítása során az eljárások elhúzódásának megakadályozására irányult.

Részletek »

Meghosszabbították a településrendezési eszközök módosításának határidejét

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.12.15. 07:43

Közzétéve: 2015.12.15. 07:43

2013. január 1. napjával nemcsak az építésügyi hatósági eljárások szabályai változtak meg gyökeresen, hanem a településrendezési eszközökre, illetőleg azok készítésére vonatkozó előírások is. A teljesen új szabályozási környezet miatt szükség volt egy átmeneti időszak biztosítására, az új szabályok kötelező alkalmazásáig (2018. december 31.). A Kormány most elfogadott 385/2015. (XII. 8.) számú rendelete a régi szabályok alapján elfogadott településrendezési eszközök módosításának lehetőségére megállapított határnapokat hosszabbította meg. A módosítások a főváros településrendezési eszközeire vonatkozó sajátos rendelkezéseket is érintik.

Részletek »

2016. január 1. napjától (vagy július 1-től) a polgári és közigazgatási perekben is kötelező lesz az elektronikus eljárás

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.12.22. 22:34

Közzétéve: 2015.12.15. 07:27

Bár az ügyvédek – és talán a bíróságok is – reménykednek a halasztásban, az Országgyűlés 2015. november 17-én elfogadta a 2015. évi CLXXX. törvényt, amely alapján a 2016. január 1-ét követően beadott keresetek esetében már kötelező lesz az elektronikus eljárás. A gazdasági társaságok és a jogi képviselővel eljáró felek jövőre már csak elektronikusan kezdeményezhetnek polgári peres eljárást. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben is az elektronikus út válik kötelezővé, természetesen a hatóságok részére is.

Részletek »

Bürokráciacsökkentés az Építési törvényben. Csökkenő ügyintézési határidők

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.12.29. 12:13

Közzétéve: 2015.12.13. 14:46

A Kormány általános bürokráciacsökkentést kíván végrehajtani a közigazgatásban, amely természetesen az építésügyi közigazgatási eljárásokat is érinti. A bürokráciacsökkentés egyik első lépéseként az Építési törvénybe (Étv.) iktattak be módosításokat (amelyeket a későbbiek során még számos változás fog követni). A tájékoztató összehasonlító táblázat formájában tartalmazza az építésügyi hatósági eljárás jelenlegi és a 2016. január 1. napjától alkalmazandó ügyintézési határidőket.

Részletek »

A területi tervtanács világörökségi területekkel kapcsolatos feladatköre

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.12.13. 14:41

Közzétéve: 2015.12.13. 14:40

A világörökségi területekre vonatkozó törvény (2011. évi LXXVII. törvény) és a végrehajtási rendeletek felülvizsgálata után a Kormány 279/2015. (IX. 22.) Korm. rendeletével nagyobb módosítást hajtott végre az ágazati jogszabályokban, melynek egyik fontos eleme, hogy jogszabályi enyhítést tartalmaz a világörökségi várományos területekkel kapcsolatban. A felülvizsgálat ugyanakkor a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendeletre is kiterjedt és a módosító kormányrendelet itt is változtatásokat léptetett hatályba.

Részletek »

Zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonása

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.12.05. 13:51

Közzétéve: 2015.12.05. 13:51

Az Ingatlan-nyilvántartási törvény (Inytv.) 2015. májusi kiegészítése tette lehetővé, hogy a zártkertek tulajdonosai egyszerűsített eljárásban kezdeményezhessék az ingatlan művelés alóli kivonását. Az erre irányuló kérelmek 2015. november 30. napjától már beadhatók, mivel kihirdették az egyszerűsített eljárás részletszabályait tartalmazó miniszteri rendeletet. A zártkerti tulajdonosok 2016. december végéig élhetnek ezzel a kedvezményes lehetőséggel.

Részletek »

A gyorsút útkategória kialakításának feltételei

Szerző: Jámbor László

Utolsó frissítés: 2015.12.08. 20:00

Közzétéve: 2015.11.29. 19:05

A Kormány döntött a gyorsútnak, mint a gyorsforgalmi hálózati útosztályba tartozó új útkategóriának a bevezetéséről. A meglévő úthálózati elemek átsorolását a nemzeti fejlesztési miniszternek 2015. december 31. napjáig el kell végeznie, amelynek érdekében szükséges gondoskodni a „gyorsút” jogi- és műszaki szabályozási környezetének kialakításáról is. A gyorsút jogi feltételeinek megteremtése érdekében a nemzeti fejlesztési miniszter 2015. november 10-én benyújtott egy törvényjavaslatot.

Részletek »

Felvonók üzemeltetésének és létesítésének új szabályai

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2016.10.23. 16:34

Közzétéve: 2015.11.12. 10:45

Mint korábban ismertettük az építésügyben több jogszabály módosítás lépett hatályba, melyek a kötelező Európai Uniós tagságból származó kötelezettségeken túl a hatósági engedélyezési eljárások egyszerűsítésére is irányult. A módosítás nem kerülhette el a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Felvonó eljárási kódex) sem, melyben a kisebb pontosítások mellett új eljárási formát is hatályba léptetett a módosító 280/2015 (IX. 22.) Korm. rendelet. Az üzemeltetőknek, illetve a lifteket karbantartó, felülvizsgáló cégeknek új feladatokkal és a felelősségük változásával kell megismerkedniük.

Részletek »

Az építési törvény tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben érvényesülő előírásai

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.11.04. 21:59

Közzétéve: 2015.11.04. 21:59

Az Országgyűlés a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggően több törvény módosításáról is döntött. A 2015. évi CXL. törvény – a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és a környezetvédelmi törvény mellett – összesen tíz jogszabályban rögzített speciális rendelkezéseket a tömeges bevándorlás esetére. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény is kiegészült, azzal a céllal, hogy a Kormány egyedileg, az általános előírásoktól függetlenül hozhasson döntést a nemzetbiztonsági szempontból nélkülözhetetlen beruházások megvalósításáról.

Részletek »

A településrendezési szerződés megkötésének határideje: 30 nap

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.11.04. 11:50

Közzétéve: 2015.11.04. 11:50

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény határozza meg, hogy a települési önkormányzatok és a beruházók milyen jogi keretek között tudnak együttműködni az adott beruházáshoz szükséges feltételek megteremtésében. A beruházó fejlesztési céljáról születő képviselő-testületi döntésnek, illetve a településrendezési szerződés megkötésének eddig nem volt jogszabályi határideje, ezt pótolta a 2015. évi CXXXVIII. törvény.

Részletek »

Már közel 400 db kérelmet nyújtottak be a TSZSZ-hez

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.10.27. 09:23

Közzétéve: 2015.10.27. 09:21

Már több, mint egy éve működik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ), melynek létrehozását az építőiparban tapasztalható, egyes becslések szerint több százmilliárd forint nagyságrendű ki nem fizetett tartozás kezelése, rendezése tette szükségessé.

Részletek »

Gázkazánok és vízmelegítők környezettudatos tervezésére vonatkozó rendeletek

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.10.20. 19:48

Közzétéve: 2015.10.20. 19:48

Az Európai Unió rendeletei (813/2013/EU rendelet, 814/2013/EU rendelet) a környezettudatosság jegyében az eddigieknél szigorúbb előírásokat határozott meg a vízmelegítők és melegvíztároló tartályok, valamint a helyiségfűtő berendezések és kombinált fűtőberendezések tervezésére. Egészen pontosan ez azt jelenti, hogy a rendeletben megadott határnap után az EU tagállamok területén már csak olyan berendezések kerülhetnek forgalomba, illetve üzembe helyezésre, amelyek megfelelnek a rendeletben előírt szigorúbb feltételeknek.

Részletek »

Új előírások az építési engedély hatályának meghosszabbítására

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.10.20. 17:48

Közzétéve: 2015.09.25. 09:50

A Kormány - az energiahatékonyságot célzó rendelkezések mellett - a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (Eljárási kódex) az építési engedély hatályának meghosszabbítására vonatkozó eljárásában is módosításokat hajtott végre. A változások valószínűleg az Eljárási kódex hatályba lépését követően leszűrt gyakorlati tapasztalatok miatt volt szükség. Az egyik legjelentősebb módosítás, hogy 2016. január 1. napjától az építési engedély hatályát már két alkalommal lehet meghosszabbítani. Jelen összeállításban gyakorlati példákon mutatjuk be, hogy mi az új szabályozás jelentősége.

Részletek »

A használatbavételi engedély kiadásának feltétele lehet a megvalósulási dokumentáció

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.09.27. 20:54

Közzétéve: 2015.09.25. 09:47

Gyakorlati tapasztalatok alapján megállapítható, hogy ma az építkezések csekély száma az, amely teljesen a záradékolt és engedélyezett terveknek megfelelően történik. Az építésügyi hatóságok a legtöbb esetben különböző mértékű és fajsúlyú eltéréseket tapasztalnak a hatósági eljárások során. Ezért is lényeges változás, hogy 2016. január 1. napjától a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (Eljárási kódex) már szigorúbban szabályozza a megvalósulási dokumentáció készítésének eseteit.

Részletek »

Ismét módosul az Eljárási kódex, fókuszban az energiahatékonyság

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2016.02.23. 16:30

Közzétéve: 2015.09.25. 09:44

A 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikk (1) bekezdésének való megfelelés miatt ismételten módosította a Kormány a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet. A jelenlegi módosítások az Európai Unió által is preferált környezettudatos energiagazdálkodás révén az energiahatékony épületek számának növelését (majd kizárólag ilyen épületek létesítését kötelezővé tevő) célzó szabályozások, melyek a jelenleginél sokkal komolyabb, hatékonyabb előírások, az energiahatékonyabb épületek építését, illetve megvalósításuk hatósági ellenőrzését, számonkérését tekintve.

Részletek »

A menekültügy rendezéséhez kapcsolódó beruházások csak korlátozásokkal érinthetik a műemlékeket

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.09.24. 14:29

Közzétéve: 2015.09.24. 14:29

A tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő és más jogharmonizációs célú módosításról szóló 260/2015 (IX. 14.) Korm. rendelet határozza meg, hogy a különleges válsághelyzetben a hatóságoknak hogyan kell figyelembe vennie a műemlékvédelmi szempontokat.

Részletek »

Újabb OTÉK módosítás. Akár engedélyezési eljárás nélkül is épülhetnek a nemzetbiztonsági célú építmények

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.09.24. 14:27

Közzétéve: 2015.09.24. 14:27

Magyarországon válsághelyzet került kihirdetésre az országban és Európában tapasztalható tömeges bevándorlásra tekintettel. Mára teljesen egyértelművé vált, hogy a határ menti területeken elengedhetetlen a menekültek ideiglenes elhelyezését biztosító építmények megépítése, működtetése. Mivel rendkívüli helyzetről van szó, és az építmények szükségességét, kialakítását, helyét mindig az adott helyen kialakuló helyzet befolyásolja, így szükségszerűvé vált az építésügyi jogszabályok módosítása, melyet a Kormány a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő és más jogharmonizációs célú módosításról szóló 260/2015 (IX. 14.) Korm. rendelettel végzett el.

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt