Meghosszabbították a településrendezési eszközök módosításának határidejét

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.12.15. 07:43

Közzétéve: 2015.12.15. 07:43

2013. január 1. napjával nemcsak az építésügyi hatósági eljárások szabályai változtak meg gyökeresen, hanem a településrendezési eszközökre, illetőleg azok készítésére vonatkozó előírások is. A teljesen új szabályozási környezet miatt szükség volt egy átmeneti időszak biztosítására, az új szabályok kötelező alkalmazásáig (2018. december 31.). A Kormány most elfogadott 385/2015. (XII. 8.) számú rendelete a régi szabályok alapján elfogadott településrendezési eszközök módosításának lehetőségére megállapított határnapokat hosszabbította meg. A módosítások a főváros településrendezési eszközeire vonatkozó sajátos rendelkezéseket is érintik.

Részletek »

2016. január 1. napjától (vagy július 1-től) a polgári és közigazgatási perekben is kötelező lesz az elektronikus eljárás

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.12.22. 22:34

Közzétéve: 2015.12.15. 07:27

Bár az ügyvédek – és talán a bíróságok is – reménykednek a halasztásban, az Országgyűlés 2015. november 17-én elfogadta a 2015. évi CLXXX. törvényt, amely alapján a 2016. január 1-ét követően beadott keresetek esetében már kötelező lesz az elektronikus eljárás. A gazdasági társaságok és a jogi képviselővel eljáró felek jövőre már csak elektronikusan kezdeményezhetnek polgári peres eljárást. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben is az elektronikus út válik kötelezővé, természetesen a hatóságok részére is.

Részletek »

Bürokráciacsökkentés az Építési törvényben. Csökkenő ügyintézési határidők

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.12.29. 12:13

Közzétéve: 2015.12.13. 14:46

A Kormány általános bürokráciacsökkentést kíván végrehajtani a közigazgatásban, amely természetesen az építésügyi közigazgatási eljárásokat is érinti. A bürokráciacsökkentés egyik első lépéseként az Építési törvénybe (Étv.) iktattak be módosításokat (amelyeket a későbbiek során még számos változás fog követni). A tájékoztató összehasonlító táblázat formájában tartalmazza az építésügyi hatósági eljárás jelenlegi és a 2016. január 1. napjától alkalmazandó ügyintézési határidőket.

Részletek »

A területi tervtanács világörökségi területekkel kapcsolatos feladatköre

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.12.13. 14:41

Közzétéve: 2015.12.13. 14:40

A világörökségi területekre vonatkozó törvény (2011. évi LXXVII. törvény) és a végrehajtási rendeletek felülvizsgálata után a Kormány 279/2015. (IX. 22.) Korm. rendeletével nagyobb módosítást hajtott végre az ágazati jogszabályokban, melynek egyik fontos eleme, hogy jogszabályi enyhítést tartalmaz a világörökségi várományos területekkel kapcsolatban. A felülvizsgálat ugyanakkor a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendeletre is kiterjedt és a módosító kormányrendelet itt is változtatásokat léptetett hatályba.

Részletek »

Zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonása

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.12.05. 13:51

Közzétéve: 2015.12.05. 13:51

Az Ingatlan-nyilvántartási törvény (Inytv.) 2015. májusi kiegészítése tette lehetővé, hogy a zártkertek tulajdonosai egyszerűsített eljárásban kezdeményezhessék az ingatlan művelés alóli kivonását. Az erre irányuló kérelmek 2015. november 30. napjától már beadhatók, mivel kihirdették az egyszerűsített eljárás részletszabályait tartalmazó miniszteri rendeletet. A zártkerti tulajdonosok 2016. december végéig élhetnek ezzel a kedvezményes lehetőséggel.

Részletek »

A gyorsút útkategória kialakításának feltételei

Szerző: Jámbor László

Utolsó frissítés: 2015.12.08. 20:00

Közzétéve: 2015.11.29. 19:05

A Kormány döntött a gyorsútnak, mint a gyorsforgalmi hálózati útosztályba tartozó új útkategóriának a bevezetéséről. A meglévő úthálózati elemek átsorolását a nemzeti fejlesztési miniszternek 2015. december 31. napjáig el kell végeznie, amelynek érdekében szükséges gondoskodni a „gyorsút” jogi- és műszaki szabályozási környezetének kialakításáról is. A gyorsút jogi feltételeinek megteremtése érdekében a nemzeti fejlesztési miniszter 2015. november 10-én benyújtott egy törvényjavaslatot.

Részletek »

Felvonók üzemeltetésének és létesítésének új szabályai

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2016.10.23. 16:34

Közzétéve: 2015.11.12. 10:45

Mint korábban ismertettük az építésügyben több jogszabály módosítás lépett hatályba, melyek a kötelező Európai Uniós tagságból származó kötelezettségeken túl a hatósági engedélyezési eljárások egyszerűsítésére is irányult. A módosítás nem kerülhette el a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Felvonó eljárási kódex) sem, melyben a kisebb pontosítások mellett új eljárási formát is hatályba léptetett a módosító 280/2015 (IX. 22.) Korm. rendelet. Az üzemeltetőknek, illetve a lifteket karbantartó, felülvizsgáló cégeknek új feladatokkal és a felelősségük változásával kell megismerkedniük.

Részletek »

Az építési törvény tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben érvényesülő előírásai

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.11.04. 21:59

Közzétéve: 2015.11.04. 21:59

Az Országgyűlés a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggően több törvény módosításáról is döntött. A 2015. évi CXL. törvény – a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és a környezetvédelmi törvény mellett – összesen tíz jogszabályban rögzített speciális rendelkezéseket a tömeges bevándorlás esetére. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény is kiegészült, azzal a céllal, hogy a Kormány egyedileg, az általános előírásoktól függetlenül hozhasson döntést a nemzetbiztonsági szempontból nélkülözhetetlen beruházások megvalósításáról.

Részletek »

A településrendezési szerződés megkötésének határideje: 30 nap

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.11.04. 11:50

Közzétéve: 2015.11.04. 11:50

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény határozza meg, hogy a települési önkormányzatok és a beruházók milyen jogi keretek között tudnak együttműködni az adott beruházáshoz szükséges feltételek megteremtésében. A beruházó fejlesztési céljáról születő képviselő-testületi döntésnek, illetve a településrendezési szerződés megkötésének eddig nem volt jogszabályi határideje, ezt pótolta a 2015. évi CXXXVIII. törvény.

Részletek »

Már közel 400 db kérelmet nyújtottak be a TSZSZ-hez

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.10.27. 09:23

Közzétéve: 2015.10.27. 09:21

Már több, mint egy éve működik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ), melynek létrehozását az építőiparban tapasztalható, egyes becslések szerint több százmilliárd forint nagyságrendű ki nem fizetett tartozás kezelése, rendezése tette szükségessé.

Részletek »

Gázkazánok és vízmelegítők környezettudatos tervezésére vonatkozó rendeletek

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.10.20. 19:48

Közzétéve: 2015.10.20. 19:48

Az Európai Unió rendeletei (813/2013/EU rendelet, 814/2013/EU rendelet) a környezettudatosság jegyében az eddigieknél szigorúbb előírásokat határozott meg a vízmelegítők és melegvíztároló tartályok, valamint a helyiségfűtő berendezések és kombinált fűtőberendezések tervezésére. Egészen pontosan ez azt jelenti, hogy a rendeletben megadott határnap után az EU tagállamok területén már csak olyan berendezések kerülhetnek forgalomba, illetve üzembe helyezésre, amelyek megfelelnek a rendeletben előírt szigorúbb feltételeknek.

Részletek »

Új előírások az építési engedély hatályának meghosszabbítására

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.10.20. 17:48

Közzétéve: 2015.09.25. 09:50

A Kormány - az energiahatékonyságot célzó rendelkezések mellett - a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (Eljárási kódex) az építési engedély hatályának meghosszabbítására vonatkozó eljárásában is módosításokat hajtott végre. A változások valószínűleg az Eljárási kódex hatályba lépését követően leszűrt gyakorlati tapasztalatok miatt volt szükség. Az egyik legjelentősebb módosítás, hogy 2016. január 1. napjától az építési engedély hatályát már két alkalommal lehet meghosszabbítani. Jelen összeállításban gyakorlati példákon mutatjuk be, hogy mi az új szabályozás jelentősége.

Részletek »

A használatbavételi engedély kiadásának feltétele lehet a megvalósulási dokumentáció

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.09.27. 20:54

Közzétéve: 2015.09.25. 09:47

Gyakorlati tapasztalatok alapján megállapítható, hogy ma az építkezések csekély száma az, amely teljesen a záradékolt és engedélyezett terveknek megfelelően történik. Az építésügyi hatóságok a legtöbb esetben különböző mértékű és fajsúlyú eltéréseket tapasztalnak a hatósági eljárások során. Ezért is lényeges változás, hogy 2016. január 1. napjától a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (Eljárási kódex) már szigorúbban szabályozza a megvalósulási dokumentáció készítésének eseteit.

Részletek »

Ismét módosul az Eljárási kódex, fókuszban az energiahatékonyság

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2016.02.23. 16:30

Közzétéve: 2015.09.25. 09:44

A 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikk (1) bekezdésének való megfelelés miatt ismételten módosította a Kormány a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet. A jelenlegi módosítások az Európai Unió által is preferált környezettudatos energiagazdálkodás révén az energiahatékony épületek számának növelését (majd kizárólag ilyen épületek létesítését kötelezővé tevő) célzó szabályozások, melyek a jelenleginél sokkal komolyabb, hatékonyabb előírások, az energiahatékonyabb épületek építését, illetve megvalósításuk hatósági ellenőrzését, számonkérését tekintve.

Részletek »

A menekültügy rendezéséhez kapcsolódó beruházások csak korlátozásokkal érinthetik a műemlékeket

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.09.24. 14:29

Közzétéve: 2015.09.24. 14:29

A tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő és más jogharmonizációs célú módosításról szóló 260/2015 (IX. 14.) Korm. rendelet határozza meg, hogy a különleges válsághelyzetben a hatóságoknak hogyan kell figyelembe vennie a műemlékvédelmi szempontokat.

Részletek »

Újabb OTÉK módosítás. Akár engedélyezési eljárás nélkül is épülhetnek a nemzetbiztonsági célú építmények

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.09.24. 14:27

Közzétéve: 2015.09.24. 14:27

Magyarországon válsághelyzet került kihirdetésre az országban és Európában tapasztalható tömeges bevándorlásra tekintettel. Mára teljesen egyértelművé vált, hogy a határ menti területeken elengedhetetlen a menekültek ideiglenes elhelyezését biztosító építmények megépítése, működtetése. Mivel rendkívüli helyzetről van szó, és az építmények szükségességét, kialakítását, helyét mindig az adott helyen kialakuló helyzet befolyásolja, így szükségszerűvé vált az építésügyi jogszabályok módosítása, melyet a Kormány a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő és más jogharmonizációs célú módosításról szóló 260/2015 (IX. 14.) Korm. rendelettel végzett el.

Részletek »

A 2015. évi minimális építőipari rezsióradíj: 2490 forint

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.09.17. 20:54

Közzétéve: 2015.09.17. 20:54

A Miniszterelnökséget vezető miniszter az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján megállapította a 2015. évi minimális építőipari rezsióradíj mértékét. Az MvM rendelet a Magyar Közlöny 127. számában jelent meg, és a melléklete tartalmazza a rezsióradíj egyes költségnemeire vonatkozó értékeket is.

Részletek »

OTÉK módosítás a befogadó állomások építésére tekintettel

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.09.12. 14:21

Közzétéve: 2015.09.12. 14:21

A menekültek elhelyezésére szolgáló ideiglenes befogadó állomások építése országosan nagy vitákat vált ki. A Kormány a kivitelezések építésügyi feltételeinek mielőbbi megteremtése érdekében döntött az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) módosításáról. A kormányrendelet a néhány héttel korábban elfogadott, és egyes új befogadó állomások kiemelt üggyé nyilvánításáról szóló jogszabályt is kiegészítette.

Részletek »

Megjelent az építésügy átalakítását célzó intézkedési terv

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.12.15. 09:35

Közzétéve: 2015.09.07. 16:12

A Kormány 2015. januárjában fogalmazta meg, hogy az építésügy teljeskörű átalakítására van szükség. A Magyar Közlöny 2015. szeptember 4-i számában jelent meg az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat, amely már részletesebben meghatározza, hogy az építésügy szereplőinek milyen változásokra kell felkészülniük. Úgy tűnik, hogy például végleges döntés született a jegyzői építésügyi hatóságok megszüntetéséről, az építésügyi engedélyezés egyszerűsítéséről és a tervezői feladatok módosításáról.

Részletek »

Kerítés a határon. Az ideiglenes biztonsági határzár létesítésének előírásai

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.09.12. 14:23

Közzétéve: 2015.08.28. 12:16

A Kormány a 1401/2015. (VI. 17.) Korm. határozattal rendelte el a magyar-szerb határon ideiglenes kerítés létesítésének előkészítését. A következő jogalkotási lépésként az Országgyűlés elfogadta az államhatárról szóló törvény kiegészítését, majd pedig a Kormány rendeletében szabályozta a közérdekű használati joggal összefüggő kártalanítás előírásait. Érdekesség, hogy ez a kormányrendelet már 2015. augusztusában is kétszer módosult, és a "kerítés" meghatározást is pontosították: ideiglenes biztonsági határzár. Jelen tájékoztatóban a határzár építéséhez kapcsolódó jogszabályi rendelkezéseket mutatjuk be.

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt