Milyen kivitelezések esetében kell alkalmazni a 2015. évi, szigorúbb hőtechnikai előírásokat?

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.02.01. 13:30

Közzétéve: 2015.02.01. 13:30

Triviális lehet a kérdés, ha tudjuk, hogy az épületek egyes szerkezeti elemeinek megengedett hőátbocsátására vonatkozó határértékének, az úgynevezett U értéknek a szigorításáról szóló 20/2014. (III. 7.) BM rendelet 2015. január 1. napján lépett hatályba. A kérdésre adott válasz - véleményem szerint - mégsem az, hogy a 2015. január 1. napját követően megkezdett kivitelezések esetében kötelező az új követelményeket alkalmazni. Fontosnak tartom, hogy a beruházás szereplői a már korábban megkötött szerződések kapcsán készítsenek közös nyilatkozatot az új jogszabályi kötelezettségek értelmezéséről. Ennek hiányában nem lesz biztos kapaszkodó a tervek vagy a kivitelezés átvételekor az energetikai követelmények teljesítésének megállapítására.

Részletek »

2015. január 1. napjától szigorították az épületek egyes szerkezeti elemeinek megengedett hőátbocsátására vonatkozó határértékét

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.02.01. 13:31

Közzétéve: 2015.02.01. 13:24

Az épületek egyes szerkezeti elemeinek megengedett hőátbocsátására vonatkozó határértékének, az úgynevezett U értéknek a szigorításáról egy 2014. márciusi BM rendeletben találhatunk részleteket. A jogszabály szövege alapján felvetett fontos kérdések: hogy milyen épületekre vonatkozik a szigorítás és a kivitelezés milyen stádiumában kell a nagyobb költséggel járó megoldást választani?

Részletek »

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2014. december 30. napjától hatályos módosításai

Szerző: Jámbor László

Utolsó frissítés: 2015.01.26. 16:42

Közzétéve: 2015.01.23. 17:26

A 2013. évi CCXXIX. törvény (a jogalkalmazók által sűrűn kifogásolt salátatörvény) 2014. december 30. napjától hatályos szövege meghatározta az OTrT fogalom-meghatározásai közül hiányzó tájképi egység fogalmát és pontosította az eddig országos jelentőségű tájképvédelmi terület elnevezésű tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület fogalmát. Az Országgyűlés a fogalom-meghatározások elnevezését is átvezette az OTrT szövegében és mellékleteiben.  

Részletek »

Építészeti miniszteri díjak 2014. évi megszüntetése

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.04.05. 11:02

Közzétéve: 2015.01.23. 16:04

A tervlap.hu oldalon jelent meg a hír, hogy egy 2014. év végi BM rendelet megszüntette az összes építészeti díjat, beleértve a legrangosabbakat, például az Ybl-díjat. Az alábbi tájékoztatóban összefoglaljuk a hír jogszabályi hátterét.  

Részletek »

Felmérés az építésügyi hatóságok működéséről

Szerző:  Varga Illés Levente

Utolsó frissítés: 2015.02.23. 19:15

Közzétéve: 2015.01.22. 19:30

Az építésügyi hatóságok működési körülményeiről és az egységes jogalkalmazás állapotáról végzünk felmérést. Néhány egyszerű kérdés, kitöltése nem több, mint pár perc, de a válaszok sokat segítenek azoknak, akik az építésügyi kollégák munkakörülményeinek fejlesztéséért küzdenek.

Részletek »

Kedvezőbb (?) lett az egy éven belüli lakáseladás és -vétel illetékszabálya

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.05.19. 09:29

Közzétéve: 2015.01.20. 13:45

Ha valaki lakást, lakóházat vásárol illetékkedvezményt tud igénybe venni akkor, ha egy éven belül el is adott lakástulajdont, az is lehet, hogy illetéket egyáltalán nem kell fizetnie. Az ún. cserepótló kedvezmény szabályai 2015. január 1. napjától a vásárlóra nézve kedvezőbbé váltak, de egyben nagyobb terhet is jelenthetnek.

Részletek »

Az Eljárási Kódexből kikerültek a Plázastop-törvényhez kapcsolódó előírások

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.02.01. 16:15

Közzétéve: 2015.01.20. 12:59

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletből (Eljárási Kódex) 2014. december 31-i hatállyal törölték azokat a rendelkezéseket, amelyek az 1997. évi LXXVIII. törvény III/A. fejezetéhez (vagyis az ún. Plázastop-törvényhez) kapcsolódtak.

Részletek »

Az új „Plázastop-törvény” 2015. február 1. napjától hatályos

Szerző:  Dr. Jámbor Attila, Jámbor László

Utolsó frissítés: 2015.02.09. 18:39

Közzétéve: 2015.01.20. 12:56

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény III/A. fejezetét nevezi a sajtó „Plázastop-törvénynek”. Az Országgyűlés úgy helyezte hatályon kívül a korábbi előírásokat, hogy egyidejűleg ismételten korlátozta a nagyobb kereskedelmi építmények építését. A 2015. február 1. napjától hatályos jogszabály a tiltott alapterületet ugyan szűkített, azonban ezek engedélyezésére egy teljesen egyedi eljárást vezetett be. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjének szakhatósági állásfoglalása szükséges a nagyobb kereskedelmi építmények építéséhez, bővítéséhez.

Részletek »

Az építésügyi eljárásokban is lehet már átutalással fizetni az illetéket

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.01.26. 16:41

Közzétéve: 2015.01.20. 12:52

Az Illetéktörvény (Itv.) 2015. január 1. napjától hatályos módosításai több ponton érintik az építésügyi hatósági eljárások illetékfizetési kötelezettségét. Egyrészt az illeték teljesítésének módja, másrészt a hatóság hiánypótlási felhívására vonatkozó rendelkezései is módosult.  

Részletek »

Módosult az összevont telepítési eljárásban közreműködő egyes szakhatóságok kijelölése

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.01.26. 16:41

Közzétéve: 2015.01.20. 12:49

Az ingatlan-nyilvántartási törvény mellett 2015. január 1. napjától a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet lett az földhivatalok „alapjogszabálya”. A 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet felváltó jogszabály módosította az Eljárási kódex (312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) szakhatóságokra vonatkozó részét is. Módosult a bányafelügyeleti szakhatóság megkereséséhez szükséges dokumentáció tartalma.

Részletek »

Új törvényi határidő a BVKSZ és az FSZKT helyébe lépő fővárosi rendeletek elfogadására

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.02.01. 17:36

Közzétéve: 2015.01.20. 11:51

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény (BATrT.) rendelkezései alapján a fővárosnak 2014. június 30-ig, a fővárosi kerületeknek és az egyéb, az agglomerációba tartozó településeknek 2015 . december 31-ig kötelező a településrendezési eszközök törvényi megfelelőségéről gondoskodni. A Fővárosi Közgyűlés még nem fogadta el a szükséges önkormányzati rendeletet, ezért ezt a határidőt az Országgyűlés módosította. A határidő meghosszabbítása mellett a 2014. évi XCVIII. törvény több településrendezési eszközre vonatkozó előírást is pontosított, így például Balaton kiemelt üdülőkörzethez tartozó települések kötelezettségét is.

Részletek »

Az építésfelügyeleti eljárás 2014. december 26-i pontosításai

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.01.26. 16:41

Közzétéve: 2015.01.20. 11:43

A 2014. évi XCVIII. törvény az Építési törvény pontosításai mellett több helyen érintette az építésfelügyeleti eljárás rendelkezéseit is. Egyebek mellett az építésfelügyeleti hatóság is jogosultságot kapott a szabálytalan állapot megszüntetése érdekében bontás, átalakítás elrendelése esetében az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés kérelmezésére.

Részletek »

Az Építési törvény 2014. karácsonyától hatályos módosításai

Szerző: Jámbor László

Utolsó frissítés: 2015.02.09. 18:26

Közzétéve: 2015.01.20. 11:38

Az Építési törvény 2014. december 26. napjától hatályos szövege főként olyan pontosításokat tartalmaz, amelyeket a jogalkotónak már hosszú ideje el kellett volna fogadnia. Mind az építtető felelőssége, mind a beruházáslebonyolító szabályai vonatkozásában egyéb jogszabályok szövege már nem volt összhangban az Étv. rendelkezéseivel.

Részletek »

A lakáscélú munkáltatói adómentes támogatás 2015. évi változásai

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.01.26. 16:41

Közzétéve: 2015.01.09. 10:51

Az újesztendő apróbb változtatásokat hozott a munkáltatói adómentes vissza nem térítendő támogatás szabályozásában is. Az építőipari cégek munkavállalóinak is érdemes ismernie ezt a lehetőséget, illetve a munkáltatóknak azt, hogy milyen feltételek mellett nyújtható a támogatás.

Részletek »

Meghosszabbították az építésügyi vizsga teljesítésének határidejét

Szerző: Jámbor László

Utolsó frissítés: 2015.02.02. 14:06

Közzétéve: 2014.11.21. 15:32

A Kormány 2014. novemberi döntésével fél éves haladékot adott az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők részére a kötelező építésügyi vizsga teljesítésére, sőt, az öregségi nyugdíj előtt állók vizsgakötelezettsége meg is szűnt. A 280/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosított az Építésügyi Vizsgabizottság összeállításának szabályain és a tanúsítvány tartalmán is.

Részletek »

Kiemelt jelentőségű ügy lett az MTK új stadionja

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.01.26. 16:40

Közzétéve: 2014.11.16. 16:25

A Kormány 2014. novemberi döntésével az MTK sporttelep, stadion és környezete fejlesztésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. A jogszabály az eljáró hatóságok kijelölése mellett csak néhány speciális előírást tartalmaz a beruházásra. A Kormány egy határozatában a Beruházás forrásáról is gondoskodott.

Részletek »

Az építésügy területére vonatkozó kormányzati szándékok

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.06.05. 17:50

Közzétéve: 2014.11.16. 11:32

Miután a belügyminisztertől a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez került az építésügy, azóta várható, hogy a vonatkozó jogszabályok rendszerében is jelentős változások lesznek. Konkrét módosító javaslatok még nem ismertek, de a Kormány két 2014. novemberi döntése jelzi, hogy a jogalkotó milyen célokat kíván elérni.

Részletek »

Szocpol: apró reménysugár az építőiparban

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.01.26. 16:41

Közzétéve: 2014.11.16. 10:54

Voltak már kirívóan rossz negyedévei a magyar építőipari vállalkozásoknak, de még sosem szűnt meg 1700 cég egyetlen negyedév alatt, ahogyan arra sem volt korábban példa, hogy a törölt cégek száma négy egymást követő negyedévben is meghaladja az 1500-at. „Az ágazat nagyon várja már a szociálpolitikai támogatás kiterjesztését, mert ez lökést adhat az ingatlanpiacnak és rajta keresztül az építőipari megrendeléseknek is” – mondja Tóth Tamás, az adatokat közzétevő Opten céginformációs szolgáltató ügyvezetője.  

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt