A 2015. évi minimális építőipari rezsióradíj: 2490 forint

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.09.17. 20:54

Közzétéve: 2015.09.17. 20:54

A Miniszterelnökséget vezető miniszter az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján megállapította a 2015. évi minimális építőipari rezsióradíj mértékét. Az MvM rendelet a Magyar Közlöny 127. számában jelent meg, és a melléklete tartalmazza a rezsióradíj egyes költségnemeire vonatkozó értékeket is.

Részletek »

OTÉK módosítás a befogadó állomások építésére tekintettel

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.09.12. 14:21

Közzétéve: 2015.09.12. 14:21

A menekültek elhelyezésére szolgáló ideiglenes befogadó állomások építése országosan nagy vitákat vált ki. A Kormány a kivitelezések építésügyi feltételeinek mielőbbi megteremtése érdekében döntött az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) módosításáról. A kormányrendelet a néhány héttel korábban elfogadott, és egyes új befogadó állomások kiemelt üggyé nyilvánításáról szóló jogszabályt is kiegészítette.

Részletek »

Megjelent az építésügy átalakítását célzó intézkedési terv

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.12.15. 09:35

Közzétéve: 2015.09.07. 16:12

A Kormány 2015. januárjában fogalmazta meg, hogy az építésügy teljeskörű átalakítására van szükség. A Magyar Közlöny 2015. szeptember 4-i számában jelent meg az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat, amely már részletesebben meghatározza, hogy az építésügy szereplőinek milyen változásokra kell felkészülniük. Úgy tűnik, hogy például végleges döntés született a jegyzői építésügyi hatóságok megszüntetéséről, az építésügyi engedélyezés egyszerűsítéséről és a tervezői feladatok módosításáról.

Részletek »

Kerítés a határon. Az ideiglenes biztonsági határzár létesítésének előírásai

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.09.12. 14:23

Közzétéve: 2015.08.28. 12:16

A Kormány a 1401/2015. (VI. 17.) Korm. határozattal rendelte el a magyar-szerb határon ideiglenes kerítés létesítésének előkészítését. A következő jogalkotási lépésként az Országgyűlés elfogadta az államhatárról szóló törvény kiegészítését, majd pedig a Kormány rendeletében szabályozta a közérdekű használati joggal összefüggő kártalanítás előírásait. Érdekesség, hogy ez a kormányrendelet már 2015. augusztusában is kétszer módosult, és a "kerítés" meghatározást is pontosították: ideiglenes biztonsági határzár. Jelen tájékoztatóban a határzár építéséhez kapcsolódó jogszabályi rendelkezéseket mutatjuk be.

Részletek »

E-építés keretrendszer– innovációval a magyar emberek szolgálatában

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.08.23. 17:57

Közzétéve: 2015.08.23. 17:57

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1561/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat számos területen érinti az építésügyi igazgatásban dolgozó szakembereket, és az építtetőket is. Az építésügy számára a leglényegesebb talán az „E-építés keretrendszer– innovációval a magyar emberek szolgálatában” elnevezésű projekt lehet.

Részletek »

Kiemelt jelentőségű ügy az új befogadó állomások építése. OTÉK módosítás várható

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.09.17. 20:55

Közzétéve: 2015.08.23. 17:09

A Kormány döntése értelmében Martonfa és Sormás településeken létesülhetnek új ideiglenes befogadó állomások. A 212/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a beruházásokat, ezzel jelentősen lerövidíti és leegyszerűsíti az engedélyezési eljárást. A beruházásokat az érintett önkormányzatok még jogalkotással megakadályozhatják, ezért valószínűleg hamarosan az OTÉK módosítására is sor kerülhet.

Részletek »

Külterületi telkekre irányadó telekadó mértéke

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.12.05. 11:09

Közzétéve: 2015.08.14. 19:20

A Kúria határozata szerint nem felel meg a helyi sajátosságokhoz igazodó adóztatásnak, ha a telek m2 -ben számított területe alapján meghatározott telekadó mértéke a telek piaci értékéhez képest súlyos aránytalanságot eredményez.

Részletek »

Telekadó kivetése köztemető esetében

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.08.14. 19:18

Közzétéve: 2015.08.14. 19:13

A fővárosi önkormányzatot terhelő össztelepülési érdekű feladat esetén a kerületi önkormányzat a telekadó mértékének meghatározásakor a Helyi adó tv. 6. § c) pontja szerinti „helyi sajátosság” körében köteles értékelni azt a körülményt, hogy illetékességi területén köztemető közszolgáltatási funkcióval terhelt telek is van, mivel e közszolgáltatásnak a kerületi önkormányzat és az önkormányzatot alkotó helyi közösség is érintettje.

Részletek »

Telekadó tekintetében a helyben lakás nem lehet megkülönböztetési ok

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.08.14. 19:15

Közzétéve: 2015.08.14. 19:11

A Kúria kimondta, hogy a telekadó kötelezettség esetében az igazgatási bejelentéshez kötött helyben lakás nem elfogadható indoka a telektulajdonos adóalanyok közötti megkülönböztetésének. Kúria gyakorlata tehát az igazgatási bejelentéshez kötött helyben lakást nem, csak a tényleges, életvitelszerű helyben lakást fogadja el a Helyi adó tv. 6. § d) pontja szerinti mentességi okként telekadó esetében.

Részletek »

Lakásbérleti jogviszony megszűnése térítési díj ellenében

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.08.14. 18:47

Közzétéve: 2015.08.14. 18:47

A Kúria a Miskolci Önkormányzat rendelete alapján kimondta, hogy törvénysértő az az önkormányzati szabályozás, amely a lakásbérleti jogviszony térítési díj ellenében történő megszüntetését ahhoz köti, hogy a bérlő a település közigazgatási területén kívülre költözzön. Az önkormányzat a miskolci ún. számozott utcák lakóit úgy akarta ösztönözni a lakóhelyük elhagyására, hogy egy egyszeri, 1,5 – 2 millió forintos összeget ajánlott fel cserébe.

Részletek »

Közterület-használati szerződés felmondásának feltételei

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.08.14. 18:06

Közzétéve: 2015.08.14. 18:06

A taláros testület azt a kérdést mérlegelte alkotmányossági szempontból, hogy alaptörvény-ellenes-e, ha az önkormányzat közérdekből a közterület használatára való jogosultságot megszünteti. Az Alkotmánybíróság a határozat meghozatala során azt is megvizsgálta, hogy az önkormányzat a közterület-használati szerződés felmondása mellett köteles-e kártalanítást fizetni. Az alkotmányjogi panaszt egy, a Nyugati téri aluljáró környékén található pavilon miatt terjesztették elő.

Részletek »

A telekalakítási eljárás során kit kell ügyfélnek tekinteni?

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.08.28. 12:59

Közzétéve: 2015.08.14. 15:38

Az Alkotmánybíróság azt vizsgálta, hogy sérül-e az Alaptörvényben biztosított jogorvoslathoz való joga a telekalakítási eljárással érintett ingatlannal szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosult személynek, ha a telekalakítási eljárásban nem vehet részt ügyfélként. A taláros testület tehát 12/2015. (V. 14.) AB határozatával abban a kérdésben döntött, hogy a telekalakítási eljárással érintett ingatlannal szomszédos ingatlanok tulajdonosait be kell-e vonni az eljárásba, vagy sem.

Részletek »

Duplájára emelkedett a 2017-es vizes világbajnoksággal érintett ingatlanok száma

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.07.15. 10:30

Közzétéve: 2015.07.15. 10:30

A 2015. évi XXXIII. törvény (a Vizes VB törvény) egy rendhagyó jogszabály. Nagyon gyorsan kellett elfogadni ahhoz, hogy a korábban már elnyert, 2021-es vb megrendezése helyett megteremtsék a 2017-es vizes világbajnokság feltételeit. Az Országgyűlés további helyszínek bevonása miatt, és a beruházások lebonyolítójának kijelölése miatt indokoltnak látta, hogy módosítsa a 2015. áprilisában elfogadott törvényt.

Részletek »

Kihirdették a Metrótörvényt

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.07.15. 10:34

Közzétéve: 2015.07.14. 23:21

Egy újabb rendkívüli építésügyi eljárási szabályokat rögzítő jogszabály jelent meg. Ezúttal az egyes fővárosi fejlesztési beruházások gyorsításáról és egyszerűsítéséről rendelkezik egy törvény, amely az M3 metró felújítását és az óbudai mobilgát mielőbbi megvalósítását hivatott elősegíteni.

Részletek »

Építőipari csúcsszakember-képzés indul 2015. szeptemberétől

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.09.01. 12:15

Közzétéve: 2015.07.13. 21:21

A SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kara az Építőmesterek Szakmai Egyesülete támogatásával 2x1 éves ÉPÍTŐMESTER szakmérnöki képzést indít 2015. szeptembertől. A képzés befejezése után az építőmester alkalmas lesz bármely építési projekt valamennyi irányító feladatának önálló, felelősségteljes elvégzésére.

Részletek »

A CSOK érvényesítéséhez szükséges hatósági iratok

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.07.13. 20:38

Közzétéve: 2015.07.13. 20:38

A Kormány 2015. július 1. napjával jelentősen átalakította a lakásépítési támogatás rendszerét. A legfontosabb változás a Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) bevezetése, melynek igényléséhez szükségeses bizonyos építésügyi hatósági dokumentumok.

Részletek »

A bontás tudomásulvételi eljárás előírásainak pontosítása

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.07.13. 20:36

Közzétéve: 2015.07.13. 20:35

A 2015. április 1. napján hatályba lépett kormányhivatali integráció következtében a műemlékek építésügyi hatóságainál vitás volt, hogy milyen eljárási szabályokat kell alkalmazniuk. A 168/2015. (VI.30.) Korm. rendelet egyértelművé tette az Eljárási kódex vonatkozó rendelkezését. A Kormány a bontás tudomásulvételi eljárása vonatkozásában is elfogadott két lényeges pontosítást.

Részletek »

Településrendezési eszközökre vonatkozó átmeneti rendelkezés módosítása

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.07.15. 10:30

Közzétéve: 2015.07.13. 20:34

A Kormány a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet érintő pontosítást fogadott el, így egyértelmű vált az építésügyi hatóság illetékessége. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet átmeneti rendelkezéseinek módosításával egyes fővárosi kerületi önkormányzatok részére lehetővé vált, hogy alkalmazzák a 2012. novemberében már elfogadott, de akkor még hatályba nem lépett településrendezési eszközöket.

Részletek »

Bírságkalkulátor – oktatóvideo

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.06.22. 12:54

Közzétéve: 2015.06.21. 16:35

Az ÉpítésiJog.hu portálon elérhető a Bírságkalkulátor, mellyel pontosan ki lehet számítani egy-egy adott esetre az építésügyi bírságot. A számítás az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján történik.

Részletek »

Módosult az építésfelügyeleti hatóságok kijelölése a műemlékekkel kapcsolatban

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.06.04. 09:25

Közzétéve: 2015.06.04. 09:25

A kulturális örökség védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelet, több építésüggyel kapcsolatos jogszabályt módosított. Az építésügyi és építésfelügyeletei hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Építésügyi kormányrendelet) is történtek módosítások, melyek többek között, a másodfokú hatóságok kijelölését is érintette a műemlékekkel kapcsolatban. Fontos kiemelni, hogy ez a módosítás még a 2015. áprilisi kormányhivatali integrációt megelőzően történt.

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt