A használatbavételi engedély már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.05.26. 12:20

Közzétéve: 2015.05.22. 15:49

Azt minden építtető tudta, hogy a felelős műszaki vezető nyilatkozata nélkül nem kaphat használatbavételi engedélyt. Ha a felelős műszaki vezető nem volt fellelhető, vagy megtagadta a nyilatkozat kiadását, akkor – a nem egyöntetű hatósági gyakorlat szerint – építésügyi műszaki szakértő is megtehette a nyilatkozatot. 2015. április 1. napjától könnyebbé válik az építkezés lezárásának dokumentálása, és az építtetőknek, kivitelezőknek már nem kell a nyilatkozat megtétele érdekében „üldözniük” a felelős műszaki vezetőt. Az már más kérdés, hogy a könnyítés milyen hatással lesz a kivitelezés során viselt felelősségre.

Részletek »

A 2017-es budapesti vizes vb beruházásainak meggyorsítására szolgáló törvény

Szerző:  Varga Illés Levente

Utolsó frissítés: 2015.07.14. 23:23

Közzétéve: 2015.05.11. 11:19

Budapest a korábban már elnyert, 2021-es vb megrendezése helyett - "beugróként" - a 2017-es vizes világbajnokságot fogja lebonyolítani. Az előre nem tervezett sportesemény miatt fel kell gyorsítani a beruházásokat, és az Országgyűlés úgy ítélte meg, hogy ez csak egy külön törvénnyel lehetséges, amely speciális rendelkezéseket ír elő a vb helyszíneire.

Részletek »

A területrendezési jogszabályok 2015. áprilisi változásai

Szerző: Jámbor László

Utolsó frissítés: 2015.05.05. 07:21

Közzétéve: 2015.05.05. 07:21

A területrendezési jogszabályok sem maradhattak érintetlenül a 2015. április 1. napjától hatályos kormányhivatali integráció során. A jogalkotó reményei szerint a változások az eljárások gyorsítását is szolgálják majd.

Részletek »

Megváltozott a Lechner Lajos Tudásközpont (LLTK) elnevezése

Szerző: Jámbor László

Utolsó frissítés: 2015.06.09. 16:47

Közzétéve: 2015.05.05. 07:16

A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a kormányhivatalok átalakításán túlmenően egyéb szervezeti változásokat is tartalmaznak. Az egyik ilyen újdonság, hogy a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezése a feladatkör átalakítása és a Lechner család többi tagjára való utalás miatt megváltozott.

Részletek »

Megváltozott az állami főépítész jogköre

Szerző: Jámbor László,  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.05.05. 07:23

Közzétéve: 2015.05.05. 07:13

A 2015. április 1. napjától bekövetkezett kormányhivatali integrációt szabályozó 2015. évi VI. törvény rendelkezései nyomán módosultak a végrehajtást szabályozó kormányrendeletek. A változások érintették az állami főépítész és a területi tervtanács működését is.

Részletek »

Létrehozták a Magyar Építészeti Tanácsot

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.04.29. 08:58

Közzétéve: 2015.04.26. 15:22

A 1032/2015. (I. 30.) Korm. határozat 14. pontja már egyértelművé tette, hogy hamarosan létrejön a Magyar Építészeti Tanács (MÉTA), és a testület felállítására 2015. áprilisi hatállyal sor is került. A MÉTA hasonló feladatokat lát el, mint a megszüntetett Országos Építésügyi és Településrendezési Tanács (OÉTT), de a tagság összetétele jelentősen eltér.

Részletek »

Sportinfrastruktúra fejlesztése érdekében történő kisajátítás feltételei

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.04.09. 15:07

Közzétéve: 2015.04.09. 15:03

A Kisajátítási törvény (2007. évi CXXIII. törvény) legutóbbi módosításában pontosításra kerültek azok az esetek, amikor a sportinfrastruktúra fejlesztése érdekében kisajátítható egy ingatlan. A módosítást – valószínűleg nem véletlenül – a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény tartalmazza.

Részletek »

Kormányhivatalok átalakítása 2015. április 1. napjától: a 2015. évi VI. törvény

Szerző: Jámbor László

Utolsó frissítés: 2015.04.07. 22:11

Közzétéve: 2015.04.07. 22:11

A 2015. április 1. napjától bekövetkezett kormányhivatali integrációt szabályozó egyik fontos jogszabály az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi VI. törvény. A tipikus salátatörvény 39 törvényben vezeti át a hatósági elnevezések változásait, de például a Ket. módosítás nagyon lényeges kérdést érint. A 2015. évi VI. törvény egyebek mellett bevezeti a szakmai irányító miniszter fogalmát, a kormányhivatalokban megszünteti az ágazati szakigazgatási szerveket, valamint újraszabályozza a kormányhivatalok irányítását és ellenőrzését. Jelen tájékoztató a hatósági elnevezések változásait csak példálózva emeli ki.

Részletek »

Melyik községből lehet város? A várossá nyilvánítás feltételeinek módosítása

Szerző: Jámbor László

Utolsó frissítés: 2015.04.07. 21:29

Közzétéve: 2015.04.07. 21:29

A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 7. fejezete három szakaszban taglalja a várossá nyilvánítás kezdeményezésének előfeltételeit, a kezdeményezés értékelését, az eljárás szabályait. A módosító kormányrendelet a fejezeten belül külön szakaszban tételes és mérhető feltételeket állapított meg az átlagos városi fejlettségi szint értékelése során figyelembe veendő szempontokra.

Részletek »

Újra kiosztották az Ybl Miklós-díjat, de a többi építészeti miniszteri elismerés megszűnt

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.04.05. 11:10

Közzétéve: 2015.04.05. 11:10

Egy 2014. év végi BM rendelet megszüntette az összes miniszteri építészeti díjat. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 2015. márciusában megjelent rendelete ismét bevezette a legrangosabbakat, az Ybl-díjat, és ráadásul az elismeréssel járó pénzjutalmak összege is jelentősen emelkedett. Az új jogszabályban azonban már nem találhatjuk meg a hatóságokon folyó munka elismeréseként létrehozott Lechner Lajos-díjat, és több, korábban létező építészeti miniszteri díjat sem.

Részletek »

Mire figyeljenek az építőipari cégek? – Ingatlannal kapcsolatos építőipari szolgáltatások áfája

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.04.03. 09:28

Közzétéve: 2015.04.02. 21:10

4120 Lakó- és nem lakóépület építése: ezen tevékenységi kör is szerepel a NAV elnökének listájában, mint 2015. évi ellenőrizendő terület. Azon vállalkozások, melyek építési hatósági engedély-köteles ingatlan létrehozásában, illetve átalakításában érdekeltek, időről-időre adóhatósági vizsgálatok alanyává válhatnak. Tapasztalatom alapján a legnagyobb hibafaktort esetükben a tevékenységükkel kapcsolatos szolgáltatások áfa tartalmának helytelen megállapítása jelenti.

Részletek »

Kedvező európai bírósági ítélet az áfa levonási jogról az építőiparban

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.04.02. 21:00

Közzétéve: 2015.04.02. 21:00

Az EU-n belüli harmonizált áfa-szabályok értelmezésében kiemelkedő jelentősége van az Európai Bíróságnak (EB). A harmonizáció miatt más tagállamok ügyeiben hozott döntéseket is érdemes követni: az alábbiakban egy régebbi román ügyben hozott, bontással és az áfa levonással kapcsolatos döntést ismertetünk. Jó, ha tudjuk, hogy a magyar adóhatóság sem hagyhatja figyelmen kívül ezeket a döntéseket!

Részletek »

Ki készítheti el a tűzvédelmi szabályzatot?

Szerző:  Veresné Rauscher Judit

Utolsó frissítés: 2015.04.02. 20:47

Közzétéve: 2015.04.02. 20:47

A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet határozza meg, hogy milyen tűzvédelmi képesítésű személy készítheti el a tűzvédelmi szabályzatot, ki oktathatja az abban foglaltakat, valamint mennyi időben kell ezt a személyt kötelezően foglakoztatni. Az alábbi tájékoztató a tűzvédelmi szabályzathoz kapcsolódó egyéb jogszabályi rendelkezéseket is ismerteti.

Részletek »

Műemlék épületek kivitelezésének és karbantartásának új előírásai

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.04.02. 20:10

Közzétéve: 2015.04.02. 20:10

2015. márciusában az örökségvédelmi jogszabályváltozásokkal fontos módosítások léptek hatályba az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben is (Kivitelezési kódex). Főként a szervízkönyv és a jókarbantartási kötelezettség új előírásait kell megismerniük a műemlék építmények tulajdonosainak.

Részletek »

Csökkent az építészeti-műszaki tervtanácsok hatásköre

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.04.02. 20:08

Közzétéve: 2015.04.02. 20:08

A kulturális örökség védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelet – egyéb építésügyi jogszabályok mellett – érintette a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7) Korm. rendeletet is. A jogszabály a tervtanácsok működésében jelentős változásokat fog eredményezni.

Részletek »

Kulturális örökség védelmével összefüggő módosítások az Eljárási kódexben

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.04.02. 20:04

Közzétéve: 2015.04.02. 20:04

A kulturális örökség védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelet, több építésüggyel kapcsolatos jogszabályt módosított. A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (Eljárási kódex) is több változás történt, így például új bizonyíték lett a Forster Központ szakértői véleménye. Az eltérő értelmezés kizárása érdekében a Kormány pontosította a rendezett telek fogalmának alkalmazását is.

Részletek »

Megjelent a kormányhivatali rendszer átalakításáról szóló „salátarendelet”

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.04.02. 19:35

Közzétéve: 2015.04.02. 19:35

Az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi VI. törvény indokolása szerint a Kormány területi feladatai ellátása hatékonyságának és eredményességének növelése érdekében került sor a fővárosi és megyei kormányhivatalok belső integrációjára. A kormányhivatalokban a szakigazgatási szervre és törzshivatalra történő felosztása megszűnt. A belső integráció mellett az egyes területi államigazgatási szervek a fővárosi és megyei kormányhivatalokba olvadtak be 2015. április 1-jével. Fontos tudni, hogy a kormányrendelet a témát nem érintő építésügyi változásokat is tartalmaz, így például az Eljárási kódexet (a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet) érintően.

Részletek »

Eltörölték az automatikus cégbírósági bírságot a 2015. március 15-i határidőt elmulasztó bt-k, kk-t esetében

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.03.16. 15:12

Közzétéve: 2015.03.16. 15:12

A közkereseti társaságok és a betéti társaságok létesítő okiratát 2015. március 15-ig kellett volna összhangba hozni az új Ptk. rendelkezéseivel, vagyis szükség szerint módosítani kellett azt. A 2015. évi II. törvény megszüntette a mulasztáshoz kapcsolódó automatikus bírságolás lehetőségét, így a bt-k, kkt-k is további időt kaptak arra, hogy a módosításokat átvezessék a társasági szerződéseikben.

Részletek »

Nem minden esetben kell 2015. március 5-től alkalmazni az új OTSZ-t

Szerző:  Veresné Rauscher Judit

Utolsó frissítés: 2016.04.01. 13:38

Közzétéve: 2015.03.04. 20:22

Az országos tűzvédelmi szabályzatról kiadott 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (a sokak által csak OTSZ-nek hívott szabályozás) 2015. március 5-ével hatályát veszti és helyébe az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet lép. Érdemes tudni, hogy vannak olyan esetek, amikor 2015. március 5-ét követően is alkalmazható a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet, illetve egyes előírások kötelezően csak hónapokkal később lépnek hatályba.

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt