Engedély nélkül építhető építmények meghatározásának változásai

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.03.04. 18:52

Közzétéve: 2015.03.04. 18:52

Az országos tűzvédelmi szabályzatról szóló 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) hatálybalépésével összefüggően több kormányrendelet módosításra került a 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelettel, többek között az Eljárási kódex (312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) is. Az Eljárási kódexben változott az engedély nélkül építhető építményeket felsoroló melléklet és a tűzvédelmi szakhatósági dokumentáció tartalmára vonatkozó előírások is.

Részletek »

A Tűzvédelmi Műszaki Bizottság dolgozza ki a tűzvédelmi műszaki irányelveket

Szerző:  Veresné Rauscher Judit

Utolsó frissítés: 2015.03.04. 20:25

Közzétéve: 2015.03.03. 17:08

Az országos tűzvédelmi szabályzatról kiadott 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet – a sokak által csak OTSZ-nek hívott szabályozás – 2015. március 5-ével hatályát veszti és helyébe az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet lép (új OTSZ). Az új OTSZ hatálybalépéséhez kapcsolódóan a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság létrehozásának, összetételének, feladatkörének és működésének részletes szabályairól szóló jogszabályt is alkalmazni kell. Az alábbi tájékoztatóból az is kiderül, hogy a tűzvédelmi műszaki irányelvektől el lehet-e térni.

Részletek »

Az új OTSZ hatálybalépésével módosuló kormányrendeletek

Szerző:  Veresné Rauscher Judit

Utolsó frissítés: 2015.03.03. 14:13

Közzétéve: 2015.03.03. 14:06

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, amelyet a szakemberek OTSZ 5.0 elnevezéssel ismerhetnek) hatálybalépésével összefüggően kormányrendeleti szinten is szükségessé váltak módosítások. Az új OTSZ fogalmait, meghatározásait a 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet emelte át a vonatkozó jogszabályokba. Egyebek mellett a tűzvédelmi dokumentáció tartalma is átalakul az Eljárási kódexben (312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet).

Részletek »

Az építésügyi hatóságokról vallanak építészek és ügyfelek

Szerző:  Varga Illés Levente

Utolsó frissítés: 2015.02.26. 10:31

Közzétéve: 2015.02.26. 10:31

Tervezők, építtetők sok történetet mesélnek arról, hogy milyen horror eseteik voltak a hatóságokkal. Az ő hangjuk aztán időnként megalapoz egy-egy újabb reformrohamot, mely általában tovább ront az ügyintézés minőségén. De mi lehet az igazság? Mi történik valójában a hatóságoknál? Ezt szeretnénk kideríteni összevethető adatokkal. A hatósági kollégák már válaszoltak, most az ügyfeleket kérdezzük.

Részletek »

Építésügy területére vonatkozó kormányzati szándékok és az Építésijog.hu javaslatai

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.12.15. 09:36

Közzétéve: 2015.02.16. 19:15

Az utóbbi években, évtizedekben szinte nem telt el úgy egy hónap, hogy az építésügyi jogszabályok ne változtak volna. A szakma hosszú ideje igényli, hogy egységes, ellentmondásmentes és – ami talán a legfontosabb – állandó szabályrendszer alapján történjen az építkezések engedélyezése, kivitelezése. Az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását célzó intézkedésekről szóló 1032/2015. (I. 30.) Korm. határozat 17 pontban határozza meg, hogy melyek azok a kiemelt kérdéskörök, amelyekkel az új építésügyi jogszabályrendszerben változásokra lehet számítani. Az egyes pontok kapcsán röviden azt is felvetjük, hogy az Építésijog.hu szerzői milyen változásokat, intézkedéseket javasolnak.

Részletek »

A Plázastop Bizottság eljárásának szabályai

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2017.09.06. 08:46

Közzétéve: 2015.02.09. 17:54

A 2015. február 1. napjától hatályos új „Plázastop-törvény” a 400 m2 alapterület feletti kereskedelmi építmények csak akkor kaphatnak építési engedélyt, ha a beruházó egy speciális szakhatóság állásfoglalását, vagy előzetes szakhatósági hozzájárulását is beszerzi. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetője a szakhatósági döntését egy miniszterek által delegált bizottság véleményének mérlegelésével állapítja meg. Az egyszerűség kedvéért ezt a testületet Plázastop Bizottságnak neveztem el.

Részletek »

Az új Plázastop-törvény által előírt szakhatósági állásfoglalás szabályai

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.02.09. 17:58

Közzétéve: 2015.02.09. 17:40

A 400 m2 alapterület feletti kereskedelmi építmények esetében egy speciális szakhatóság véleményt kell beadni az építési engedély kiadásához. A 2015. február 1. napjától hatályos új „Plázastop-törvény” – amely az Építési törvény egyik fejezete, vagyis nem külön jogszabály – a szakhatósági eljárás részletes szabályait nem tartalmazza. A törvényi felhatalmazás alapján az 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet rögzíti a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjének szakhatósági állásfoglalása kiadásának előírásait.

Részletek »

Sportlétesítmények üzemeltetési, fejlesztési feladatainak pontosítása

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.02.09. 10:28

Közzétéve: 2015.02.09. 10:28

Az emberi erőforrások minisztere a Kormány sportpolitikáért felelős tagja. A nemzeti fejlesztési miniszter az állami vagyon felügyelete és az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozása keretében egyes sportlétesítmények üzemeltetése, fejlesztése kapcsán is ellát feladatokat, ezért szükségessé vált a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása.

Részletek »

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építész Kamara visszakapta közigazgatási feladatait

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.02.01. 17:27

Közzétéve: 2015.02.01. 17:10

A belügyminiszter döntése értelmében 2013. május 3. napjától a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara látta el a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarájának elsőfokú közigazgatási feladatait. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 2015. január 31-i hatállyal megszüntette a kijelölést.

Részletek »

Energetikai tanúsítással és követelményekkel kapcsolatos jogszabályok 2015. január 30-i változásai

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.02.01. 13:35

Közzétéve: 2015.02.01. 13:35

2015. január 30-i hatállyal módosul az épületek energetikai tanúsításáról szóló két jogszabály. A Kormány és a Miniszterelnökséget vezető miniszter rendelete módosította azon épületek körét, amelyekre energetikai tanúsítványt kell készíttetni, és több fogalom beiktatására, módosítására is sor került.  

Részletek »

Milyen kivitelezések esetében kell alkalmazni a 2015. évi, szigorúbb hőtechnikai előírásokat?

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.02.01. 13:30

Közzétéve: 2015.02.01. 13:30

Triviális lehet a kérdés, ha tudjuk, hogy az épületek egyes szerkezeti elemeinek megengedett hőátbocsátására vonatkozó határértékének, az úgynevezett U értéknek a szigorításáról szóló 20/2014. (III. 7.) BM rendelet 2015. január 1. napján lépett hatályba. A kérdésre adott válasz - véleményem szerint - mégsem az, hogy a 2015. január 1. napját követően megkezdett kivitelezések esetében kötelező az új követelményeket alkalmazni. Fontosnak tartom, hogy a beruházás szereplői a már korábban megkötött szerződések kapcsán készítsenek közös nyilatkozatot az új jogszabályi kötelezettségek értelmezéséről. Ennek hiányában nem lesz biztos kapaszkodó a tervek vagy a kivitelezés átvételekor az energetikai követelmények teljesítésének megállapítására.

Részletek »

2015. január 1. napjától szigorították az épületek egyes szerkezeti elemeinek megengedett hőátbocsátására vonatkozó határértékét

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.02.01. 13:31

Közzétéve: 2015.02.01. 13:24

Az épületek egyes szerkezeti elemeinek megengedett hőátbocsátására vonatkozó határértékének, az úgynevezett U értéknek a szigorításáról egy 2014. márciusi BM rendeletben találhatunk részleteket. A jogszabály szövege alapján felvetett fontos kérdések: hogy milyen épületekre vonatkozik a szigorítás és a kivitelezés milyen stádiumában kell a nagyobb költséggel járó megoldást választani?

Részletek »

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2014. december 30. napjától hatályos módosításai

Szerző: Jámbor László

Utolsó frissítés: 2015.01.26. 16:42

Közzétéve: 2015.01.23. 17:26

A 2013. évi CCXXIX. törvény (a jogalkalmazók által sűrűn kifogásolt salátatörvény) 2014. december 30. napjától hatályos szövege meghatározta az OTrT fogalom-meghatározásai közül hiányzó tájképi egység fogalmát és pontosította az eddig országos jelentőségű tájképvédelmi terület elnevezésű tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület fogalmát. Az Országgyűlés a fogalom-meghatározások elnevezését is átvezette az OTrT szövegében és mellékleteiben.  

Részletek »

Építészeti miniszteri díjak 2014. évi megszüntetése

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.04.05. 11:02

Közzétéve: 2015.01.23. 16:04

A tervlap.hu oldalon jelent meg a hír, hogy egy 2014. év végi BM rendelet megszüntette az összes építészeti díjat, beleértve a legrangosabbakat, például az Ybl-díjat. Az alábbi tájékoztatóban összefoglaljuk a hír jogszabályi hátterét.  

Részletek »

Felmérés az építésügyi hatóságok működéséről

Szerző:  Varga Illés Levente

Utolsó frissítés: 2015.02.23. 19:15

Közzétéve: 2015.01.22. 19:30

Az építésügyi hatóságok működési körülményeiről és az egységes jogalkalmazás állapotáról végzünk felmérést. Néhány egyszerű kérdés, kitöltése nem több, mint pár perc, de a válaszok sokat segítenek azoknak, akik az építésügyi kollégák munkakörülményeinek fejlesztéséért küzdenek.

Részletek »

Kedvezőbb (?) lett az egy éven belüli lakáseladás és -vétel illetékszabálya

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.05.19. 09:29

Közzétéve: 2015.01.20. 13:45

Ha valaki lakást, lakóházat vásárol illetékkedvezményt tud igénybe venni akkor, ha egy éven belül el is adott lakástulajdont, az is lehet, hogy illetéket egyáltalán nem kell fizetnie. Az ún. cserepótló kedvezmény szabályai 2015. január 1. napjától a vásárlóra nézve kedvezőbbé váltak, de egyben nagyobb terhet is jelenthetnek.

Részletek »

Az Eljárási Kódexből kikerültek a Plázastop-törvényhez kapcsolódó előírások

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.02.01. 16:15

Közzétéve: 2015.01.20. 12:59

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletből (Eljárási Kódex) 2014. december 31-i hatállyal törölték azokat a rendelkezéseket, amelyek az 1997. évi LXXVIII. törvény III/A. fejezetéhez (vagyis az ún. Plázastop-törvényhez) kapcsolódtak.

Részletek »

Az új „Plázastop-törvény” 2015. február 1. napjától hatályos

Szerző:  Dr. Jámbor Attila, Jámbor László

Utolsó frissítés: 2015.02.09. 18:39

Közzétéve: 2015.01.20. 12:56

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény III/A. fejezetét nevezi a sajtó „Plázastop-törvénynek”. Az Országgyűlés úgy helyezte hatályon kívül a korábbi előírásokat, hogy egyidejűleg ismételten korlátozta a nagyobb kereskedelmi építmények építését. A 2015. február 1. napjától hatályos jogszabály a tiltott alapterületet ugyan szűkített, azonban ezek engedélyezésére egy teljesen egyedi eljárást vezetett be. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjének szakhatósági állásfoglalása szükséges a nagyobb kereskedelmi építmények építéséhez, bővítéséhez.

Részletek »

Az építésügyi eljárásokban is lehet már átutalással fizetni az illetéket

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.01.26. 16:41

Közzétéve: 2015.01.20. 12:52

Az Illetéktörvény (Itv.) 2015. január 1. napjától hatályos módosításai több ponton érintik az építésügyi hatósági eljárások illetékfizetési kötelezettségét. Egyrészt az illeték teljesítésének módja, másrészt a hatóság hiánypótlási felhívására vonatkozó rendelkezései is módosult.  

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt