A zöldfelületi mérleg szabályainak pontosítása

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2019.10.25. 00:16

Közzétéve: 2019.08.10. 15:20

A 2018 decemberében elfogadott Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel összefüggésben annak egyes végrehajtási rendeleteinek módosítása is megtörtént. Ennek egyik lépéseként 2019 júniusától az OTÉK is módosításra került kisebb, de fontos előírások hatálybalépésével. A rendeletet a meteorológiai obszervatóriumok közelében fekvő ingatlanok tulajdonosai mindenképpen olvassák el, mert szigorú korlátozások vonatkoznak a telkükre.


Magyar Közlöny: 2019. évi 89. szám
Módosító jogszabály: 121/2019. (V.27.) Korm. rendelet
Érintett jogszabály: 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
Hatály: 2019. június 4.
 

Tetőkert és vízfelület mint a zöldfelületi rendszer része
 

Nem számít újdonságnak, hogy a beépítésre szánt területeken a telkek, építési telkek zöldfelületi mérlegének meghatározásakor nem csak az aktív növényzettel borított, burkolat és beépítés nélküli felületeket lehet figyelembe venni, legalábbis bizonyos mértékig. Az OTÉK 5. számú melléklete már korábban is meghatározta, hogy a tetőkertek, illetve természetes vagy mesterséges, burkolt medencével rendelkező vízfelületek területének hány százalékát lehet figyelembe venni a telkek zöldfelületeként.

Az OTÉK 2019. júniusban hatályba lépő módosítása látszólag nem változtatott ezen az elven, azonban az elsőre technikai jellegűnek tűnő változás mégis fontos lehet a jövőben. Korábban ugyanis az 5. számú melléklet alkalmazásának lehetőségét az OTÉK a beépítésre szánt területek építési használatának szabályainál tartalmazta, vagyis a kedvező számítási módot csak a beépítésre szánt területeken lehetett alkalmazni. Ez elvileg logikus is lenne, mivel nagyszámú és beépítési intenzitású építkezések jellemzően a beépítésre szánt területeken történnek az építési telkeken. Így főleg ezeken a területfelhasználási egységeken jöhet szóba az épületek záró szerkezetén kialakított tetőkert, vagy éppen a telken meglévő mesterséges vízfelület zöldfelületként történő figyelembevétele.

A gyakorlatban azonban előfordul, hogy beépítésre nem szánt területen történik – a terület rendeltetéséhez kapcsolódóan – olyan építési tevékenység, ahol szintén felmerülhet a tetőkertek, de legalábbis a vízfelületek kialakításának és figyelembevételének igénye. Gondolhatunk itt például a rekreációs célú, beépítésre nem szánt területek közül a közparkra, ahol jogszerűen elhelyezhető például műfűvel borított sportpálya, vagy a park funkciójához köthető öltöző, vendéglátó épület is, melyek csökkentik az egyébként magas zöldfelületi hányaddal kialakítandó telek aktív zöldfelületét. Éppen ezért lehet igény arra, hogy az egyébként szigorú zöldfelületi mutatóval rendelkező területeken is alkalmazható legyen a terület vagy az épület klimatikus viszonyait javító, az elépített zöldterületet némiképp pótló tetőkert és vízfelület.

Az OTÉK módosítása során az 5. melléklet alkalmazását lehetővé tevő előírás a beépítésre szánt területekre vonatkozó rendelkezések közül átkerült a település zöldfelületi rendszereire vonatkozó előírások közé, ezzel egyértelművé vált, hogy ez az előírás nem csak a beépítésre szánt, hanem a beépítésre nem szánt területeken is alkalmazható [121/2019. (V. 27.) Korm. rend. 1. §; 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 9/A. §].

Meteorológiai obszervatórium közelében nem lehet új építményt elhelyezni


Az OTÉK módosításával hatályba lépett egy új rendelkezés is, amely kizárólag a meteorológiai obszervatóriumok közelében lévő telkeket érinti. 2019 júniusától a meteorológiai obszervatórium magaslégköri szondával, időjárás-radarral vagy szélradarral rendelkező létesítményének 60 m sugarú környezetében nem helyezhető el új építmény (az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) fogalommeghatározása ide kattintva ismerhető meg). Ez azt jelenti, hogy az új előírás nem csak az emberi tartózkodásra szolgáló épületekre terjed ki, hanem egy kiegészítő funkciójú tároló építmény, vagy akár egy közműpótló műtárgy sem építhető obszervatórium közelébe, legalábbis ha ott magaslégköri szondával, időjárás-radarral vagy szélradarral rendelkező létesítmény is található.

 A tiltó rendelkezés a létesítmény 60 m sugarú környezetére terjed ki. A tilalom indoka az lehet, hogy az obszervatóriumban végzett kutatások, megfigyelések pontosságát és zavartalanságát biztosítsák, az építkezés vagy az új építmény elhelyezése e méréseket stb. ne zavarhassa, illetve a műszerek működését ne befolyásolja [121/2019. (V. 27.) Korm. rend. 2. §; 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 10. §].
 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet mezőgazdasági területei


Jelenleg az OTÉK tartalmazza a mezőgazdasági területekre vonatkozó fő előírásokat. A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (új OTrT) rendelkezései alapján azonban miniszteri rendeletnek kell megállapítania a jövőben a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet általános mezőgazdasági terület övezetére vonatkozó területi lehatárolást és övezeti szabályokat. Mivel az OTÉK kormányrendelet, ezért az OTÉK-ban rögzítették, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet általános mezőgazdasági terület övezete tekintetében az OTÉK mezőgazdasági területre vonatkozó egyes rendelkezései helyett a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló miniszteri rendelet (lásd: 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet) speciális övezeti előírásait kell alkalmazni.

Az OTÉK tekintetében a fenti kiegészítés technikai jellegű módosításnak nevezhető [121/2019. (V. 27.) Korm.rend. 3. §; 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 29. §].
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt