A CSOK érvényesítéséhez szükséges hatósági iratok

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.07.13. 20:38

Közzétéve: 2015.07.13. 20:38

A Kormány 2015. július 1. napjával jelentősen átalakította a lakásépítési támogatás rendszerét. A legfontosabb változás a Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) bevezetése, melynek igényléséhez szükségeses bizonyos építésügyi hatósági dokumentumok.

Részletek »

A bontás tudomásulvételi eljárás előírásainak pontosítása

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.07.13. 20:36

Közzétéve: 2015.07.13. 20:35

A 2015. április 1. napján hatályba lépett kormányhivatali integráció következtében a műemlékek építésügyi hatóságainál vitás volt, hogy milyen eljárási szabályokat kell alkalmazniuk. A 168/2015. (VI.30.) Korm. rendelet egyértelművé tette az Eljárási kódex vonatkozó rendelkezését. A Kormány a bontás tudomásulvételi eljárása vonatkozásában is elfogadott két lényeges pontosítást.

Részletek »

Településrendezési eszközökre vonatkozó átmeneti rendelkezés módosítása

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.07.15. 10:30

Közzétéve: 2015.07.13. 20:34

A Kormány a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet érintő pontosítást fogadott el, így egyértelmű vált az építésügyi hatóság illetékessége. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet átmeneti rendelkezéseinek módosításával egyes fővárosi kerületi önkormányzatok részére lehetővé vált, hogy alkalmazzák a 2012. novemberében már elfogadott, de akkor még hatályba nem lépett településrendezési eszközöket.

Részletek »

Bírságkalkulátor – oktatóvideo

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.06.22. 12:54

Közzétéve: 2015.06.21. 16:35

Az ÉpítésiJog.hu portálon elérhető a Bírságkalkulátor, mellyel pontosan ki lehet számítani egy-egy adott esetre az építésügyi bírságot. A számítás az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján történik.

Részletek »

Módosult az építésfelügyeleti hatóságok kijelölése a műemlékekkel kapcsolatban

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.06.04. 09:25

Közzétéve: 2015.06.04. 09:25

A kulturális örökség védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelet, több építésüggyel kapcsolatos jogszabályt módosított. Az építésügyi és építésfelügyeletei hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Építésügyi kormányrendelet) is történtek módosítások, melyek többek között, a másodfokú hatóságok kijelölését is érintette a műemlékekkel kapcsolatban. Fontos kiemelni, hogy ez a módosítás még a 2015. áprilisi kormányhivatali integrációt megelőzően történt.

Részletek »

A kormányhivatalok szervezeti átalakulásához kapcsolódó változások az Eljárási kódexben

Szerző: Nyuli Edit,  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.05.22. 16:05

Közzétéve: 2015.05.22. 16:05

A kormányhivatalok szervezeti átalakulására 2015. április 1. napjától került sor. Fontos tudni, hogy a kormányhivatali integrációhoz kapcsolódó változásokat rögzítő 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet (Eljárási kódex) is érintette. Egyebek mellett változtak a hiánypótlásra és a szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó rendelkezések.  

Részletek »

Az Eljárási kódex változásai 2015. április 1. napjától

Szerző: Nyuli Edit,  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.05.24. 09:33

Közzétéve: 2015.05.22. 16:00

2015. április 1. napjától a kormányhivatali integrációhoz kapcsolódó változások mellett egyéb, érdemi építésügyi változásokat is történtek. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (Eljárási kódex) egyebek mellett a liftek engedélyezése, az építésügyi szolgáltatás előírásai, az ügyféli kör meghatározása és a településképi vélemény jogorvoslati eljárásának szabálya is módosult.

Részletek »

Az építésügyi igazgatásban dolgozók foglalkoztatási feltételei

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.05.22. 15:55

Közzétéve: 2015.05.22. 15:55

A Kormányhivatalok szervezeti átalakításához kapcsolódóan a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet érintette egyebek mellett a hatósági ügyintézők foglalkoztatási, valamint a vezető beosztásba kinevezett kormánytisztviselő kiadmányozási jogosultságának feltételeit.

Részletek »

Átalakították az építésügyi szervezetrendszert: új hatósági elnevezések és másodfokú illetékességi szabályok

Szerző: Nyuli Edit,  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.05.26. 09:12

Közzétéve: 2015.05.22. 15:52

A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával kapcsolatos kormányrendeletek sok helyen érintik az építésigazgatási feladatokat, a feladatok címzettjét, valamint az eljárások rendjét. Az alábbi részletek azokat a különösen érdekes változásokat tárgyalják, amik újdonságként jelentek meg a szabályozásban, és így az építésügy minden részvevőjét érintik.

Részletek »

A használatbavételi engedély már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.05.26. 12:20

Közzétéve: 2015.05.22. 15:49

Azt minden építtető tudta, hogy a felelős műszaki vezető nyilatkozata nélkül nem kaphat használatbavételi engedélyt. Ha a felelős műszaki vezető nem volt fellelhető, vagy megtagadta a nyilatkozat kiadását, akkor – a nem egyöntetű hatósági gyakorlat szerint – építésügyi műszaki szakértő is megtehette a nyilatkozatot. 2015. április 1. napjától könnyebbé válik az építkezés lezárásának dokumentálása, és az építtetőknek, kivitelezőknek már nem kell a nyilatkozat megtétele érdekében „üldözniük” a felelős műszaki vezetőt. Az már más kérdés, hogy a könnyítés milyen hatással lesz a kivitelezés során viselt felelősségre.

Részletek »

A 2017-es budapesti vizes vb beruházásainak meggyorsítására szolgáló törvény

Szerző:  Varga Illés Levente

Utolsó frissítés: 2015.07.14. 23:23

Közzétéve: 2015.05.11. 11:19

Budapest a korábban már elnyert, 2021-es vb megrendezése helyett - "beugróként" - a 2017-es vizes világbajnokságot fogja lebonyolítani. Az előre nem tervezett sportesemény miatt fel kell gyorsítani a beruházásokat, és az Országgyűlés úgy ítélte meg, hogy ez csak egy külön törvénnyel lehetséges, amely speciális rendelkezéseket ír elő a vb helyszíneire.

Részletek »

A területrendezési jogszabályok 2015. áprilisi változásai

Szerző: Jámbor László

Utolsó frissítés: 2015.05.05. 07:21

Közzétéve: 2015.05.05. 07:21

A területrendezési jogszabályok sem maradhattak érintetlenül a 2015. április 1. napjától hatályos kormányhivatali integráció során. A jogalkotó reményei szerint a változások az eljárások gyorsítását is szolgálják majd.

Részletek »

Megváltozott a Lechner Lajos Tudásközpont (LLTK) elnevezése

Szerző: Jámbor László

Utolsó frissítés: 2015.06.09. 16:47

Közzétéve: 2015.05.05. 07:16

A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a kormányhivatalok átalakításán túlmenően egyéb szervezeti változásokat is tartalmaznak. Az egyik ilyen újdonság, hogy a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezése a feladatkör átalakítása és a Lechner család többi tagjára való utalás miatt megváltozott.

Részletek »

Megváltozott az állami főépítész jogköre

Szerző: Jámbor László,  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.05.05. 07:23

Közzétéve: 2015.05.05. 07:13

A 2015. április 1. napjától bekövetkezett kormányhivatali integrációt szabályozó 2015. évi VI. törvény rendelkezései nyomán módosultak a végrehajtást szabályozó kormányrendeletek. A változások érintették az állami főépítész és a területi tervtanács működését is.

Részletek »

Létrehozták a Magyar Építészeti Tanácsot

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.04.29. 08:58

Közzétéve: 2015.04.26. 15:22

A 1032/2015. (I. 30.) Korm. határozat 14. pontja már egyértelművé tette, hogy hamarosan létrejön a Magyar Építészeti Tanács (MÉTA), és a testület felállítására 2015. áprilisi hatállyal sor is került. A MÉTA hasonló feladatokat lát el, mint a megszüntetett Országos Építésügyi és Településrendezési Tanács (OÉTT), de a tagság összetétele jelentősen eltér.

Részletek »

Sportinfrastruktúra fejlesztése érdekében történő kisajátítás feltételei

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.04.09. 15:07

Közzétéve: 2015.04.09. 15:03

A Kisajátítási törvény (2007. évi CXXIII. törvény) legutóbbi módosításában pontosításra kerültek azok az esetek, amikor a sportinfrastruktúra fejlesztése érdekében kisajátítható egy ingatlan. A módosítást – valószínűleg nem véletlenül – a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény tartalmazza.

Részletek »

Kormányhivatalok átalakítása 2015. április 1. napjától: a 2015. évi VI. törvény

Szerző: Jámbor László

Utolsó frissítés: 2015.04.07. 22:11

Közzétéve: 2015.04.07. 22:11

A 2015. április 1. napjától bekövetkezett kormányhivatali integrációt szabályozó egyik fontos jogszabály az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi VI. törvény. A tipikus salátatörvény 39 törvényben vezeti át a hatósági elnevezések változásait, de például a Ket. módosítás nagyon lényeges kérdést érint. A 2015. évi VI. törvény egyebek mellett bevezeti a szakmai irányító miniszter fogalmát, a kormányhivatalokban megszünteti az ágazati szakigazgatási szerveket, valamint újraszabályozza a kormányhivatalok irányítását és ellenőrzését. Jelen tájékoztató a hatósági elnevezések változásait csak példálózva emeli ki.

Részletek »

Melyik községből lehet város? A várossá nyilvánítás feltételeinek módosítása

Szerző: Jámbor László

Utolsó frissítés: 2015.04.07. 21:29

Közzétéve: 2015.04.07. 21:29

A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 7. fejezete három szakaszban taglalja a várossá nyilvánítás kezdeményezésének előfeltételeit, a kezdeményezés értékelését, az eljárás szabályait. A módosító kormányrendelet a fejezeten belül külön szakaszban tételes és mérhető feltételeket állapított meg az átlagos városi fejlettségi szint értékelése során figyelembe veendő szempontokra.

Részletek »

Újra kiosztották az Ybl Miklós-díjat, de a többi építészeti miniszteri elismerés megszűnt

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.04.05. 11:10

Közzétéve: 2015.04.05. 11:10

Egy 2014. év végi BM rendelet megszüntette az összes miniszteri építészeti díjat. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 2015. márciusában megjelent rendelete ismét bevezette a legrangosabbakat, az Ybl-díjat, és ráadásul az elismeréssel járó pénzjutalmak összege is jelentősen emelkedett. Az új jogszabályban azonban már nem találhatjuk meg a hatóságokon folyó munka elismeréseként létrehozott Lechner Lajos-díjat, és több, korábban létező építészeti miniszteri díjat sem.

Részletek »

Mire figyeljenek az építőipari cégek? – Ingatlannal kapcsolatos építőipari szolgáltatások áfája

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.04.03. 09:28

Közzétéve: 2015.04.02. 21:10

4120 Lakó- és nem lakóépület építése: ezen tevékenységi kör is szerepel a NAV elnökének listájában, mint 2015. évi ellenőrizendő terület. Azon vállalkozások, melyek építési hatósági engedély-köteles ingatlan létrehozásában, illetve átalakításában érdekeltek, időről-időre adóhatósági vizsgálatok alanyává válhatnak. Tapasztalatom alapján a legnagyobb hibafaktort esetükben a tevékenységükkel kapcsolatos szolgáltatások áfa tartalmának helytelen megállapítása jelenti.

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt