A 2016. júniusi „salátarendelet” módosításai az Eljárási kódexben

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2016.06.21. 08:35

Közzétéve: 2016.06.21. 08:35

Az egyszerű bejelentés építésügybe történő bevezetésekor már szinte tudni lehetett, hogy az egyéb vonatkozó építésügyi előírások, jogszabályok ismét komolyabb változásoknak néznek elébe. A indok egészen „egyszerűen” az egyszerű bejelentés kapcsán felmerülő jogharmonizáció megteremtése a különböző rendeletek között. Az Eljárási kódexben is jelentős változások következtek be.

Részletek »

Július 1. napjától új jogszabály alapján történik az egyszerű bejelentés

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2016.06.21. 08:32

Közzétéve: 2016.06.21. 07:45

A 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései értelmében a 300 m2 összes hasznos alapterületet meg nem haladó lakóépületek építése egyszerű bejelentés alapján történhet 2016. január 1. napjától. A jogszabályalkotó felismerte a jogszabálycsomag hiányosságait és a januári változások óta dolgozott azok korrigálásán és pontosításán. 2016. július 1. napjától új szabályrendszer lép életbe.

Részletek »

Hogyan történik az egyszerű bejelentés 2016. június 14. és 30. napja között?

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2016.06.21. 07:40

Közzétéve: 2016.06.20. 19:27

2016. július 1-étől új kormányrendelet tartalmazza az egyszerű bejelentésre vonatkozó előírásokat, úgy, hogy azzal a 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet egyben hatályát is veszíti. Az új előírások hatálybalépéséig azonban marad a régi jogszabály, és abban néhány fontos módosítás történt, létrehozva ezzel egy átmeneti időszakot. A június 14. és 30. napjai közötti egyszerű bejelentésekre ezeket az átmeneti szabályokat kell alkalmazni.

Részletek »

Erre várt az építési szakma: itt az Építési törvényhez kapcsolódó "salátarendelet"

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2016.07.16. 14:58

Közzétéve: 2016.06.14. 13:16

A 2016. évi XXXVI. törvény elfogadását követően az építésügy szereplői rendszeresen kattinthattak a Magyar Közlöny oldalára, mivel az Étv. módosítását egy jelentős mennyiségű, kormányrendeleteket érintő változásnak is követnie kellett. A Magyar Közlöny 2016. június 13-i számában jelent meg az egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet, amely szinte az összes fontosabb építésügyi jogszabályt érinti.

Részletek »

Megjelent a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló új rendelet

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2016.06.21. 08:46

Közzétéve: 2016.06.14. 07:40

Az Építési törvény 2016. május 13-ától hatályos módosításai óta már számítani lehetett arra, hogy az egyszerű bejelentés szabályaiban radikális változás következik be. A várva várt kormányrendelet a Magyar Közlöny június 13-i számában jelent meg, és lényegében megszünteti az építésügyi hatóságok közreműködésével történő egyszerű bejelentést.

Részletek »

Útmutató a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv építési beruházásokhoz kapcsolódó vitás bankgarancia lehívások esetében alkalmazandó eljárásához

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2016.05.31. 22:54

Közzétéve: 2016.05.31. 22:54

A TSzSz a szakértői eljárásban a Felek (vállalkozó és megrendelő) közötti alapjogviszony szerződés alapján és a bankgarancia szövege figyelembe vételével vizsgálja a bankgarancia lehívásának indokoltságát. A szakértői eljárás részleteiről a Bankszövetség és az ÉVOSZ egyetértésével készült egy útmutató.

Részletek »

Okostelefonos támogatást kap az építőipar

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2016.05.31. 22:39

Közzétéve: 2016.05.31. 22:39

Már letölthető az elektronikus építési napló androidos mobilokra fejlesztett változata. Az alkalmazással a felhasználók okostelefonon vihetnek fel napi jelentéseket és eseti bejegyzéseket a kivitelezés helyszínén, a megrendelők pedig saját készülékükön bárhol, bármikor nyomon követhetik az építkezés fázisait. Az építésügyi fejlesztés a hagyományos E-építési naplóval szinkronban működve, a nyilvános tesztidőszak tapasztalatait felhasználva május 19-től segíti az építőipari szereplőket.

Részletek »

Május 13-án hatályba lépett az Építési törvény módosítása

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2016.06.14. 08:27

Közzétéve: 2016.05.05. 17:25

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) módosításáról szóló T/9369. számú törvényjavaslatot 2016. május 4-én írta alá a Köztársasági elnök, és a következő napon már meg is jelent a Magyar Közlönyben. A legtöbb új rendelkezés az egyszerű bejelentést érintette. A módosításokat döntően 2016. május 13. napjától kell alkalmazni, de a kapcsolódó kormányrendelet(ek) kihirdetésére még nem került sor, ezért az új rendelkezések egyes részletszabályai még nem ismertek.

Részletek »

Az Országgyűlés 2016. április 26-án elfogadta az Építési törvény módosítását

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2016.04.27. 11:14

Közzétéve: 2016.04.27. 09:18

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) módosításáról szóló T/9369. számú törvényjavaslatról már több tájékoztató jelent meg az Építésijog.hu portálon. Hamarosan az építésügy szereplőinek alaposan át kell tanulmányoznia az új előírásokat, mivel az Országgyűlés 2016. április 26-án elfogadta a törvényjavaslatot.

Részletek »

Csak szabályos épület kaphat fennmaradási engedélyt

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2016.05.11. 08:50

Közzétéve: 2016.04.27. 07:40

A 2016. május 13-ától hatályos változásokat előíró 2016. évi XXXVI. törvény kapcsán készített tájékoztatók döntően az egyszerű bejelentéshez kapcsolódó változásokat rögzítik, de az Építési törvény módosításának vannak olyan elemei is, amely valamennyi építési tevékenységet érinthetik. A módosító törvény átalakítja a fennmaradási engedélyezési eljárást, és pontosítja az építési napló vezetési kötelezettség elmulasztásának előírásait is.

Részletek »

Az egyszerű bejelentés alapján épülő épületekről is kötelező a statisztikai adatszolgáltatás

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2016.04.19. 22:28

Közzétéve: 2016.04.19. 22:28

Az egyszerű bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi harmonizáció elérte a statisztikai adatokkal kapcsolatos jogszabályokat is. Ennek megfelelően az országos statisztikai adatgyűjtéseiről és adatátviteleiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet előírásai között megjelent az egyszerű bejelentéssel épülő épületek típusa is, melyet a Kormány 60/2016.  (III. 25.) Korm. rendelete léptetett hatályba.

Részletek »

Új gyorsforgalmi út típus az országos településrendezési tervben

Szerző: Jámbor László

Utolsó frissítés: 2016.03.23. 07:47

Közzétéve: 2016.03.23. 07:47

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2016. január 7. napján hatályba lépett módosítása szerint az 1/1. számú mellékletben a gyorsforgalmi utak felsorolásai kiegészítésre kerültek egy új gyorsforgalmi út kategóriával, a gyorsúttal, mely kategória a törvényben az „R” jelet kapta. A módosításra a gyorsutakkal kapcsolatos jogszabályok miatt volt szükség, ugyanakkor a megváltozott jogszabályi környezet továbbra is felvet pár kérdést az új gyorsforgalmi utak szabályozásával kapcsolatban.

Részletek »

Az ÉMI Nonprofit Kft. tervellenőrzést és építési műszaki ellenőrzést is fog végezni

Szerző:  Kiss Andor

Utolsó frissítés: 2016.07.18. 18:03

Közzétéve: 2016.03.22. 19:44

Tovább bővülnek az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI) tevékenységei. A Miniszterelnökség által nyújtott központi költségvetési forrásból vagy európai uniós forrásból megvalósításra kerülő, nettó 100 millió forint becsült értéket meghaladó építési beruházások bizonyos eseteiben a beruházás építési engedélyezési és kivitelezési dokumentációinak tervellenőrzésére, és építési műszaki ellenőrzésre a beruházónak az ÉMI-vel kell szerződnie. A Miniszterelnökséget vezető miniszter felügyeleti körében pedig a beruházást nyomon követi a közpénzek hatékony felhasználásának átláthatóságának és nyilvános ellenőrzésének céljából.

Részletek »

Kötelező tervezői művezetés és kivitelezési dokumentáció

Szerző:  Kiss Andor

Utolsó frissítés: 2017.02.21. 22:01

Közzétéve: 2016.03.03. 10:32

Az Országgyűlés 2016. április 26-án elfogadta az Építési törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtott be 2016. február 26-án az Országgyűléshez T/9369. számú törvényjavaslat számon. Jelen cikkünkben a tervezői, kivitelezői feladatokat érintő, a Magyar Közlönyben már megjelent módosításokat tekintjük át.

Részletek »

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata elfogadta a településkép-védelmi adót

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2016.03.02. 16:33

Közzétéve: 2016.03.02. 16:33

Sajátos megoldást választott Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata arra, hogy a 2016. január 1. napjától hatályos Építési törvény rendelkezéseivel szemben megpróbálja a településkép védelmének szempontjait érvényesíteni. A településkép-védelmi adóról szóló önkormányzati rendelet a III. kerület honlapján már megtalálható, de csak 2016. április 1. napjától kell alkalmazni. A médai a januári tervezetet giccsadóként mutatta be, és ez a meghatározás a képviselő-testületi előterjesztésben változatlanul megtalálható.

Részletek »

Parkolóhelyek kialakításának új OTÉK előírásai

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2016.03.01. 17:09

Közzétéve: 2016.03.01. 17:09

Az elektromos gépjárművek használatához szükséges fejlesztések biztosítását, és az allergén pollent termelő fák „kitiltását” rögzíti az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet (OTÉK) 2016. március 10. napjától hatályos módosítása.

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt