E-építés keretrendszer– innovációval a magyar emberek szolgálatában

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.08.23. 17:57

Közzétéve: 2015.08.23. 17:57

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1561/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat számos területen érinti az építésügyi igazgatásban dolgozó szakembereket, és az építtetőket is. Az építésügy számára a leglényegesebb talán az „E-építés keretrendszer– innovációval a magyar emberek szolgálatában” elnevezésű projekt lehet.

Részletek »

Kiemelt jelentőségű ügy az új befogadó állomások építése. OTÉK módosítás várható

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.09.17. 20:55

Közzétéve: 2015.08.23. 17:09

A Kormány döntése értelmében Martonfa és Sormás településeken létesülhetnek új ideiglenes befogadó állomások. A 212/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a beruházásokat, ezzel jelentősen lerövidíti és leegyszerűsíti az engedélyezési eljárást. A beruházásokat az érintett önkormányzatok még jogalkotással megakadályozhatják, ezért valószínűleg hamarosan az OTÉK módosítására is sor kerülhet.

Részletek »

Külterületi telkekre irányadó telekadó mértéke

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.12.05. 11:09

Közzétéve: 2015.08.14. 19:20

A Kúria határozata szerint nem felel meg a helyi sajátosságokhoz igazodó adóztatásnak, ha a telek m2 -ben számított területe alapján meghatározott telekadó mértéke a telek piaci értékéhez képest súlyos aránytalanságot eredményez.

Részletek »

Telekadó kivetése köztemető esetében

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.08.14. 19:18

Közzétéve: 2015.08.14. 19:13

A fővárosi önkormányzatot terhelő össztelepülési érdekű feladat esetén a kerületi önkormányzat a telekadó mértékének meghatározásakor a Helyi adó tv. 6. § c) pontja szerinti „helyi sajátosság” körében köteles értékelni azt a körülményt, hogy illetékességi területén köztemető közszolgáltatási funkcióval terhelt telek is van, mivel e közszolgáltatásnak a kerületi önkormányzat és az önkormányzatot alkotó helyi közösség is érintettje.

Részletek »

Telekadó tekintetében a helyben lakás nem lehet megkülönböztetési ok

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.08.14. 19:15

Közzétéve: 2015.08.14. 19:11

A Kúria kimondta, hogy a telekadó kötelezettség esetében az igazgatási bejelentéshez kötött helyben lakás nem elfogadható indoka a telektulajdonos adóalanyok közötti megkülönböztetésének. Kúria gyakorlata tehát az igazgatási bejelentéshez kötött helyben lakást nem, csak a tényleges, életvitelszerű helyben lakást fogadja el a Helyi adó tv. 6. § d) pontja szerinti mentességi okként telekadó esetében.

Részletek »

Lakásbérleti jogviszony megszűnése térítési díj ellenében

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.08.14. 18:47

Közzétéve: 2015.08.14. 18:47

A Kúria a Miskolci Önkormányzat rendelete alapján kimondta, hogy törvénysértő az az önkormányzati szabályozás, amely a lakásbérleti jogviszony térítési díj ellenében történő megszüntetését ahhoz köti, hogy a bérlő a település közigazgatási területén kívülre költözzön. Az önkormányzat a miskolci ún. számozott utcák lakóit úgy akarta ösztönözni a lakóhelyük elhagyására, hogy egy egyszeri, 1,5 – 2 millió forintos összeget ajánlott fel cserébe.

Részletek »

Közterület-használati szerződés felmondásának feltételei

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.08.14. 18:06

Közzétéve: 2015.08.14. 18:06

A taláros testület azt a kérdést mérlegelte alkotmányossági szempontból, hogy alaptörvény-ellenes-e, ha az önkormányzat közérdekből a közterület használatára való jogosultságot megszünteti. Az Alkotmánybíróság a határozat meghozatala során azt is megvizsgálta, hogy az önkormányzat a közterület-használati szerződés felmondása mellett köteles-e kártalanítást fizetni. Az alkotmányjogi panaszt egy, a Nyugati téri aluljáró környékén található pavilon miatt terjesztették elő.

Részletek »

A telekalakítási eljárás során kit kell ügyfélnek tekinteni?

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.08.28. 12:59

Közzétéve: 2015.08.14. 15:38

Az Alkotmánybíróság azt vizsgálta, hogy sérül-e az Alaptörvényben biztosított jogorvoslathoz való joga a telekalakítási eljárással érintett ingatlannal szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosult személynek, ha a telekalakítási eljárásban nem vehet részt ügyfélként. A taláros testület tehát 12/2015. (V. 14.) AB határozatával abban a kérdésben döntött, hogy a telekalakítási eljárással érintett ingatlannal szomszédos ingatlanok tulajdonosait be kell-e vonni az eljárásba, vagy sem.

Részletek »

Duplájára emelkedett a 2017-es vizes világbajnoksággal érintett ingatlanok száma

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.07.15. 10:30

Közzétéve: 2015.07.15. 10:30

A 2015. évi XXXIII. törvény (a Vizes VB törvény) egy rendhagyó jogszabály. Nagyon gyorsan kellett elfogadni ahhoz, hogy a korábban már elnyert, 2021-es vb megrendezése helyett megteremtsék a 2017-es vizes világbajnokság feltételeit. Az Országgyűlés további helyszínek bevonása miatt, és a beruházások lebonyolítójának kijelölése miatt indokoltnak látta, hogy módosítsa a 2015. áprilisában elfogadott törvényt.

Részletek »

Kihirdették a Metrótörvényt

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.07.15. 10:34

Közzétéve: 2015.07.14. 23:21

Egy újabb rendkívüli építésügyi eljárási szabályokat rögzítő jogszabály jelent meg. Ezúttal az egyes fővárosi fejlesztési beruházások gyorsításáról és egyszerűsítéséről rendelkezik egy törvény, amely az M3 metró felújítását és az óbudai mobilgát mielőbbi megvalósítását hivatott elősegíteni.

Részletek »

Építőipari csúcsszakember-képzés indul 2015. szeptemberétől

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.09.01. 12:15

Közzétéve: 2015.07.13. 21:21

A SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kara az Építőmesterek Szakmai Egyesülete támogatásával 2x1 éves ÉPÍTŐMESTER szakmérnöki képzést indít 2015. szeptembertől. A képzés befejezése után az építőmester alkalmas lesz bármely építési projekt valamennyi irányító feladatának önálló, felelősségteljes elvégzésére.

Részletek »

A CSOK érvényesítéséhez szükséges hatósági iratok

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.07.13. 20:38

Közzétéve: 2015.07.13. 20:38

A Kormány 2015. július 1. napjával jelentősen átalakította a lakásépítési támogatás rendszerét. A legfontosabb változás a Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) bevezetése, melynek igényléséhez szükségeses bizonyos építésügyi hatósági dokumentumok.

Részletek »

A bontás tudomásulvételi eljárás előírásainak pontosítása

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.07.13. 20:36

Közzétéve: 2015.07.13. 20:35

A 2015. április 1. napján hatályba lépett kormányhivatali integráció következtében a műemlékek építésügyi hatóságainál vitás volt, hogy milyen eljárási szabályokat kell alkalmazniuk. A 168/2015. (VI.30.) Korm. rendelet egyértelművé tette az Eljárási kódex vonatkozó rendelkezését. A Kormány a bontás tudomásulvételi eljárása vonatkozásában is elfogadott két lényeges pontosítást.

Részletek »

Településrendezési eszközökre vonatkozó átmeneti rendelkezés módosítása

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.07.15. 10:30

Közzétéve: 2015.07.13. 20:34

A Kormány a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet érintő pontosítást fogadott el, így egyértelmű vált az építésügyi hatóság illetékessége. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet átmeneti rendelkezéseinek módosításával egyes fővárosi kerületi önkormányzatok részére lehetővé vált, hogy alkalmazzák a 2012. novemberében már elfogadott, de akkor még hatályba nem lépett településrendezési eszközöket.

Részletek »

Bírságkalkulátor – oktatóvideo

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.06.22. 12:54

Közzétéve: 2015.06.21. 16:35

Az ÉpítésiJog.hu portálon elérhető a Bírságkalkulátor, mellyel pontosan ki lehet számítani egy-egy adott esetre az építésügyi bírságot. A számítás az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján történik.

Részletek »

Módosult az építésfelügyeleti hatóságok kijelölése a műemlékekkel kapcsolatban

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.06.04. 09:25

Közzétéve: 2015.06.04. 09:25

A kulturális örökség védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelet, több építésüggyel kapcsolatos jogszabályt módosított. Az építésügyi és építésfelügyeletei hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Építésügyi kormányrendelet) is történtek módosítások, melyek többek között, a másodfokú hatóságok kijelölését is érintette a műemlékekkel kapcsolatban. Fontos kiemelni, hogy ez a módosítás még a 2015. áprilisi kormányhivatali integrációt megelőzően történt.

Részletek »

A kormányhivatalok szervezeti átalakulásához kapcsolódó változások az Eljárási kódexben

Szerző: Nyuli Edit,  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.05.22. 16:05

Közzétéve: 2015.05.22. 16:05

A kormányhivatalok szervezeti átalakulására 2015. április 1. napjától került sor. Fontos tudni, hogy a kormányhivatali integrációhoz kapcsolódó változásokat rögzítő 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet (Eljárási kódex) is érintette. Egyebek mellett változtak a hiánypótlásra és a szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó rendelkezések.  

Részletek »

Az Eljárási kódex változásai 2015. április 1. napjától

Szerző: Nyuli Edit,  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.05.24. 09:33

Közzétéve: 2015.05.22. 16:00

2015. április 1. napjától a kormányhivatali integrációhoz kapcsolódó változások mellett egyéb, érdemi építésügyi változásokat is történtek. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (Eljárási kódex) egyebek mellett a liftek engedélyezése, az építésügyi szolgáltatás előírásai, az ügyféli kör meghatározása és a településképi vélemény jogorvoslati eljárásának szabálya is módosult.

Részletek »

Az építésügyi igazgatásban dolgozók foglalkoztatási feltételei

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.05.22. 15:55

Közzétéve: 2015.05.22. 15:55

A Kormányhivatalok szervezeti átalakításához kapcsolódóan a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet érintette egyebek mellett a hatósági ügyintézők foglalkoztatási, valamint a vezető beosztásba kinevezett kormánytisztviselő kiadmányozási jogosultságának feltételeit.

Részletek »

Átalakították az építésügyi szervezetrendszert: új hatósági elnevezések és másodfokú illetékességi szabályok

Szerző: Nyuli Edit,  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.05.26. 09:12

Közzétéve: 2015.05.22. 15:52

A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával kapcsolatos kormányrendeletek sok helyen érintik az építésigazgatási feladatokat, a feladatok címzettjét, valamint az eljárások rendjét. Az alábbi részletek azokat a különösen érdekes változásokat tárgyalják, amik újdonságként jelentek meg a szabályozásban, és így az építésügy minden részvevőjét érintik.

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt