2020. március 1. napjától a reklámok elhelyezésével kapcsolatos szabályok betartását a járási hivatalok ellenőrzik

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2020.03.16. 11:35

Közzétéve: 2020.03.16. 11:33

Jelentősen átszervezték 2020. március 1-től az építésügyi hatósági rendszert. A 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet – az építésügyi hatóságok átalakításával kapcsolatos kormányrendeletek mellett – módosította a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletet is. A Reklám-elhelyezési rendeletben a reklámok elhelyezésével kapcsolatos módosításokat is találunk.

Magyar Közlöny: 2019. évi 220. szám
Módosító jogszabály: 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet
Érintett jogszabály: 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
Hatály: 2019. december 31., 2020. március 1.
 

A kormányhivatal helyett a járási hivatal lesz az eljáró hatóság


Az Országgyűlés a 2019. évi CX. törvény elfogadásával döntött arról, hogy jelentősen átszervezi az építésügyi hatósági rendszert, ennek következtében 2020. március 1-től megszűnik a jegyzői építésügyi hatóság (a törvényről szóló tájékoztató itt olvasható). A törvény végrehajtására kiadott 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet módosította az építésügyi hatóságok átszervezésével kapcsolatos kormányrendeleteket, így a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletet is.

A településkép fokozottabb védelme érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben (Településképi törvény) a reklámok, reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó keretszabályok, a Reklám-elhelyezési rendeletben (104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet) pedig részletesebb szabályok kerültek  megállapításra a közterületen, illetve a közterületről látható magánterületeken elhelyezhető reklámokra, reklámhordozókra vonatkozóan.

Érdemes tudni, hogy kizárólag olyan reklámhordozó helyezhető el, illetve olyan reklám tehető közzé, amely megfelel a Településképi törvényben, illetve a végrehajtására kiadott Reklám-elhelyezési rendeletben, valamint a településképi rendeletben foglalt követelményeknek [104/2017. (IV. 28.) Korm. rend. 2. § (1) bek.].

A Reklám-elhelyezési rendelet hatályos előírása a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal hatáskörébe utalta a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzését, illetve szankcionálását. A módosító rendelet pontosította a reklámelhelyezésre vonatkozó szabályok szankcionálásával hatáskörrel rendelkező hatóságot, miszerint 2020. március 1-től a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala jár el a szabálytalanul elhelyezett vagy közzétett reklámok ügyében [360/2019. (XII.30.) Korm.rend. 167. § (1) bek. a)-b) pont; 104/2017. (IV. 28.) Korm. rend. 8. §].
 

Meghosszabbították az önkormányzatok, költségvetési szervek átmeneti rendelkezéseit

 

Reklám-elhelyezési rendelet (104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet) rögzíti a reklámelhelyezés fő szabályait, és meghatározza azokat területeket, ahol a szigorú szabályok betartása mellett elhelyezhető reklám. A fő szabály többek között, hogy ragasztás útján reklám nem rögzíthető, továbbá a rendelet meghatározza a plakátok és építési reklámháló minimális és maximális méreteit, illetve a reklámhordozók elhelyezésére igénybe vehető felület maximális méretét is. Ezek alól a korlátozások alól a 2018. február 15-étől hatályos módosításoknak köszönhetően az állam, a helyi önkormányzat, költségvetési szerv és e szervezetek együtt, vagy külön-külön 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2018. június 1-jéig mentesültek, majd ezt a határidőt 2019. december 31. napjáig hosszabbították meg. Ezen meghatározott időpontig a kijelölt szerveknek nem kellett alkalmazniuk a Reklám-elhelyezési rendelet kötöttségeihez, vagyis ragasztás útján is rögzíthettek plakátot a maximalizált méreten felül is. Az átmeneti mentesség nem érinti, hogy csak utcabútoron, illetve csak a Reklám-elhelyezési rendeletben meghatározott területeken lehet reklámot elhelyezni [16/2018. (II. 13.) Korm. rend. 16. §; 99/2018. (VI. 8.) Korm. rend. 17. §; 104/2017. (IV. 28.) Korm. rend. 10/A. §].

A 360/2019. (XII. 30.) Korm.rendelet további egy évet adott a kijelölt szervezeteknek, így 2020. december 31. napjáig nem kell alkalmazniuk a Reklám-elhelyezési rendelet 4. §-ban foglaltakat [360/2019. (XII.30.) Korm.rend. 167. § (2) bek.; 104/2017. (IV. 28.) Korm. rend. 10/A. §].

A 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet egyéb módosításait lásd az alábbi tájékoztatókban:
- Az építésügy 2020. évi átalakítása - megjelentek a részletszabályok
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt