A veszélyhelyzet ideje alatt az OTSZ üzemeltetésre vonatkozó egyes előírásait nem kell alkalmazni

Szerző:  Veresné Rauscher Judit

Utolsó frissítés: 2020.07.20. 12:47

Közzétéve: 2020.05.09. 17:33

A 177/2020. (V. 4.) Korm. rendelet átmentileg módosította az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló rendeletet. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes műszaki megoldások időszakos felülvizsgálatát nem kell végrehajtani.


Magyar Közlöny: 2020. évi 98. szám
Érintett jogszabály: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
Módosító és Új jogszabály: 177/2020. (V. 4.) Korm. rendelet
Hatályos: 2020. május 5.

 

A koronavírus-veszélyhelyzet miatt egyes felülvizsgálati munkákat nem kell elvégezni


A veszélyhelyzet ideje alatt – amennyiben azok végrehajtása a fennálló veszélyhelyzettel összefüggésben kialakult körülmények következtében aránytalan nehézségbe ütközik – az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 18. mellékletében foglalt 1. táblázatban meghatározott műszaki megoldások időszakos felülvizsgálatát, karbantartását nem kell végrehajtani [177/2020. (V. 4.) Korm. rend. 6. § (1) bek.].

Az érintett műszaki megoldás a jogszabály vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt tűzvédelmi berendezés, rendszer, készülék, szerkezet, valamint az e rendelet szerint felülvizsgálat tárgyát képező rendszer [54/2014. (XII. 5.) BM rend. 4. § (2) bek. 40. pont].

A jogszabályi szüveget vizsgálva az aránytalan nehézség igen tág fogalom, definicióját tűzvédelmi jogszabály nem tartalmazza.

Közérdekű adatok igénylése során sokszor az adatkezelő arra szokott hivatkozni, hogy annak az igényelt formában történő létrehozása olyan adatfeldolgozással lehetséges, ami aránytalan nehézséggel járna. A megtagadott adatigénylések peres eljárása során a bírói mérlegelés annak megitélése, hogy a teljesítés tényleg aránytalan nehézségbe ütközött-e.

Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról az OTSZ 18. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni [54/2014. (XII. 5.) BM rend. 248. § (1) bek.]
 

Az üzemeltető OTSZ szerinti ellenőrzési kötelezettségei


Fontos ismernünk a néhány fogalmat az üzemeltetésről:
a) üzemeltető: a létesítmény, épület vagy épületrész üzemeltetését ellátó, az üzemeltetés során a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 18. §-ában meghatározott követelmények biztosításáért felelős személy vagy szervezet,
b) üzemeltetői ellenőrzés: az üzemeltetői ellenőrzést végző személy vagy az üzemeltető által írásban megbízott jogi személy által végzett, az érintett műszaki megoldás működőképességéről való, jellemzően szemrevételezéses meggyőződés és annak írásban történő dokumentálása,
c) üzemeltetői ellenőrzést végző személy: az üzemeltető által megbízott vagy kijelölt személy, aki végrehajtja az üzemeltetői ellenőrzést [54/2014. (XII. 5.) BM rend. 4. § (2) bek. 188-190. pont].

Az üzemeltető kötelezettségeit összefoglaló táblázatot pdf formátumban IDE KATTINTVA érhetik el.
 

 

A

B

C

D

E

F

G

1

 

Üzemeltetői ellenőrzés

Időszakos felülvizsgálat

Karbantartás

2

Érintett műszaki megoldás

ciklusidő

dokumentálás szükségessége és módja

ciklusidő

Érintett műszaki megoldás

ciklusidő

dokumentálás szükségessége és módja

3

Tűzoltó készülék

3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi üzemeltetési napló

nincs követelmény

Tűzoltó készülék

3 hónap
(+ 1 hét)

4

Fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték

6 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi üzemeltetési napló

12 hónap
(+ 1 hónap)

Fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték

6 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi üzemeltetési napló

5

Beépített tűzjelző berendezés

1 nap,
1 hónap,
3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi üzemeltetési napló

6 hónap

(+ 2 hét),
12 hónap
(+ 1 hónap)

Beépített tűzjelző berendezés

1 nap,
1 hónap,
3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi üzemeltetési napló

6

Beépített tűzoltó berendezés

1 hét,
1 hónap

tűzvédelmi üzemeltetési napló

12 hónap
(+ 1 hónap)

Beépített tűzoltó berendezés

1 hét,
1 hónap

tűzvédelmi üzemeltetési napló

7

Tűz- és hibaátjelző berendezés

1 nap

tűzvédelmi üzemeltetési napló

6 hónap (+ 2 hét)

Tűz- és hibaátjelző berendezés

1 nap

tűzvédelmi üzemeltetési napló

8

Tűzoltósági kulcsszéf

1 nap

tűzvédelmi üzemeltetési napló

6 hónap (+ 2 hét)

Tűzoltósági kulcsszéf

1 nap

tűzvédelmi üzemeltetési napló

9

Tűzoltósági rádióerősítő

nincs követelmény

6 hónap (+ 2 hét)

tűzvédelmi üzemeltetési napló

Tűzoltósági rádióerősítő

nincs követelmény

10

Tűzoltó felvonó

3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi üzemeltetési napló

12 hónap
(+ 1 hónap)

Tűzoltó felvonó

3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi üzemeltetési napló

11

Evakuációs hangrendszer

1 nap

tűzvédelmi üzemeltetési napló

6 hónap (+ 2 hét)

Evakuációs hangrendszer

1 nap

tűzvédelmi üzemeltetési napló

12

Biztonsági világítás, kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jelek,

korábbi előírások szerinti irányfényvilágítás

1 hónap

tűzvédelmi üzemeltetési napló

12 hónap
(+ 1 hónap)

Biztonsági világítás, kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jelek,

korábbi előírások szerinti irányfényvilágítás

1 hónap

tűzvédelmi üzemeltetési napló

13

Pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat biztosító rendszer

Minden rendezvény előtt, de legalább
3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi üzemeltetési napló

6 hónap (+ 2 hét)

Pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat biztosító rendszer

Minden rendezvény előtt, de legalább
3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi üzemeltetési napló

14

Tűzgátló lezárások

tűzgátló nyílászárók

1 hónap

tűzvédelmi üzemeltetési napló

Tűzgátló lezárások

tűzgátló nyílászárók

1 hónap

tűzvédelmi üzemeltetési napló

15

mozgó elemet tartalmazó tűzgátló záróelemek

nincs követelmény

6 hónap
(+ 2 hét)

 

mozgó elemet tartalmazó tűzgátló záróelemek

nincs követelmény

16

Hő és füst elleni védelem megoldásai

füstelvezető, légpótló szerkezet

3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi üzemeltetési napló

Hő és füst elleni védelem megoldásai

füstelvezető, légpótló szerkezet

3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi üzemeltetési napló

17

füstelszívó, légpótló ventilátor

3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi üzemeltetési napló

 

füstelszívó, légpótló ventilátor

3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi üzemeltetési napló

18

füstmentesítő ventilátor

3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi üzemeltetési napló

 

füstmentesítő ventilátor

3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi üzemeltetési napló

19

füstcsappantyú, zsalu

3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi üzemeltetési napló

 

füstcsappantyú, zsalu

3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi üzemeltetési napló

20

füstgátló nyílászáró

3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi üzemeltetési napló

 

füstgátló nyílászáró

3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi üzemeltetési napló

21

mobil füstkötény

3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi üzemeltetési napló

 

mobil füstkötény

3 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi üzemeltetési napló

22

Túlnyomásos füstmentes lépcsőház, túlnyomásos előtér légellátó rendszere (elvárt légtechnikai paraméterek teljesülésének ellenőrzése)

-

-

használatbavétel előtt, illetve a hatékonyságot befolyásoló átalakítást követően

Túlnyomásos füstmentes lépcsőház, túlnyomásos előtér légellátó rendszere (elvárt légtechnikai paraméterek teljesülésének ellenőrzése)

-

-

23

Biztonsági tápforrásnak minősülő
dízelaggregátor

1 hónap
(+ 3 nap)

tűzvédelmi üzemeltetési napló

12 hónap
(+ 1 hónap)

Biztonsági tápforrásnak minősülő
dízelaggregátor

1 hónap
(+ 3 nap)

tűzvédelmi üzemeltetési napló

24

biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység

1 hónap
(+ 3 nap)

tűzvédelmi üzemeltetési napló

12 hónap
(+ 1 hónap)

biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység

1 hónap
(+ 3 nap)

tűzvédelmi üzemeltetési napló

1) Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék alapkarbantartása (szén-dioxiddal oltó kivételével)

 

2) Az MSZ EN 3 szabványsorozat, MSZ EN 1866 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülékek és az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék alapkarbantartása.

 

 


Az üzemeltetői ellenőrzéseket – amennyiben jogszabály annak végrehajtására hosszabb időt határoz meg – legalább havonta egy alkalommal végre kell hajtani [177/2020. (V. 4.) Korm. rend. 6. § (2) bek.].

Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során
- vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét,
- szemrevételezéssel, és ha az OTSZ előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett műszaki megoldás működőképességét, ennek keretében ellenőrzi az alábbiakat,
- az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban dokumentálja és
- a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi.

Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás
- kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,
- sértetlen állapotáról,
- észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről,
- működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről,
- működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás állapotáról és
- működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti körülmények jelenlétéről
való szemrevételezéses meggyőződést.

Az üzemeltetői ellenőrzés kiváltható automatikus ellenőrzéssel, ha az automatikus ellenőrző rendszer
- az üzemeltetői ellenőrzést végző személy feladatát az előírt gyakorisággal ellátja és
- az ellenőrzés elvégzését és eredményét hatósági ellenőrzés során bemutatható formában dokumentálja [54/2014. (XII. 5.) BM rend. 249. §].

Az üzemeltető ellenőrzés feladatait részletesebben a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv – Felülvizsgálat és karbantartás (azonosító:TvMI 12.3: 2020.01.22.) tartalmazza.

A táblázatot vizsgálva havonta szükséges ellenőrizni még az alábbi műszaki megoldásokat:
- tűzoltó készülék,
- fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték,
- tűzoltó felvonó,
- pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat biztosító rendszer,
- hő és füst elleni védelem megoldásai.

A jogszabály viszont nem vonatkozik az érintett műszaki berendezés, készülék, szerkezet meghibásodásának elhárításával, javításával, folyamatos készenlétben tartásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségre [177/2020. (V. 4.) Korm. rend. 6. § (3) bek.].

Fontos, hogy az elmaradt időszakos felülvizsgálat, karbantartás végrehajtásáról az arra kötelezettnek a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül – igazolt módon dokumentálva – intézkednie kell [177/2020. (V. 4.) Korm. rend. 6. § (4) bek.].
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt