OTSZ 5.0

Szerző:  Veresné Rauscher Judit

Utolsó frissítés: 2016.04.01. 13:39

Közzétéve: 2015.03.03. 14:49


Az országos tűzvédelmi szabályzatról kiadott 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet sokak által csak OTSZ-nek hívott szabályozás 2015. március 5-ével hatályát veszti és helyébe az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az országos tűzvédelmi szabályzatról lép. Az új szabályozás meghatározza az épületek, építmények létesítési és használati, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos tűzvédelmi követelményeket, az elérendő biztonsági szintet. A jogszabály gyakorlatban használt rövidítései: új OTSZ, OTSZ 5.0

A rendelet az alábbi fejezeteket tartalmazza:

I. Fejezet Általános rendelkezések
II. Fejezet Értelmező rendelkezések
III. Fejezet Védelmi célok és tervezési alapelvek
IV. Fejezet Tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás
V. Fejezet Általános szerkezeti követelmények
VI. Fejezet Tűzterjedés elleni védelem
VII. Fejezet Rendeltetéstől függő létesítési követelmények
VIII. Fejezet Kiürítés
IX. Fejezet Tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények
X. Fejezet Hő és füst elleni védelem
XI. Fejezet Hasadó és hasadó-nyíló felületek
XII. Fejezet Speciális építmények tűzvédelme
XIII. Fejezet Villamos és villámvédelmi berendezések
XIV. Fejezet Beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések közös szabályai
XV. Fejezet A beépített tűzjelző berendezésekre vonatkozó szabályok
XVI. Fejezet A beépített tűzoltó berendezésekre vonatkozó szabályok
XVII. Fejezet Éghető folyadékok és gázok tárolására, kimérésére vonatkozó létesítési követelmények
XVIII. Fejezet Használati szabályok                         
XIX. Fejezet Éghető folyadékok és gázok használati szabályai
XX. Fejezet Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat
XXI. Fejezet Tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv
XXII. Fejezet Záró rendelkezések
20 melléklet

A biztonsági szintnek megfelelő egyes műszaki megoldásokat, számítási módszereket tartalmazó tűzvédelmi műszaki irányelvek kerülnek kidolgozásra, amelyeket a BM OKF a honlapján majd közzé teszi.

Az alábbi tűzvédelmi műszaki irányelvek (TvMI) kerülnek, kerültek kidolgozásra:
- tűzterjedés elleni védelem,
- kiürítés,
- hő és füst elleni védelem,
- beépített tűzjelző berendezésekre vonatkozó szabályok,
- tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények,
- beépített tűzoltó berendezésekre vonatkozó szabályok,
- tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv,
- számítógépes szimuláció,
- villamos és villámvédelmi berendezések.

Összefoglalva az országos tűzvédelmi szabályzatban meghatározott biztonsági szint elérhető:
-  tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával,
-  a tűzvédelmi műszaki irányelvekben kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek alkalmazásával, vagy
-  a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja.

A Flamella Kft. a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályt "tervező barátra" szerkesztette:
- a fejezetek külön oldalon kezdődnek,
- a táblázatok a jobb átláthatóság érdekében színnel kitöltésre kerültek,
- tartalomjegyzékkel láttuk el a szöveget,
- a hivatkozott jogszabályokat beszerkesztettük az alapjogszabályba.

A Flamella Kft. által szerkesztett OTSZ szöveg itt elérhető.

Az új OTSZ egyes fejezeteiről a Flamella Kft. által készített diasorok is megtekinthetők. A tűzvédelmi tevékenységet végző cég fejezetenként, diasorban állította össze azokat az információkat, amelyeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ 5.0 vagy új OTSZ) hatályba lépésével a tervezőknek, kivitelezőknek ismerniük kell. A tájékoztató ábrákkal, táblázatokkal segíti elő az új rendelkezések elsajátítását. Az OTSZ I-IV. fejezeteinek bemutatását itt töltheti le.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 2012.11.13. - 2015.03.05. között hatályos szövege itt elérhető.
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt