Módosult az összevont telepítési eljárásban közreműködő egyes szakhatóságok kijelölése

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.01.26. 16:41

Közzétéve: 2015.01.20. 12:49

Az ingatlan-nyilvántartási törvény mellett 2015. január 1. napjától a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet lett az földhivatalok „alapjogszabálya”. A 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet felváltó jogszabály módosította az Eljárási kódex (312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) szakhatóságokra vonatkozó részét is. Módosult a bányafelügyeleti szakhatóság megkereséséhez szükséges dokumentáció tartalma.

Részletek »

Új törvényi határidő a BVKSZ és az FSZKT helyébe lépő fővárosi rendeletek elfogadására

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.02.01. 17:36

Közzétéve: 2015.01.20. 11:51

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény (BATrT.) rendelkezései alapján a fővárosnak 2014. június 30-ig, a fővárosi kerületeknek és az egyéb, az agglomerációba tartozó településeknek 2015 . december 31-ig kötelező a településrendezési eszközök törvényi megfelelőségéről gondoskodni. A Fővárosi Közgyűlés még nem fogadta el a szükséges önkormányzati rendeletet, ezért ezt a határidőt az Országgyűlés módosította. A határidő meghosszabbítása mellett a 2014. évi XCVIII. törvény több településrendezési eszközre vonatkozó előírást is pontosított, így például Balaton kiemelt üdülőkörzethez tartozó települések kötelezettségét is.

Részletek »

Az építésfelügyeleti eljárás 2014. december 26-i pontosításai

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.01.26. 16:41

Közzétéve: 2015.01.20. 11:43

A 2014. évi XCVIII. törvény az Építési törvény pontosításai mellett több helyen érintette az építésfelügyeleti eljárás rendelkezéseit is. Egyebek mellett az építésfelügyeleti hatóság is jogosultságot kapott a szabálytalan állapot megszüntetése érdekében bontás, átalakítás elrendelése esetében az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés kérelmezésére.

Részletek »

Az Építési törvény 2014. karácsonyától hatályos módosításai

Szerző: Jámbor László

Utolsó frissítés: 2015.02.09. 18:26

Közzétéve: 2015.01.20. 11:38

Az Építési törvény 2014. december 26. napjától hatályos szövege főként olyan pontosításokat tartalmaz, amelyeket a jogalkotónak már hosszú ideje el kellett volna fogadnia. Mind az építtető felelőssége, mind a beruházáslebonyolító szabályai vonatkozásában egyéb jogszabályok szövege már nem volt összhangban az Étv. rendelkezéseivel.

Részletek »

A lakáscélú munkáltatói adómentes támogatás 2015. évi változásai

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.01.26. 16:41

Közzétéve: 2015.01.09. 10:51

Az újesztendő apróbb változtatásokat hozott a munkáltatói adómentes vissza nem térítendő támogatás szabályozásában is. Az építőipari cégek munkavállalóinak is érdemes ismernie ezt a lehetőséget, illetve a munkáltatóknak azt, hogy milyen feltételek mellett nyújtható a támogatás.

Részletek »

Meghosszabbították az építésügyi vizsga teljesítésének határidejét

Szerző: Jámbor László

Utolsó frissítés: 2015.02.02. 14:06

Közzétéve: 2014.11.21. 15:32

A Kormány 2014. novemberi döntésével fél éves haladékot adott az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők részére a kötelező építésügyi vizsga teljesítésére, sőt, az öregségi nyugdíj előtt állók vizsgakötelezettsége meg is szűnt. A 280/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosított az Építésügyi Vizsgabizottság összeállításának szabályain és a tanúsítvány tartalmán is.

Részletek »

Kiemelt jelentőségű ügy lett az MTK új stadionja

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.01.26. 16:40

Közzétéve: 2014.11.16. 16:25

A Kormány 2014. novemberi döntésével az MTK sporttelep, stadion és környezete fejlesztésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. A jogszabály az eljáró hatóságok kijelölése mellett csak néhány speciális előírást tartalmaz a beruházásra. A Kormány egy határozatában a Beruházás forrásáról is gondoskodott.

Részletek »

Az építésügy területére vonatkozó kormányzati szándékok

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.06.05. 17:50

Közzétéve: 2014.11.16. 11:32

Miután a belügyminisztertől a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez került az építésügy, azóta várható, hogy a vonatkozó jogszabályok rendszerében is jelentős változások lesznek. Konkrét módosító javaslatok még nem ismertek, de a Kormány két 2014. novemberi döntése jelzi, hogy a jogalkotó milyen célokat kíván elérni.

Részletek »

Szocpol: apró reménysugár az építőiparban

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.01.26. 16:41

Közzétéve: 2014.11.16. 10:54

Voltak már kirívóan rossz negyedévei a magyar építőipari vállalkozásoknak, de még sosem szűnt meg 1700 cég egyetlen negyedév alatt, ahogyan arra sem volt korábban példa, hogy a törölt cégek száma négy egymást követő negyedévben is meghaladja az 1500-at. „Az ágazat nagyon várja már a szociálpolitikai támogatás kiterjesztését, mert ez lökést adhat az ingatlanpiacnak és rajta keresztül az építőipari megrendeléseknek is” – mondja Tóth Tamás, az adatokat közzétevő Opten céginformációs szolgáltató ügyvezetője.  

Részletek »

A vízügyi, vízvédelmi hatósági jogköröket a katasztrófavédelmi hatóságok gyakorolják

Szerző: Jámbor László

Utolsó frissítés: 2015.02.18. 13:39

Közzétéve: 2014.10.01. 10:42

A Kormány döntése értelmében az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szervezetében működő, önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége, az Országos Vízügyi Hatóság (OVH) 2014. szeptember 10. napján megszűnt. Az OVH jogutódjaként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerveihez került a vízügyi hatósági és szakhatósági, továbbá a vízvédelmi hatósági és szakhatósági jogkör.

Részletek »

Termék vásárlása: módosult a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.01.26. 16:41

Közzétéve: 2014.09.28. 12:05

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet a tartós fogyasztási cikkek vonatkozó jótállási kötelezettséget szabályozza. A 2014. évi változásokból ez a jogszabály sem maradt ki, ráadásul két lépcsőben lépnek hatályba a módosítások: a jótállás gyakorlására vonatkozó előírások 2014. április 9-i változtak meg, míg a jótállással értett termékek felsorolását szeptember 15-i hatállyal egészítették ki.

Részletek »

14 napos elállási szabály az építőiparban

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.01.26. 16:41

Közzétéve: 2014.09.28. 11:46

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Fogyasztói szerződés rendelet) részletesen tartalmazza egyebek mellett a fogyasztói szerződés esetében a szerződés megkötésére és az elállási, illetve a felmondási jogra vonatkozó részletes szabályokat. A kivitelezési szerződések esetében 2014. június 13. napjától kötelező tartalmi elem lett a 14 napon belüli munkakezdés kikötése, ellenkező esetben a kivitelezőnek várnia kell két hetet a munka megkezdésével. Az alábbi tájékoztatóban azt járom körül, hogy milyen kivitelezési szerződéseknél és milyen feltételek mellett érvényesül a 14 napon belüli elállás szabálya.

Részletek »

Lakáskarbantartási és -javítási szolgáltatásokat végző cégek jótállási kötelezettségei

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.09.28. 11:31

Közzétéve: 2014.09.28. 11:31

A lakáskarbantartási és -javítási szolgáltatásokat végző cégek részére fontos előírásokat tartalmaz a módosított 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet. A kötelező jótállás és a szigorúbb szerződési követelmények is csak akkor érvényesülnek, ha a céggel szerződő fél fogyasztónak minősül. Jelen tájékoztatóban a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 2014. április 9. napjától hatályos változásait mutatom be.

Részletek »

Kötelező jótállás a közhasználatú épületekre. Egyes épületszerkezetekre szavatosság helyett 5 év és 10 év a jogszabályi jótállás időtartama

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.01.26. 16:40

Közzétéve: 2014.09.28. 11:27

A köztudatban a lakásépítések három éves jótállása, és az egyes építési termékekre vonatkozó öt és 10 éves szavatosság él. A 2014. március 15-e és a 2014. április 9-e után kötött szerződések esetében már egyik határidő sem alkalmazandó, illetve nem a korábbi szabályoknak megfelelően. Az alábbiakban a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításának és a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM rendelet hatályon kívül helyezésének a következményeit foglalom össze.

Részletek »

A Miniszterelnökség budavári elhelyezésének beruházása kiemelt jelentőségű ügy

Szerző: Jámbor László

Utolsó frissítés: 2018.09.09. 17:16

Közzétéve: 2014.09.27. 08:42

A Kormány döntése értelmében a Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatokhoz kapcsolódó hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyek lettek. A 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben találhatjuk meg, hogy a beruházáshoz kapcsolódó eljárásokban milyen speciális rendelkezéseket lehet alkalmazni. Érdekesség, hogy például az ügyben nem lesz tervpályázati eljárás és építészeti-műszaki tervtanácsi vélemény sem, továbbá a megvalósítás során az OTÉK-tól és az Országos Tűzvédelmi Szabályzattól is el lehet térni.

Részletek »

Az építtető feladatai az elektronikus építési naplóval kapcsolatosan

Szerző: Birkás Zoltán

Utolsó frissítés: 2015.01.26. 16:40

Közzétéve: 2014.09.26. 13:20

Az e-építési napló bevezetése nehezen megoldható és időigényes feladat elé állítja az építtetőt. Miután megkaptuk az építési engedélyt, szembesülni fogunk azzal, hogy a jogszabály az építtetőt kötelezi arra, hogy az elektronikus építési naplót készenlétbe helyezze (aktiválja). A jogszabályok áttanulmányozása mellett azonban sok olyan praktikus tudnivaló van, amelyek ismeretében az építtető rengeteg időt és bosszúságot elkerülhet. Birkás Zoltán (Fre-Fre Kft.) összeállítása gyakorlati tanácsokkal segíti az építtetői kötelezettségek teljesítését.

Részletek »

Fizetni kell az e-építési napló használatáért

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.10.01. 10:43

Közzétéve: 2014.07.18. 19:17

2014. július 1-jét követően már fizetni kell akkor, ha elektronikus építési naplót kötelező az adott beruházás tekintetében vezetni. Az általános építmények (a nem sajátos építmények) tekintetében határozott meg a Kormány egy ún. rendszerhasználati díjat, amelyet az e-építési napló készenlétbe helyezését megelőzően kell megfizetni. A rendszerhasználati díj összege a számított építményértéktől függ.

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt