Megszűnnek az Építésügyi Szolgáltatási Pontok

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2020.02.18. 14:33

Közzétéve: 2019.12.18. 21:24


Bár a közvéleményt, és magát az érintetteket is elsősorban a Kormány által az Országgyűlés elé terjesztett, az építésügyi közigazgatási rendszer teljes átalakításáról szóló T/8017 számú törvényjavaslat foglalkoztatta az elmúlt időszakban, a napokban kisebb módosításokat tartalmazó kormányrendeletet hirdettek ki. A közeljövőben várható nagyobb építésügyi jogszabálymódosítást megelőzendően megjelent a 295/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet a Hatásköri rendeletet (343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet) és az Eljárási kódexet (312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) is érintette.

 


Magyar Közlöny: 2019. évi 198. szám
Érintett jogszabály: 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 295/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet
Hatályos: 2020. január 1.
 

Új nemzetbiztonsági célú sajátos építményfajtát határoztak meg


Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hatásköri rendelet) a nemzetbiztonsági célú sajátos építményfajták tekintetében is kijelöli az illetékes építésfelügyeleti hatóságot (a honvédelemért felelős miniszter), illetve a jogszabály meghatározza azon nemzetbiztonsági célú sajátos építményfajtákat is, amelyre az építésfelügyeleti hatóság hatásköre kiterjed.

 

(A kép illusztráció!)

A nemzetbiztonsági szolgálatok működését, valamint a menekültek elhelyezését, ellátását és fogva tartását biztosító építménytípusok kiegészültek a terrorizmust elhárító szerv által a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében végzett tevékenység során használt, vagy kifejezetten e célból létesített építményekkel, területekkel. Ezen ingatlanvagyon felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét, illetve a vagyonkezelői jogot, továbbá a tulajdonosi joggyakorlóval vagy vagyonkezelővel kötött megállapodáson alapuló jogot a terrorizmust elhárító szerv gyakorolja [295/2019. (XII. 10.) Korm. rend. 3. § b) pont; 295/2019. (XII. 10.) Korm. rend. 2. § b) pont; 343/2006. (XII. 23.) Korm. rend. 3/B. § (1a) bek.].
 

Megszűnnek az Építésügyi Szolgáltató Pontok


Vélhetően az építésügyi hatósági rendszer átalakításának előkészítéseként, hatályon kívül helyezésre kerültek a Hatásköri rendeletben azok az előírások, melyek Építésügyi Szolgáltatási Pontként jelölték ki azon városi és 5000 fő lakosságszám feletti települések önkormányzatait, amelyeken már építésügyi hatóság nem működött, de szolgáltató pontként részt vettek az építésügyi feladatellátásban [295/2019. (XII. 10.) Korm. rend. 3. § a) pont; 295/2019. (XII. 10.) Korm. rend. 3. § e) pont; 343/2006. (XII. 23.) Korm. rend. 1. § (9) bek.; 343/2006. (XII. 23.) Korm. rend. 1. számú melléklet III. rész].

A 126 önkormányzatnál működő Építésügyi Szolgáltatási Pontok az alábbi építésügyi szolgáltatási feladatokat látják el 2019. december 31. napjáig:
a) információszolgáltatás az állampolgárok részére az építésügyi hatósági ügyintézésük és az egyszerű bejelentéssel létesíthető lakóépület építésének elősegítése érdekében,
b) az építésügyi feladatok intézéséhez az állampolgári kérelmek átvételének és továbbításának, hiánypótlás befogadásának, nyilatkozatok felvételének és továbbításának, digitalizálásának és feltöltésének biztosítása az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe (ÉTDR),
c) kérelmek elektronikus adathordozón való fogadása és az ÉTDR-be történő feltöltésének biztosítása,
d) az építésügyi hatósági eljárás illetékének és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díjak befizetésének lehetővé tétele, továbbá
e) települési önkormányzati egyéb műszaki, üzemeltetési feladatok [295/2019. (XII. 10.) Korm. rend. 3. § a) pont; 343/2006. (XII. 23.) Korm. rend. 1. § (9) bek.].

Az Építésügyi Szolgáltató Pontokhoz nagyon ritka esetben fordultak az építtetők; találkoztunk olyan önkormányzattal, amely egyetlen alkalommal sem végzett ilyen feladatot. Érdemi jelentősége ennek a hatósági szolgáltatásnak nem volt, a megszüntetése teljesen indokoltnak tűnik.

Tekintettel arra, hogy a Hatásköri rendelet változása után az Építésügyi Szolgáltató Pontok megszűnnek majd, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eljárási kódex) előírásait is módosítják. A módosítás lényege, hogy ha az építtető, vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón rendelkezésre álló kérelmét személyesen kívánja benyújtani, akkor azt 2020. január 1. napjától már csak a területileg illetékes építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, vagy a kormányablaknál terjesztheti elő, az Építésügyi Szolgáltató Pontokon nem [295/2019. (XII. 10.) Korm. rend. 8. § a)-b) pontok; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 8. § (3) bek.; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 70. § (2) bek.].

Az e-epites.hu oldalon az Építésügyi Szolgáltató Pontokról szóló tájékoztató, és a szolgáltatást végző önkormányzatok térképes megjelenítése ide kattintva érhető el.

 

ÉPÍTÉSI JOG 2020 - Évindító, ONLINE IS KÖVETHETŐ konferencia az új követelményekről és jogorvoslati rendszerről2020 a korábbi évek – talán évtizedek – legjelentősebb változásait hozza az építésügy szereplőinek életébe. Már az egyszerű bejelentés új követelményeit kell alkalmazni, és emellett szinte új Országos Tűzvédelmi Szabályzattal (OTSZ) kell a szakembereknek megismerkedniük. Fel kell készülni azokra a változásokra is, melyeket a jegyzői építésügyi hatóságok megszüntetése, valamint a fellebbezés lehetőségének kivezetése eredményez.

Az új helyzetben való eligazodáshoz kívánunk segítséget adni a változások által érintettek – építtetők, tervezők, vállalkozó kivitelezők, ügyvédek és hatósági ügyintézők – számára az alábbiakkal:
 

IDŐPONT: 2020. január 16., 13.30-tól 18.30-ig (regisztráció 13.00-tól)

 

HELYSZÍN: AVKF BUDAPESTI CAMPUS, 1201 BUDAPEST, TÖRÖK FLÓRIS UTCA 227-229., FÖLDSZINTI NAGYELŐADÓ (SZÍNVONALAS OKTATÁSI ÉPÜLET, INGYENES ÉS KÉNYELMES PARKOLÁSI LEHETŐSÉG!)

 

A helyszíni jelenlét mellett AKÁR AZ OTTHONÁBAN, A MUNKAHELYÉN IS KÖVETHETI a konferencia eseményeit, az előadásokat később ÚJRA MEG IS NÉZHETI.
 


ÉPÍTÉSZKAMARAI AKKREDITÁCIÓ: 1,5 pont (2019/399)

ÜGYVÉDI KAMARAI AKKREDITÁCIÓ: elbírálás alatt


A RÉSZLETES PROGRAM, JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK IDE KATTINTVA MEGTEKINTHETŐK >>

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt