A veszélyhelyzet megszűnt, de az ellenőrzött bejelentés velünk marad

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2020.08.12. 21:57

Közzétéve: 2020.06.20. 18:13

A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzeti normák egyike volt a 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet, amely lehetővé tette, hogy építési engedély helyett elektronikus úton tett bejelentéssel is lehet építési jogosultságot szerezni. A veszélyhelyzet megszűnésekor ugyan visszaállnak a korábbi engedélyezési eljárási szabályok, azonban egy teljesen újszerű megoldással létrehozták az alternatívaként működő, ellenőrzött bejelentés jogintézményét. Az új ellenőrzött bejelentés nemcsak az ún. egyszerű bejelentéstől tér el, de jelentős különbségek vannak a 2020. május 18-a és június 17-e között alkalmazandó rendelkezésekhez képest is.


Magyar Közlöny: 2020. évi 144. szám, 2020. évi 145. szám
Hatályát vesztette: 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet
Érintett jogszabály: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 1997. évi LXXVIII. törvény, 1990. évi XCIII. törvény
Új és módosított jogszabály: 2020. évi LVIII. törvény, 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet, 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet
Hatályos: 2020. június 18.

 

Az ellenőrzött bejelentés előírásai: a kormányrendeletet felváltotta a törvényi szintű szabályozás


Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a 2020. április 30-i Kormányinfón jelentette be, hogy a Kormány a közigazgatási eljárásokban történő engedélyezésekkel kapcsolatos döntést hozott (a bejelentés a kormany.hu oldalon IDE kattintva érhető el, és a vonatkozó rész 13:30-tól hallható). A bejelentést követően 2020. május 18-én hatályba lépett 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet (a rendelet 2020. június 17-i szövegét itt megismerhető), amely meghatározta a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettség, valamint az ellenőrzött bejelentés előírásait. A rendelet a téma jelentőségéhez képest elég rövid volt, mindössze három oldalból állt (Magyar Közlöny 2486-2489. oldal), és ebből is egy oldal a kivételeket tartalmazó mellékletet tartalmazta. A rendelet bevezetéséről szóló tájékoztatás itt olvasható.

A 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a 2020. június 18-i hatállyal megszüntette a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetet. Ez azt is jelenti, hogy az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet – az Alaptörvény 53. cikk (4) bekezdésére tekintettel – hatályát vesztette. Az ellenőrzött bejelentés intézménye azonban nem szűnt meg, az előírásait 2020. június 18. napjától a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvényben (Átv.) találhatjuk meg.

A törvény indokolása (T/10748. törvényjavaslat indokolása) szerint a jogszabály célja „a hatósági engedélyezések jelentette ügyféli adminisztratív terhek radikális csökkentése annak a lehetőségnek a generális megteremtésével, hogy az engedélyköteles tevékenységek - a kérelmező választása esetén - engedély hiányában, bejelentést követően rövid időn belül gyakorolhatóvá válhassanak.”

A 2020. évi LVIII. törvény (Átv.) felhatalmazása alapján a 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet melléklete sorolja fel az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyeket. A mellékletben található tevékenységek kizárólag engedély alapján végezhetők [2020. évi LVIII. tv. 400. § (2) bek.; 288/2020. (VI. 17.) Korm. rend. 1. sz. melléklet].
 

Felhívjuk arra a figyelmet, hogy a veszélyhelyzet miatti és a veszélyhelyzet megszűnését követő ellenőrzött bejelentés szabályai között nagyon jelentős eltérések vannak.


Lényeges különbség - egyebek mellett - a kormányrendelet és a törvény szabályrendszere között, hogy az Átv. meghagyta a kérelmező (építtető, bejelentő) rendelkezési és választási jogát azzal kapcsolatban, hogy engedélyt vagy ellenőrzött bejelentést szeretne tenni.

Az ellenőrzött bejelentést ne keverjük össze egyszerű bejelentéssel se! A 2016. január 1. napjától bevezetett egyszerű bejelentésről itt tájékozódhat.
 

Mi történik a 2020. június 17. napjáig megtett ellenőrzött bejelentésekkel?


Véleményem szerint a 2020. május 18-a és június 17-e között megtett bejelentéseket még a 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet (a rendelet 2020. június 17-i szövegét itt megismerhető) szabályai alapján kell elbírálni és kezelni. Az Átv. is kimondja, hogy a 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet szerinti bejelentés alapján gyakorolt tevékenységek változatlanul továbbfolytathatók azzal, hogy a közérdek érvényre juttatására (vagyis az utólagos ellenőrzésre) a törvény rendelkezéseit kell alkalmazni [2020. évi LVIII. tv. 407. § (2) bek.].

 

Az ellenőrzött bejelentésről szóló részletes tájékoztatók


A 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet (a rendelet 2020. június 17-i szövegét itt megismerhető) szerinti, 2020. május 18. és június 17-e között megtehető, veszélyhelyzet miatti ellenőrzött bejelentéshez kapcsolódó tájékoztatók:
 

- A veszélyhelyzet alatt engedélyezési eljárás nélkül is szerezhető építési engedély? – a veszélyhelyzet miatti ellenőrzött bejelentés általános szabályainak összefoglalása

- Veszélyhelyzet miatti ellenőrzött bejelentés (építés) - az építésügyi eljárások alkalmazandó szabályai

- A veszélyhelyzetre tekintettel meghosszabbodnak az építési engedélyek

A 2020. évi LVIII. törvény (Átv.) szerinti, 2020. június 18-ától megtehető ellenőrzött bejelentéshez kapcsolódó tájékoztatók:

- Ellenőrzött bejelentés – az ellenőrzött bejelentés általános szabályainak összefoglalása

- Ellenőrzött bejelentés (építés) - az építési engedély mellett választható ellenőrzött bejelentés előírásai (szerkesztés alatt)

- A 2020. június 18-át követően megindult engedélyezési eljárások speciális szabályai

- Ellenőrzött bejelentés – Gyakran ismételt kérdések (szerkesztés alatt)

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt