A helyszíni felmérés fontossága és jogszabályi háttere energetikai tanúsítvány készítésénél

Szerző:  Tudlik Tamás

Utolsó frissítés: 2023.03.28. 17:13

Közzétéve: 2023.03.26. 12:10

Az energetikai tanúsító felelős az általa készített tanúsítvány szakszerűségéért, és a valós állapotnak megfelelő tartalomért. Ennek ellenére növekvő tendenciát mutat a nem szakszerűen elkészített - helyszíni bejárás nélküli, nem a valóságnak megfelelő állapotokat tükröző - tanúsítványok száma. Fontosnak tartjuk összegezni, hogy miért és hogyan kell szakszerű energetikai tanúsítványt készíteni.

 

Mi az energetikai tanúsítvány?


Az energetikai tanúsítvány igazoló okirat, amely az épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek jogszabályban meghatározott számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza [1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 20. pont].

Az energetikai tanúsítványról bővebben ide kattintva is olvashat.
 

Energetikai besorolások


Az épületeket és önálló rendeltetési egységeket a 12 energetikai osztály egyikébe sorolják. 2016 január 1 óta az energetikai osztály jelölése két betűs [176/2008. (VI. 30.) Korm. rend. 3. melléklet].


 

 


AA++ Minimális energiaigényű
AA+ Kiemelkedően nagy energiahatékonyságú
AA Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb
BB Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő
CC Korszerű
DD Korszerűt megközelítő
EE Átlagosnál jobb
FF Átlagos
GG Átlagost megközelítő
HH Gyenge
II Rossz
JJ Kiemelkedően rossz

Fontos, hogy 2021. január 1-től a BB (Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő) kategória abban az esetben adható meg, ha az épület energiaigényét az összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva legalább 25%-os mennyiségben olyan megújuló energiaforrásból biztosítják, amely az épületben keletkezik, az ingatlanról származik, a közelben előállított vagy az országos hálózatból vett elektromos áram összetevője.

Abban az esetben, ha a kötelező alternatív rendszerek vizsgálata szerint a műszaki, gazdasági feltételek a minimális megújuló energia részarány teljesítésére nem adottak, a minimális megújuló energiára vonatkozó követelmény megnövelt energiahatékonysággal is teljesíthető. Ez a szerkezetekre előírt általános energetikai követelményeknél szigorúbban hőszigetelt épületet eredményez, akár megújuló energia nélkül. A követelményekről bővebben ide kattintva olvashat [7/2006. (V. 24.) TNM rend. 6. melléklet].

A fokozott energiahatékonyságról ebben a cikkünkben írtunk.

 

 

 „AA” vagy annál jobb besorolás csak részletes számítási módszerrel vagy dinamikus szimulációval alátámasztott módon adható [176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet].

Elmondható tehát, hogy az energetikai számításra/tanúsításra vonatkozó jogszabályok az összesített energetikai jellemző arányán felül további feltételekhez kötik az egyes energetikai osztályok elérését.
 

Miért fontos, hogy a tanúsítás helyszíni felmérés alapján történjen?


Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló rendelet hiányosnak tűnhet abból a szempontból, hogy nem tartalmaz előírást a helyszíni szemle lefolytatásának kötelezőségére. Mindazonáltal a szövegezésből egyértelműen kiderül, hogy a helyszíni szemle része kell, hogy legyen az energetikai tanúsításnak és anélkül a tanúsítvány nem készíthető el szakszerűen [176/2008. (VI. 30.) Korm. rend. 3. melléklet].
 

A fotódokumentáció követelményei


Az alátámasztó munkarésznek kötelező tartalmi része a helyszínen készített fotódokumentáció melléklet [176/2008. (VI. 30.) Korm. rend. 2. melléklet].

A fotók vonatkozásában az alábbi előírások olvashatóak:

A számítással végzett tanúsítás esetén legalább 1200x1600 pixel felbontású éles, értelmezhető, nappali fényben, a tanúsítás tárgyáról készült fotók:

1. egész épület tanúsítása esetében minden homlokzatról egy fotó;
2. több lakásos épületben lévő különálló lakás önálló rendeltetési egység tanúsítása esetében azt kívülről ábrázoló fotó, kivéve tetőtér beépítését;
3. jellemző hőleadót és annak szabályozását ábrázoló fotó;
4. jellemző ablak fotója;
5. egész épület tanúsítása esetén távfűtéssel ellátott épületek kivételével a hőtermelő és hőtároló vagy más ilyen funkciót ellátó berendezés valóságban beépített helyzetet ábrázoló fotó;
6. megújuló energiájú gépészet (pl. napkollektor, fotovillamos áramfejlesztő) alkalmazása esetén azok fotója;
7 belsőoldali hőszigetelés alkalmazása esetén egy ablak belső ablakkávájának és könyöklőjének, -valamint a belső falfödém csatlakozásának fotója.

Értelmezhetjük úgy is, hogy a Megrendelő is el tudja készíteni e fotókat, azonban vélhetően nem ez volt a jogalkotó szándéka, hiszen a laikus tulajdonos nem tudja egyértelműen beazonosítani, hogy miről kötelező fényképet készíteni.

 

A korszerűsítési javaslatok követelményei


A tanúsítvány javaslatot tartalmaz az épület vagy önálló rendeltetési egység energiahatékonyságának költségoptimalizált szintjére vagy költséghatékony növelésére, kivéve, ha az épület vagy az önálló rendeltetési egység energiahatékonyságának költséghatékony növelésére nincs ésszerű lehetőség a Rend.-ben meghatározott követelményekhez képest [176/2008. (VI. 30.) Korm. rend. 6. § (4) bek.].

A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint: „a helyszíni szemle alapján a tanúsító megállapítja, hogy az adott épület(rész) primer energiafogyasztásának csökkentésére milyen ésszerű lehetőség kínálkozik.”

Fenti jogszabályhelyek alapján egyértelmű, hogy a korszerűsítési javaslatok megadása érdekében helyszíni bejárást kell tartani.
 

Építtetőre, tulajdonosra vonatkozó előírások


A 176/2008. Korm. rendelet az alábbi előírást tartalmazza: „Az építtető, illetve a tulajdonos biztosítja a tanúsítás elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, számlákat, a szükség szerinti mérések, ellenőrzések elvégzésének helyszíni feltételeit és a szükséges mértékű közreműködést.” [176/2008. (VI. 30.) Korm. rend. 4. § (5) bek].

A Kormányrendelet tehát építtetőre, tulajdonosra vonatkozóan meghatározza, hogy az ingatlan felméréséhez szükséges helyszíni szemle feltételeit biztosítania kell.

Nehezen képzelhető el, hogy a jogalkotó úgy kötelezte az építtetőt, tulajdonost a helyszíni szemle lehetővé tételére, hogy magát a helyszíni szemlét nem várta el a tanúsítástól.

 

Előírások új épület építése esetén


Új épület építése esetén az energetikai tanúsítást a kivitelezési dokumentáció és az építési napló részét képező felelős műszaki vezetői nyilatkozat alapján kell végezni, ha a felelős műszaki vezető igazolja, hogy az épület a kivitelezési dokumentáció és a hozzá tartozó energetikai számításban figyelembe vett méreteknek, adatoknak és anyagjellemzőnek megfelelően valósult meg és a tervezett műszaki jellemzőjű épülettechnikai berendezéseket szerelték be.

Tehát új épület használatbavétele esetén a kivitelezési dokumentáció és a felelős műszaki vezetői nyilatkozat alapján kell végezni a tanúsítást. A valóságban azonban a megvalósult épület hőszigetelése, szerkezetei, és épülettechnikai rendszere is eltérhet a tervdokumentációban rögzített tartalomtól. Egyes estekben a tervdokumentáció műszaki tartalmában is ellentmondások találhatóak. Ezen ellentmondások feloszlatásában fontos szerepet játszik a helyszíni szemle szakszerű lefolytatása [176/2008. (VI. 30.) Korm. rend. 5. § (1) bek].
 

Példa:
Helyszíni szemle során én magam is tapasztaltam, hogy a tervdokumentációban szereplő anyagoktól és szerkezetektől eltérően valósult meg a fejlesztés. A helyszíni bejárás lehetővé tette, hogy a valóságnak megfelelő tanúsítvány készüljön.

 

Tanúsítvány kiállítása másik tanúsítvány felhasználásával


A tanúsítvány önálló rendeltetési egység esetén három esetben kiállítható más tanúsítvány alapján, ha a tanúsító az azonosságról meggyőződött. Ilyen eset, önálló rendeltetési egység esetén, ha az épület egészére vonatkozó tanúsítvány alapján, a tanúsítandó önálló rendeltetési egység épületben levő helyzetének, tájolásának és eltérő adottságainak figyelembevételével állítja ki a tanúsítványt vagy ugyanabban az épületben található, azonos rendeltetésű, elrendezésű, azonos méretű és azonos energetikai jellemzőjű épületelemekkel rendelkező önálló rendeltetési egység tanúsítványa alapján állítja ki a tanúsítványt. A harmadik ilyen eset, ha különálló családi ház esetén azonos méretű és energiahatékonyságú, azonos épületelemekkel rendelkező családi ház tanúsítványa alapján készül az új tanúsítvány, ha a tanúsító az azonosságról meggyőződött.

A jogszabály tehát lehetőséget biztosít arra, hogy egy tanúsítványt egy másik tanúsítvány felhasználásával állítson ki a tanúsító. Önálló rendeltetési egység és teljes épület esetén is. Szükséges kihangsúlyozni, hogy ez a lehetőség csak abban az esetben adott, ha a tanúsító az azonosságról meggyőződött. A meggyőződés alapja pedig a helyszíni szemle lehet fotódokumentációval, helyszíni mérésekkel, lehetőség szerint roncsolásmentes építőanyag vizsgálatokkal [176/2008. (VI. 30.) Korm. rend. 4. § (4) bek].

 

A szakszerűtlenül elkészített tanúsítvány kockázatai és következményei


Az Építési törvény szerint szakszerűtlen az energetikai tanúsítói tevékenység, ha az alapvető követelmények, a tevékenységre vonatkozó szakmai szabályok, előírások megsértésével végzik [1997. évi LXXVIII. tv. 48. § (5) c) pontja].

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 23. § (4) a)-b) pontja értelmében az energetikai tanúsító felelős az általa készített tanúsítvány szakszerűségéért, és a valós állapotnak megfelelő tartalomért.

A területi kamara titkára szankciót tartalmazó döntésében megtiltja a szakmagyakorlási tevékenység folytatását és ezzel egyidejűleg törli a tevékenységet folytató szakmagyakorlót a névjegyzékből, ha az ellenőrzés során a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara megállapítja, hogy az energetikai tanúsító egy éven belül kétszer figyelmeztetést kapott azért, mert az általa készített tanúsítvány legalább két besorolással eltér a tényleges értéktől. Ebben az esetben a szakmagyakorlási tevékenységet végző személy a határozat véglegessé válásától számított három éven belül a névjegyzékbe nem vehető fel [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 44. § (5) bek. ].

Elmondható tehát, hogy mind a megrendelőre, mind az energetikai tanúsítóra nézve meghatároznak a vonatkozó jogszabályok kötelezően betartandó előírásokat, amelyeket nem lehet megfelelően teljesíteni a helyszíni szemle megtartása, az érintett ingatlan tényleges megtekintése nélkül.
 

Tudlik Tamás

építészmérnök, energetikai tanúsító
www.energiatanusitvany-budapesten.hu

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt