Lánszki Regő Balázs lett az országos főépítész

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2022.08.12. 07:59

Közzétéve: 2022.07.10. 15:37

A 2022. májusi kormányalakítással jött létre az Építési és Beruházási Minisztérium. Az építésügy egyes területeinek felelőseit folyamatosan jelöli ki Lázár János. A 2022. július 6-án megjelent Hivatalos Értesítőből derült ki, hogy a miniszter az országos az országos főépítészi feladatok ellátásával Lánszki Regő államtitkárt bízta meg. Az alábbi összefoglalóból az is kiderül, hogy melyek az országos főépítész feladatai.


Hivatalos értesítő: 2022. évi 37. szám
Közjogi szervezetszabályozó eszköz: 2/2022. (VII. 6.) ÉBM utasítás
 

Az országos főépítész az építésügyért felelős államtitkár lett


Az Építési és Beruházási Minisztérium feladatairól szóló tájékoztatónkban már jeleztük, hogy Lánszki Regő Balázs lett az építésügyért felelős államtitkár.

Forrás: https://kormany.hu/epitesi-es-beruhazasi-miniszterium/allamtitkarok-2022

 
A miniszter normatív utasításban szabályozhatja a vezetése, az irányítása vagy a felügyelete alá tartozó szervek szervezetét és működését, valamint tevékenységét [2010. évi CXXX. tv. 23. § (4) bek. c) pont]. A miniszter ezért normatív utasításban jelölheti ki az országos főépítészt, aki a miniszter főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben és más jogszabályban meghatározott egyes feladatait látja el. A rendelet annyi megkötést tartalmaz, hogy az országos főépítészt a miniszter az általa vezetett minisztérium állományába tartozó személyek közül bízza meg [190/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. § (4) bek.]. Az országos főépítész tevékenységét az építési és beruházási miniszter irányítja [2/2022. (VII. 6.) ÉBM utasítás 3. §].

2022. július 7. napjától az országos főépítészi feladatokat Lánszki Regő államtitkár látja el [2/2022. (VII. 6.) ÉBM ut. 1. §; 2/2022. (VII. 6.) ÉBM ut. 4. §].

Az építészeti államtitkár egyébként ellátja – a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendeletben meghatározott kivétellel – az Országos Építészeti Tervtanács elnöki feladatait, kiadmányozza az elnöki feladatokkal összefüggő iratokat, továbbá ellátja a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező építmény esetében a tervpályázati bíráló bizottság és az Országos Építészeti Tervtanács elnöki teendőit [1/2022. (VI. 28.) ÉBM ut. 20. pont].

Az előző országos főépítész Füleky Zsolt építészeti, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár volt (14/2018. (VII. 3.) MvM ut. 114. § (2) bek – hatályon kívül: 2022.06.18.).


 

A központi tervtanács eljárásaiban mikor van a miniszternek feladata?


A miniszter közvetlenül jár el, ha hatósági eljárásban a központi tervtanács szakmai véleményét vitatják [190/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. § (4) bek.]. A kétfokú hatósági eljárások idejében azon (legfeljebb kis számú) hatósági ügy esetén lehetett ennek jelentősége, amikor az elsőfokú építésügyi hatósági eljárást megelőzően valamely okból – pl. egy korai nemzetgazdasági szempontból kiemelő kormányrendelet rendelkezése szerint – nem a települési tervtanács, hanem az országos főépítész vezette központi építészeti-műszaki tervtanács véleményezte a tervet, majd az ezen alapuló elsőfokú döntést (a településképi véleményre is kiterjedően) fellebbezéssel támadták. Ekkor a másodfokú hatóság a központi építészeti-műszaki tervtanácsnak azt a sajátos összeállítású testületét kereshette meg az eljárásában, amelyet ebben az esetben a miniszter közvetlenül vezetett. Arról nem tudok, hogy lett volna ilyen eset, 2020 márciusa óta viszont már nincs fellebbezésre lehetőség az építésügyi hatósági eljárásokban, illetve 2018. január 1. napja óta a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyben már nem lehetett fellebbezést benyújtani.

Egyetlen (pontosabban két) jövőbeni esetet lehet – azt is csak elvben – elképzelni, amiért talán meghagyták e rendelkezést. Jogszabályok (az Étv. a magasházakra (toronyházakra) vonatkozóan, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyekben, a rozsdaövezetiek is, de később talán még újabb típusúak is) telepíthetik az ún. országos építészeti tervtanácshoz az egyfokú építésügyi vagy örökségvédelmi hatósági eljárást megelőzően a településképi véleményezést. Ha az építtető kedvezőtlen tartalmú véleményt kap, ezt természetesen be kell csatolnia az eljárás indításakor, de ha jelzi a hatóságnak, hogy ezt vitatja – vagy maga a hatóság vitatja valamiért az őt szakmailag irányító államtitkár vezette tervtanács véleményét – , úgy az elvi lehetőség megvan a miniszteri felülvéleményezésre (távoli hasonlat: mint a parlamentben a zárószavazás előtti módosító indítványok szerepe: ott adott esetben ennek során korrigálhatja az előterjesztő a jogszabály tervezetét, míg itt pl. a beruházás felelőse a tervtanácsi megítélést).
 

Mit csinál az országos főépítész?


Az országos főépítész feladatai – a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján – az alábbiak [190/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 6/A. §; 190/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 6/B. §]:

a) Szakmailag összehangolja az állami és az önkormányzati főépítészek tevékenységét

A „főépítészség” a kevés számú „kollegiális hivatásrend” egyike, amely az önkormányzatok helyzetének 2010-2012. közötti radikális megváltozása ellenére ma is „hidat képez” egyrészt a helyi, a területi és a központi közigazgatás között, másrészt az önkormányzati, a kormányhivatali és a minisztériumi feladatellátás között. A települési (ideértve a fővárosi kerületi és a fővárosi), a (kevés számú) térségi (pl. települési önkormányzatok társulása által megbízott) és a megyei önkormányzati főépítészek közvetlen szakmai támogatója a 20 kormányhivatali állami főépítész, az országos koordinációt e tekintetben az országos főépítész végzi.

b) Ellátja az állami főépítészi vizsga lebonyolítási feladatait

Az önkormányzati főépítészeket az állami főépítészek vizsgáztatják – amennyiben szükséges –, míg őket (ha lesz köztük valaha olyan, akinek nem volt korábban önkormányzati főépítészi vizsgája vagy az alóli mentessége) az országos főépítész.

A főépítészi vizsga kérdéseit és a felkészülést segítő segédanyagokat a Lechner Tudásközpont az Országos Főépítészi Kollégium bevonásával állítja össze, az országos főépítész hagyja jóvá a főépítészi vizsga kérdéseit és segédanyagát [190/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 4. § (4)-(5) bek.].

c) Ellátja a központi építészeti-műszaki tervtanács működtetésével kapcsolatos feladatokat

Ma a központi építészeti-műszaki tervtanács egyenlő az országos építészeti tervtanáccsal. Hogy lesz-e részben elkülönült műemléki (tanácsadó) testülete, még nyitott kérdés. Csak valószínűsíthető, hogy időnként nem közvetlenül az államtitkár fogja e testülete(ke)t elnökölni a tervzsürizés folyamán.

d) Kidolgozza az építészet átfogó stratégiáját, a nemzeti építészetpolitikát, rövid, közép- és hosszú távú céljainak meghatározását

Érdemes tudni, hogy a Nemzeti Építészetpolitika – több, mint 15 év után – a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárságán készült el még 2015. októberében. Az akkor miniszteri köszöntő szerint (szintén Lázár János volt a tárcavezető) ez a dokumentum „megalapozza az elkövetkező évtizedekben Magyarország építészeti irányelveit”. A 152 oldalas, igényes kialakítású szakmai anyag ide kattintva tekinthető meg.

e) Képviseli az építészeti érdekeket a különböző szakmai és társadalmi fórumokon

f) Ellátja a Kormány által meghatározott kiemelkedő munkásságukkal jelentős értéket létrehozó építészek életművének gondozásával kapcsolatos feladatokat (az országos főépítésznek ezen feladat ellátásában is segítségére van a Lechner Tudásközpont).
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt