Változtak a CSOK és a falusi CSOK támogatások egyes részletszabályai

Szerző:  Gergely Péter,  Biztosdontes.hu

Utolsó frissítés: 2023.05.21. 22:25

Közzétéve: 2023.05.21. 22:14

A CSOK és a falusi CSOK szabályaiban már több módosítás is történt a rájuk vonatkozó rendeletek első hatálybalépése óta. A 2023. május 12-én kihirdetett változások javarészt egyszerűsítéseket és határidőbeli engedményeket tartalmaznak. Az alábbi cikkben a változásokról találhat bővebb információt.


Magyar Közlöny: 2023. évi 71. szám
Módosító jogszabály: 169/2023. (V. 12.) Korm. rendelet
Érintett jogszabály: 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet, 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
Hatályos: 2023. május 13., 2023. július 1.
 

A jogszabály előírja, hogy 10 évig kell a CSOK támogatással érintett ingatlanban élni


A 10 éves bentlakási kötelezettség szigorú feltétel, ráadásul ez alatt az időszak alatt sem elköltözni, sem a lakást kiadni nem lehet. A CSOK-kal vásárolt lakás nem lehet fedezet más hitelekhez, és a támogatott személyeken kívül másnak nem lehet a lakhelye.

Ez a szabály egy átlagos életvitel mellett nem igazán életszerű, így a jogszabály eleve több könnyítést is tartalmaz.
- Megengedi például, hogy munkavégzés miatt a szülők, vagy akár az egész család legfeljebb 5 évig a munkáltató által rendelkezésükre bocsátott szolgálati lakásban éljenek.
- Ugyanígy lehetőség van arra, hogy a gyermekek a felsőfokú tanulmányaik alatt, illetve nagykorúvá válásuk után elköltözzenek a lakásból.
- Végül ideiglenesen távol lehet a közeli hozzátartozóját ápoló családtag is.

További könnyítésként most megjelent a rendeletben, hogy amíg a családból bármelyik támogatott tag távol tartózkodik, addig nem köteles a CSOK-kal érintett lakást lakcímeként bejelenteni. Erre 90 napja van azután, hogy visszaköltözött vagy beköltözött a lakásba. Ez a változás 2023. július 1-jétől hatályos, és érinti a már folyamatban lévő igényléseket is.
 

A lakóhely létesítését a jövőben a Magyar Államkincstár ellenőrzi


A jelenlegi szabályozás értelmében a családnak a CSOK támogatással érintett ingatlanban állandó lakcímet kell létesíteniük a vásárlást vagy a munkálatok elvégzését, illetve a használatbavételi engedély megszerzését követő 90 napon belül (a fent részletezett kivételekkel).

Eddig a bejelentkezést minden családtagra vonatkozóan lakcímkártyával kellett igazolni a kormányhivatal felé, azonban a jövőben ezt az ellenőrzést a Magyar Államkincstár végzi el automatikusan, 90 napon belül.

Ha az ellenőrzés során a MÁK úgy találja, hogy a családtagok bármelyikének nem a CSOK-os ingatlan a lakcíme, akkor erről értesíti a kormányhivatalt. Ez a módosítás 2023. július 1-jén lép hatályba.
 

A vállalkozás a támogatás folyósítása után is bejelenthető


A CSOK támogatásra vonatkozó jogszabályok megengedik, hogy a támogatással érintett ingatlan vállalkozás székhelyéül szolgáljon. Ez kisvállalkozást üzemeltető igénylők számára könnyebbség, és az őstermelő tevékenységre is alkalmazható.

Korábban a vállalkozást csak a támogatás folyósítását megelőzően volt lehetőség bejelenteni az ingatlanba. A változás nyomán viszont ezt később, a folyósítást követően is meg lehet tenni, feltéve, hogy a támogatott személy még a bejelentést megelőzően teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik a bank felé arról, hogy megfelel a 1407/2013/EU bizottság rendeletben szereplő csekély összegű („de minimis”) támogatásra vonatkozó feltételeknek.

A „de minimis” támogatásra vonatkozó nyilatkozat megtétele eddig is feltétele volt annak, hogy a CSOK-kal érintett lakás vállalkozás székelye lehessen. A CSOK támogatás összege ugyanis csekély összegű támogatásnak minősül a vállalkozás szempontjából, ezért ezt fel kell tüntetni az igénylésben.

A módosítás a rendelet kihirdetését követő naptól, azaz 2023. május 13. napjától hatályos.
 

A gyermek születésének bejelentésére hosszabb idő áll rendelkezésre


A CSOK és falusi CSOK támogatások nem csak meglévő, hanem vállalt gyermekekre is igényelhetők. A gyermekek születésének bejelentésére a szülőknek eddig 60 napjuk volt.
A jelenlegi változások nyomán ez a határidő 30 nappal kitolódik, így a szülőknek immár 90 napjuk van arra, hogy a gyermek születését bejelentsék. A módosítás 2023. május 13-ától hatályos.
 

Bővítéssel kapcsolatos változások


Amennyiben a támogatást bővítésre, korszerűsítésre igénylik, akkor a jövőben lehetőség lesz arra, hogy a munkálatokat, illetve az azokra vonatkozó költségvetést egy alkalommal módosítsák.

A módosítás csak akkor fogadható el, ha az megfelel a rendeletben foglalt szabályoknak. Amennyiben a módosítás nyomán csökken a munkák bekerülési értéke, akkor csak az erre vonatkozó összeg folyósítható. Ha már lehívták a támogatás összegét, akkor a többletként kifizetett összeget vissza kell fizetni.

Ha a támogatás egy részét már lehívták, és a módosítás nyomán csökken a munkálatok bekerülési értéke, akkor az igénylő a továbbiakban arra az összegre jogosult, ami a még hátra lévő munkákat fedezi.

Ez alól egy kivétel van: a CSOK támogatás összegét nem kell csökkenteni, ha a még nem folyósított támogatás mértékét a korábban vállalt, de még hátralévő munkálatok bekerülési értéke eléri vagy meghaladja. A teljes támogatási összegre jogosultak vagyunk tehát, ha a módosítás nyomán csökkentett költségvetésből fel nem használt összeget a még el nem végzett munkálatokra felhasználjuk.

Ez a módosítás is 2023. május 13-átől hatályos, és folyamatban lévő munkálatokra is érvényes.
 

Hosszabb idő áll rendelkezésre a bővítéshez


A falusi CSOK esetében a bővítési és korszerűsítési munkálatok elvégzésére korábban 3 év állt rendelkezésre. A jelenlegi módosítás ezt az időt további egy évvel, 4 évre hosszabbítja meg.
 

Forrás: biztosdontes.hu

A módosítás a jelenleg folyamatban lévő munkálatokat is érinti, és azokat az eseteket is, ahol a határidő már lejárt, de a támogatás visszafizetése még nem történt meg teljes egészében. Utóbbi esetben a még vissza nem fizetett támogatásra kell alkalmazni az új határidőt.
A változás 2023. május 13-ától hatályos.
 

Törmörkényen is igényelhető a falusi CSOK


A módosító rendelet 2023. július 1-jével egy új települést, Tömörkényt adja hozzá a rendeletben felsorolt kistelepülésekhez.
 

Kisebb pontosítások még vannak a rendeletek szövegében


A Kormány az alábbi jogszabályokat módosította 2023. május 13-i és 2023. július 1-jei hatállyal:
1. a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendeletet,
2. az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletet,
3. az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendeletet,
4. a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendeletet.

A rendelet indokolása szerint módosítás célja a lakáscélú állami támogatások igénybevételét szabályozó kormányrendeletek technikai jellegű módosítása. A korábbiakban bemutatott változásokon felül a jogszabály egyebek mellett pontosítja a támogatott gyermekek elhelyezésére vonatkozó szabályokat, beilleszti a kisajátítás esetére vonatkozó kitételeket, illetve a lakóhelyre vonatkozó előírásokat az életvitelszerű bentlakásra, és hontalan esetén a szálláshelyre is kiterjeszti.

A 169/2023. (V. 12.) Korm. rendeletben található módosításokról összességében elmondható, hogy némi könnyítést jelentenek az igénylők számára, így a változásokat mindenképpen pozitívnak értékeljük.
 

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt