A már bejelentett 2024. évi, komoly változások előtt is módosultak még a CSOK és a Babaváró hitel szabályai

Szerző:  Gergely Péter,  Biztosdontes.hu

Utolsó frissítés: 2023.09.10. 10:23

Közzétéve: 2023.09.10. 10:23

2024. január 1-jétől komoly változások következnek be a CSOK, a falusi CSOK, illetve a Babaváró hitel szabályaiban, ezekről itt írtunk korábban. 2023. szeptember 1-jétől azonban – még mielőtt a nagyobb módosítások hatályba lépnének – számos ponton módosul több családtámogatással kapcsolatos jogszabály is. A jelen cikkben ezek közül foglaljuk össze a legfontosabbakat.


Magyar Közlöny: 2023. évi 123. szám
Módosító jogszabály: 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet
Érintett jogszabályok: 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet, 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet, 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet, 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, illetve 371/2017. (XII. 8. ) Korm. rendelet
Hatály: 2023. szeptember 1.

 

Részletszabályokat érintő, de lényeges módosítások történtek


A Kormány a CSOK, a falusi CSOK, illetve a Babaváró hitel szabályait jelentősen átalakítja 2024. január 1-jétől (a bejelentett változásokról itt írtunk). 2023. szeptember 1-jétől olyan változások léptek éltbe, amelyek több ponton is könnyítést jelentenek az igénylők számára, de helyenként szigorítást is látunk.

Néhány módosítás már az igénylésre is hatással van, így például a támogatások egyik legnehezebben teljesíthető feltételére, a TB jogviszony számítására. Más esetben viszont a már igénybe vett támogatásokra, illetve a feltételek nem teljesítése esetén fizetendő büntetésre, illetve a támogatás megszűnésére vonatkoznak a változások.
Vannak a módosításoknak olyan elemei, amelyek egységesen érintik az összes itt vizsgált támogatást, míg mások a családtámogatási program egy-egy elemére vonatkoznak.

Itt most azokat a legfontosabb, az igénylést és felhasználást érintő módosításokat vesszük sorra, amelyek véleményünk szerint nagyobb hatással vannak az igénylőkre.

 

CSOK és falusi CSOK támogatásokat, illetve CSOK hitelt érintő változások


A CSOK és falusi CSOK támogatásokat meglévő és vállalt gyermekekre is igénybe lehet venni, utóbbi esetben azonban valamivel szigorúbbak a feltételek. Vállalt gyermekeknél előírás például, hogy az igénylők házasok legyenek, és a feleség esetén életkori korlát is van, az igénylés benyújtásakor legfeljebb 40 éves lehet.

Amennyiben a házaspár a CSOK-ot új lakásra, a falusi CSOK-ot pedig vásárlása és korszerűsítésre, bővítésre igényli, akkor a támogatás összege 3 gyermek esetén jóval nagyobb, mint minden más esetben, 10 millió forint. 3 gyermeket azonban csak ebben az esetben lehetett vállalni. Használt lakás vásárlásakor legfeljebb 2 gyermekre igénylehetett a házaspár megelőlegzett CSOK-ot. Ez azt jelenti, hogy korábban használt lakásra egy, az igényléskor még gyermektelen pár nem igényelhetett támogatást 3 gyermekre.
 

Az új módosításnak köszönhetően a jövőben a támogatás minden formája igényelhető akár 3 vállalt gyermek esetén is.


Ez tehát előnyös lehet a házaspárok számára. Ugyanakkor 3 vállalt gyermek esetén szigorodtak a gyermekvállalásra megszabott határidők. Amennyiben a támogatást vállalt gyermekekre igényelik, akkor 1 vállalt gyermek megszületésére 4 év, 2 gyermek esetén 8 év, 3 gyermek esetén 10 év áll az igénylők rendelkezésére. Korábban a 10 millió forint támogatást igénybe vevőkre érvényes volt egy könnyítés, nekik a vállalt gyermekek számától függetlenül 10 évük volt a gyermekvállalás teljesítésére. A jelenlegi módosítás ezt a kedvezményt megszünteti, ugyanakkor a folyamatban lévő igényléseket ez már nem érinti.

Pozitív változás, hogy amennyiben az egyik házasfél meghal, mielőtt a vállalt gyermekek mindegyike megszületne, a vállalást teljesítettnek kell tekinteni.

Ha az igénylők dönthetnek úgy, hogy a támogatást visszafizetik, erre korábban is volt lehetőség. Ha azonban megelőlegezett CSOK-ról van szó, és a gyermekvállalás nem teljesült, akkor a támogatási összeget a visszafizetés napjáig számított, a Ptk. szerinti kamat ötszörösének megfelelő, de legfeljebb 5 százalékos büntetéssel együtt kell megtéríteniük.

A CSOK és falusi CSOK támogatásokhoz adott hosszúságú TB jogviszonyt kell igazolni, együttes igénylők esetén legalább a pár egyik tagjának. A TB jogviszonynak egybefüggőnek kell lennie, azaz abban 30 napnál hosszabb egyidejű megszakítás nem lehet. A külföldi munkavégzés némi megkötéssel fogadható el. A jövőben nem minősül a jogviszonyban bekövetkezett szünetnek az, ha az igénylő a TB jogviszonyát szüneteltette. Ilyen eset fordulhat elő például akkor, ha az igénylő vállalkozó, de a vállalkozását valami okból szünetelteti.

Korlátozás nélkül elfogadható a TB jogviszony igazolásához, ha az igénylő Magyarországon dolgozik, ugyanakkor külföldön adózik.

A CSOK támogatással érintett ingatlan vonatkozásában is van némi változás. Amennyiben az építési munkálatok elvégzéséhez építési engedélyre nincs szükség, és egyszerű bejelentési kötelezettség sem áll fenn, akkor ilyen dokumentumokat az igényléshez sem kérhetnek. Ez elsősorban tetőtér-beépítés vagy emelet-ráépítés esetén jelenthet könnyebbséget.

Végül a módosítás érinti a vállalt gyermekekre igényelt kamattámogatott hitelt, azaz a CSOK hitelt. Amennyiben a CSOK hitelt a család vállalt gyermekekre vette fel, és ez nem teljesült maradéktalanul, de a hitel vonatkozásában a jogosultság továbbra is fennáll, akkor az igénylőknek nem kell visszafizetni a kapott kamattámogatást.

 

Mit jelent ez? CSOK hitel lehetséges összeg 2 gyermek esetén 10 millió, 3 gyermek esetén pedig 15 millió forint lehet. Ha azonban az igénylők 3 vállalt gyermek mellett mindössze 10 millió forint CSOK hitelt igényeltek, és ebből csak 2 gyermek született meg, akkor erre az összegre továbbra is jogosultak. A CSOK hitel feltételeinek ezzel is megfelelnek, így a kapott kamattámogatást továbbra is igénybe vehetik.

 

A Babaváró hitelt érintő módosítások


A Babaváró hitel tekintetében a legfontosabb változás azt a szabályt érinti, hogy a rendkívül kedvezményes, kamattámogatott hitel csak egyszer igényelhető. Ez azért fontos, mert a Babaváró hitel rendkívül kedvező, hiszen a futamidő elejétől kezdve az állam fizeti az igénylők helyett a hitel kamatát, akik így kamatmentesen törleszthetik a legfeljebb 10 millió forintos hitelösszeget. Ha azonban a pár kisebb összeget igényel, akkor a hitelt nem igényelhetik újra, azaz nem egészíthetik ki a korábban felvett összeget a maximum erejéig.

Ez főszabály szerint továbbra is érvényes lesz, ugyanakkor van lehetőség arra, hogy bizonyos esetekben újra igényelhető legyen a Babaváró hitel. Amennyiben a házaspár a támogatási szerződést megkötötte, de a folyósítás valamilyen okból nem történt meg, akkor a jövőben újra igényelhetik a Babaváró hitelt.
 

Szintén új szabály, hogy amennyiben a pár válás miatt elveszíti a kamattámogatást, és a hitelt a kapott támogatással együtt visszafizeti, akkor később a feleknek az új házasságukban újra van lehetőségük igényelni a kölcsönt.


Amennyiben a Babaváró hitel folyósításától számított 5 éven belül meghal a házaspár egyik tagja, akkor a kamattámogatás abban az esetben is fennmarad, ha a gyermekvállalásra vonatkozó feltételt nem sikerült teljesíteni. Ehhez 180 napon belül be kell nyújtani a halotti anyakönyvi kivonatot. A kamattámogatás akkor is fennmarad, illetve a támogatás tovább vihető, ha a férje halálakor a feleség már várandós.

A CSOK-nál részletezett TB jogviszonyra vonatkozó könnyítések itt is érvényesek, azaz ha a TB jogviszonyt igazoló házas fél itthon végez kereső tevékenységet, de külföldi szerződésével összefüggésben külföldön adózik, az az igénylésnél elfogadható. Továbbá nem minősül a TB jogviszony megszakításának a jogviszony szüneteltetése.
 

Jelzáloghitel-elengedést érintő módosítások


Érinti a jogszabály a jelzáloghitel-elengedés támogatást is, amelyet többgyermekes családok vehetnek igénybe lakáscélú jelzáloghiteleik vonatkozásában.

A jövőben a támogatás akkor is igényelhető, ha a magzatot vagy gyermeket, akire tekintettel a támogatást igénybe kívánták venni, a pár elveszíti. Ennek feltétele, hogy az igénylők a támogatás minden más feltételének megfeleljenek. A támogatásra szóló igényt a halál időpontjától számított 180 napon belül jelenthetik be.

A támogatást építési hitel vonatkozásában is igénybe lehet venni. A jelen változások eredményeképpen a pár akkor is a támogatás teljes összegére jogosultak, ha a szakaszos folyósítás miatt a folyósított összeg a támogatás összegénél alacsonyabb. A támogatást előtörlesztés formájában 4 napon belül megkapják azután, hogy a folyósított összeg eléri a támogatás összegét.
 

Az építésre a jövőben 1 év helyett 2 év áll az igénylők rendelkezésére.


A támogatást 12 hetes kort meghaladó magzatra tekintettel is igénybe vehető. A gyermek születésének bejelentésére nyitva álló időkeret 60 napról 180 napra hosszabbodott.

Végül érinti egy módosítás a jogosulatlan igénybevétel esetén történő visszafizetést. Amennyiben a pár jogosulatlanul vette igénybe a jelzáloghitel-elengedést, akkor a támogatás visszafizetésére legfeljebb 12 hónapos halasztást, vagy 36 hónapos időtartamra szóló részletfizetést  kérhetnek, amennyiben igazolják, hogy a támogatás egyösszegben történő visszafizetése súlyosan veszélyeztetné a családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeiket.

A változások tehát bizonyos esetekben könnyítik az igénylést, míg más esetekben könnyebbséget jelentenek olyan tragédia bekövetkezése esetén, mint a gyermek vagy a házastárs elvesztése. Elnézőbb a jogszabály az építkezések vonatkozásában is, ami segítség az új lakásba költözőknek.

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt