10.2. Az építési napló vezetésének szabályai (papír alapú)

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013.10.14. 13:05

Közzétéve: 2013.10.14. 12:53

A 2013. szeptember 30-áig megnyitott építési naplókra még a papír alapú vezetési kötelezettséget kell alkalmazni. A Kormány a 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendeletben döntött az e-napló vezetésére kötelezettek körének szűkítéséről, és egy bizonyos beruházási kör tekintetében a 2013. október 1-jét követően változatlanul a papír alapú építési napló maradt a szabály. Jelen leírás a papír alapú építési napló vezetésének szabályait mutatja be a Kivitelezési kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rend.) rendelkezései alapján, a 2013. szeptember 30-án hatályos rendelkezések alapján.

Részletek »

10.3.1. Az elektronikus építési napló (e-napló) készenlétbe helyezése

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.05.08. 21:07

Közzétéve: 2013.10.14. 12:57

Az elektronikus építési napló 2013. október 1-jei bevezetésének szabályait főként a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendeletben és a 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendeletben találhatjuk meg. A papír alapú építési naplótól eltérően már a készenlétbe helyezés fogalmával is meg kell ismerkedni, amely nem egyezik meg a napló megnyitásától. 2013. október 2-án hatályba lépő új kötelezettsége az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnak, hogy jogszabályi feltételek mellett meg kell szüntetnie az e-napló készenlétét.

Részletek »

10.3.2. Az elektronikus építési napló (e-napló) vezetésének szabályai

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.05.08. 21:08

Közzétéve: 2013.10.14. 13:00

A készenlétbe helyezett e-napló vezetésének elméleti szabályait jelen tájékoztatóból ismerhetik meg. A tájékoztatóban található link segítségével elérhető Kiss Andor, a Szentendrei Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala vezetője által összeállított segédlet is, amely lépésről lépésre mutatja be az elektronikus építési napló használatát.

Részletek »

10.3.3. Lakóépületek bontására vonatkozó szabályok

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2017.02.12. 17:19

Közzétéve: 2016.08.23. 13:52

A 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján átfogó módosításokon esett át  az Eljárási kódex. Az egyik legszembeötlőbb változás a bontás tudomásulvételi eljárás komplett megszűntetése, hatályon kívül helyezése volt, mely eljárást sok építmény bontása során alkalmazni kellett. A hatályba lépett változások után sok kérdés vetődött fel, hogy akkor most hogyan kell eljárni a korábban az eljárás hatálya alá tartozó lakóépületek bontása során? Cikkükben végigmegyünk a legfontosabb tudnivalókon.

Részletek »

10.4. Felmérési napló. Elektronikus teljesítésigazolás

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013.10.14. 13:57

Közzétéve: 2013.10.14. 13:57

Az e-napló bevezetésének részbeni elhalasztása mellett a Kivitelezési kódex kötelezővé tette az e-teljesítésigazolás kiállítását, azonban – mivel ez az e-napló melléklete – az építésügyi résztvevői a papír alapon vezetett napló esetében ilyet még nem tudnak kiállítani. A Kivitelezési kódex 31. §-ában találhatjuk meg az elektronikus teljesítésigazolás előírásait.

Részletek »

10.5.1. Műszaki átadás-átvételi eljárás

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013.10.14. 14:00

Közzétéve: 2013.10.14. 14:00

A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy az építtető és a fővállalkozó kivitelező közötti építési szerződés tárgya szerinti építési tevékenység vagy a technológiai szerelés a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján, a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult-e, és a teljesítés megfelel-e az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 32. § (2) bek.]. Az elektronikus építési naplóhoz kapcsolódóan 2013. október 1-jétől bevezetett új szabályokat az alábbi tájékoztatóból ismerheti meg. A 2013. szeptember 30-áig alkalmazandó, papír alapon vezetett építési naplókhoz kapcsolódó szabályokat külön leírásból ismerhetik meg.

Részletek »

10.5.2. A műszaki átadás-átvételi eljárás szabályai (papír alapon vezetett építési napló esetében)

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013.10.14. 14:01

Közzétéve: 2013.10.14. 14:01

Az elektronikus építési naplóhoz kapcsolódóan 2013. október 1-jétől bevezetett új szabályokat a már megkezdett építkezéseken még nem lehet alkalmazni. A papír alapon vezetett építési naplókhoz kapcsolódó szabályokat az alábbiakban foglaltuk össze.

Részletek »

10.6. Építési munkaterület átadása (visszaadása) az építtető részére

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2016.10.26. 23:14

Közzétéve: 2013.10.14. 14:03

Az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárást követi az építési munkaterület átadása. A birtokbaadási eljárás szabályozása helyett a 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet már az építési munkaterület átadására vonatkozó eljárásra vonatkozó előírásokat rögzít 2013. április 19-étől. Az építési munkaterület átadásának szabályait az e-napló vezetési kötelezettségtől függetlenül minden egyes esetben alkalmazni kell. Az építési munkaterület átadásának egyik jogszabályi feltétele a fővállalkozó kifizetése, és elmaradása - egy átmeneti időszakot követően ismételten - a használatbavétel akadályát képezi.

Részletek »

11.1. A kivitelezés megkezdéséhez kapcsolódó eljárás

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.05.08. 21:15

Közzétéve: 2008.09.09. 18:40

A jogerős és végrehajtható építési engedély megszerzését követően az építkezést bizonyos esetekben meg kellett előznie még egy hatósági ügyintézésnek. A jogszabály 2013. április 19-étől az előzetes bejelentést – ami ezt a hatósági ügyintézést jelentette – az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének tudomásulvétele iránti kérelemként határozza meg. A kivitelezés megkezdésének utólagos bejelentése már 2013. január 1-jétől nem létezik, és 2013. október 1-jétől az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének tudomásulvétele is megszűnt, mivel az e-építési napló megnyitása során értesül az építésfelügyeleti hatóság a kivitelezés megkezdéséről. A papír alapon vezetendő építési naplók esetében azonban így egy érdekes átmeneti állapot alakult ki.

Részletek »

11.2. A kivitelezés megkezdéséhez kapcsolódó eljárás: az építésfelügyelethez történő előzetes bejelentés és az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének tudomásulvétele iránti eljárás (2013. szeptember 30-ig megkezdett kivitelezések)

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.05.08. 21:17

Közzétéve: 2013.10.14. 13:23

A jogerős és végrehajtható építési engedély megszerzését követően az építkezést bizonyos esetekben meg kellett előznie még egy hatósági ügyintézésnek. A jogszabály 2013. április 19-étől az előzetes bejelentést – ami ezt a hatósági ügyintézést jelentette – az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének tudomásulvétele iránti kérelemként határozza meg. A kivitelezés megkezdésének utólagos bejelentése már 2013. január 1-jétől nem létezik, és 2013. október 1-jétől az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének tudomásulvétele is megszűnt, mivel az e-napló megnyitása során értesül az építésfelügyeleti hatóság a kivitelezés megkezdéséről.

Részletek »

11.3. A kivitelezés megkezdéséhez kapcsolódó eljárás: az e-napló megnyitása (2013. október 1-jét követően megkezdett kivitelezések)

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2017.02.12. 20:33

Közzétéve: 2013.10.14. 13:37

2013. október 1-jétől az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének tudomásulvétele iránti eljárás megszűnt, mivel az e-napló megnyitása során értesül az építésfelügyeleti hatóság a kivitelezés megkezdéséről. Ettől függetlenül az építkezés megkezdéséhez kapcsolódóan maradtak feladatok.

Részletek »

12. Mi minősül az építési tevékenység megkezdésének?

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013.10.14. 13:38

Közzétéve: 2013.06.01. 14:30

Az, hogy mikor lehet egy kivitelezést megkezdettnek minősíteni különösen – a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok alapelve mellett – az építési engedély hatályossága szempontjából van jelentősége. Az építési tevékenység megkezdése azonban gyakran vitát generál az építésügyi hatóság és az építtető között, és mindkét fél tud jogszabályra is hivatkozni.

Részletek »

13.1. A kivitelezési dokumentáció elkészítésének kötelező esetei (2016-12-31)

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2017.02.12. 20:48

Közzétéve: 2017.02.12. 20:47

A kivitelezési dokumentáció elkészítésének kötelező esetei és a jogszabályi kötelező tartalmi előírások a mai napig a kevésbé ismert előírások közé tartoznak. A gyakorlatban csak kiviteli tervnek nevezett dokumentumot sokszor a költségigénye miatt „spórolja” meg az építtető, miközben nem tudja, hogy a hiánya jelentős bírságot eredményezhet, illetve a kivitelezővel szembeni igényérvényesítés akadályát is képezheti. 2017. január 1. napjától jelentős változások következtek be, ezért az alábbi tájékoztatóban a 2016. december 31. napján hatályos előírásokat ismerhetik meg.

Részletek »

13.2. A kivitelezési dokumentáció elkészítésének kötelező esetei (2017-01-01)

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2017.02.12. 21:01

Közzétéve: 2013.02.16. 12:55

2017. január 1-től tovább folytatódott a kivitelezési dokumentációval kapcsolatos koncepcióváltás. Legfontosabb, hogy megszűnt a kivitelezési dokumentáció készítési kötelezettség három különböző esete. Az alábbi tájékoztatóban a 2017. január 1. napjától hatályos rendelkezések ismerhetők meg.

Részletek »

13.3. A kivitelezési dokumentáció tartalma

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2018.01.10. 16:05

Közzétéve: 2013.06.01. 14:36

A kivitelezési dokumentáció formai és tartalmi követelményeit 2017. január 1. napjától már nem a Kivitelezési kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) határozza meg. A jogszabályban maradtak rendelkezések, azonban a kivitelezés dokumentáció részletes tartalmi és formai követelményeit kamarai szabályzatok rögzítik.

Részletek »

15. A kivitelezés megkezdésének szakmai szabályai

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.02.24. 10:40

Közzétéve: 2013.06.01. 14:46

Amennyiben a kivitelező ténylegesen jogosult az építési tevékenység elvégzésére, a konkrét kivitelezési munka megkezdéséhez is jogszabályi feltételeket kell teljesíteni. A jogszabályi feltételek nélküli kivitelezés szabálytalan építési tevékenységnek minősül.

Részletek »

16.1.Az építési termék betervezésének és beépítésének szabályai. Az alkalmazandó jogszabályok

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.01.30. 09:29

Közzétéve: 2013.08.06. 14:24

A 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet helyett – amely 2013. július 1-jén veszítette hatályát – 2013. július 19-étől az építési termékek építménybe történő betervezésének és beépítésének szabályait a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet rögzíti az építési termékek beépítésére vonatkozó előírásokat. Jelenleg tehát az uniós jogszabály, az Építési törvény és a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet rögzíti az építési termékek beépítésére vonatkozó előírásokat.

Részletek »

16.2. Építési termékkel kapcsolatos fontosabb fogalmak, magyar és EU jogszabályok

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2017.10.02. 13:39

Közzétéve: 2013.08.06. 14:26

Az építési termék forgalmazásával, illetve az építménybe történő betervezésével és beépítésével kapcsolatosan számos jogszabályi fogalmat kell ismerni. A 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet a forgalmazásra, míg a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet főként a betervezésre és beépítésre vonatkozó előírásokat tartalmazza. Az alábbiakban megtalálható egyebek mellett az építési termék, a teljesítménynyilatkozat és az elvárt műszaki teljesítmény fogalma.

Részletek »

16.3.A tervező feladata az építési termék építménybe történő betervezése és beépítése során

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.09.06. 17:33

Közzétéve: 2013.08.06. 14:28

2013. július 1-jétől a kivitelezési dokumentáció részeként a műszaki leírás tartalma is módosult. A tervezőnek már a betervezett építési termékek műszaki teljesítményére vonatkozó nyilatkozatot kell készítenie a megfelelőség igazolására vonatkozó nyilatkozat helyett. E mellett a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet további – súlyos felelősséggel járó – feladatokat rótt a tervezők részére, de új jogszabályi jogosultság is keletkezett: ki lehet jelölni konkrét építési terméket.

Részletek »

16.4. A beépítés feltételei. A kivitelező, a felelős műszaki vezető és a műszaki ellenőr feladata az építési termék építménybe történő beépítése során

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2017.10.02. 13:31

Közzétéve: 2013.08.06. 14:30

Ahol jogszabály az építési termékkel szemben követelményt állapít meg, ott az építési termék beépíthetőségének feltétele, hogy a teljesítménynyilatkozat tartalmazza a követelménynek való megfelelést igazoló termékjellemzőt [275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 3. § (3) bek.]. A beépítés során a kivitelező és a felelős műszaki vezető mellett a műszaki ellenőrnek is van feladata.

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt