Haszonbérleti szerződés tartalmára vonatkozó új rendelkezések

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013.12.20. 15:50

Közzétéve: 2013.12.20. 15:50

2013. december 15-én részben hatályba lépett a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (továbbiakban: Fétv.). A Fétv. egyebek mellett az előhaszonbérletre jogosultakra és a haszonbérleti szerződésekre tartalmaz rendelkezéseket.

Magyar Közlöny: 2013. évi 207. szám
Érintett jogszabály: 2013. évi CXXII. törvény
Új és módosító jogszabály:
2013. évi CCXII. törvény
Hatályos: 2013. december 14., 2013. december 15., 2014. január 1., 2014.
március 1., 2014. március 15., 2014. május 1., 2015. január 1.

A törvénya mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényhez (a Földforg. tv.) hasonlóan szakaszosan lép hatályba. A 2013. december 15-én hatályba lépett legfontosabb rendelkezés az a meghatározás, hogy a Földforg. tv. hatálya a zártkerti termőföldekre is kiterjed [2013. évi CCXII. tv. 3.§].

2014. április 30-ig a földműves, fiatal földműves, pályakezdő gazdálkodó, mezőgazdasági termelőszervezet, újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet fogalmak esetében nem szükséges a nyilvántartásba vétel, elegendő, ha az adott természetes vagy jogi személy az egyéb fogalmi kritériumoknak megfelel – a feltételeknek való megfelelőségről nyilatkoznia kell a haszonbérleti szerződésben, az előhaszonbérleti jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatban vagy ezeket kiegészítő külön nyilatkozatban [2013. évi CCXII. tv. 5.§].

Az Fétv. meghatározza a haszonbérleti szerződés szükséges minimum tartalmi elemeit:
- a felek szerződés létrejöttére irányuló nyilatkozata,
- a szerződés lényeges tartalmi elemei,
- a felek által meghatározott valamennyi kikötés és feltétel [2013. évi CCXII. tv. 52.§ (1) bek.].

Az Fétv. lehetővé teszi, hogy. 2014. december 31-ig az egységes okiratba foglalt szerződés helyett még az elfogadott haszonbérleti ajánlat is közölhető, feltéve, hogy tartalmazza a szerződés lényeges tartalmi elemeit, és a haszonbérbeadó és az ajánlattevő által meghatározott valamennyi kikötést, feltételt. A közlés során a haszonbérleti szerződést (ajánlatot) három eredeti példányban kell benyújtani a jegyzőhöz [2013. évi CCXII. tv. 52.§ (2) bek.].

Több föld együttes bérbeadása esetén az előhaszonbérletre jogosult csak az összes földre együtt tehet elfogadó nyilatkozatot, és ebben az esetben úgy kell tekinteni, mintha az előhaszonbérleti jogot megalapozó körülmény valamennyi föld vonatkozásában fennállna. Ha csak arra tesz elfogadó nyilatkozatot, amire fennáll az előhaszonbérletet megalapozó körülmény, akkor a nyilatkozata új ajánlatnak minősül [2013. évi CCXII. tv. 56.§].

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt