Vízügyi hatóságok (2014. január 1.)

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.01.19. 17:09

Közzétéve: 2014.01.19. 17:08


A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségekből létrejött, vízügyi hatásköröket ellátó hatóságok a vízügyi hatóságok. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségből ez alapján jött létre a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, valamint a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság. A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölését, feladatkörét és illetékességét a 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet határozza meg. A vízügyi igazgatási szervek irányítása a belügyminiszter hatáskörébe került.

Magyar Közlöny: 2013. évi 211. szám
Hatályát veszített jogszabály:
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
Új jogszabály: 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet
Hatályos: 2013. december 18., 2014. január 1.

Vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek

a) Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)

A korábbi Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságból különválással jött létre az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és a Nemzeti Környezetügyi Intézet. (NeKI) 2012. január 1-jén. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter (vagyis a belügyminiszter) által irányított központi költségvetési szerv [482/2013. (XII. 17.) Korm. rend. 1. §].

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapja: http://www.ovf.hu

b) Országos Vízügyi Hatóság

Az Országos Vízügyi Hatóság az OVF elkülönült, jogszabályban meghatározott önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége. Az Országos Vízügyi Hatóság illetékessége az ország egész területére kiterjed [482/2013. (XII. 17.) Korm. rend. 2. §].

A területi vízügyi hatóság első fokú hatósági vagy szakhatósági eljárása esetén másodfokon az OVH jár el [482/2013. (XII. 17.) Korm. rend. 7. § (2) bek.].

Az OVH részt vesz a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti, a belső piaci információs rendszeren keresztül megvalósított igazgatási együttműködésben a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1024/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben és kormányrendeletben meghatározott szabályok szerint [482/2013. (XII. 17.) Korm. rend. 7. § (3) bek.].

Az Országos Vízügyi Hatóságról további információkat itt érhetnek el: http://ovh.vizugy.hu

c) Területi vízügyi igazgatóságok

A területi vízügyi igazgatóság a belügyminiszter irányítása alatt álló központi költségvetési szerv [482/2013. (XII. 17.) Korm. rend. 3. §].

Vízügyi igazgatási szervként a területi vízügyi igazgatóság jár el. Kivételt jelent, hogy a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény 4. §-ában foglalt vízügyi igazgatási szervként a vízkárelhárítási célú szükségtározók és a nagyvízi mederben történő beavatkozások tekintetében az OVF jár el (minden más esetben az igazgatóság) [482/2013. (XII. 17.) Korm. rend. 5-6. §].

d) Területi vízügyi hatóságok

A területi vízügyi hatóság az igazgatóság elkülönült, jogszabályban meghatározott önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége [482/2013. (XII. 17.) Korm. rend. 4. § (1) bek.].

Vízügyi hatóságként és szakhatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - első fokon a területi vízügyi hatóság jár el [482/2013. (XII. 17.) Korm. rend. 7. § (1) bek.]. A vízügyi hatáskör változással érintett hatósági ügyeket a korábbi Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség honlapján (ide kattintva), egy excell táblázat formájában összegyűjtve találhatják meg.

A területi vízügyi hatóság eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelölését a 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet III. fejezetében találhatják meg.

A területi vízügyi hatóságok illetékessége megegyezik az igazgatóság működési területével, amelyet 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. melléklet II. pontjában határoznak meg.

A hatóságok elnevezése és székhelye
1. Észak-dunántúli Vízügyi Hatóság, Győr
2. Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatóság, Szombathely
3. Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság, Székesfehérvár
4. Dél-dunántúli Vízügyi Hatóság, Pécs
5. Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság, Budapest
6. Tiszántúli Vízügyi Hatóság, Debrecen
7. Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság, Nyíregyháza
8. Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság, Miskolc
9. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság, Szolnok
10. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság, Szeged
11. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság, Baja
12. Körös-vidéki Vízügyi Hatóság, Gyula

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt