Változások a kivitelezési tevékenységre vonatkozó szabályokban

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.05.13. 15:00

Közzétéve: 2014.04.22. 14:39


Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kivitelezési kódex) szövegében is jelentős módosítások következtek be 2014. március 15-i hatállyal. Az új Ptk. bevezetése miatti pontosítások mellett az e-építési naplóval kapcsolatosa rendelkezések változtak.

Magyar Közlöny: 2014. évi 34. szám
Érintett jogszabály:
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
Módosította: 62/2014. (III.6.) Korm. rendelet
Hatályos: 2014. március 15.

1.
Építési szerződés helyett kivitelezési szerződés elnevezést kell használni

A 2015. március 15-én hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.). A Kivitelezési kódexben is szükséges volt a Ptk-ban szabályozott új fogalmak átvezetése, ennek megfelelően az építési szerződés helyébe a jövőben a kivitelezési szerződés elnevezés lép [312/2012. (XI. 8.) Korm. rend.; 2013. évi V. tv. 6:252. § (1) bek.].

2.
Bekerült a Kivitelezési kódexbe a NÜJ fogalma

A 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján, a Kivitelezési kódex fogalom meghatározásai közé bekerült a naplóügyféli-jel, közismertebb nevén NÜJ szám definíciója. Korábban ez a meghatározás nem szerepelt a jogszabályban annak ellenére, hogy az e-építési napló használatához elengedhetetlen azonosító számról beszélünk [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. § p) pont.].

A naplóügyféli jel (NÜJ szám) egy kilencjegyű azonosító jel, melyet az e-napló alkalmazásba történő első belépés alkalmával, automatikusan generál az informatikai rendszer. Ez a jel a felhasználó azonosítására szolgál.

A fogalom meghatározások között az árazatlan költségvetési kiírás meghatározása is pontosításra, illetve módosításra került. A kiírásba már nem konkrét gyártmányok és márkák megjelölését kell feltüntetni, hanem a lényeges terméktulajdonságot. Ezzel tulajdonképpen a jogszabály egy tágabb fogalomkört határozott meg, illetve összhangba hozták a Kivitelezési kódex és az Építési termék rendelet (275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet) szabályait [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. § g.) pont.].

3.

Új e-építési napló mellékletek

A módosítás után az e-napló mellékletei:
a) készenléti tárhely
b) a jogerős építésügyi hatósági engedélyt és a hozzá tartozó, engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációt, a kivitelezési, valamint egyéb rajzi dokumentumokat, számításokat tartalmazó tervnapló,
c) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén a fedezetkezelő által kezelt elektronikus alvállalkozói nyilvántartás,
d) összesítő lap, továbbá
e) közös gyűjtő napló
[191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 25. § (11) bek.; 62/2014. (III. 6.) Korm. rend. 11. § (11) bek.].

Az e-építési naplóba a Kivitelezési kódexben eddig megnevezetteken túl a külön jogszabállyal feljogosított szerv is bejegyzést tehet, mely mind az e-főnaplóra és az e-alnaplóra is vonatkozik. Ezzel a módosítással összhangba került a Kivitelezési kódexben a betekintési, illetve a bejegyzésre jogosultsággal rendelkezők köre. Korábban a bejegyzésre jogosultak között pl. szerepelt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szerve, de a betekintésre jogosultak között nem. [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 27. § (1) bek. g.) pont; 62/2014. (III. 6.) Korm. rend. 11. § (12) bek.].

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt