A Lechner Lajos Tudásközpont feladata lett a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításának előkészítése

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013.07.19. 20:38

Közzétéve: 2013.07.16. 16:48

Magyar Közlöny: 2013. évi 108. szám
Érintett jogszabály:
80/2012. (XII. 28.) BM rendelet
Módosította: 28/2013. (VI. 27.) BM rendelet
Hatályos: 2013. július 1.

2013. július 1-étől a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. végzi a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításának előkészítésével kapcsolatos örökségvédelmi feladatokat.

A Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. április 15-vel kezdte meg a működését. A Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. honlapján található tájékoztatás szerint (http://www.lltk.hu) a Nonprofit Kft. „fő feladatai közé tartozik az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartás működtetése, fenntartása és fejlesztése. A Tudásközpont kezeli a területrendezéssel, a településfejlesztéssel és -rendezéssel összefüggő dokumentációkat, ennek keretében többek között működteti az Országos Rendezési Tervkatasztert és üzemelteti az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszert.”

A Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. a 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet 16. §-a alapján 2013. július 1-jével átvette az örökségvédelmi engedélyhez kötelezően csatolandó szakvélemény elkészítését a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységétől (örökségvédelmi iroda) [393/2012. (XII. 20.) Korm. rend. 5. § (6) bek.]. Egyébként az alábbi tevékenységekre irányuló örökségvédelmi engedély iránti kérelemhez kell mellékelni a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. által a tervezett tevékenységre vonatkozóan készített szakvéleményt:
a) műemlék vagy annak képző- vagy iparművészeti alkotórésze, tartozéka roncsolásos vizsgálata;
b) a műemlékkel és annak képző- vagy iparművészeti alkotórészével, tartozékával, beépített berendezési tárgyával kapcsolatos megóvási, konzerválási, restaurálási munkák engedélyezése;
c) épületgépészeti és elektromos rendszer elhelyezése, átalakítása, cseréje, eltávolítása;
d) történeti kertben vagy műemlék telkén végzett építési vagy kertépítészeti munkák [393/2012. (XII. 20.) Korm. rend. 5. § (6) bek.].

A Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. mint örökségvédelmi iroda országos illetékességgel ellátja egyebek mellett

a) régészeti lelőhelyek, a műemlékek és a műemléki területek védetté nyilvánításának előkészítésével és nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatokat;

b) az építéstörténeti kutatási dokumentáció véleményezését;

d) a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben (Kötv.) meghatározott tudományos és tudományos adatszolgáltatási feladatokat [393/2012. (XII. 20.) Korm. rend. 42. § (1)-(2) bek.].


A Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. és a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ egymás számára hozzáférést biztosítanak az általuk kezelt, a régészeti örökség és a műemléki értékek védelmével kapcsolatos feladataik ellátásához szükséges dokumentumokhoz és adatbázisokhoz [393/2012. (XII. 20.) Korm. rend. 42. § (3) bek.].

A Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. mint örökségvédelmi iroda feladatai 2013. július 1-jével kibővülnek a 80/2012. (XII. 28.) BM rendeletben meghatározott, a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításának előkészítése során ellátandó örökségvédelmi feladatokkal is. Az új feladatkört a 28/2013. (VI. 27.) BM rendelet 4. §-a tette át Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft-hez, szintén a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivataltól.

A hatályos jogszabályok szerint a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánítása Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft-nél kezdeményezhető, de a védetté nyilvánítás előkészítését a Lechner Lajos Tudásközpont hivatalból is megindíthatja. A védetté nyilvánításra vonatkozó kezdeményezésekről és a hivatalból indítandó előkészítésekről az örökségvédelmi iroda havonként tájékoztatja a régészeti örökség és műemléki érték védelméért felelős miniszter [80/2012. (XII. 28.) BM rend. 2. § (1)-(3) bek.].

A tájékoztató megjelent: Építésijog.hu Hírlevél 2013. év. 5. szám

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt