Júliusi és szeptemberi változások az egyszerű bejelentés előírásaiban

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2019.10.25. 00:15

Közzétéve: 2019.08.11. 21:14

Az egyszerű bejelentés szabályai - a 2016. januári bevezetését követő bő egy év alatt - öt alkalommal módosultak jelentősen, de azt követően nem volt érdemi változás. A legutóbbi, 2017. áprilisi változást követően viszont 2019. júliusi és szeptemberi hatállyal is találkozhatunk új rendelkezésekkel. Ismét bővítették a „csonka HÉSZ” rendelkezéseit, és további módosítások várhatók.Magyar Közlöny: 2019. évi 119. szám
Érintett jogszabály: 1997. évi LXXVIII. törvény
Módosító jogszabály: 2019. évi LXIV. törvény
Hatályos: 2019. július 16., 2019. szeptember 30.
 

Tovább bővül a „csonka HÉSZ”


Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek során a helyi építési szabályzatokból (HÉSZ) figyelembe vehető rendelkezéseket nevezzük „csonka HÉSZ”-nek. Az Építési törvény (1997. évi LXXVIII. törvény, Étv.) 13. § (2) bekezdése tartalmazza a „csonka HÉSZ” felsorolását. Ez nem jogszabályi fogalom, de a gyakorlatban alkalmazott meghatározása annak a jelenségnek, hogy a HÉSZ bizonyos rendelkezései kikerültek a kötelező alkalmazási körből. Az Étv. "csonka HÉSZ"-t szabályozó rendelkezései a többszöri módosítás után lassan már nem mutattak lényeges különbséget a teljes HÉSZ rendelkezéseitől, hiszen lépésről-lépésre szinte az összes fontos előírás visszakerült a kötelező alkalmazási körbe [1997. évi LXXVIII. tv. 13. § (2) bek.].

A „csonka HÉSZ” rendelkezései közé tartozó előírások bővítésének folyamata - az egyes időállapotok szerinti rendelkezések magyarázatával - IDE KATTINVA ismerhető meg.

A 2019. július 16-tól hatályos új előírás szerint az egyszerű bejelentés alapján végzett építési tevékenység esetében a helyi építési szabályzatból a járművek mennyiségére és elhelyezésére vonatkozó előírásokat is figyelembe kell venni [1997. évi LXXVIII. tv. 13. § (2) bek.; 2019. évi LXIV. tv. 10. §]. A jogalkotó a helyi építési szabályzatnak a parkolók kialakítására vonatkozó szabályait tette kötelezővé az egyszerű bejelentéssel végzett beruházások esetében is. Főként a garázsok lakóépülethez viszonyított létesítési szabályai (például a lakóépületen belül vagy kívül történő kiépítés) vagy éppen a gépkocsi-beállók elhelyezésének előírásai lényegesek.


A járművek mennyiségére vonatkozó rendelkezések alatt valószínűleg a meghatározott számú személygépkocsi elhelyezésére vonatkozó kötelezettségeket kell érteni. Az OTÉK vonatkozó 42. §-a szerint az egyes telkek és építmények rendeltetésszerű használatához a telken főszabály szerint az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani. Mivel egyszerű bejelentésről beszélünk, ezért a lakófunkcióra vonatkozó kötelezettség a lényeges: egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani minden lakás után [253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 42. § (1)-(2) bek.; 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 4. számú melléklet 1. pont]. A helyi építési szabályzat rendelkezhet úgy is, hogy egy személygépkocsinál több járművet figyelembe véve kell a garázsról, gépkocsi-beállóról gondoskodni, és ezt már az egyszerű bejelentéssel épülő lakóházaknál is be kell tartani.

A gyakorlatban többször felmerülő kérdés: A „csonka HÉSZ” az összes egyszerű bejelentéssel épülő lakóháznál alkalmazandó-e? Véleményünk szerint nem. Az álláspontunkat a LAKÓÉPÜLET ÉPÍTÉSÉNEK, BŐVÍTÉSÉNEK EGYSZERŰ BEJELENTÉSE – GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GYIK) tartalmazza.
 

2019 szeptemberében további módosítások várhatók


Az Étv-ben az egyszerű bejelentés alapvető szabályait rögzítő rendelkezések is módosultak, de úgy, hogy csak a jövőbeni változások feltételeit teremtették meg. A 2019. évi LXIV. törvény indokolása úgy fogalmaz, hogy „a módosítás lehetővé teszi, hogy az egyszerű bejelentés megtételének módját teljes körűen a Kormány szabályozhassa, amely koherensebb és differenciáltabb szabályozást tesz lehetővé.” Az Étv. ennek megfelelően 2019. szeptember 30-át követően már a kivitelezés kezdésére vonatkozó 15 napos szabályt sem tartalmazza majd [1997. évi LXXVIII. tv. 33/A. § (4) bek. a) pont; 2019. évi LXIV. tv. 15. § d) pont].

Az egyik változás a tervezői művezetés tekintetében várható. Az Étv. jelenlegi előírása minden egyszerű bejelentéssel folytatott építési tevékenység esetén kötelezővé teszi az építtető számára, hogy egy építész tervezőt tervezői művezetéssel bízzon meg. A 2019. szeptember 30-ától hatályos szabály a kormányrendeletben meghatározott esetekben írja ezt elő [1997. évi LXXVIII. tv. 33/A. § (5) bek.; 2019. évi LXIV. tv. 15. § b) pont]. Bízunk benne, hogy ez azt jelenti, hogy az Egyszerű bejelentési rendeletbe (155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet) olyan előírás kerül be, amely nem minden beruházásnál teszi kötelezővé a hat alkalmas tervezői művezetést. Az egyszerű bejelentés szabályai miatt vannak olyan esetek is, amikor maga a beruházás sem tart hat napig (pl. egy álló tetőablak létesítése), vagy az építész egészen egyszerűen nem tud mit hat alkalommal vizsgálni (pl. kis méretű bővítés).

Sok vita van az egyszerű bejelentéshez kapcsolódó kivitelezési dokumentáció tartalmáról is. Valószínűleg ebben is egyszerűsítés várható, mert 2019. szeptember 30-tól az Étv. már nem is a kivitelezési dokumentáció elnevezést használja: az egyszerű bejelentéshez kormányrendeletben meghatározott tartalmú dokumentációt kell majd mellékelni [1997. évi LXXVIII. tv. 33/A. § (4) bek. c) pont; 2019. évi LXIV. tv. 15. § e) pont].
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt