300 négyzetméter hasznos összes alapterületű új lakóépület építése esetében nem lesz engedélyezési eljárás

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.12.15. 23:12

Közzétéve: 2015.12.15. 08:49

A Kormány 2015. december 14. napján benyújtotta az Országgyűlésnek az új lakások általános forgalmi adó csökkentéséről szóló törvényjavaslatát. A törvényjavaslat azonban az áfa mellett az új eljárási kategóriát is tartalmaz: egyszerű bejelentési eljárás. A honatyák az Étv. módosítást 2015. december 15-én el is fogadták, így a legfeljebb 300 négyzetméter hasznos összes alapterületű új lakóépület építése már nem lesz építési engedélyhez kötve. A törvény jelen tájékoztató készítésének napján (15.12.15.) még a köztársasági elnök aláírására vár.


A Kormány 2015. december 14. napján benyújtotta az Országgyűlés a T/8196. számú, egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról szóló törvényjavaslatot.

A törvényjavaslat – egyebek mellett az új lakások áfa csökkentése mellett –  az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) kiegészítésével egy új eljárási kategóriát is bevezetne. Az Étv. az alábbi 33/A. § rendelkezéseivel egészülhet ki:

„Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység

33/A. § (1) A legfeljebb 300 négyzetméter hasznos összes alapterületű új lakóépület építése esetén
a) az építési tevékenységet a kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt nappal kormányrendeletben meghatározottak szerint az építtető a nevének és lakcímének, szervezet esetén székhelyének megjelölésével bejelenti az építésügyi hatóságnak,
b) ha a tervező a tervezés során a közműellátás és az égéstermék-elvezető megvalósítása érdekében az arra jogosult szolgáltató hozzájárulását vagy jóváhagyását kéri, és arra nyolc napon belül nem kap érdemi választ, a hozzájárulást vagy jóváhagyást megadottnak kell tekinteni,
c) a bejelentéshez kormányrendeletben meghatározott tartalmú egyszerű bejelentési dokumentációt kell mellékelni,
d) az egyszerű bejelentési dokumentációtól való eltérést be kell jelenteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti épületet a bejelentéstől számított tíz éven belül fel kell építeni és a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell kérni a kormányrendeletben kijelölt szervtől.
(3) Ha a bejelentéstől számított tíz éven belül nem építették fel az (1) bekezdés szerinti épületet, az elkészült építményt le kell bontani.”

Érdekesség, hogy a korábbi kormányzati szándékok szerint a legfeljebb 160 négyzetméter hasznos alapterületű lakóépület építési engedélyezése egyszerűsítésére irányultak. Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat és az erről szóló tájékoztató ide kattintva ismerhető meg.

A törvényjavaslat mielőbbi elfogadását vetítette előre, hogy maga a Miniszterelnök kérte a kivételes eljárásban való tárgyalását. Az Országgyűlés 2015. december 15-én el is fogadta a törvényt, amelyet megküldtek a köztársasági elnöknek.

A törvényjavaslat egyébként több Étv. módosítást is tartalmaz. Természetesen a törvényjavaslat sorsáról az Építésijog.hu folyamatos tájékoztatást fog adni.

Az új eljárást 2016. január 1. napjától vezetnék be, és ha az Országgyűlés a kiegészítést el is fogadja, akkor még 2015. decemberében a részletes előírásoknak az építésügyi engedélyezési eljárások ügyintézési határidejét többségében az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (Eljárási kódex) is meg kell jelenniük. Ha az Országgyűlés pár nap alatt a módosítást elfogadja, akkor az építésügyi engedélyezés egyik leglátványosabb változásának megismerésére az építtetők és a hatóságok csak pár nap felkészülési időt kapnak.

Ez a törvényjavaslat tartalmazza azt is, hogy - 2016. január 1. napja helyett - 2016. június 30. napjáig önkéntesen lehetne a bíróságokkal folytatott elektronikus kapcsolattartást választani. A tervezett szerint a 2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben lenne kötelező az e-per. Az e-per bevezetéséről szóló tájékoztató itt olvasható.

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt