2017-ben már a lakóépület bővítése is egyszerű bejelentés alapján történik

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2017.01.10. 21:57

Közzétéve: 2016.12.28. 18:05

A T/12723. törvényjavaslat egyebek mellett az egyszerű bejelentéssel építhető épületek vonatkozásában tartalmazott fontos módosításokat. A törvényjavaslat időközben elfogadásra, majd kihirdetésre került, azonban a szövege változott az eredeti javaslathoz képest. Cikkünkben a kihirdetett törvény mellett bemutatjuk a jogalkotási folyamatban bekövetkezett szövegváltozásokat is. Az Étv. módosítás teljeskörű értelmezéséhez szükséges volt az időközben megjelent salátarendelet is. A kormányrendeletből derült ki, hogy a lakóépületek átalakításához sem egyszerű bejelentésre, sem építési engedélyre nincs szükség.


Magyar Közlöny: 2016. évi 209. szám, 2016. évi 218. szám
Érintett jogszabály: 1997. évi LXXVIII. törvény, 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet, 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 2016. évi CLXXIII. törvény, 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
Hatályos: 2017. január 1., 2017. január 2.

1.
A T/12723. számú törvényjavaslat és a 2016. évi CLXXIII. törvény


Ahogy arról korábban már hírt adtunk, a Magyar Országgyűlés által tárgyalt T/12723. számú törvényjavaslata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) újabb módosítását tartalmazta.

Az Országgyűlés december 13-án fogadta el a T/12723. számú törvényjavaslatot (a zárószavazáshoz szükséges egységes javaslat itt megismerhető).

A T/12723. számú törvényjavaslatról szóló tájékoztató az Építésijog.hu oldalon ide kattintva olvasható el.

Az Étv. módosítást a 2016. évi CLXXIII. törvény tartalmazza, amelynek szövegét az alábbiakban két különböző formátumban is elérhetik:

- a Magyar Közlöny 209. számában (pdf formátumban a teljes Közlönyt, ahol a Tartalomjegyzékben a törvény számára kattintva érhető el a törvény)

- az njt.hu oldalon a „Közlönyállapot” linkje (ez a formátum lehetővé teszi egyes szövegrészek másolását)

2.
Meglévő lakóépület bővítése egyszerű bejelentés alapján


A 2016. évi CLXXIII. törvény 2017. január 1. napjától a 300 m2 hasznos alapterületű lakóépületeket – a műemlékek kivételével – generálisan emelte be az egyszerű bejelentés hatálya alá. Az Étv. módosítása után a meglévő lakóépület bővítése is egyszerű bejelentés alapján történik, amennyiben az építési munkák elvégzése után sem haladja meg a lakóépület a 300 m2 összes hasznos alapterületet [2016. évi LXXVIII. tv. 1. § (1) bek.; 1997. évi LXXVIII. tv. 33/A. § (1) bek.].

Az Étv. 2017. január 1. napjától hatályos szövege szerint a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű lakóépület kormányrendeletben meghatározottá átalakítása is egyszerű bejelentés hatálya alá tartozik, azonban a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet ilyen átalakítási munkát nem jelölt ki. Az Eljárási kódex módosításából az viszont kiderült, hogy az épület rendeltetésétől – és a tartószerkezeti rendszer vagy elem érintettségétől – függetlenül minden átalakítás építési engedély nélkül végezhető.

LÁSD MÉG:
- Alig maradt építési engedélyhez kötött tevékenység

- Az egyszerű bejelentés 2017. januártól hatályos új előírásai

3.
A bejelentéstől való eltérést a kormányrendeletben meghatározottak szerint kell bejelenteni


Az egyszerű bejelentés alapján épülő lakóépület építése során, az előre bejelentett kivitelezési tervektől el lehet térni. Ennek, a hatályban lévő, a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerint előfeltétele 2016. december 31. napjáig egy ismételt, előzetes bejelentés megtétele, amennyiben a változás
a) az épület alaprajzi méretét,
b) az épület beépítési magasságát,
c) a lakások, önálló rendeltetési egységek számát,
d) az épület telken belüli elhelyezkedését, vagy
e) az épület homlokzati geometriáját, anyaghasználatát, színét érinti [155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 4. § (2) bek.].

A törvénymódosítás következtében viszont azt lehet megállapítani, hogy az Étv. már nem nevesíti a kivitelezési dokumentációtól való eltérés lehetőségét, hanem általánosságban fogalmaz és a bejelentéstől való eltérés részletszabályainak meghatározását a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet hatáskörébe utalja. A salátarendelet által megállapított szabályokat lásd: Egyszerű bejelentésnél 2017-től egyszerűbb eltérni a dokumentációtól

Az Étv. módosítás kivette a jogszerűtlen építési tevékenységek közül a bejelentéstől eltérő építéseket, illetve ezen túl csak az minősülhetne jogszerűtlennek, ha az építés meghaladná a 300 m2 összes hasznos alapterületet.

Fentiekkel összhangban az építésügyi hatósági kötelezések közül is kikerült az egyszerű bejelentési dokumentációnak megfelelő állapot kialakítására vonatkozó előírás [2016. évi LXXVIII. tv. 1. § (1) bek. d) pont, 4. § - 5. §; 1997. évi LXXVIII. tv. 33/A. § (1) bek. d) pont, 47. § (2) bek. d) pont, 48. § (2) bek. b) pont bb) alpont].

4.
Az egyszerű bejelentés a tereprendezésre és a támfalépítésre is kiterjed


A 300 m2 összes hasznos alapterületű lakóépületek építése során külön figyelmet igényelt, hogy a törvény kizárólag a lakóépületekre állapította meg a sajátos szabályokat, így ha az építés során építési engedély köteles tereprendezés, vagy támfalépítés vált szükségessé, akkor ezekre külön építési engedélyt kellett kérnie az építtetőnek. Ahol ezt nem vették figyelembe, és tereprendezést, támfalépítést is megvalósították a lakóépülettel együtt, ott az Étv. alapján szabálytalan építési tevékenységet is megvalósítottak az építtetők, melynek komoly jogkövetkezményei vannak [1997. évi LXXVIII. tv. 33/A. §, 48. § - 49. §].

Ha 2017. január 1. napjától az egyszerű bejelentéssel épülő lakóépület megvalósításához, vagy bővítéséhez szükséges a tereprendezés és a támfalépítés, akkor azt az egyszerű bejelentés alapján meg lehet valósítani majd külön építési engedély nélkül. Fontos azonban kiemelni, hogy ennek megfelelően, ezen építési munkákra is ki kell térni az e-naplóba feltöltött kivitelezési dokumentációban [2016. évi LXXVIII. tv. 1. § (1) bek.; 1997. évi LXXVIII. tv. 33/A. § (1) bek.].

5.
A meglévő lakóépület bővítését is be kell fejezni tíz éven belül


Alapvető kritérium az egyszerű bejelentés alapján épülő lakóépületek esetében, hogy az Étv. szerint azokat a bejelentéstől számított tíz éven belül fel kell építeni és az ezt igazoló hatósági bizonyítványt is meg kell kérni a hatóságtól ez idő alatt.

Az Étv. ezt a feltételt a meglévő épületek bővítése esetében is előírja, ha tehát a bejelentéstől számított tíz éven belül nem valósítják meg a bővítést, akkor az építési tevékenységgel érintett építményrészt a visszamaradó lakóépület állékonyságára és rendeltetésszerű használatára tekintettel le kell bontani, és az eredeti terepállapotot vissza kell állítani [2016. évi LXXVIII. tv. 1. § (2) bek.; 1997. évi LXXVIII. tv. 33/A. § (2) - (3) bek.].


A 2016. évi CLXXIII. törvény rendelkezéseiről szóló további tájékoztatók:

- Rövidebb időn belül kell a hatóságoknak eljárnia a szabálytalan építési tevékenységek esetében

- Újabb rendelkezéseket kell figyelembe venni a „csonka HÉSZ”-bőlÉpítési jog 2017. – így tervezhetünk, építhetünk 2017 januárjától
Kulcsfontosságú évindító konferencia építőipari tervezők, kivitelezők, beruházók, önkormányzati szakemberek részére!

2017 januárja igazi „rendszerváltás” lesz az építésügyben, egy új szemlélet bevezetésének újabb lépései következnek. A tervezőknek, kivitelezőnek és az egyéb építőipari szakembereknek elengedhetetlen, hogy megismerjék a változásokat, mivel a rutinszerűen végzett tevékenység sok esetben már nem lesz jogszerű. Javasoljuk, hogy készüljön fel már az új esztendő első napjaiban a legfontosabb építési jogi változásokból, ismerje meg az új szabályok gyakorlati következményeit! Január 12-i konferenciánkon szakértő előadóink segítségével – akiknek Ön a helyszínen a kérdéseit is felteheti – fél nap alatt átláthatja az aktuális szabályozás lényegét. Így nem év közben, és főként nem a saját kárára kell szembesülnie a változásokkal. Vegyen részt a rendezvényen – vagy nézze meg az előadásokat videón –, hogy később csak a munkára kelljen koncentrálnia!

Részletes program, további információk, jelentkezés >>

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt