Kivitelezés végzésének módosuló feltételei

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013.08.14. 08:53

Közzétéve: 2013.07.16. 22:02


Magyar Közlöny:
2013. évi 57. szám
Érintett jogszabály:
1997. évi LXXVIII. törvény
Módosította: 2013. évi XXXIV. törvény
Hatályos: 2013. július 1.

A vállalkozó kivitelező tevékenységére vonatkozó szabályok módosultak 2013. július 1-jétől. A „táskás vállalkozások” és a lánctartozás (körbetartozás) csökkentése érdekében bevezetett rendelkezések a kivitelezők részére lényeges változásokat jelentenek.

1. Vállalkozó kivitelező jogszabályi feltételeinek egységesítése

2013. július 1-jét megelőzően az Építési törvény (1997. évi LXXVIII. törvény, Étv.) és a Kivitelezési kódex (az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) is felsorolásszintű meghatározást tartalmazott arról, hogy milyen feltételek mellett lehet vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytatni. A jogalkotó megszüntette a párhuzamos szabályrendszert, és az Étv. jelenleg már csak azt rögzíti, hogy aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (vagyis vállalkozó kivitelezői tevékenység) kíván folytatni, annak rendelkezni kell a kormányrendeletben meghatározott feltételekkel, és köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni [1997. évi LXXVIII. tv. 39. § (3) bek.].

A névjegyzékbe történő bejelentkezés feltétele mellett az Étv-ben maradt az anyagi háttér biztosításának kötelezettsége is. Az Étv. szerint vállalkozó kivitelezői tevékenység keretében a kivitelező az építőipari kivitelezési tevékenységet csak akkor vállalhatja, ha az építési (szerelési) szerződésben vállalt kivitelezési munkák elvégzésének a megrendelt minőségben saját költségén történő teljesítéséhez szükséges fedezettel rendelkezik (beleértve az igénybevett alvállalkozók díjazását is). Ha a szerződésben részteljesítésben állapodtak meg, a kivitelezőnek a szerződés szerinti teljesítési feltételeknek megfelelően, de legalább a megrendelő építtető első teljesítéséig meghatározott munkarészre kell fedezettel rendelkeznie [1997. évi LXXVIII. tv. 39. § (5) bek.].

A részletes feltételeket tartalmazó kormányrendelet jelenleg a Kivitelezési kódex.

2. Kivitelezési tevékenység folytatásának új feltételei

A korábbi jogszabályszöveg megkülönböztette a nem üzletszerű és az üzletszerű kivitelezési tevékenység, és attól függően határozott meg feltételeket, hogy az adott vállalkozó melyiket kívánta folytatni. A 2013. július 1-jétől hatályos előírások a kivitelezési tevékenység folytatásának általános szabályait csak rendkívül röviden állapítják meg, és a fő hangsúlyt a konkrét kivitelezési tevékenység végzésének feltételeire helyezik.

2.1. A névjegyzéknek kell tartalmazni a tevékenységet

Az Étv. szerinti követelmény szerint kivitelezési tevékenységet az folytathatott, akinek az építőipari kivitelezési tevékenység a tevékenységi körében szerepel. A Kivitelezési kódex ezt azzal helyettesíti, hogy a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékének kell tartalmazni a vállalkozó kivitelezőre vonatkozóan tartalmazza azt a tevékenységet, amelyet a kivitelező az építési szerződésben elvállalt [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. § (1) bek. a) pont].

2.2. Saját munkavégzés megkövetelése

A Kivitelezési kódexben található feltételrendszer jelentős változása, hogy a vállalkozástól megköveteli a kivitelezésben való közvetlen munkavégzést. Ez álláspontom szerint szűkíti a vállalkozások mozgásterét. Ha szigorúan vesszük a jogszabályi előírást, akkor a fővállalkozásnak a kivitelezés valamilyen részterületét saját magának (a saját munkavállalóival) kell elvégeznie, nem lehet a teljes munkavégzést alvállalkozóknak kiadni [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. § (1) bek. b) pont].

3. A kivitelezési tevékenység végzésének pontosított feltételei

A Kivitelezési kódex alapján a vállalkozó kivitelező az általa vállalt tevékenységből olyan építőipari kivitelezési tevékenységet végezhet
a) amelyhez
aa) - a megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakmunkás által végezhető tevékenységek kivételével - rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal rendelkező - vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló - felelős műszaki vezetővel (a felelős műszaki vezetőre vonatkozó változásokról bővebben az Építésijog.hu Figyelő almenüjében),
ab) rendelkezik a kivitelezési tevékenységnek megfelelő szakképesítéssel, vagy elegendő számú és tevékenység jellegének megfelelő szakképesítésű - vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló - szakmunkással (a szakmunkásra vonatkozó változásokról bővebben az Építésijog.hu Figyelő almenüjében),
ac) rendelkezik alkalmas telephellyel,
ad) a kivitelezési dokumentáció készítési kötelezettség esetén a kivitelezési dokumentáció az építési munkaterületen rendelkezésre áll, és
ae) az építési napló vezetési kötelezettség esetén az építési naplót az építési munkaterületen megnyitották és az előírásoknak megfelelően vezetik,
b) amelynek megkezdéséhez és végzéséhez - ha jogszabály kötelezővé teszi - rendelkezésre áll az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti hatósági engedély vagy tudomásul vétel,
c) amelynek végzésére vonatkozóan az építtetővel vagy - alvállalkozói építési szerződés esetén - a megrendelő vállalkozó kivitelezővel a jogszabály szerinti tartalommal írásban szerződést kötöttek, és
d) amelynek végzését az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság nem tiltotta meg.

A feltételek érdemben a felelős műszaki vezető és a szakmunkás foglalkoztatása körében változtak meg, a többi előírást eddig is be kellett tartani.

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt